Ruou - Nguoi Phuong Nam

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Rượu Người Phương Nam

PowerPoint Presentation:

Tôi đã nói tôi không uống rượu Đừng ép tôi , tôi chẳng uống đâu Uống vào say xỉn quắc cần câu Đánh mất mình , phát ngôn bậy bạ

PowerPoint Presentation:

Muốn cụng ly , tôi xin nước lã Nước lã nhạt phèo nhưng sạch trong Cần chi men rượu mới tình nồng Bạn ăn nhậu đều là bạn giả

PowerPoint Presentation:

Lời của rượu chỉ là giả lả Tuyên bố lung tung , nổ ì xèo Rượu tan rồi , lời cũng tan theo Tỉnh rồi đâu nhớ gì đã nói

PowerPoint Presentation:

Người say ghét ai nói mình xỉn Tôi chưa say, “ tới ” nữa đi nào Thêm vài ly chỉ thấy trăng sao Đứng không vững vẫn hô mình tỉnh

PowerPoint Presentation:

Thôi thì muốn “ tới ” đâu thì tới Uống say sưa quên hết sự đời Nhưng hãy nhớ , đời vẫn là đời Say hay tỉnh , tình đời vẫn vậy

PowerPoint Presentation:

Nếu có thể mình nên tự chế Chỉ nhâm nhi phấn khởi tinh thần Nhậu cho nhiều chỉ tổ hại thân Có chừng mực sống lâu sống khỏe (O.K.?)

PowerPoint Presentation:

Rượu Thơ : Người Phương Nam Thực hiện : DuDu Tôi đã nói tôi không uống rượu Đừng ép tôi , tôi chẳng uống đâu Uống vào say xỉn quắc cần câu Đánh mất mình , phát ngôn bậy bạ Muốn cụng ly , tôi xin nước lã Nước lã nhạt phèo nhưng sạch trong Cần chi men rượu mới tình nồng Bạn ăn nhậu đều là bạn giả Lời của rượu chỉ là giả lả Tuyên bố lung tung , nổ ì xèo Rượu tan rồi , lời cũng tan theo Tỉnh rồi đâu nhớ gì đã nói Người say ghét ai nói mình xỉn Tôi chưa say, “ tới ” nữa đi nào Thêm vài ly chỉ thấy trăng sao Đứng không vững vẫn hô mình tỉnh Thôi thì muốn “ tới ” đâu thì tới Uống say sưa quên hết sự đời Nhưng hãy nhớ , đời vẫn là đời Say hay tỉnh , tình đời vẫn vậy Nếu có thể mình nên tự chế Chỉ nhâm nhi phấn khởi tinh thần Nhậu cho nhiều chỉ tổ hại thân Có chừng mực sống lâu sống khỏe (O.K.?)