Nu Cuoi - Nguoi Phuong Nam

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Nụ Cười Người Phương Nam

PowerPoint Presentation:

Tiếc gì với nhau nụ cười chào Nào có đâu hao tốn là bao Một nụ cười gây bao thiện cảm Sao nỡ ơ thờ lúc gặp nhau

PowerPoint Presentation:

Chắc tại bẩm sinh không biết cười Chào đời chỉ biết khóc mà thôi Muốn cười phải đợi “ mụ bà ” dạy Học qua nhưng chẳng mấy dịp cười

PowerPoint Presentation:

Bởi vì đời nhiều khổ hơn vui Nên hiếm hoi thấy được nụ cười Cười không khó nhưng cười không nổi Nên khi chụp ảnh bị bắt cười

PowerPoint Presentation:

Lòng không vui sao phải gượng cười Cười cho người tưởng đời mình tươi Bởi đời chẳng bao giờ như ý Nên phải gượng vui theo kịp người

PowerPoint Presentation:

Muốn vui thật sự , phải thảnh thơi Biết vô thường quá mọi sự đời Có thế thì lòng mới thanh thản Gởi đến tha nhân một nụ cười

PowerPoint Presentation:

Nghe thì rất dễ nói khơi khơi Nhưng có mấy ai ngộ được lời Thóat được tham , sân , si , lục dục Quả thật là khó như lên trời

PowerPoint Presentation:

Nụ Cười Tiếc gì với nhau nụ cười chào Nào có đâu hao tốn là bao Một nụ cười gây bao thiện cảm Sao nỡ ơ thờ lúc gặp nhau Chắc tại bẩm sinh không biết cười Chào đời chỉ biết khóc mà thôi Muốn cười phải đợi “ mụ bà ” dạy Học qua nhưng chẳng mấy dịp cười Bởi vì đời nhiều khổ hơn vui Nên hiếm hoi thấy được nụ cười Cười không khó nhưng cười không nổi Nên khi chụp ảnh bị bắt cười Lòng không vui sao phải gượng cười Cười cho người tưởng đời mình tươi Bởi đời chẳng bao giờ như ý Nên phải gượng vui theo kịp người Muốn vui thật sự , phải thảnh thơi Biết vô thường quá mọi sự đời Có thế thì lòng mới thanh thản Gởi đến tha nhân một nụ cười Nghe thì rất dễ nói khơi khơi Nhưng có mấy ai ngộ được lời Thóat được tham , sân , si , lục dục Quả thật là khó như lên trời Thơ : Người Phương Nam Thực hiện : DùD ú