NUOC MY THOI LAP QUOC

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Nước Mỹ Thời Lập Quốc Hình ảnh & Pps: Ngọc Chánh

Slide 13: 

Ngày mới lập quốc, nhân dân Mỹ phải hiến dâng tài sản, quí kim lên nữ hoàng và quần thần Đế Quốc Anh

Slide 14: 

Quân Đế Quốc Anh vui chơi, hưởng thụ thâu đêm suốt sáng

Slide 15: 

Ngày 10 tháng 5 năm 1775, Đế Quốc Anh bắt đầu thảm bại dưới tay Tổng Tư Lệnh George Washington

Slide 16: 

Nhân dân Mỹ hân hoan đón chờ “Bản Tuyên Ngôn Độc Lập”

Slide 17: 

Đế Quốc Anh hoàn toàn thảm bại. Ngày 4 tháng 7 năm 1776 bản Tuyên Ngôn Độc Lập ra đời. Quốc Gia Hoa Kỳ ngày nay hùng mạnh nhất Thế Giới.

authorStream Live Help