Hoang_hac_lau

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

[email protected] Hoâang haåc lêu Nhạc : CUNG TIẾN ; Th ơ : THÔI HIỆU Ng ườ i dịch : VŨ HOÀNG CH ƯƠ NG Ca sĩ : CAMILLE HUYỀN PPS: PHAN TUẤN ĐẠO [email protected] Hoâang haåc lêu

PowerPoint Presentation:

[email protected]

PowerPoint Presentation:

Xưa hạc vàng bay vút bóng người Đây lầu Hoàng Hạc chút thơm rơi [email protected]

PowerPoint Presentation:

Vàng tung cánh hạc đi đi mãi Trắng một mầu mây vạn vạn đời [email protected]

PowerPoint Presentation:

Cây bến Hán Dương còn nắng chiếu Cỏ bờ Anh Vũ chẳng ai chơi [email protected]

PowerPoint Presentation:

Gần xa chiều xuống nào quê quán Đừng giục cơn sầu nữa sóng ơi. [email protected]

PowerPoint Presentation:

Nhạc : CUNG TIẾN ; Th ơ : THÔI HIỆU Ng ườ i dịch : VŨ HOÀNG CH ƯƠ NG Ca sĩ : CAMILLE HUYỀN PPS: PHAN TUẤN ĐẠO [email protected] Hoâang haåc lêu Hoâang haåc lêu

PowerPoint Presentation:

[email protected]

PowerPoint Presentation:

Xưa hạc vàng bay vút bóng người Đây lầu Hoàng Hạc chút thơm rơi [email protected]

PowerPoint Presentation:

Vàng tung cánh hạc đi đi mãi Trắng một mầu mây vạn vạn đời [email protected]

PowerPoint Presentation:

Cây bến Hán Dương còn nắng chiếu Cỏ bờ Anh Vũ chẳng ai chơi [email protected]

PowerPoint Presentation:

Gần xa chiều xuống nào quê quán Đừng giục cơn sầu nữa sóng ơi. [email protected] Have a nice day!

authorStream Live Help