Phu Yen thap vinh III - Nui Nhan Thap

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Tho

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Đỉnh non Tháp Nhạn nắng mai tươi , Mây trắng trời xanh , lác đác người . Hoa điểm nhấp nhô ven mọi nẻo , Đài xây ngưng nghỉ trải bao thời ! Đền Chiêm nỗi nhơ ́ tràn muôn thuơ ̉, Tượng Phật niềm tin tỏa khắp nơi ! Chóp tháp mấy chòm mai biệt dạng , Chạnh lòng , hoài cảm dê ̃ hô ̀ vơi ... Núi Nhạn Tháp Yên Lĩnh Nguyễn Đảm Phú Yên thập vịnh III

authorStream Live Help