Ung dung thuc te cua tam giac dong dang - Copy

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

HÌNH ẢNH MỘT SỐ NGỌN NÚI Everest(Nepal-8850m) K2 (Pakistan-8600m) Shivling ( Ấn Độ-6500m) Bà rá-723m

PowerPoint Presentation:

Tiết 51 ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

PowerPoint Presentation:

0 90 10 20 30 40 50 60 70 80 10 20 90 30 40 50 60 70 80 1.Giới thiệu dụng cụ . Tiết 51 ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG Thước ngắm Giác kế ngang Giác kế đứng

PowerPoint Presentation:

1.Giới thiệu dụng cụ . Tiết 51 ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG Mô tả cách sử dụng thước ngắm để ngắm lên đỉnh cột cờ . Xác định giao điểm của đường thẳng tạo bởi thước ngắm và đỉnh cột với mặt đất ta làm như thế nào .

PowerPoint Presentation:

E D B A C ? 4 3 12 BÀI TOÁN: Cho hình vẽ sau . Tính độ dài đoạn thẳng AB. ∆ ABE ∆CDE S A B D C 1.Giới thiệu dụng cụ . Tiết 51 ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG E

PowerPoint Presentation:

CÁC BƯỚC ĐO ĐẠC VÀ TÍNH TOÁN ( đo gián tiếp chiều cao một vật ) Đặt giá đỡ thẳng đứng có gắn thước ngắm , xác định CD Dùng thước đo các độ dài AE,CE,CD 1.Giới thiệu dụng cụ . Tiết 51 ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG Điều chỉnh thước ngắm sao cho hướng thước đi qua đỉnh B của cột cờ . Sau đó xác định giao điểm E của BD và AC 2.Đo gián tiếp chiều cao của vật . A B D C E E D B A C ? 4 3 12 ∆ ABE ∆CDE S

PowerPoint Presentation:

CÁC BƯỚC ĐO DẠC VÀ TÍNH TOÁN ( đo gián tiếp chiều cao một vật ) Đặt giá đỡ thẳng đứng có gắn thước ngắm , xác định CD Dùng thước đo các độ dài AE,CE,CD 1.Giới thiệu dụng cụ Tiết 51 ỨNG DỤNG CỦA TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG Điều chỉnh thước ngắm sao cho sao cho hướng thước đi qua đỉnh B của cột cờ . Sau đó xác định giao điểm E của BD và AC 2.Đo gián tiếp chiều cao của vật A B D C E Áp dụng bằng số : CD = 1,5 m , CE =1,2 m ,AE = 6 m CHIỀU CAO CỦA C Ộ T CỜ LÀ: ∆ ABE ∆CDE S

PowerPoint Presentation:

Ai đúng Ai sai? NH ÓM 1 B C C / A / A NH ÓM 2 B C C / A / A NH ÓM 3 B C C / A / A

PowerPoint Presentation:

1.Giới thiệu dụng cụ Tiết 51 ỨNG DỤNG CỦA TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG 2.Đo gián tiếp chiều cao của vật B A C THỰC TẾ 320 m Em hãy tiếp tục giúp bạn Nam để tính khoảng cách cần đo (AB)? M N P TRÊN GIẤY 1,2cm 1,1cm Bài toán : Bạn Nam thực hiện đo khoảng cách từ một cây cổ thụ bên bờ hồ Gươm đến tháp Rùa như sau : - Dùng giác kế và thước đo độ dài,đo được góc B,góc C,cạch BC như hình vẽ . - Dùng thước đo độ và thước chia vạch vẽ ra giấy đo NP và MN như hình vẽ . ∆ ABC ∆MNP ( g.g ) S GiẢI

PowerPoint Presentation:

B A C M N P 1.Giới thiệu dụng cụ . Tiết 51 ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG 2.Đo gián tiếp chiều cao của vật . 3.Đo khoảng cách giữa hai địa điểm trong đó có một địa điểm không thể tới được . CÁC BƯỚC ĐO ĐẠC VÀ TÍNH TOÁN ( đo khoảng cách giữa hai địa điểm trong đó có một điểm không tới được ). THỰC TẾ TRÊN GIẤY BƯỚC 1 BƯỚC 2 BƯỚC 3 BƯỚC 4 BƯỚC 5 AB = ?

PowerPoint Presentation:

0 90 10 20 30 40 50 60 70 80 10 20 90 30 40 50 60 70 80 V ạch số 0 o A B C

PowerPoint Presentation:

B A C M N P 1.Giới thiệu dụng cụ . Tiết 51 ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG 2.Đo gián tiếp chiều cao của vật . 3.Đo khoảng cách giữa hai địa điểm trong đó Có một địa điểm không thể tới được . CÁC BƯỚC ĐO ĐẠC VÀ TÍNH TOÁN ( đo khoảng cách giữa hai địa điểm trong đó có điạ một điểm không tới được ). THỰC TẾ TRÊN GIẤY BƯỚC 1 BƯỚC 2 BƯỚC 3 BƯỚC 4 BƯỚC 5 AB = ? B1: Chọn khoảng đất bằng phẳng rồi vạch đoạn BC, dùng thước đo độ dài BC B4: Đo đô dài các cạnh NP,MN B3: Sử dụng thước đo góc để vẽ ra giấy B5: Dựa vào bài toán vừa giải ta tính được B2: Dùng giác kế ngang do góc B và góc C.

PowerPoint Presentation:

1.Giới thiệu dụng cụ . Tiết 50 ỨNG DỤNG CỦA TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG 2.Đo gián tiếp chiều cao của vật . 3.Đo khoảng cách giữa hai địa điểm trong đó có một địa điểm không thể tới được . B1: Chọn khoảng đất bằng phẳng rồi vạch đoạn BC, dùng thước đo độ dài BC B2: Dùng giác kế ngang đo góc B và góc C. B4: Đo đô dài các cạnh NP,MN B3: Sử dụng thước đo góc để vẽ ra giấy B5: Dựa vào bài toán vừa giải ta tính được B A C M N P THỰC TẾ TRÊN GIẤY CÁC BƯỚC ĐO ĐẠC VÀ TÍNH TOÁN ( đo khoảng cách giữa hai đị điểm trong đó có một điểm không tới được ). ÁP DỤNG:BC = 75m,NP = 15cm,MN = 20cm AB = 100m

PowerPoint Presentation:

1.Giới thiệu dụng cụ . Tiết 51 ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG 2.Đo gián tiếp chiều cao của vật . A B D C E 3.Đo khoảng cách giữa hai địa điểm trong đó có một địa điểm không thể tới được . B A C M N P THỰC TẾ TRÊN GIẤY

* Chuaån bò caùc duïng cuï sau ::

* Chuaån bò caùc duïng cuï sau : TÊN BÀI THỰC HÀNH CÁC SỐ ĐO VÀ KẾT QUẢ TÍNH TOÁN ………… 2. ………… BẢN BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH Nhóm : …… Các thành viên : ( Viết đầy đủ tên các bạn trong nhóm )

authorStream Live Help