bai Phep cong co tong bang100

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô Dự giờ môn toán Lớp 2A

PowerPoint Presentation:

Phép cộng có tổng bằng 100 Giáo viên: Lê Thị Trang Trường : Tiểu học Trần Hưng Đạo

PowerPoint Presentation:

Phép cộng có tổng bằng 100 Kiểm tra bài cũ Dạy-học bài mới Luyện tập Củng cố-dặn dò

Kiểm tra bài cũ:

Kiểm tra bài cũ Đặt tính rồi tính: Tổ 1 Tổ 2 Tổ 3 79+13 47+43 97+2 79 13 + ____ 92 + ____ 90 97 2 47 43 + + ____ 99

PowerPoint Presentation:

Thứ năm ngày 25 tháng 6 năm 2009 Toán : Phép cộng có tổng bằng 100 83 + 17 = ? 83 17 + 3 cộng 7 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 8 cộng 1 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 10. 83+17=100 0 _______ 1 0

PowerPoint Presentation:

Thứ năm ngày 25 tháng 6 năm 2009 Toán : Phép cộng có tổng bằng 100 Bài 1: 99 1 75 25 + 100 + 64 36 48 52 + + 100 100 100 Tính

PowerPoint Presentation:

Thứ năm ngày 25 tháng 6 năm 2009 Toán : Phép cộng có tổng bằng 100 100 Mẫu: 60 + 40 = ? Nhẩm: 6 chục + 4 chục = 10 chục 10 chục = 100 Vậy: 60 + 40 = 100 30 + 70 = 90 + 10 = 50 + 50 = 100 100 100 100 80 + 20 = Bài 2 : Tính nhẩm (theo mẫu) 60 + 40 =

PowerPoint Presentation:

Thứ năm ngày 25 tháng 6 năm 2009 Toán : Phép cộng có tổng bằng 100 Bài 3: Số ? 58 +12 +30 70 35 100 +15 -20 a) b) 30 50

PowerPoint Presentation:

Một cửa hàng buổi sáng bán được 85kg đường, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 15kg đường. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu kilôgam đường? Bài giải Buổi chiều cửa hàng bán được là: 85 + 15 = 100 ( kg) Đáp số: 100kg Tóm tắt Buổi sáng: 85kg Buổi chiều nhiều hơn: 15kg Buổi chiều:....kg? Thứ n ăm ngày 25 tháng 6 năm 2009 Toán: Phép cộng có tổng bằng 100 Bài 4: N2

PowerPoint Presentation:

Trò chơi ô chữ 10 chục 99 100 Câu 1 Câu 2 Câu 3 Chúc mừng các em đã có kết quả đúng

PowerPoint Presentation:

Trò chơi ô chữ Câu 3: Thực hiện phép tính: 52 + 47 = ? Câu 2: 100 bằng bao nhiêu chục? Câu 1: Tính nhẩm : 30 +70 = ?

PowerPoint Presentation:

Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo

authorStream Live Help