Merry Christmas & Happy New Year

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: zoranas (138 month(s) ago)

nice!

Presentation Transcript

Slide 1: 

MERRY CHRISTMAS 2010 & HAPPY NEW YEAR 2011

Slide 24: 

Kính chúc một mùa Giáng-Sinh 2010 Vui-Tươi An-Lành Tân-Niên 2011 An-Khang, Hạnh-Phúc, Thịnh-Vượng và Thăng-Tiến NGOC TAN BUI CQN & BKTD HAPPY NEW YEAR 2011 YOYEUX NOEL 2010