Glömda Energi Produktions Metoder som är ren och låg Kostnad som har..

Views:
 
     
 

Presentation Description

Glömda Energi Produktions Metoder som är ren och låg Kostnad som har Potential att Världen. Ekologisk, ekonomisk, mycket effektiv energiteknik för framtiden Environmentally Friendly, Economical, Highly Efficient Energy Cleantech for the future.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

Glömda Energi Produktions Metoder som är ren och låg Kostnad som har Potential att Världen Förändras Relaterade Tillämpningar LESS KNOWN CLEAN LOW COST ABUNDANT ENERGY TECHNOLOGIES RELATED GAME CHANGING APPLICATIONS BEN RUSUISIAK NEW NATURE PARADIGM TECH ANALYSIS VANCOUVER BC CANADA Updated June10 2017 www.linkedin.com/in/newnatureparadigm EKOLOGISK EKONOMISK MYCKET EFFEKTIV ENERGITEKNIK FÖR FRAMTIDEN Environmentally Friendly Highly Efficient Energy Generation Technologies for the Future

slide 2:

linkedin.com/in/newnatureparadigm - Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Research Vancouver Canada • Även LENR-Kall fusion är fortfarande allmänt kallas patologisk vetenskap är det redan i virtuella acceptans vanliga akademiska: Energi producerad med i princip gratis "bränsle" utrustning + driftkostnad. Också konventionella termonukleär fusion rättegång framgång för obegränsad energi 2013. Även om ingen vanlig godkände kommersialiseras LENR enhet existerar som på dagen 2016 är 1 MW elproducent "Ecat" säljs till industrimarknaden på vissa villkor Detta kan också utlösa första hela vetenskap översyn av närvarande ignoreras förlöjligade återkommande privat mikro skala uppfinnare "fri energi" och små kommersialiserade installationer en del i förhållande till LENR:1- Utvinning av omgivnings energi i form av el 2- Omvänd spänning generation skörda kraften istället för använder extra kraft för att avbryta fart på elmotor elektromotorisk kraft emk 3- Svängning / geometri katalyseras snabba HHO gas - kan också öka energi kolväten utgång samtidigt drastiskt minska sin utsläpp 4- Skapande av plasma elektromagnetisk puls eller vortex tillstånd i vatten/gas 5- Trycklufts Värme utbyte och förstärka mekanism som konverterar till makten 6-vatten- emulsion som använder sig långt bortom 20 H2O 7-Skörd vattens luft flytkraft + gravitation 8- hydrodynamisk kavitation värmare 9-Betz Gränsen överstiger avkastningen vattenturbin/vindkraftverk 10 - Single Junction solcell presterar bättre än Shockley- Queisser gräns effektivitet etc.etc. De verkar köra på mekanik åtföljs av biverkningar nuvarande fysik kan inte förklaraförklaras av ryska Torsion/Skalär/Extremt hög frekvens våg fysik eller Pre-Heaviside Maxwells ekvationerlåg kostnad infra dessutom är konvertibla till andra "icke standard fysik" teknik med överlägsen effekt som kan ersätta majoriteten av framdrivning medicinskt kärnavfall sanering några viktiga Gruv - Industriell - Uppfödning processer - Om vetenskaplig fullständig översyn genomfördes som uppföljning Fortfarande västerländska mainstream media censureras men ökande dokument / vittnesmål om: olika "öppna änden pseudovetenskap" FoU vid vissa Regering / Aerospace / Militär / underrättelsetjänster med hemliga privata entreprenörer som är skyddade enligt nationell säkerhet dvs svart budgetprogram som ovan angivna organisations chefer själva har ofta inte tillgång till. Detta är helt isolerad från "återvändsgränd offentlig konsumtion vetenskap" som övervakas begränsas av "vetenskap lag" till exempel vid en avancerad nation även officiellt rekord indikerar 1000+ uppfinningar i Miljö - Energi - Framdrivning många patenterade tryckas genom Sekretess Lag. Trots allt detta det finns många subtila men kollektivt entydiga tecken från majoriteten av etablerings att successivt införa nya obegränsade "öppet system” Även både gas - olja - kol baserad industriell process och alternativ energi kan förbli med innovation är fri energi kommersialisering sig oundvikligt det fortfarande risker sociala störningar därav behövs offentlig dialog för att diskutera vilken hastighet all relaterad technik / information att officiellt släppt godkändes En sida sammandrag Resten / Av presentationen är på engelska

slide 3:

• ABSTRACT: LENR-Cold Fusion has been virtually accepted by mainstream science: Energy produced with basically free “fuel”. Although unadmitted by creative interpretations thermodynamic closed system based over-unity or Persistent Current/motion is officially observed in quantum level nano circuit beyond Shockley-Queisser limit efficiency solar cell non-linear optic/laser/spintronics time crystal magnetocaloric effects. Academic taboo of extracting photon or electron fluctuation in vacuum Maxwells demon quantum ratchet Casimir force harvesting micro electronic device 2nd law violation are finally discussed at mainstream journals. No publicly endorsed LENR device exists but 1MW electricity generator "Ecat" has been claimed to be sold with pre-conditions. Low cost resonance/magnet based major emission reducers with 10+ extra efficiency solid state thermo Electric/thermo PhotoVoltaics heat-to-energy systems highly efficient Waste-To-Fuel/Energy systems with Catalytic SuperCritical water Cold or Steam Plasma mechanics are starting to make inroads quietly. Above changes might foreshadow first full science review of recurring inventors hyper energy efficiency claims small commercialized installations: e.g. 1-Extracting nano oscillation/radiant energy as industrial electricity 2-Harvesting DC reverse voltage power instead of using force to cancel itCounter EMF 3-Resonance catalyzed HHO/Oxy-hydrogen gas also as mileage booster 4-Electromagnetic or cold plasma standing wave creation of light/water/inert gas in cavity 5-Compressed air COP1 heat exchanger converted to mechanical power 6-Catalyzed emulsion fuel with far beyond 50 H2O 7-Hydrocarbon increased by photo-catalyzed O2 Nanobubble water fuel emulsion when infused with CO2 in room temp/pressure. +variations 8-Combining underwater air floating force down gravity 9-Propellantless drive 10-Hydrodynamic cavitation heater 11-Betz limit excess hydro/wind turbine etc. They often seem to run on mechanics accompanied by common side effects official physics cannot explain explainable by Torsion physics of Russia/Ukraine or pre-Heaviside Maxwell equations low cost are convertible to superior new techs that can replace majority of propulsion weather medical nuclear remediation time dilation psychology algorithm key mining- industrial-farming processes -If officially full peer reviewed by mainstream Western science. Recent paradigm shift might warrant official in-depth research on such technologies in conjunction with claimants. Every 10-20yrs cycle there have been waves of collective signs that a majority of establishment group attempts to gradually release unlimited resource based “Open System” type technologies to reduce disruptive tech debunking. This time around backed up by Climate Policy of world wide governments the result might be far more drastic than before. Overall mainstream commercialization of unlimited energy production is inevitable even from media uncovered multiple conventional energy technologies it risks economical restructuring. . 2

slide 4:

Contents • p06 Science accepted high efficiency generators free energy harvesters • p75 Solar Wind Hydro power efficiency beyond official science limit p99 Still under-utilized vast Biomass Waste-to-Energy Hydrocarbons • p148 Ten categories of inventors seeming “over-unity” claims • p183 Commercialization attempts • p194 Law of Thermodynamics interpretations “Dissident” scientists • p197 Scalar energy Standing wave resonance Torsion field p242 Bioenergetic Torsion Field: Remote View Martial Art Mentalists Qigong.. • p286 "Copy Paste" by Torsion/Scalar Terahertz FIR waves Photo Catalysis p304 Highly anomalous ORMUS • p320 LENR/Cold Fusion update Losers Gainers by its success • p339 Impact on LENR inventors open system energy resonance tech • p345 Medical effect by various wave forms wave combos frequencies • p361 Remediation Water Agri Weather Geosynthetics Gravity effect etc • p374 Transmutation Abiotic Oil/Gas production: natural in-situ in-reactor • p383 Conclusion: possible "free energy" tech disclosure scenarios 3 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 5:

Qualification of information • This presentation primarily focuses on less known but latest science consensus forming technologies on strict effect basis while a bulk of highest efficiency low cost techs a majority of "outrageous" or controversial claims category contradict predominant view especially of Wikipedia Western media/NGOs. Hence attendants/readers are recommended to re-assess the data individually. • Regarding Controversial But Future Critical Technologies Discussed: ■ Term “Free energy” or “Over-unity” in this presentation is defined as seeming as if: -1 Drawing more energy than existing or continuous motion with no energy input. -2 “Work is done” by other than Thermodynamic Free Energy: open system symptom. -3 Using free material generally not considered as fuel. ■ Inventors-scientists-witnesses: their claims might involve higher likelihood of: -4 Fabrication reliability exaggeration or statistical error chance of observed effect. -5 Significant quality gap between inventions yet - -6 At least collective majority seems to consistently produces claimed effects. • Currently more detailed reference list is being produced will be published separately: Most effects quoted have accumulative-consistent evidence from unrelated era source but mechanics categorization are hypothetical. Commercialized company/products are shown in Boldface Dark Blue. Due to space constraints referenced individuals names are given only last name or part of first name unless web search identification becomes difficultoften non-Western names are given in full company names are listed in a way that is findable by internet search. 4

slide 6:

5 • If there is difficulty viewing the presentation you may visit following presentation sites for improved image. • At ISSUU: • https://issuu.com/newnatureparadigm/docs/linkedin_aug02 • Or SCRIBD: • https://www.scribd.com/document/352333519/Less-known-Clean- Affordable-Renewable-Abundant-Energy-Technologies-Related- Game-Changing-Applications • Or CALAMEO: • https://en.calameo.com/read/004838413975ced7310a8 • Thank you. Ben Rusuisiak.

slide 7:

Quest for “Free Energy”: 1 CLAIMS STARTED well before 1800S • Main academia/media in mid-late 1800s forecasted commercialized free energy by early 1900s 1- Free Ground Earth Battery regularly demonstrated self charging or inducing electricity capacity in low moisture also power generation efficiently of two-points-voltage gap depends on locationSnow Lockwood Wilkins Dieckmann Strong Bain Edard Haworth Bear MellonHicks Cerpaux Garratt Lamont + invention rush for telegraph use Along with strong claims of pre-dated telephony wirelessMeucci Stubblefield Tesla+ 2- Low cost Vaccumized Air/Compressed Air engine/residential-industrial system Trompe/Water Pumps also widely used in France etcRix Mekarski Hardie Hoadley C Hodges+ • Non earth battery free energy claims mixed: General lack of information to tell degree of actual physical effects from fabrication some can be valid Involved mainstream scientists till early 1900s yet no widely known commercialization • Science legal 12 disappeared from schooling/research while other types of free energy repeated side effects in combination didn’t fit with “science package” then now gradually became irrelevant/pseudo science along with other more natural less exclusive technologiesnon-allopathic or electro medicine hemp hydrogen/electric car etc which matched major business-financial lobby interest then. 6 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 8:

Quest for “Free Energy” 2: Towards Modern Era • Same mechanics side effects were repeated by unrelated inventors but actual linear progress was often limited to recent Western academiaLENR Cavitation Also Russia- Soviet had developmentCavitation Torsion Ion heater Ultrasonic EM pulse. • Boiled down to 10 or so base mechanicsp148-182 with similar tendency: a➢ Often energy is ”triggered in” by rapid change in pressure-voltage-spin pulse plasma-magnetic field cavitation transmutation anomalous electron movement causing/caused by standing wave resonance or antioxidant prone "field effect" link to quantum coherence b➢ Manifest as anomalous cooling/heat water hammer vibration coupling electrical breakdown spike surge implosion spontaneous corona discharge ball lightning vortex harmonics similar to Electron Avalanche Field Emission effect etc treated as short circuit etc. c➢ Seemingly influenced by cosmo- geophysical factors but avoided by using extra energy d➢ "Static Electricity" is more like high voltage can flow useable for industrial electricity e➢ Mainstream insistence on defending clear flaws in Electromagnetic Induction law • i.e. not closed system device efficiency fluctuates by time-location orientation altitude etc similar to ground-earth battery In rare cases emotion seems to affectDan Davidson O Carr J Keely Ra Ring Th Ludwig Vogel Seelhofer R Schild Adam Trombly+ • Occasional scientific rift:1- Mainstream Western scientist Western Media/NGOs vs 2- Inventor sidelined Non-Western scientistRussia China+ Some mainstream scholars in West as exceptionAustria Italy France+ 7

slide 9:

Science-Accepted “Free Energy” Microcurrent Harvesting • FREE ENERGY TYPES increasingly actively commercialized indicated by dark blue color letters MICRO CURRENT ENERGY HARVESTERStechnically dated turbine based smart water meter water flow harvesteralso gas meter or across the board full mainstream use wind solar type micro current generator is not covered in this presentationeg indoor use calculator. • Generally negligible as industrial power. Most of them are commercialized after yr 2000. Used for switches sensors metersstructural integrity monitor industrial logistics transportation equipment IoTInternet of Things remote monitoring segment use etc: Perpetually Powered Systems. Often auto Wireless Transmission function is built in as one of key benefits. • This is currently one of most rapid progress energy generation efficiency use in commercialization along with industrial use solid state electrical generator from heat electronics manufacturing solar power energy saving waste water/desalination process. 8 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 10:

Science-Accepted “Free Energy” 2 Microcurrent Harvesting II • --continued: FREE ENERGY TYPES increasing actively commercialized exceptions: Micro Current Energy Harvesters: • Focus in this application is to have sufficient power generation for the device and not necessarily high efficiency. Devices only produce very small power but there are relevancies relations to other much larger macro scale "energy harvesting" mechanics covered in presentation. Some mechanics with relatively easy industrial electrical generation potential in this segment are marked as • Often use of metamaterialsengineered structure to increase wave- vibration resonance amplifying for harvesting etc even MEMSMicroElectroMechanical System now works in very low freq. of under 30hz with S shaped cantilever etcHuicong Liu + or increase wide band reception compared to resonance devices with only small number of limited frequencies are harvested. • Often ROI comes at first time replacement of battery or fizzled wire for sensors especially in remote or difficult to reach locations. --cont: 9 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 11:

Science-Accepted “Free Energy” 3 Low Temp Micro ThermoElectric • --continued: FREE ENERGY TYPES increasing actively commercialized exceptions Micro Current Energy Harvesters: • Often ROI comes at equivalent of when first time replacement of battery or fizzled wire for sensors is required especially in remote or difficult to reach locations. Many devices combine multiple mechanics to maintain required electrical supply level. Free energy harvesting micro devices are generally not frequently reported in newspapers or energy saving publications due to micro electrical nature but products are available for very wide range of sensoring/actuating applications. Some cases there is no differentiator to long lasting battery systemeg self charging tire sensor for non-commercial vehicle. Many companies sell "Evaluation Kit" to test out. Following 1-14 main methods are listed as general representative energy scavenging methods. 1 Low temperature dif.1-20°C Thermoelectric deviceindustrial type generator version at p50-53: easily made as garage project with high performance Seebeck effect partsA Makosinski+ commercialized for consumer market prior to current industrial use micropower in 1990s and withdrawnCitizen Eco-Drive Thermo Seiko Thermic more recent consumable typesFujitsu Yamaha had test products Vodaphone: PowerPocket+ Latest consumer watch market debut Matrix Industries+. Can be woven into fabricKAIST South Korea+Gr Moriarty+ mass produceable by easy printingAIST Japan+. 10

slide 12:

Science-Accepted “Free Energy” 4 Thermoelectric Piezoelectric • --continued: FREE ENERGY TYPES increasing actively commercialized exceptions Micro Current Energy Harvesters: 1 ThermoElectric: • Relatively significant penetration for mainstream industrial monitoring use last several yrsMicropelt EnOcean Laired Technologies Marlow Industries Perpetua Power Source+ fair number of bio sensor focus companiesMC10 inc+ thin micro device for wearablesThermogen Technologies+ but super high density harvester by combo with solar in wristwatch format is shelved EnergyBionics Carbon: Ebersold+. Low cost printed super thin material that is capable of micro current to industrial size electricity conversion from heatOtego GmbH+. Overall this sector is filled with many players existing in West. 2 Piezoelectricity/Acoustoelectric effectmaterial directly produces electricity when deformed most widely commercialized in microcurrent generator types Often use Barium Titanate BaTiO3 or Zinc Oxide ZnO PZT: Lead zirconate titanate. Following elements are often relevant to majority of microcurrent generation by ambient scavengingother than piezo methods. --cont: 11 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 13:

Science-Accepted “Free Energy” 5 Piezoelectric ii Micro Macro • --continued: FREE ENERGY TYPES Micro Current Energy Harvesters: 2 Piezoelectricity: • ●Usually takes cantilever of bimorph or unimorphone electricity producing piezo layer generator with magnetic tip to interact with fixed two magnets of above below. To maximize resonance tuning of wide range or many frequenciesto amplify energy harvesting multimorph/multilayer or cantilever array located side by side row is arranged. • ●But for non-linear frequency harvestingnon-repetitive vibration focus resonance might be avoided: Stochastic Bi-stable or Multi stable cantilever with magnetic tip to interact with one magnet at fixed position that is same "height" as extension of cantilever. Also might use buckled beam with with both ends clamped with middle. • Parametric resonancenot set to narrow frequency resonance emphasis but incorporating non-linear movements: non periodic one time only unique arbitrary motion is ok type non linear inductance-capacitance of piezo vibration: eg Velocity Damped Resonant GeneratorVDRG by EM damping Coulomb Damped Resonant GeneratorsCDRGs by electrostatic damping. Can be combined with other methods such as electromagnetic induction. 12 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 14:

Science-Accepted “Free Energy” 6 Piezoelectric III Commercialized e.g. • --continued: FREE ENERGY TYPES Micro Current Energy Harvesters: 2 Piezoelectricity: • ◆ Generally wide range of vibration is harvested as energy ReVibe Energy Mide Volture Arveni fr+ ◆Battery combo emphasis Linear Technology+ ◆Switch focusAlgra Group+ ◆ Automobile distance warning Ceratec Engineering Corporation+ ◆Automatic parking space broadcaster ParkHere GmbH ◆High power densityMicroGen Systems MSM AdaptivEnergy RLP 8power+ ◆Footsteps use for surveillance device Pavegen+ ◆AAA battery self charging battery or 10sec shaking 3mins lighting LED flashlight was taken out of market quickly • ◆Large industrial power is possible: 200kw+/km production at busy hwy became possible with multi-stacked structureEdery-Azulay/Innowattech Polyvinylidene FluoridePVDF based flexible Piezoelectric - FerroElectricelectrically polarized material polymer woven fabric + photovoltaic coatingEl Siores /FibrLec. ◆Others: WearablesFlexous BV - Kinergizer+ Tire sensor for transport or mining trucks Transense SilentSensors+ Spray paint on surface to make it a generator www.munekata.jp/eh/ 13 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 15:

Science-Accepted “Free Energy” 7 Piezoelectric IV Variations • --continued: FREE ENERGY TYPES Micro Current Energy Harvesters: 2 Piezoelectricity: Others: • PVDF based /pyroelectric/thermoelectric Piezoelectric functioning soft thin polymer film Kureha Kagaku Self charging by human motion Small flashlight - + Pacemaker sensor from heartbeatKAIST smart-MEMPHIS Silex enhanced harvesting by MEMS PZT: Lead zirconate titanate+ People movement surveillance by step-in mattress tracking • SOME OF OTHER PIEZO PIEZO LIKE MECHANICS or SYNERGIZED COMBO: i -ElectroStrictive Polymerchange shape or lengthen under electric field or vice versa significant degree of actuation occurs by electricity applied used for artificial muscle for much increased efficiencyMcknight Mcginnis+ even if electric field needs to be generated for power harvestingeg electret perpetually emits E field likely already in military use for much higher macro level power generation. • Ii -Simiar to above "i" but very soft super stretchable Dielectric Elastomer is low cost material and useable for wave/hydro energySoftgen Univ Auckland+: 1w per human step range. 0.1mm thick elastic rubber paper like "power generating rubber" with 2 to 10 times higher efficiency than conventional piezo materialRicoh 14

slide 16:

• --continued: FREE ENERGY TYPES Micro Current Energy Harvesters: 2 Piezoelectricity: OTHER PIEZO PIEZO LIKE MECHANICS or combo: • iii -Radio Frequency harvesting by piezo system with cantilever systemMahmoud Al Ahmad+ iv-In a way the same thing but what is fully categorized Acoustic Metamaterial can maximize piezo electricity production by impedance matching surface or coiling up structure of labyrinthine units Shuibao Qi+ or membrane typesJunfei Li+ can range 15-20+ efficiencyGuancong Ma+ while also can function as effective sound absorber/insulator simultaneously. • v-Far more minute level vibration sensitive Nanostructure or NanoWire/NEMSNanoElectroMechanical Systems can be much more efficient than conventional piezoelectric KAIST: Keon Jae Lee+ • vi-Other mechanical combination are explored and deemed to have advantages: Shape Memory AlloySMA by temperature changep7374 Magnetic Shape Memory AlloyMSMAAdaptaMat Oy: MSMA without piezo combo vii-Coupling of Helmholz cavities in addition to regular cantilever beams to amplify resonancefrequency matchingD Ezhilarasi+ Or with duel cantileverPing Li+ Or paired cavities to further augment an order of magnitude larger energy harvest and 4times higher voltageXiao Peng+ than already increased power by a cavity itself. 15 Science-Accepted 8 Piezoelectric V EM Induction

slide 17:

• --continued: FREE ENERGY TYPES Micro Current Energy Harvesters: 3 ElectroMagnetic Induction from vibration or motion: magnet oscillates on cantilever/spring with coil wrapping it around to generate electricity from ambient sound or vibration Perpetuum Adamant jp Star Micronics MicroStrain + using oscillating move/EM field of outside of device using rotating or vertical motionJoulefusion+ Focus on low end 5hz frequency recovery for spotting personnel harvesting energy in office/factoryMono- wireless+: eg walking sound on carpet. Random directional motion into rotational energy to drive generator similar to gyro mechanicsWitt Energy+: this company aims for industrial size generator. Human motion based battery charger for phonesAMPY Live Charged 4 Ambient purpose-broadcasted RF wave frequency Harvester Rectenna: Harvests electromagntic wave usually Radio Frequency range convert to DC electricityThis section deals up to 10Ghz. As for 10-30000Ghz range RectennaTerahertz Far InfraRed see p68 •j for industrial sized electricity generation. Some can only Harvest from purpose intended directed broadcaster-receiver set as well as inadvertent 10m range 3rd party strong signalCymbet EnerChip ZF Switches Sensors Nowi Energy+. 16 Science-Accepted “Free Energy” 9 EM Induction

slide 18:

Science-Accepted “Free Energy” 10 RF rectenna • --continued: FREE ENERGY TYPES Micro Current Energy Harvesters: 4 Ambient purpose-broadcasted RF wave frequency Harvester Rectenna: • But actually far away ambient radio wavefrom WiFi wireless phone power line lightning or RF range electric motor noise etc harvester did exist from yr2000sRCA Airpower withdrawn twice after media debunking probably consumer directed marketing exaggerated debunker reaction as happens often for disruptive energy tech and now available againDrayson Freevolt PowerCast Corp Nikola Labs+ Much more robust battery charger for dual mode low frequency EM field high frequency WiFi waveDennisSiegel.de. • Resonance based amplified industrial level electricity harvesting is approved by Philippine govtIsmael Aviso but western media level pseudoscience. Multiple invention "free energy" engineers often includes this methodMoray Tesla+. Note higher freq Thz/FIR level industrial power harvesting is officially science ratifiedp68. • There are wide range of RF scavenging methods available but technology is really simple especially for non micro sized systemeg see next page Crystal radio: Generally lab recovery efficiency to electricity as of 2016 is at least 70+ and some are reaching unity level: "Full absorption" idea or 90+ recovery already at single Ghz range frequency and continues up to Thz/FIRAlmoneef Ramahi Emr Karakaya Fur Dincer+but media level pseudoscientization of this claim occurs. --cont: 17

slide 19:

• --cont: FREE ENERGY Micro Energy Harvesters: 4 RF Wave Harvester: • Crystal radio set upone popular type is antenna coil and inductive tuning coilno antenna is also possible speaker is usable without outside power has wide band harvesting capability many home made large device can have much higher than micro device harvesting capability. • Some focus on increasing power by Ultra-broadband EM induction or Piezo- Electromagnetic or multiple vibration mode EM induction etcEnerBee+ • HIGH VOLTAGE POWER LINE scavenging: Near field high power lines EM field flux directly or Additionally generating vibration with interaction of device magnet with EM field to harvest extra energy from piezoelectric effectHosseinimehr Tabesh+ etc for self powered electric current transmission monitoring purpose: mostly Wireless Powerline SensorSentient Energy IBOLT USi Power Donut+ low power amp workingAclara Tollgrade LightHouse or advanced monitoringINCON GridSense Line IQ Lindsey Transmission Line Monitor+: This application is full mainstream use in some regions/industry power monitoring segments while almost none in others --cont: 18 Science-Accepted “Free Energy” 11 RF rectenna

slide 20:

Science-Accepted “Free Energy” 12 High Voltage Line Earth Magnetic Field • --cont: FREE ENERGY TYPES Micro Current Energy Harvesters: 4 RF Wave Harvester: HIGH VOLTAGE POWER LINE scavenging: • Underwater submerged power line harvestingDyden Corporation+: this company also makes usually minute current limited ElectroStatic Induction harvester boosting with resonancefrequency matching use for 6-12V max 6W workable constant harvestingfrom 500kv 6.5m away AC line. House level voltage line monitoringPanoramic Power+. Harvesting from high power line is also easiest method as capacitive coupling as well as RF crystal radio reception method some seem to do illegally "steal or burrow power" from semi far field10-50m away with home made device. Same induction can be made from near radio station transmitter • Also this induction of fluxing/changing magnetic field enables Power Factor Correction device that can reduce not only Apparent Power billed industrial electricity but even Actual Power billed residential electricity costp150 but latter effect is still pseudoscience in Western mainstream. YET basically same mechanics based super high efficiency induction power harvester from Florescent light inverter to operate surveillance camera video transmission both is quietly commercialized in Japan for last 10yrsNippon Denki - NEC --cont: 19 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 21:

Science-Accepted “Free Energy” 13 Earth Mag Field Large power • --cont: FREE ENERGY TYPES Micro Current Energy Harvesters: 4 RF Wave Harvester: Geo Magnetic Field: • EARTH MAGNETIC FIELDGeo Magnetic field:GMF or RELATED AMBIENT LOW FREQUENCY RESONANCE7-50hz use as base mechanics: can be very large dimension1-1000m long Electrodynamic Tether can generate significant industrial electricity by fast moving conductive long wire against earth magnetic fieldTether Unlimited+ But this mainstream explanation might not be main reason for its workability: less to do with GMF but generally more to do with voltage gradient in troposphere solar wind- cosmic ray is fluctuating GMF existence of highly charged air particles with extreme temperatures at thermospherewhere tether is mostly used • Tire equipped coil generates micropower as car is driven tire rotatesInfineon Technologies AG. One manufacturer commercialized self charging LED flashlight claiming by GMF interaction but seemingly over promising fast chargeability to cause low ratio customer satisfactionADGEX ELFE: harvesting method is not explained clearly and static GMF advertising might be more of a gimmick and bulk might come from tapping RF waves or even ambient vibration. --cont: 20 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 22:

Science-Accepted “Free Energy” 14 Earth Mag Field Micro Power • --cont: FREE ENERGY TYPES Micro Current Energy Harvesters: 4 RF Wave Rectenna: Geo Magnetic Field:GMF: GMF energy harvester type of products are well within easy commercialization by using mainstream science accepted or tacitly non-debunked GMF energy harvesting mechanics in multiplication. Some such examples are given in following a-f: • a-Medical sensor energy harvesterFerro Solutions Inc: Jiankang Huang OHandley et al b-Amplification of general ambient electric field time variance harvesting: Alternating conductive and dielectric layer film coupled by capacitor of resonance RLC circuit Resistor-Inductor-CapacitorTao Owhadi: similar mechanics as "Orgone energy accumulator" layeringp366 • c-Even conservative mainstream science group admits solely GMF based static electrical generation is possible by use of electro-conducting cylindrical shell of manganese zinc feriteChyba Hand+ d- Schumann freq level resonance focus amplifying using Casimir oscillation amplification type capability: Quantum Oscillatorsee next page "f" e-Actually most of self charging Flashlight type device energy scavenging can come from non earth resonance: high power line50-60hz etc or radio wave0.5-30mhz/wifi2-4ghz induction etc or completely different harvesting methods can be combined. --cont: 21 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 23:

Science-Accepted “Free Energy” 15 Casimir Force Nano Oscillation • --cont: FREE ENERGY TYPES Micro Current Energy Harvesters: 4 RF Wave Rectenna: Earth Magnetic Field/Geo Magnetic Field:GMF: • f-1 This might be deemed as side information but minute oscillations like even Casimir forcevacuum fluctuation Zeropoint energy relation is measurerable by microcantileverMohideen+ Successful Casimir force driven device since 2001 is completely ignored even by scientific mediaFed Capasso: Lucent Technologies/Bell Lab+: basically Casimir force is consistently harvestable as energy by MEMS/NEMS NanoElectroMechanical SystemsDum Caruntu+ While Casimir and van der Waals forces are agreed to be main reason for stiction failure of MEMS cantileverMic Serry+ • Needs proper consideration for its major role in nano-generator designRaf Ardito+: e.g. when membranes work in vacuum without capillary forces Jian-Ning Ding+. But Casimir force itself is reversible by using NEMSD LopezANL+ etcneg refractive index material even can cause nano levitationUlf Leonhardt Fed Capasso+ actual electrical generation by causing amplified vibration based on non linear pairing of casimiar force oscillationMead Nachamkin+ --cont: 22 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 24:

-Science-Accepted “Free Energy” 16 Casimir Force Power Harvesting • --cont: FREE ENERGY TYPES Micro Current Energy Harvesters: 4 RF Wave Harvester: Earth Magnetic Field/Geo Magnetic Field:GMF: • f-2 Progressive end of mainstream academics get patent on MEMS or nano polymer used Casimir force extraction KWh level electrical generator with some mainstream fundingJovion Corp: Moddel Haisch. Similarly Casimir cavitys energy gap between inside outside should be able to be used for energy extraction as well as gravity controlCalloni Di Fiore et al+ • f-3 "Nano" Oscillation based Brownian Ratchet or Ambient Thermal noise harvesting are all workable: Minority conservative end of mainstream academic stance or media level science asserts still such nano level oscillation is impossible to harvest as ratchet rotation even if oscillation existsR Feynman+ but it is actually extracted as energy by rectificationAstumian+. Now experimental results on various quantum fluctuation is finally accepted in academic papers as “true"p341 23 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 25:

Science-Accepted “Free Energy” 17 Magnetostrictive/Electrostatic • --cont: FREE ENERGY TYPES Micro Current Energy Harvesters: 5 MagnetoStrictive MaterialMsM creates magnetic field when changes its shape hence causes time varied magnetic field with vibration this is picked up as electricity by coil around itFerro Solutions Inc Moritex Corporation Shonan- metaltec+ Dielectric epoxy covered high impact useable generatorTohoku Steel+ Batteryless wireless mouse by thermoelectric harvesting comboSeiko Instruments+ • Galfenol basedalloy of iron and gallium or Terfenols latest version is order of magnitude more efficient vibration energy harvester20-30 range as a result than conventional piezoelectric material material lasts much longer due to no degradation or becoming brittle due to piezo vibrationTos Ueno+. • Similar Ferrofluid based energy harvester is also deemed highly effective: while effectively absorbing vibration 6 Electrostatic Induction from vibration: Generally power is produced by conversion of oscillation to changed positioning or distance between electrodes: varying capacitance. Some involve electretdielectric material with semi permanent electron polarization state. Can be very low cost with no magnets or piezo materialOmron - THHINK Wireless Technologies - Konishiyasu+ Walking motion sensor by unique rotating generator by use of electretHokuriku Electric Industry --cont: 24 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 26:

Science-Accepted “Free Energy” 18 Triboelectric TENG - Intro • --cont: FREE ENERGY TYPES Micro Current Energy Harvesters: 7 TriboElectric NanoGeneratorTENG: TriboElectricity/Contact Electrification is utilized as newly announced tech in 2011Zhong Lin Wang. Harvest energy effectively in wide bandwidth from both minute contact electrification electrostatic induction Invention increased usable efficiencies from less than 1 to max 50-60+ in few yrs from both regular irregular motions with near future industrial power application unless blocked by other groups or research goes classified: • Unique mechanics: for example leading devices often have multiple power generation modes: • i-two different material based electrodes surface-touching detaching ii- sliding iii-direct skin contact rain drop or air flow etc on device surfacesingle electrode mode iv- "Free standing layer": Pair of symmetric electrodes is located below a dielectric layer and the size of the electrodes and the gap distance between them are of same order as size of the moving layer when this layer approaches or distances electricity flows between electrodes. --cont: 25 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 27:

Science-Accepted “Free Energy” 19 Tribo TENG II Commercialization • --cont: FREE ENERGY Micro Current Energy Harvesters: 7 TriboElectric TENG: Initially there was a major technical challenge: power could not be used as is for micro device since power is generated as ACalternative current and intermittent hence required a battery/capacitor. But due to TENGs high voltage with low ampi.e. high impedance there was problem to connect effectively with capacitorlow impedance hence lose most of power without storing. • This impedance mismatch problem was solved by two capacitor system to run micro device from non linear motions like intermittent human tapping also deployed with other tribo mechanics: Hybridizing with EM induction or piezo polymer etc + 30x30cm walk-on people traffic pad that costs 20 generates up to 10W by each stepTouchlight Innovations: Swa Pujari Shifting business focus into tribo from piezo type product line + • Wide range of tribo mechanics functions has been successful at least experimentally: Water inside pencil size TENG for human motion type non-linear stimulationDong Sung Kim et al Enclosed vibration harvester functionable under water or in snow Cylindrical rotating types Transparent version to generate power from rain drops to complement solar cell to maintain electricity generation during rain day nightLi Zheng et al. Some organizations focus on trying out new applications in commercialized environment including low maintenance air filterBeijing Institute of Nanoenergy Nanosystems: Zhong Lin Wang - . --cont: 26 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 28:

Science-Accepted “Free Energy” 20 Tribo Teng III Varied Mechanics • --cont: FREE ENERGY TYPES Micro Current Energy Harvesters: 7 TriboElectric TENG: • Triboelectric-Pyroelectric-Piezoelectric hybrid cell nano generatorYunlong Zi+ TENG is low cost also suitable to harvests air-water flow/waveYuanjie Su+ Wind recovery Flutter-Driven Triboelectric GeneratorJihyun BaeSAIT:Samsung Advanced Institute of Technology+. Preventing metal corrosion while generate energy at water-metal contact areaXiaoyi Li+see p29 on how ionic movement within still water inside of device generates power instead of kinetic motion or as human clothing Sang-Woo Kim+ etc • LIGHTNING POWER HARVESTINGthough this is macro scale and TENG unrelated: Not only thunderstorm but snow/sand storm should be also linked to triboelectricity effectRJ Latham EY Tkachenko+: Triple layered structure to increase recovery of lightning power to 20+ and with battery to work as a energy system from lab testJeong Min Baik: UNIST Inventors small lab test resultsSteve Leroy+ Field tested small scale deviceMohd Farriz BasarUTeM+ etc this is western media debunked. Also there seems to be some similar element to Orgone effect: p366. --cont: 27 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 29:

-Science-Accepted “Free Energy” 21 Tribo Teng IV Future Potential • --cont: FREE ENERGY Micro Current Energy: 7 TriboElectric TENG: • TriboElectric electricity generation is done in more flexible way in higher efficiency than most other methods with easy scalability to mega size - even to the extent to become significant enough world wide electrical source along with conventional ElectroMagnetic Induction GeneratorEMIG also will be suitable for Self powered desalination Self hydrogen production etcZhong Lin Wang Guang Zhu+ • 1m2 of Electrical Double LayerEDL: two parallel layers of electrons formulate between water and solid matter mechanics can sustainably produce 0.46kw/ of powerJinsung Chun et al Modulation of EDL to generate powerJong Kyun Moon YoungJun Yang+ or 1m2 of best single layer material can produce up to 1.2kw. • Unique Western mainstream treatment on TENG is that this tech has been treated positively by media compared to other similar degree of economically paradigm shifting performances most disruptive element of TENG industrial power generation is deemphasized hence poses more growth potential than other equally high efficiency mechanics such as Magnetothermal ElectroMagnetic wave heat harvestingFIR/THZ or ReverseElectroWetting generator in this micro generator segment. Significant backing of Chinese State and a university in USGeorgia Tech --cont: 28 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 30:

Science-Accepted “Free Energy” 22 Thermal Ionic Movement • --cont: FREE ENERGY TYPES Micro Current Energy Harvesters: 8 Small water flow or even Thermal Ionic fluctuation ONLY in still water can be harvested as electricity by Graphene/CarbonNanotube etcor TriboElectricity-II cross over with Triboelectric TENG but with mechanics more focused on Ionic movementalso see p33 ■10 Ambient thermionic movement. Not commercialized and less cohesive development. This effect has been discussed amongst academics since 2001. Various experimental devices with Ionic Liquid or deionized water used generators both with basically same results. Most common type are 8a and 8b: • 8a-Pure water movement on graphene etc generates power by charge separation: when water droplet moves on flat surface/micro channels droplet is positively charged and matter surface is negatively charged causes electron to flowSiowling Soh Soon-Hyung Kwon VI Petrik+ Single wall graphene has much higher power than double/triple etcSha Ghosh+ Water-ethanol mix in graphene formWenbin Huang et al+. --cont: 29 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 31:

Science-Accepted “Free Energy” 23 Thermal Ionic Move Ionic Liquid • --cont: FREE ENERGY TYPES Micro Current Harvesters: 8 Thermal Ionic fluctuation ONLY in STILL ROOM TEMP WATER: • Slightly different but Water evaporation driven ElectroScavenging effect generator by charge separation power harvestingRub Borno+: this also relates to advanced non cloud seeding weather modificationfor more details go to this link four levels of..and search "ElectroScavenging" • 8b-Salt/Ionic liquidconductive includes water on graphene etc mechanics is only slightly different from deionized water friction is generated between water flow and ionsNik Koratkar+ ionic liquid is conductive but graphene conducts electricity faster than electrolyteionic liquid so electricity still flows through prepared circuit with asymmetric electrodes etc.Sta Skafidas Weijie Kong+ Can also work as varying capacitance based electrostatic generator --cont: 30 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 32:

Science-Accepted “Free Energy” 24 Thermal Ionic II Reverse-ElectroWetting • --cont: FREE ENERGY Micro Harvesters: 8 Thermal Ionic harvest: • Thermal Ionic movement onlyin water etc no kinetic or vibration power used: 50-80°C "hair electrodes" cause proton hoppingBri Tulachan+ or Electricity at room temperature by thermal motion of ions in STILL LIQUID instead of by FLOW of the solutions by Monolayer GrapheneGraphene Battery: • Electron is emitted by interaction of graphene cation then it flows along graphene to electrodeZihan Xu Guoan Tai+. This particular theme participated by state backed Chinese TENG research groups is practically free energy tech was not debunked in West but quietly discontinued on official level. This room temperature Thermal Ionic movement energy harvesting/generation is not taken up by inventor type groups. • Also Note TriboElectric related effects has mainstream disputes amongst what causes/how electron transfer occurs. 9 Reverse Electrwetting power harvester: Reverse ElectroWetting On DielectricREWOD Related to ElectroWetting process which can transport liquid with electricity by modifying the surface tension of liquid especially on hydrophobic surfacefilm dielectric etc This differs from similar looking effect causeable by ElectroMigration which gives force to move water. 31 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 33:

-Science-Accepted 25: Reverse Electrowetting II • --cont: FREE ENERGY Micro Harvesters: 9 Reverse ElectroWettingREWOD: REWOD is listed in micro power segment here like TriboElectricity process but its research is more focused for high density power production with large inpute.g. human kinetic power for more of flashlight or higher power use levele.g. 10w produced with battery set per shoe for human walking. Far more efficient than conventional piezoelectricity Most efficient energy harvesting method at this time for human steps or car traffic type power generationalong with tribo effect TENG device. • New mechanics are invented with recent mainstream backing: Use of Atomic Layer DepositionALD Capillary Microfluidic device achieves 65 electric generation efficiencyJak Kedzierski et al Bubbler typeInstep Nanopower: Krupenkin Taylor et al Coating surface film with Al2O3 to increase capacitance etc. • PERPETUAL MICROSEISM/MICROBAROM HARVESTING: in very high densityTsung- Hsing Hsu+ by this mechanics. This harvests sub 1hz level super slow oscillation as energytakes more than 1 second per cycle: earth hum weather or ocean wave triggered "perpetual tremor". Tribo TENG has similar capability. Much lower densityefficiency harvesting is possible with piezo etc. Not officially pursued given high economical disruptiveness along with industrial electricity harvester from 1- Casimir force 2-Room temp thermal ionic movement only 3-Earth Magnetic Field - Schumann resonance or 4-Tall antenna based voltage gradient tether. But now 5- FIR/THZ frequency thermal radiation is in process of commercialization by mainstream embracement p68 32 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 34:

• --cont: FREE ENERGY TYPES Micro Harvesters: 10 Ambient temperature magnetic field driven Thermionic device:GN Hatsopolous Xinyong Fu Zi Tao Fu“magnetic demon”+: use of 90° cross wise laid magnetic field to cause Hull Cut Off type threshold to control electron movement from one electrode to the other in one direction to generate cooling effect in a vacuum tube to cause thermionic emission hence indirect use of ambient temperature with originally magnet triggered energy supply to generate minute electricity. • Despite still majoritys mainstream academic controversy this maxwells demon type effect should be valid based on various science valid combo effectsCyril Smith+: Nottingham cooling effect related Also this is possible in known system like AquaporinLiangsuo Shu Yingjie Li+ Linked to ■8 Thermal Ionic movement electricity harvesting: . 33 Science-Accepted “Free Energy” 26 Ambient Thermionic linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 35:

• --cont: FREE ENERGY TYPES Micro Harvesters 11 Carrying electrical current by Spin Current related methods or by fractionally charged quasi-particle in quantum hall effect regimeas opposed to conventional charge current seem to strongly imply overunityCyril Smith+: 1-Spin rectification at Larmor precession freq to control spin to produce DC currentYS Gui+ and Larmor precession is caused by electron motion in static magnetic field 2-Spin Battery: EMF Electromotive force of spin origin generated by static magnetic field in magnetic tunnel junctionS Maekawa+ 3-Spin current related Reverse Seebeck effect is much higher thermoelectric harvesting from heat than conventional solid state generators. Also see "Orgone"/"Orgonite" p366. 4-Spin wave tech relation to Torsion field applicationGJ Bugh+ gravity techFrolov+ • 12 Properly grounded electricity conductive kite or rod extracts atmospheric electricityBeccaria G Richmann Dalibard De Romas+ Use of "static electricity": actual flowing of unbalanced electric charge. Effect itself is easily replicated by amateurs can easily lead to macro power generator currently almost entirely ignored by recent mainstream for commercialization or researchIonPowerGroup.com+ 34 Science-Accepted “Free Energy” 27 Spin Current Conductive Kite - voltage gradient linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 36:

Science-Accepted “Free Energy” 28 Kinetic Ground - Tree power harvester • --cont: FREE ENERGY TYPES Micro Harvesters: 13 Kinetic Power Harvester: Mostly by human or car/train traffic. Human motionnPower PEG+ Military focusBionic Power+: to charge battery etc. 1hr walking range to charge phone by hydraulicsWalking Charger - Energy Harvesters LLC+1minute hand crank generates 11- 23mins of useable LED lightEnvirofit Empower Duo+. Automobile slow down zone power harvested by magnetic inductionUnderground Power SRL+ or by scalable Hydraulic liquid piston pressure accumulator units fed to electric generator for power production to beyond 100kw+ rangeKinergyPower+ Also piezo effects are used but as of 2016 cost is higher than conventional methods for industrial power. 14 Ground/Tree/plant Electricity harvesterBarbosa Bryan Karavas: Voltree Helder: Plant-e+ WiFi/Wireless system to transmit plant info to computer is workable only for short distance currentlySeiko Instruments Ritsumeikan Univ Electronic Computer Engineering dpt+. Photosynthesis based pot plant smartphone charger WiFi systemBioo - Arkyne Technologies+ Bioo claims to be competitive against solar panels with house use level power with 1/3 its costing. 35 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 37:

Science-Accepted “Free Energy” 29 Non-Harvesting Self Micro Electricity Generators • --cont: FREE ENERGY TYPES SELF GENERATINGnon harvesting MICROCURRENT DEVICES Tourmaline electrode self-driven permanent electrolysisKubo effect or Self micro electricity generating minerals: Acos Terahertz Face RollerKun Sasaki+. Persistent Currentperpetual current usually low temp in Nano Ring: Mesoscopic quantum phenomena Quietly mainstream established but energy generator development research avoided. Observed in nano ring structure metals in still state is up to 1-2 orders of magnitude largerover-unity in addition to perpetual current itselfKB Efetov+ than any wishful mainstream theory allows to bePri Mohanty+ it demonstrates unknown time dependent fluctuations deemed phase coupling/phase coherence to be critical factorMar Büttiker+. Instantly commercializable Macroscopic Persistent Current is almost entirely ignored but virtually science approvedC van der Wal Hir Koizumi+ Violation of 2nd lawČápek Dan Sheehan+ --cont: 36 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 38:

• --cont: FREE ENERGY TYPES SELF GENERATING MICROCURRENT DEVICES: • also Zamboni Pile/Duluc Dry PileBattery of certain set upeg Oxford Electric Bell or what is called Orgone also self-generates ElectroMotive Force or "self-flows" unlimited microcurrent when layers of different electric potential matters are pressed together wedged by dielectric materialelectrically neutral/blocks electron flow but allows electrostatic/polarize to develop dipole moment in addition to chemical type reactionlimited but perpetual current effect of "iv" is often pseudoscientized even above i - iii effects are mainstream recognized as "science legal" also similar "erroneous" over-unity claims were made by top physicists back when battery was inventedVolta+ Solar Chimney: Initial high cost mainstream selectively quoting high LCOELevelized Cost Of Electricity less electricity produced at night many side benefits: Hyperion Energy Enviromission+ Claims of more efficient far less land use versions from pilot tests Salinity Gradient Solar Pond: Ormat+ suitable only with low cost land near salt water tech maintenance unstandardized 37 Science-Accepted “Free Energy” 30 Non-Harvesting Self Micro Electricity Generators linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 39:

Science-Accepted “Free Energy” 31 Emulsion Fuel • --cont: FREE ENERGY TYPES WATER MIXTURE TYPES: Water-Oil emulsion fuel: Massive gap in fuel saving ability also depends on type of boiler/engine used for: 1-25beyond this is "science illegal": see p174-176 Cuts emissionPM 10-80 NOx/SOx 10- 50 There is significance as one of few official mainstream instantly large scale useable "partial free energy tech" commercialization exist world wide but remains low key in most nations: rarely referred even by cleantech media minimum public funding for research in West. Groups of Western Mainstream WM business establishment promoted Emulsion Fuel under "excuse" of emission decreasewith no reference to fuel saving in 2001-2003. Some are still offeredLubrizol PuriNOx Pirelli Gecam Total Aquazole + while others withdrewShell BP Chevron. At mainstream exposure discussion hygroscopic fuelsdiesel biofuel water mix problem solution is offered by water dispersant/water emulsifying additivesRolling Big Power RBP-80001 Hot Shot’s Secret FPPF Central Illinois Manufacturing - HydroBurn XDP Diesel Power Plus+ that include increased fuel efficiency of 3- 10 range but they are lobbied against by united mainstream groupscar engine manufacturers as bad for engine etc while existence of larger magnitude of full emulsion fuel cost saving remains entirely avoided topic. -- continues as fuel saving purpose emulsion next page: 38 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 40:

Science-Accepted: 32: Emulsion Fuel II • --cont: FREE ENERGY TYPES Water mixture: Water-Oil emulsion fuel: • A few companies serving world wide mainly for diesel but some also gasoline market: Eco Energy Holding AS IncBio E•Fuel SA Toeps innovation+ Nonox Fierce Fuel Systems Next Alternative Inc+ AIT Emulsion NanoFuel co+ Operations in openly serve mainstreamТеплоэнергоремонт- Москва Vodmazut Раптех «Энергосберегающие технологии» «ЭСТ» - est-m.ru МЕССКА - messka.ru+ 4C Technologies+ Creatnet Technology Pvt + is unique amongst Western allies to openly focus at government levelCoxOil kr Green Hitech kr Sampower kr+ Solar Emulsi PT Pertamina Singapore Emulsion Fuel+ is mainly served by own state company inhouse Taiwanese companiesComaxima Eco-Green Technology Shine Bond + • Sector Base: Finally mainstream maritime industry open debut by European back up: Quadrise MSAR in Asia: Monohakobi. Tech Variations: Biofuel EmulsionGruppo Forini+ Works down to -30°C storageSulNOx Fuel Fusions -cont: 39 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 41:

Science-Accepted “Free Energy” 33 Coal-Water Slurry History • --cont: FREE ENERGY TYPES Water mixture types: Water-Oil emulsion fuel: • Equipment can be expensive actual cost saving is often from "on par" to "much less" compared to best performing magnetic flowing fuel treatment device or high Far InfraRed or Torsion Wave emitting device wrapped around fuel line with 5-15 saving rangethis is intensely pseudoscientized at media level superficial science levelp154155 Coal-Water SlurryCWS: 30-50 H2Oalso note regular coal itself may contain high water content Historically competed against oil seriously then "lost" along with plant alcohol fuelsUS Prohibition electric cars/hydrogen carsall 1880s-1930s . At boiler/gasification thermal efficiency is coal+20 while fuel vol itself increases storage transferability made easier as liquid fuel Lower emissionCO2 NOx SOx than Diesel fuel boiler Can utilize unrecovered fine coal or coal sludge/tailing to turn environmental hazard into revenue fuel product. 40 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 42:

-Science-Accepted “Free Energy” 34 Coal-Water Slurry History • --cont: FREE ENERGY TYPES Water mixture types: Coal-Water SlurryCWS: . Potential to replace entire diesel/heavy oil supply exists if modified special engine typeno nozzle wearing etc is introducedeg Micronised Refined CarbonsMRC consuming DICE: Direct Injection Carbon Engine: US govt backed programalso GE GM etc participation between 1970s-2000s recently Australia CSIRO many Australian coal companies : Unsuccessful govt participated movement to promote CWS to replace majority of higher priced imported oil in 1980s. Also clean coal burning IGCCIntegrated Gasification Combined Cycle power plants in US are using coal water slurry for boiler feeding wet feed gasification to produce extra H2CBI E-Gas Texaco-GE though almost never publicly reported. Regular fuel use US CWS system installer:ecoTECH Energy AuraSource Inc+ 41 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 43:

Science-Accepted “Free Energy” 35 Coal-Water Slurry II China • --cont: FREE ENERGY TYPES Water mixture types: Coal-Water SlurryCWS: : is tech leader CWS is high profile tech nationwide led by state companies: - China Coal Technology Engineering Group Corp Shangdong Energy Group Yuankuang Group - Slurry Gasification and Coal Chemical Engineering Research - Zjxianchuang GCPMC jf NAIC+ Low grade coal focus: High moisture content lignite slurry - : Yulin Western Coal Technology Research Centre+ Low grade fine ground coal mix for emission reduction focus cctegce+ Taiwan Neofuel tw. Also China leads to Hydrothermal combustion of coalSuperCritical water. : Relatively active useАмальтеа-Сервис vodougol КОТЭС Cotes-Group+: Rather surprising US controlled Ukraine govt has declared CWS as national energy priority with Chinese financial back upUkrheat+. 42 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 44:

Science-Accepted “Free Energy” 36 Coal-Water Slurry III Bacteria Atmos Clock etc • --cont: Coal Water Slurry: : CWS is overall even lower profile commercialization than emulsion fuel with very small of players considering its science legal statusEET CWS JGC Kawasaki Heavy Cynergi Holding SA+ Often small one- man show type operation or main business is other engineeringAdvanced Coal Water Slurry Technologies LeMar LLC KEM-jp.com+. Its very disruptive nature of abundant energy scientifically admitted status can be one of the reasons why CWS and Emulsion fuel are both not highlighted by major Western environmental NGOs mainstream entities. Atmos clock+C Drebbel+ use of self oscillating Torsion pendulum - Electro- mechanical transducer ambience change can combine with Foucalt pendulum element Bacteria generator Self-Charge Electrochemical Bio-capacitor Pankratov+ Microbial Fuel CellMFCCambrian Innovation Emefcy EBR + or its “overunity” electrolysis Microbial Electrolysis Cell - MEC 1-2 range material based DIY self producing no running water "moist soil based" MFC for 3rd world villagesAiden Lab Magnetotactic Bacteria based types etc. ”Levitron”type or ”Drinking Bird” generator 43 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 45:

Science-Accepted “Free Energy” 37 Hydrodynamic Cavitation Blue Energy Nano device Hydrodynamic heaterTEKMASH CT Systems+ also see p167: G Ivanenko Bespalko+ inconsistent “Self running” ability but happens often valid mainstream science until it becomes overunity Temperature based volume changing ultra sensitive Phase Change Material PCM driven Hydraulic Motor: SOLO-TRECJ Jones Y Chao Atomic/Nanogenerators 24hr Infrared SolarHong Liu Dale Cotter+: SSR: sprit ring resonator like structure ParticulatesDa Yurth+ Atomic Hydrogen WeldingLangmuir Negative electrical resistance carbon fibreDe Chung+ Blue Energy Some “free energy tech” usually costs more than existing system such as Blue Energy: Reversed electrodialysis Pressure Retarded OsmosisPRO/Osmotic power Hydrocratic ocean energy. Exception eg: Combined low pressure high flow desalination with additionally electricity generated by removing ions from seawater with Molybdenum DisulfideMoS2 nanofilterNar Aluru+:30-50+ electricity cost saving. • But further efficient if osmotic pressure is usedMoh Heiranian+ : can become efficient free energy generator while making drinking water from oceannot officially demonstrated. Also pure power generation-wise Capacitive mix energy extraction by Double Layer ExpansionCDLEBr Logan+ or by Donnan PotentialCDP and Two stage PROWei He+ might become super low cost in future 44 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 46:

Science-Accepted Past Grid Parity Tech 1: Engine • SIGNIFICANTLY LOWER COST TYPES: i.e. beyond grid parity if commercialized as electricity generation often same treatment as inventors ”free energy”p148- 182 many stopped researches stay microscale suddenly retracted without explanation some suspected internal only corporate use etc But again now emerging commercialized exceptions Non UV H2 Photolysis from water by Sn3O4H Abe+ many other “artificial photosynthesis”s 50-200+ increased efficiency enginesMyers Ogle Covey Pogue Castellini Brandt La Force Hatton Caggiano Belland Purushottam Pipaliya Holland Ch Brown Fish+ by cam timing spark plug carburetor vaporized gas etc: all reported repeatedly on local papers till 1990s. Specific angled screen in carburetor “accidentally” improved 50 mileage in 1960sFord but model was soon “recalled to correct it back” to factory specPantone+. --cont: 45 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 47:

• — cont: SIGNIFICANTLY LOWER COST TYPES Grid Parity: 50-200+ increased efficiency engines: • Pneumatic engine“science illegal” version p166-170: Peugeot 208 Hybrid Air40km/litre 94mpg Tata MDI-luNegre both being shelved Some non electric Japanese cars mostly sold only in Japan35km+/l Volkswagen XL1100km/l 250 test units only discontinued Lupo35km/l. In1920s mainstream predicted 80mpg norm with test cars performing 100mpg+Byron Wine Al Wallace Bru McBurney+. eg: use of super low cost solar etc at military level large electric transport trucks are only slightly lower mileage cost but much faster acceleration and low noise. Now available 95 efficient Shinsei Electrostatic Motor Regenerative Shock Absorber normally brings negligible 5 range car mileage efficiencyeg ClearMotion hydraulic motor runs to generate power but in certain specific electrical energy needs application it could bring substantial saving. 46 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Science-Accepted Past Grid Parity Tech 2: Engine

slide 48:

• — cont: SIGNIFICANTLY LOWER COST TYPES Grid Parity: ElectroDynamic Tether/Asymmetrical Electrostatic: It is free energy but mainstream sanctioned idea as only limited use in space environment as lowest cost techlong conducting wiremainly 500m plus for large power but works from 1m moves along earth magnetic field etc to generate electricity Can be used to replace fuel with free electricity for low orbit satellites and even ultra high elevation flight if air craft propulsion re-configuration is madeplasma ion thrust etc with high elevation cruisingBE Gilchrist Jam McCanney+/Boeing - Tether Unlimited. But actually generates full time "free energy" on earth surface: by likely triggering imbalanced static electricity to flow Works at on- ground still-earth vertical environment with graphene/nanocarbon useIonPowerGroup.com+ or Use of Electrets Asymmetrical Electrostatic Force to generate perpetual small electricityKatsuo Sakai+ Super efficient Phase Change MaterialPCM for housing: to release or absorb heat at preset temperature: BioPCM DuPont Energain PCM injected wood: Enertia Home Combine PCM with Vacuum Insulation PanelsVIP to provide certain packages/boxes perpetual free cooling or heating depends on outside temperature transition: va-Q-tec AG+ Also see PCM water electrical generatorp64: e 47 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Science-Accepted Past Grid Parity Tech 3: ED Tether PCM

slide 49:

• — cont: SIGNIFICANTLY LOWER COST TYPES : In a way "Increase light" of LED by NanoCavity structureLamda LUX - Metamaterial Technologies Inc+ this is applicable to solar also Micro-Nano Porous antibacterial anticorrosion high adhesion Paint with significant heat insulating water based paint can induce game changing overall cost saving Nansulate - Industrial Nanotech - INI World Wide+: but some of this company type is apparently holding back from adding further disruptive thermoelectric paint capability Portable ammonia maker from H2O+air by compression cycle etc for enginesJ Fleming Super high concentration H2O2Hydrogen Peroxide: low cost sustainable clean fuel for commercial planes can be made/separated/accumulated by water electrolysis/plasma discharge/photocatalysis etc from natural water and air General Kinetics+ but had met massive selective distorted danger info storage impossibility exaggeration from mainstream groups N2H4Hydrazine Fuel Cell: small no precious metal easy high power fuelDaihatsu co Aluminium Air Battery:1700km+ run range 100kg weight for electric carsPhinergy Graphene Battery: 600km range battery charged in 10minsFisker - Nanotech Energy Inc Flow Battery: 1000km rangeNanoFlowcell AG: La Vecchia: but is there a possibility their use of is a euphemism for 48 Science-Accepted Past Grid Parity Tech 4: NanoCavity LED Ammonia from air water H2O2 etc linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 50:

• — cont: SIGNIFICANTLY LOWER COST TYPES : Galvanic Reaction Salt Water Cell: Hydra Light+Very slow reaction design Currently for small phone charge type power level about 1/30-50th cost of regular 2A battery with consistent voltage and current Thorium Reactor:US in 70s Uranium took over nuclear plant use far less radiation re-starting India Russia China US Norway Israel+ portableDratch+ BiofuelEthanol from cellulose onlyinedible plant grass straw tree branches broken trees etc Some produce with 1/2 cost of retail petrol of high fuel price nationKawasaki Heavy - within 2weeks of intending commercialization key board members + CEO fired and project shelved others also announced tech success without commercialization intention since 2006Taisei Kensetsu Sapporo Beer Honda+ as often happens in Japan small sector limited domestic only or 3rd world use intention seems allowedKita-Akita city forestry coop Sumitomo Forestry Mitsui Zosen+: But stagnant commercialization situation started to change world wide since around 2014see Biomass: p106-108 49 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Past Grid Parity Tech 5: Galvanic Water Cell Thorium +

slide 51:

• — cont: SIGNIFICANTLY LOWER COST TYPES : Coal based Gas/Oil/Direct power: Natural gas like CENfuelLloyd Turner Low Temp Coal Carbonization: LTC RexcoKarrick Improved Bergius method Micro active at Sasol+ Similar Lurgi process active in China70+ plants EM wave/Ultrasonic useM Kawabata+ Low fume DCFC Direct Carbon Fuel Cell DEHPL+ mechanics avail since 1890sW Jacques+ A few of IGCC Integrated coal Gasification Combined Cycle usually said to be more expensive than regular coal combustion but high efficiency low cost data can be hidden by high startup cost etc: more on gasification Super high density Enzymatic fuel cellYH Percival Zhang Certain customized Geothermal heating: Heat Pump Gradient Energy Harvesting etc: e.g. Discarded oil well-mine EGSSologen Downhole heat exchanger use 300m deep closed loop in high heat area useable even without heat pump cost etc Also much lower cost Hydrothermal Spallation drilling but quickly "went out of business"Potter Drilling: 50 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Science-Accepted Past Grid Parity Tech 6: Coal to fuel DCFC Geothermal etc

slide 52:

• — cont: SIGNIFICANTLY LOWER COST TYPES : Cooling use OTECOcean Thermal Energy Conversion near some water areasSea Water Air ConditioningMakai Bluerise nl+ In some super high cost power small island OTEC becomes lowest energy cost by improved Kalina CycleXenesys PCM used OTEC engine Betavoltaics types: Tritium Light or BatteryP Brown+ Zinc sulfide or Radium Paint + Solar Cell Optoelectric Nuclear BatteryKurcharov Inst+ Radioisotope GeneratorNASA+: mininuclear heat converted to electricity by thermoelectric device. Hydrothermal vent power extraction: large scale indicated by test success Orimulsion: Water30 emulsified bitumen by Venezuelan state corp: broke "taboo" of not making bitumen emulsion for road pavement/sealant use Exotic configurations: Limited to pilot success Advanced Compressed air energy storage by additional full recovery of both Heat compressed Cold air released Pneumatic engineNegre+ “illegal” version: p166-170 Magnetic Energy Recovery Switch Shimada+: “legal back EMFelectromotive force” Water-carbon rod low powered electric arc gas: AquaFuelH Eldridge W Richardson Rug Santilli 51 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Past Grid Parity Tech 7: OTEC Hydrothermal Vent +

slide 53:

• — cont: SIGNIFICANTLY LOWER COST TYPES : Aluminium based Hydrogen Production methods :Aluminium based metal alloy water “Hydrogen fuel cell” lab results as all similar mechanics but mostly uncommercialized. Physics wise undeniable natural effects- eg: Slow oxidizing low cost focused alloy pelletsB Froats Rapid shock cooling-heating as catalyst to “crack” oxidized film of nano aluminium particles to reactivateDynamix-Muroran univ: Mas Watanabe++ Use of Sodium Hydroxide NaOH as catalystnot consumed to prevent/delay aluminium oxidation Hy-Energy: Erl Andersen+ Undisclosed catalyst accelerates pitting of aluminum powder surface to prevent/delay passivationAlumiFuel: Jas Anand+ Chloride ion use pitting to dissolve oxidized filmHydergy India: AVK Reddy+ Aluminium alloy with gallium/lithium etc which prevents/slows oxidized layer from fully covering aluminumHydroAlumina: Ge Woodall Chemalloy: Freedman+ CatalyticCarbon and aluminum in 80°C hot water + DC pulsenot electrolysis to prevent almost all aluminium oxidation this on-board generator makes 110L/minute of H2 low quality-dirty-sea water okPhillips Company 4T: Haw Phillips 52 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Science-Accepted Past Grid Parity Tech 8: Perpetual Hydrogen

slide 54:

Science-Accepted Past Grid Parity Tech 9: Perpetual Hydrogen II Heat Recovery • — cont: SIGNIFICANTLY LOWER COST TYPES : Hydrogen Production: Non aluminium based Hydrogen: CavitationCavitation Energy Systems Electrohydraulic effectH2 Energy Renaissance: electrohydraulics/shockwave/cavitation methods are rarely looked by academic level but effect is undeniableSop Burjanadze Tak Sato Mas Oizumi+ Nanoparticle coated H2O electrolysis Dopp+ Ultrasonic H2 generation from water with non-oxidizing nanocrystal: ZnO fibers + BaTiO3 dendrites Xiaochun Li Various metal catalyst: eg Molecular Molybdenum Persulfide catalyst H2 dissociation from waterJR long+ PhotoCatalyticDav Milstein+ 84 efficiency pure water Electrolysis by Cathode 35Mpa high pressure Solid Polymer Electrolyte use fluctuating power input workable like wind powerHonda RD HEAT RECOVERY: unless otherwise stated generally 100-1000°C temp difference is used - often which power generation is proportional to. Also leads to emission reduction: part of mainstream focus in many - particularly Western nations while almost ignored in some others: • ▀▀1. Kinetic Power Generators based Industrial HEAT RECOVERY as Electricity: Often as industrial CHPCombined Heat Power or Combined Cycle at power generator: common installation in at least as new system in Chemical Pulp Paper Wood Petroleum Refining Metal Gas turbine/Nuclear power generation industries use of Regular •a-d : 53

slide 55:

Science-Accepted Past Grid Parity Tech 10: Heat RecoveryH.R. HRSG • — cont: SIGNIFICANTLY LOWER TYPES: HEAT RECOVERY: ▀▀1. Kinetic Power Generators based Industrial HEAT RECOVERY as Electricity: • •a Heat Recovery Steam Generator HRSGNooter/Eriksen Alstom GE + most large mainstream industrial conglomerate types offer as first round of heat recovery as Combined Cycle with 10-20 range additional electrical recoveryof original electrical conversion ratio. • Once Through Steam GeneratorOTSG: obviates drum to increase efficiency controlInnovative Steam Technologies+. Also low grade heat primary or secondary recovery process of HRSG "left over" heat by conventional Organic Rankine CycleORC- use of low boiling temp stronger turbine power organic compound medium instead of water generally used from 80°C+ INTEK GMK GmbH Turboden Triogen BV+. • But there are significant differentiation in suitability and performance gap for this mature tech. With further 2-10+ electrical gain or 70-95C previously discarded water or hot spring water can produce power by 20-70kw potential moduleIshikawajima Harima Electratherm+: optimization focusGranite Power Granex+ on board ocean freight power generator from diesel engine heatOpcon Energy System+ --cont: 54 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 56:

Science-Accepted Past Grid Parity Tech 11: H.R. II More Than Organic Rankine Cycle • — cont: SIGNIFICANTLY LOWER TYPES: ▀▀1. Kinetic Power Generators based Industrial HEAT RECOVERY as Electricity: •a Heat Recovery Steam Generator HRSG: • But some specialists2G Energy AG+ might improve/replace ORC/steam RC process with less often used Radial Flow Organic RankineExergy SpA Cryostar SAS + Axial radial mix turbineAqylon+. • Often not always substantial yield improvement is made by following: Kalina Cycleammonia water mix mediumKalina Power - Enhanced Systems Technologies - Global Geothermal or more specialized use customizable its 2nd generationKalex Systems or similar OTEC purpose Uehara CycleXenesys - • Others: ORC with Rotary Heat Engine works from 25 vs 40°C temp difference Davinci-mode jp Trilateral Flash CycleTFCIan Smith+ CO2 SuperCritical Braytonno phase changeNet Power LLC Sandia NL+ or CO2 SuperCritical Rankine Cyclephase change at 31°CEchogen Power Systems+ etc. Possible to generate DC electricity when closed CO2 flow is placed near certain dielectric material from triboelectric effectInfinity Turbine: similar to already known but not commercialized ORC + Liquid Metal MHD effect. --cont: 55 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 57:

Science-Accepted Past Grid Parity Tech 12: Heat Recovery III Srling etc • — cont: SIGNIFICANTLY LOWER TYPES: ▀▀1. Kinetic Power Generators based HEAT RECOVERY as Electricity: • •b Stirling EngineQnergy - Ricor Cryogenic Microgen Engine+ heat recovery efficiency significantly differs depends on company from 10- 30Free Piston type is higher remote equipment operationStirling Technology Inc RemoteGen+ also efficient coolingTwinbird jp Sunpower Inc+. Can be offered as residential fuel cell type set up by feeding gas/oil: Micro CHP •c Deluge EngineHageman runs from 30°C diff •d Others: thermo-responsive material and Osmotic power use OsmoblueE Dahan+works from 30°C temp difference • ▀▀2. Mainly Solid State Harvesting device: similar Industrial HEAT RECOVERY as Electricity lower cost than gas turbine/combustion engines or steam generatorsJ Fairbanks+ in certain situations device efficiency indicated in following "•a-l" is deemed highest possible figure unless otherwise stated. In some cases general operating rate can be much lower: --cont: 56 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 58:

Science-Accepted Past Grid Parity Tech 13: H.R. IV Thermo-Electric • — cont: ▀▀2. Mainly Solid State Harvesting device :based industrial HEAT RECOVERY as Industrial HEAT RECOVERY as Electricity: • •a Thermoelectric/Seebeck-Pelletier effect: Thermoelectric heat pump using n p type semi conductors it uses temperature gap between one end to the other to generate power. Used in Soviets since 1940s in West for military/space after 60s western mainstream use of conventional models. Actually 5kw range generator was claimed with operating efficiency of 10 for commercialization before yr2000 but retractedJade Mountain Often on lower temperature range 50-600°C some are max 300°C level use. • But much higher performance seems to exist by use of carbon nanotube or nano structure etc though unclear if those super efficient models are openly marketed: Evident Thermo acquired GMZ tech which claimed max 43 efficiency Komatsu/KELK’s 40 rating Japanese peers Likely slightly lowerYamaha Toshiba+ max 20 possible at 300°C rangeAEInnova+ suspected similar levelO- flexx+. Alkali-Metal Thermal-to-Electric Converter AMTECby C-TEC Nano Conversion at least 20 range 15 rangeJe Snyder+ Reverse Spin Hall - Spin Seebeck Effect use: wrappable plastic like spin current generator at least 10times conventional efficiency with much lower production costNippon Denki+ --cont: 57 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 59:

Past Grid Parity Tech 14: H.R. V Thermo-Electric 2 • — cont: ▀▀2. Mainly Solid State Harvesting device based industrial HEAT RECOVERY as Industrial HEAT RECOVERY as Electricity: •a Thermoelectric TE: • Though other solid state devices are generally 20+ as std model including sterling engine TEs ease of use and super compactness is often advantage. And even supposedly conventional 2-8+ operating efficiency device can generate at least up to 1KW range in many cases and space saving energy recovery with success track record. • Often specific efficiency is not disclosed some might have much higher rate. Large of companies offer TE devicesRomny Scientific Melcor TECTEG Gentherm Экоген Ecogen RGS Development Thermagy+ Some are High temperature600°C+ capability focus for generally higher efficiency aim Run high power requirement meters switchesНПП Квант+ • Steam heat useKryotherm+ 1KWh range generation from large truck diesel engine exhaust is possibleHi-Z Technology+ Flue exhaust or flare heat from chimneyAlphabet Energy+ Electricity from heated tireGoodyear BH03. Yet there are same 2+ efficiency range thermoelectric paint available for a long time that has been ignored by mainstream till quite recentlyUNIST Korea Ashutosh Tiwari+ --cont: 58 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 60:

• — cont: ▀▀2. Mainly Solid State Harvesting device based industrial HEAT RECOVERY as Industrial HEAT RECOVERY as Electricity: •a Thermoelectric TE: • 50-150°C workable wrap-around style sheet of carbon nanotube + plasticSekisui Chemical+ Low temp 60-100°C hot spring water flow placed next to 5-15°C cold spring water wedging thermoelectric sheet to generate power for 0.5kwh use per 3- 4 pairs of water pipe with cold-hot reverse flowwater pipe is 5-10cm diameter with latest commercially avail technology: a few dozen of projects exists in Japan. 5 x 20 x15cm size heatpipe used forked device emit 15w with 70-80C difference if device recovers with 3-5 efficiencyYos Takefuji: Ai-Cynap. • Cost effective coolingAisin - Toyota Z-max jp+ 2-3 times more efficient than conventional Thermoelectric coolerPhononic or 10timesNanoFreeze Technologies Lund AB: Some have potential to replace majority of existing type refrigerators by much lower cost. • Note Pelletier cooling has also precise temp control no maintenance far longer lasting soundless operation compared to conventional compression refrigeration. Engine heat recovery to save air conditioning etc of 5 fuel mileage saving overallVolksWagen+ Also space commercialization etc of Radio Isotope Thermoelectric generation exists but generally has beyond harmful level radioactivity emitted in near field 59 Science-Accepted Past Grid Parity Tech 15: H.R. VI Thermo-Electric 3 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 61:

• — cont: ▀▀2. Mainly Solid State Harves1ng device based industrial HEAT RECOVERY as Industrial HEAT RECOVERY as Electricity: •a Thermoelectric TE: Self generang electricity from heat to fan the woodstove chamber to save 30 • - 50 of regular wood cooking fuel and eliminate most of smoke in 3rd world usePhilips Domesc Appliances and Personal Care BV: van der Sluis or addionally it charges baIery for portable small cooker BioLite Energy+. Free standing type woodstove fan is widely available: If 2 or more combined • use of high power low temp acvaon types in certain room shape or air flow configuraon it can save 15-30 heang cost but most come with low Curie temperatureloses effect of thermoelectric at 300°C rangeSmartFan ie Valiant Accessories+. Generally more powerful sterling engine type fansome also direconally • rotates saves more though starng temperature is highValcan Stove Fan Warpfive Stove Fan Campfire cook stove phone chargingJikoPower+ 60 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Science-Accepted Past Grid Parity Tech 16: H.R. VII Thermo-Electric 4

slide 62:

Science-Accepted Past Grid Parity Tech 17: H.R. VIII Thermo-Galvanic etc. • — cont: ▀▀2. Mainly Solid State Harvesting device based industrial HEAT RECOVERY • •b ThermoGalvanic Cell/ThermoElectric Cell/ThermoCellDIFFERENT FROM Solid State ThermoElectric device: This is not semiconductor but made of electrodes and liquid electrolyteredox ion to function as enclosed thermoelectric device by temperature dif between electrodes within cell also there is time lag in effects to use as battery without no heat input for short time. • Basically works permanently as long as there is temp difference. Low key image mostly forgotten since 1980s but now some seem to show similar significant effectiveness as best performing Solid Thermoelectric cell at 50-200°C low temp rangeATC - Australian Research CouncilTed Abraham Tsukuba UnivKobayashi Moritomo et al New much thinner flat Carbon Nanotube CNT useRenchong Hu+ CNT Aerogel-Based ThermoElectrochemical CellYong Hyup Kim + --cont: 61 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 63:

Science-Accepted Past Grid Parity Tech 18: H.R. IX Thermo-Magnec etc. • — cont: ▀▀2. Mainly Solid Harvester based Industrial HEAT RECOVERY as Electricity: • •c "MagnetoThermoElectric" Thermo Magnetic Motor Curie Engine etc: At least two of following three combined energy generation mechanics are used: • 1 become magnet when gets close to it and retain magnet state somewhat even after removedhysteresis " " is placed between heated magnetic and cold heat sink and it oscillates back and forth by thermal demagnetization at Curie temperature on heated magnetic side and re-magnetization inducing cold sink side: this vibration between heating and cooling states are recovered as electricity via piezo effect or/and electromagnetic induction for micro devices. 2 Losing and gaining magnetic field in time-variant oscillating manner is used to generate electricity. • Also for rotating motor type: 3 Kinetic rotation motion is converted to power. 62 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 64:

• — cont: ▀▀2. Mainly Solid Harvester based Industrial HEAT RECOVERY as Electricity: •c "MagnetoThermoElectric" Thermo Magnetic Motor: • Despite some mainstream media and "science blog" debunking recent academic documents and other witnesses indicate this is also one of highest efficiency amongst mainstream confirmed heat recovery tech also can be good combo with solar energy for heat recoveryPrime Photonics+. Water based 20°C temp difference workable systemSwiss Blue Energy AG • Opportunity to synergize further for even higher efficiency with Pyroelectric effectproduce electricity from rapid temperature change oscillation and Shape Memory Alloy/Polymerheat or magnetic: applicable to micro and industrial size power generation both. • •d Thermionic deviceelectron discharged from one electrode to other as collector across vacuum when there is temp difference between them super high temp use NASA used 12 efficient device in 1976 25 range at 1500°C in 1960s in Soviet blockOrlinov Stafanov et al then disappeared from civilian market. --cont: 63 Science-Accepted Past Grid Parity Tech 19: H.R. X Thermo Magnetic Thermionic linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 65:

Science-Accepted Past Grid Parity Tech 20: H.R. XI Thermionic ThermoDielectric • — cont: ▀▀2. Mainly Solid Harvester based Industrial HEAT RECOVERY as Electricity: •d Thermionic device: • But now Carnot limitmax heat energy engine conversion limit: about 37 far exceedinglately this is not necessarily auto pseudo-scientization treatment MicroPower Global device exists: ex-ENECO inc Sevastyanenko Kucherov Hagelstein: LENR researchers 40 range at 250-600°C: Beyond Carnot Limit should be explainable by current scienceJoh Roßnagel+ Single Layer Graphene use would boost 40+ at below 700°CShi-Jun Liang+ • •e ThermoDielelectricWorkman-Reynolds Effectda Costa Rebeiro GW Gross+ usually mild salt dissolved water or liquid matters phase change generates charge separation/capacitor function/electricity generation: Not even close for commercialization. 64 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 66:

Science-Accepted Past Grid Parity Tech 21: H.R. XII ThermoDielectric PyroElectric • — cont: ▀▀2. Mainly Solid Harvester based Industrial HEAT RECOVERY as Electricity: •e ThermoDielelectricWorkman-Reynolds Effect: • One of most ignored mainstream accepted electricity harvesting potential techsince 1980s with more society disruptive potentials like: major power harvesting from freezing and melting of water other liquids or further backing up charge based weather effectrather than heat convention or CO2 combined with electroscavenging + triboelectric effects debunked but commercialized air/vapour ionization based stronger low cost weather control. For details see water tech presentationFour Levels of Water Techno... look up "Rain Related Weather Modification”. • •f Pyro-electricoscillating temperature to generate electricity also nanogenerator for micro device existsPENG: PyroElectric generator often requires temperature alternating device to cause rapid temperature oscillation to activate effect. New mechanics are improving effectiveness: Self heat-cool alternating polymeric PyroElectric Nanogenerator by water vapor without any energy using heat alternating deviceFengxian Gao et al 65 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 67:

Science-Accepted Past Grid Parity Tech 22: H.R. XIII Thermo-Acousc Unconvenonal Heat Pump • — cont: ▀▀2. Mainly Solid Harvester based Industrial HEAT RECOVERY as Electricity: f Pyro-electric: • 30 efficient by MEMS useSc Hunter/ORNL+ Nanowire useWenxi Guo et. al+ can be hybridized with piezoelectric generatorJu-Hyuck Lee+ Heatpipe use for rapid temperature change transfer to increase efficiencyDan Zebek+ • •g ThermoAcousticheat is recovered to cause air molecule massive excitation type standing wave effect in confined space then create temperature difference electricity generation 300°C max. 20+ efficiency electricity conversionEtalim Aster Thermoacoustic+ Gas combustion use instead of existing heat recovery but still comes far ahead of conventional system costNirvana-es.com High performance cooling from heatSoundEnergy BV Cool Sound Industries+. • •h High performance unconventional heat pump: 30 extra energy saver for various heat movement generally not achievable by other systems: Fisonic CavitationFisenko. CO2 Heat Pump "EcoCute" for hot water generation: part of industry or residential standard in some nations/regionseg Japan somewhat less to much less installation in other nations for its 10-20+ more saving in some situations compared to regular heat pumpDenso Sanden+ --cont: 66 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 68:

Science-Accepted Past Grid Parity Tech 23: H.R. XIV Unconv. Heat Pump Thermo PhotoVoltaic • — cont: ▀▀2. Mainly Solid Harvester based Industrial HEAT RECOVERY as Electricity: •h High performance unconventional heat pump: • Claims of COP 8Mayekawa+: defacto 800+ efficiency. This is one of several state backed energy related tech promoted in Japan: Some tech prospered like this while others suddenly disappeared till recentlyeg SuperCritical water. Non toxic CO2R744 can be also used in similar way for refrigeration with less restrictions by environmental laws. Pure cooling without heating combo has been deemed no cost saving over conventional medium system but some industrial sized systems are actually emerging as energy saving TransCritical CO2 Refrigeration Cycle by unique combination of elementsCarnot Refrigeration+ • •i Micron-gap ThermoPhotoVoltaics: MTPV corpDiMatteo+ generally ignored Near Field TPVs efficiency is upto a magnitude ahead of mainstream Far Field TPVs Jx Crystals TPV: Jx Crystals Fraas already measured 35 efficiency in 1989 67 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 69:

Science-Accepted Past Grid Parity Tech 24: H.R. XV Thz-FIR Rectenna etc • — cont: ▀▀2. Mainly Solid Harvester based Industrial HEAT RECOVERY as Electricity: • •j Ambient EHFExtreme High Frequency ThzTerahertz FIRFar InfraRed Rectenna 0.1-30Thz by nano material use: Likely most disruptive science accepted under-explored heat recovery as EHF-FIR-Thz range EM radiation of heat harvesting by Frequency Selective SurfaceFSS nanostructures resonance amplifyingRedwave Energy Univ Manchester+: usually focused on industrial heat 300°C for industrial size electricity generation with much higher efficiency than other solid state devices. Also EM overall density is much higher in this range than lower RF waves in addition to easier high harvesting quality. • Metamaterialmanmade specific geometric pattern or SRRSplit Ring Resonator enabled broader band reception should significantly improve efficiency especially at Extremely High Frequency range harvesting up from 0.001-1Thz rangeParc Xerox+ But generally 70-80+ conversion range should be possible without heat-cooling maintenance concern like thermoelectric since everything emits FIR wave at above 0K-273C. --cont: 68 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 70:

Science-Accepted Past Grid Parity Tech 25: H.R. XVI Fuel Cell Paintable Heat Recovery • — cont: ▀▀2. Mainly Solid Harvester based Industrial HEAT RECOVERY as Electricity: • •k Some high heat generating Fuel Cells can build in CHP to boost efficiency past 90+heat included level: ■PAFCPhosphoric acid: Fuji Electric+ ■MCFCMolten Carbonate: FuelCell Energy+ ■SOFCSolid OxideBloom Energy Ene Farm/Kyocera - Osaka Gas - Toyota Sunfire GmbH+ Ene Farm is for house based unit its SOFC is at 52 electrical efficiency produces lower cost power than retail price and can be sold to gridJapan only ■PEMFCProton Exchange Membrane: Ene Farm/Panasonic+ • •l Paintable heat recovery system can significantly benefit: Thermo Diode CoatingNe Chernoff or Spin Seebeck - Reverse Spin Hall Effect Paint: Surface plasmon effect use dielectric materials spin current generator use of magnon + phonon resonance would further improve efficiencyEi Saito Ultrasonic spray coating hetrojunction Perovskite solar cell of 11 efficiencyAT Barrows+ Also ferroelectric Perovskites multi-energy response ability hasnt been exploredSolar-PyroElectric-PiezoElectric: eg KBNNO. -cont: 69 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 71:

• — cont: ▀▀2. Mainly Solid Harvester based Industrial HEAT RECOVERY as Electricity: •m • MHD Faraday effect applica2on: Electrical genera2on increases if high temp electro-conduc2ve waste heat exhaust or hot molten salt like flow is passed by MHD device prior to exis2ng system extrac2on. Self powered Magne1c Flow Meter by opposing magnets separate charges in conduc1ve water picked up by opposed electrodes to cause electron flowOMEGA Engineering+ but this industrial level poten2al energy harves2ng tech is mostly ignored by mainstream. • ▀▀3. Heat Recovery as can save indicated of en1re related hea1ng system: •a Condensing Scrubber: Direct contact heat of exhaust fume to water with possible 5-15 range extra savingwhile cleaning air compared to convenFonal heat recovery from the same source. Savings can exceed 30+ compared to no ac2on at allBabcock Wilcox Bionomic Industries QSense Valmet+. Use of heat pump amplifies savingCondens Heat Recovery Oy Caligo Industries+ most significant consistent mainstream use in some Nordic na2ons. -cont: 70 Science-Accepted Past Grid Parity Tech 26: H.R. XVII MHD Condensing Scrubber linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 72:

• — cont: ▀▀3. Heat Recovery as can save indicated of entire related heating system: • •b Turbine Inlet Air CoolingTIAC by very fine Air Fogging etc: Increasing density of air: torque to drive turbineGas generator HVAC fan etc by cooling the inlet air temperature by water and evaporation chillingJohnson Controls Araner Cooling+. In some high temp situation makes 10+ energy difference even for large generators. Still this basic system is not installed in many situations. • •c Venturi-Orifice steam trap: Loss in steam system is often taken for granted at boiler or industrial systems. But they can save 5-25 of energy while additionally eliminating costs for related maintenance or mechanical systems with fast payback of 0.5-3yrsEnetrap jp Thermal Energy International Delta Steam Systems Ingrid Wernicke Industrieservice+. Similar less degree of saving is possible with commonly available steam eductor/ejector or venturi auto feeder/mixer. 71 Science-Accepted Past Grid Parity Tech 27: H.R. XVIII Turbine Inlet Air Cooling Steam Trap linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 73:

Science-Accepted Past Grid Parity Tech 28: H.R. XIX CHP Heat Pipe • ▀▀3. Heat Recovery as can save indicated of entire related heating system: • •d CHP: Combined Heat Power/Cogeneration can more than double efficiency even with conventional heat recovery tech use well established in some nationsDenmark Finland Russia Netherlands+ many ex-soviet its allies+ while surprisingly low use in othersJapan France Sweden+. Often as centralized District Heating System this set up allows all types of new heat recovery like Solar thermal biomass to incorporate later on: Also further efficient Combined Cooling Heat Power CCHP Trigeneration use of absorption chiller when there is also cooling need • •e Heat Pipe application: Low or no maintenance heat pipecapillary driven liquid- vapor phase change circulation system with inner side and outer side within a sealed vessel is often still underutilized super efficient heat conductor for various industrial/residential heat energy saving applications 5-1000times of copperAavid Thermacore + that enables transfer of heat in recoverable shapeseg Vapor Chamber to make it possible to use conventional flat thermoelectric device otherwise unrecoverable or Heat Pipe to rapidly transfer heat coolness to maximize thermoelectric power generation. They are hard to quantify as recovery improvement 72 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 74:

Science-Accepted Past Grid Parity Tech 29: H.R. XX Heat Pipe 2 Shape Metal Alloy - Nitinol • ▀▀3. Heat Recovery as can save indicated of entire related heating system: •e Heat Pipe application: • Heatpipe is also able to do its secondary recovery heat use etc to save energy up to 40 or more in surprising of cases if fully exploited from conventional system: eg HVAC air conditioning particularly dehumidificationwrap around cooling coil on cooling and passive reheating on any scaleHeat Pipe Technology inc Advanced Cooling Technologies+. . Some of more advanced application like eg Calyos SA Nofan Computer Compulab Airtop Sparton Rugged Electronics+ is not utilized for energy sector • ▀▀4. Heat Recovery as Shape Memory AlloySMA: Nitinol engineNickel-Titanium Shape Memory Alloy expands when cooled: “Negative fatigue” temperature shapeshift metal with significant torque Order of magnitude increased durability to steel springs US Navy linkRid Banks Sandoval Ginell McNichols Hochstein A Johnson+ 73 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 75:

Science-Accepted Past Grid Parity Tech 30: H.R XXI Shape Metal Alloy - Ninol2 • ▀▀4. Heat Recovery as Shape Memory AlloySMA: Nitinol engine: • Due to cooling needs Nitinol engine is more suitable for small unit based system. Active movement to commercialize in 1970s but disappeared after. As happens for some disruptive energy use Shape Memory AlloySMA is widely used encouraged for other non energy applications such as medical dental aerospace robotics structural integration etc. Also there is some energy saving element at various automatic actuation at set temperature etc. • Can be made simple system to produce energy with much lower cost than existing heat recovery tech. Less disruptive format mainstream Nitinol based generator debutExergyn Some private type trials with solar air heating/desorption chamber for 24hr "perpetual free energy system" demonstrations madeKimton Gravity Engine Kelloggs Research Labs Actment jp+ General MotorsGM got US govt grant in 2009 with Dynalloy HRL Laboratories along with patent for car exhaust heat recovery but news disappeared. • Tech effect for power generation suitability is scientifically mainstream recognized but occasional main media level pseudoscientization effort exists. Shape Memory Polymer tried for some micro energy harvesting eg ElectroActive Polymer by wind or oscillationTU Delft Bayer AG+. Also it is notable Nitinol is activatable in much wider temperature now with -200 to +150C range: eg Fe-Ni-Co-TiDaido Univ- Daido Steel - +. • SMA can be also almost no electricity use cooling by heat absorbing state under certain conditionsSeelecke Schütze + 74

slide 76:

Science-Accepted “Super Low Cost” Grid Parity Solar • ■ SOLAR: Rapid cost droppingmost competitive LCOELevelized Cost Of Electricity is on par with std Wind: 3-6cents/KWh as of 2017 certain solar electricity generation techs in even in non dessert regions indicate past grid parity: lowest cost at LIMITED direct sun avail remote areas individual house high cost nationseg Europe high day time costeg Japan or remote islandseg Vanuatu Hawaii. • Already far below grid parity cost in certain dessert regions3cents/KWh in some cases allegedly approaching 1cent based on bidding price. Fastest advancing major energy tech due to direct link with microelectronics computer semiconductor/PCBPrinted Circuit Board manufacturingmetal crystallization control spectroscopy laser-optics photonics nanotech space: many are linked to inventor “free energy” 75 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 77:

Science-Accepted “Super Low Cost” Grid Parity Solar 2 Open discussion ac.ve • of how to “violate” Shockley-Queisser limitS-Q limit quantum efficiency COP1 by theore.cal /experimental level at mainstream academic with corporate/NGO/Gov’t sponsored. Although academic socio-economical ramifica.on is much bigger in comparison this is a sharp contrasted aQtude towards windBetz Limit nuclear remedia.onp361362 or thermodynamics2nd law p194-196 And this mainstream handling method of S • -Q limit can be applied/simulated to the way of embracing inventor tech classic level over-unity electricity/energy extrac.on as LENR -Cold Fusion gets officially accepted but this requires powerful Western interlocked mainstream sponsor back up which is fractured support at best currently: excess S-Q is far less disrup.ve for business structure. But Direct Solar Heatsolar thermal applica5on is universally lower • cost in most of the world up to high la.tude Southern Scandinavia or Middle of Western Canada. 76 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 78:

-Science-Accepted “Super Low Cost” Solar 3 • Following solar pages list up potential cost reduction ideas also some techs are installable as lowest cost energy in some areas Note: due to photovoltaic’s high tech nature production process choice of material how it is used affect costing much more than most other energy tech but this report doesn’t cover these elements • ■1. Over S-Q limit Single JunctionSJ Photovoltaic Solar CellSC: Significant number of SJ cell Shockley-Queisser Limit 33 exceeding efficiency at lab level experimental claims or strong indications/theoretical ideas discussed at conference without criticism/risking reputation of academic or engineer job articles pass mainstream journal editorials and embraced by influential business/NGO/Gov’t lobbies funders Examples: Light concentrating property Standing Nanowire/NanoPillar/NanoCone etc Krogstrup Fontcuberta i Morral+ Solar Thermo-PhotoVoltaicSTPV thermal upconversion: absorb heat and re-emit it as extra photon for capture Boriskina+also see p67 •i with specific geometric emitter- absorber comboRephaeli+ — continue 77 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 79:

Science-Accepted “Super Low Cost” Solar 4 • — connued: ■1. Excess S-Q SJ Solar cell: S-Q limit Single Junc8on: Mulple Exciton GeneraonMEG by Quantum Dot Solar Cell:Nozik Oc Semonin Ra Ellingson+: Electron avalanche effect triggeringBr Parkinson W Tisdale+ Beyond thermodynamic efficiency limit Electron Carrier Mulplicaon: Tuneable Quantum Dotalso does instant photon capture before disappears to make photon disappear into vacuum then reappearp341 with Electron/exciton mulplying effect: singlet fission effect “7 excitons at cost of 1”/ Quantum efficiency COP7 indicaon on over-unity like actual electricity yield linked to Populaon Inversion - Self Powering LaserVI Klimov RD Schaller+ : US Gov’t at Center for Advanced Solar Photophysics CASP Similar replicaon at NRELH Brody Outside USBL Oksengendler+ Plasmon types: Surface Plasmon Solar Celluse collecve oscillaon- resonance of electron to trap light increase absorponMi Burns+ Plasmonic Photonic Enhanced Solar CellsMicroconnuum Plasmonic enhancement of Dye Sensized SC: DSSCCo Andrei+ Even combine DSSCs + collecon of high capacity Triboelectric NanogeneratorsTENG for human random moon harvesng + supercapacitorsF-SC in all fibre shaped mode in clothingZhong Lin Wang Plasmonic nanostructure with upconverter-doped dielectric coreA Atre+ — connue 78

slide 80:

Science-Accepted “Super Low Cost” Solar 5 2 • — continued: ■1. Excess S-Q SJ Solar cell : Infrared/Teraherz wave Capturealso see next page Metamaterial based solar cell: Note this tech is already working in other applications but not much applied to solar energy use due to disruptiveness 24hr solarSolterra Solar: Squires Jabbour+ Lead selenide nanocrystals to convert Infrared ray to visible photons for increased captureBardeen+ Trap infrared photon to directly generate electricityFr Meseguer+ Infrared capturing nano solar rectennaoptical rectenna arrays made by atomic layer depositionBr Willis Upright nano antenna maximally tuned to specific sun light infrared frequencyBar Cola Similar mechanicsMicrocontinuum CoolCAD Electronics+ Others: vi Down conversionsplit 2x too high energy photons for band-gap into two lower energy photons to recover both vi Hot Carrier Solar CellLe Bris+: keep low heat transfer from electron to phonon vi Intermediate Band Solar CellYo Okada+ with “photon ratchet” for extra light recovery • vi Single Junction Tandem Solar cellWl Walukiewicz+ Perovskite oxides photo-ferroelectric material to function like Multi-Junction cellAn Rappe+ vi Piezo-phototronics3way coupling: piezoelectric-semiconductor- photoexcitation effects used for beyond thermodynamics limitZhong Lin Wang+ — continue 79 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 81:

Science-Accepted “Super Low Cost” Solar 6 • — continued: ■1. Excess S-Q SJ Solar cell : • vi Metamaterial Based Solar Cell: controlling/engineering light or electromagnetic wave absorption characteristicrefractive Index to cause resonance state/maximize plasmon for high efficiency also InfraRed wave can be absorbed as 24hr solarLamda Solar - Metamaterial Technologies Inc Dubna Nuclear Institute JINRОА Займидорога ВН Самойлов: latters product has Super high dielectric constant/permittivity capacitor built in claims star signal can be adjusted to recover small power with this Heterogeneous Metamaterial"hetroelectrical capacitor". • vi If cost is low high performance Solid State Devicescattered in p56- 68 can replace photovoltaics to generate electricity up to 50 times more than photovoltaics per same areaKa Matsubara+ vi 60-70 level efficiency Solar MHD lab success by superconducting type magnetConcentrating Solar Power Utility Inc+ 80 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 82:

Science-Accepted “Super Low Cost” Solar 7 • — continued: ■1. Excess S-Q SJ Solar cell : • vi "Larger than unity” thermodynamic light efficiencies when cooling involved cold electricity linksupercurrent “plus”: p151-153: Part of mainstream in Soviet-Russia/Ukraine since 1930sSI Vavilov YP Chukova Yu Slyusarenko+ related to “over unity” anti-stokes excitation from lattice energyLetokhov+ laser cooling+ Converting lattice vibrations into infrared photonsRaj Ram+ Solar cell illuminated by circularly polarized light generates charge/spin currents far more than spin polarization of carrier densityI Žutić Ja Fabian+ also link to various photon related time dilation effect and torsion field. • vi Quantum efficiency COP 1 Singlet Exciton Fission cellCongreve Ma Böhm+ • vi Infrared Heat absorbing Iron oxide based Charge Ordering RFeO4 solar cellGreen Ferrite: Na Ikeda in which electric dipole depends on electron correlationsnot covalency ie controllable by spin 24hr power generation and COP1 indication seemed commercial ready but shelved 81 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 83:

Science-Accepted “Super Low Cost” Solar 8 • — continued: ■1. Excess S-Q SJ Solar cell : Heavier on theory: Fill factorFF Available power at the maximum point modelling shows higher limit for Organic Solar CellVA Trukhanov+ Nanostructured cell limit doesn’t applyYunlu Xu+ Combine Upconversion MEGShpaisman+ Application of Photonic Bose-Einstein condensatesBEC to concentrate amplify store light etc. Some algae-bacteria’s photon-to-charge conversion ratio is close to 100FH Alharbi+ Solar cell SuperAbsorption of lightKDB Higgins+ But S-Q limit seems to come from non-empirical data new data after 1960s excluded mostly based on 2nd law of thermo-dynamics theoretical discourse without substantial data back upBolin Liao+ which has ignored contradictions p194-196 and considered as more of conditional reference by many even in mainstream level at least privately. • ■2. Under S-Q limit Photovoltaic Solar Cell: but still significant cost reduction methods commercialized or prototype lowest cost products some redundant: i 25 field efficiency SJ silicon cellSolvoltaics+ ii Optical Rectification non- semiconductor cellSte Rand+ iii Consolidated solar cellM Baldo iv Low cost thin film/organic solar cell by light trapping: classical limit 15x exceeding nanophotonic type: by resonance for full absorption Shanhui Fan+ or by Fullerene C60Sunpower C60/Coherent Population TrappingCPT Electromagnetically Induced TransparencyEIT link 82

slide 84:

Science-Accepted “Super Low Cost” Solar 9 • — continued-■2.Under S-Q limit Solar Cell: • v Titanium based spray DSSC solar cell is 10 efficiency but cost is 1/5 of othersShowa Titan seems shelved vi Holographic solar cell:Solar Bankers Bifacial added Prism solar cellG Rosenberg vii Nanostructured solar cell: Increase surface area to trap more light less recombination- Solar Brush by Bloo Solar viii Low cost thin film/DSSC with High outside light low efficiency but low indoor light high efficiency20+: 3G Solar ix Enhance light harvesting by trapping quantum dot relation etc by use of Cavity QuantumElectrodynamics Mi Calic+ x Would solar cell application of Circular Photogalvanic Effectcircularly polarized light Spin Galvanic Effectspin polarization have significant efficiency potentialeg at Gyroscopic Quantum well+ • ■3. Concentrated ThermoPhotoVoltaics Cost uncompetitiveness challenge: But some might have significant low cost potential: eg Morgan SolarJ-P Morgan SolarCubeGr Watson REhnuRo Angel Other cost lowering elements eg: Micro-Optic Solar ConcentratorJa Karp+ Stretched Lens Array- SLA light concentratorM O’Neill+ --cont - 83 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 85:

Science-Accepted “Super Low Cost” Solar 10 • — continued-■3. Concentrated ThermoPhotoVoltaics: For efficiency only: Mainstream ignored aerospace targeting Boeing-Spectrolab’s Multi Junction solar cell CDO-100-C3MJ/C4MJ is average efficiency 38.5/40 in 2009/10 for terrestrial market and sells to civilian companiesOEM SolAero- Emcore was 37 in 2007 Hybrid concentrated PV thermo-acoustic engineNorthrop Grumman MicroLink’s specialized dual-junction solar cell works at 400°C PhotoElectrowetting/Optofluidics sun tracker by Teledyne etc. Due to their space industry sales there might be classified more robust products. Civilian market focused companies’ RD lab efficiency is 45 level in 2016 Spectrolab linked Amonix-Arzon Solar Lattice-Matched solar cell by Solar Junction + What happens if Optical Vortex Soliton Self-Focusing element is applied • ■4. Non Std Concentrated Solar PowerCSP 30+ field efficiency Dish Stirlingparabolic CSPs drop performance as much as 85-90 at rain or cloudy weather lowest cost available solar in sunny area: Rippaso Stirling Hybrid Cleanergy United Sun Systems -all linked to Sweden Schlaich Bergermann Partner -Germany US Majors participated in 1980s-90s but withdrawnMcDonnell Douglas Cummins No water use Much less land needs2.5ha/mw with Module based 10-50kw installation 5cents/KWh range cost is on par with lowest cost by non mega hydro. Solid State Energy Harvesting device: or high efficiency combined cycle can lower cost than Stirling: eg Photon enhanced thermionic emissionMelosh Othersp56-68 84

slide 86:

Science-Accepted “Super Low Cost” Solar 11 • — continued ■ SOLAR: ■ 5. Standard CSP: can be currently 6/KWh Molten Salt storage type can supply power almost 24hrs with significantly increased costCalcium SuperCritical Fluid experimentally lower cost Ongoing further cost reduction eg: Skyfuel’s Heliostats by low cost film instead of mirror UltimateTrough collector by Flabeg Solar etc • ■ 6. Unique niche specific installation solar cell: low efficiency5-10 but attachable/wearable/textile Organic PhotoVoltaicsSamsung Mitsubishi+ for convenience by low cost material/manufacturing: from Hetrojunction Dye SensitizedDSSC to Perovskite use Thermoelectric/fibreoptic textile with 3-5 levelNASA+ Polymer coating on hardsurface to make it a solar generatorZeoFRET - Optiacal Additives+ Super high efficiencybeyond S- Q transparent liquid coating on glass or smooth surface material with less than 1yr ROISolarWindow Technologies: also makes flexible solar cell glassSolar panel charging fan driven wood cooking stove to save 40-60 of wood eliminate most of smoke for 3rd world users comfortAfrican Clean Energy+ -cont: 85 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 87:

Science-Accepted “Super Low Cost” Solar 12 • — continued ■ SOLAR: ■ 6. Unique niche specific installation solar cell: • Hand portable set of solar panel with battery pack for large TV laptopSolarWay+ even powerdrill microwave oven useableEcoboxx - SolSave+: becomes by far the lowest cost power in many parts of low developing nations. This would be disruptive if openly endorsed for recreational market in advanced nations. 10-80hr solar based LED light small device with one day charging Solarbuddy Waka Waka Light SunFire Solutions+ • ■ 7. Solar thermal/heat: Disruptively low cost often forgotten instantly applicable with 50+ efficiency with existing tech use For residential commercial industrialIndustrial Heat Process at least 60 of electricity is used to generate application as co-heat source: Solar Air Heating-cooling Very scalable Can be combined with Solar Thermal Collector: SolarWallJ Hollick+ Low tech dessert area heating and cooling by Trombe WallM Dabaieh+ Mainstream participation of air conditioning-cooling by use of heatpumpLennox SunSource Tokyo Gas+ Commercial scale refrigeratorCoolar+ 86 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 88:

Science-Accepted “Super Low Cost” Solar 13 • -- continued ■ SOLAR: ■ 7. Solar thermal/heat: Solar water cooling: Ammonia-water absorption based Ice makerISAAC Solar Icemaker+ Solar driven Lithium Bromide absorption based water refrigerant system Yazaki Group+ Solar thermal by hot water collecting: Enerworks + Extensive District Heating system incorporation heat storage in DenmarkMarstal Brædsrup+ Rare but most efficient70+ combined PV Solar thermal unit type by hot water recovery while cooled temperature improves PV cell performance: eg Technique SolarD Thoroughgood Solar Angel etc . Concentrated thermal at 80 efficiencyIBM Similar concept with housing construction element added more energy produced than used home idea can be cost competitive depends on solar panel costingSonnenschiff-PlusEnergy-HeliotropeR Disch Övolution “Sous- le-Soleil” ArchiBlox+ --cont 87 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 89:

Science-Accepted “Super Low Cost” Solar 14 2 • — continued ■ 7. Solar thermal/heat: Solar Heat for Industrial ProcessSHIP: suitable for low/mid temp needs v Cooking: Scheffler reflector etc use pasteurizing cookingTss-India+ advanced parabolic or vacuum tube useSunFire Solutions+ solar tracking system with heat storage tank movable to chosen location of cookingSUREST International • v Various Industrial: washing desalinating drying cooling bleachingMegawatt Solutions Clique Solar ARUN Trivelli Energi+ higher efficiency Linear Fresnels used Chromasun Micro-Concentrator v Utility: Gas-steam turbine augmenting or reduce start up time Integrated Solar Combined CycleISCC: Yazd Solar Energy + v Solar Thermal EOREnhanced Oil Recovery: Novatec Solar GlassPoint+ • Solar thermal is applicable in std model device to most industries except Metal- Smeltinghigh temp system must be custom made types Cost justifiable even when heat storage is needed Different temp types: Basic Standard Flat Plate Collector80°CApricus+ or Evacuated tube 100°C But simple external non- tracking reflector added 200°C performance is possibleArtic Solar Often heat pipe is used for effective/efficient rapid heat transfer Mid temp system: Parabolic Trough or Linear Fresnel Collector400°C --cont: 88 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 90:

Science-Accepted “Super Low Cost” Solar 15 3 • — continued: ■ 7. Solar thermal/heat: CSP600-800°C Up to 3500°C system exists but non commercial: Le Four Solaire d’Odeillo PROMES produced H2 by non catalyst pure heat from water Or Большая солнечная печь in Uzbekistanlasting 45+yrs Some CSP system might last much longer than std rating of 25yrs also some Photovoltaic cell would last 50yrs+ with 25 less initial capacity: i.e. Cost of certain device can be much lower than publicly discussed. • Instead of mirror Solar Pumped Laser with Fresnel lens using Chromium doped Nd:YAG Yttrium aluminium garnet crystals or variations to increase light absorption efficiency by a few foldPD Reusswig+ and using its heat for super efficient solar hydrogen making Kaz Imasaki+ added efficiency if seawaters magnesium generates heatTak Yabe+ • ■ 8. Other fundamentally different mechanics type Practically untouched by mainstream but national labs/space agencies seem to involve some indication of “over-unity” solar under right conditions: Maglev Vertical Axis Mendocino Motor: V3SolarC LaDue Array of AC current producing multiple spinning solar cones with “mutual counter rotating amplifying effect” Solar Liquid PowerD Linman Diffused light workable Superconducting paintC Bolaños similar 85 efficiency steam generating carbon foamHa Ghasemi or Nanosized Quantum Dots based Photovoltaic PaintSus Thon Ted Sargent+ 89 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 91:

Science-Accepted “Super Low Cost” Wind 1 • — cont: SIGNIFICANTLY LOWER COST TYPES Grid parity or less: ■ WIND ENERGY Wide range of under deployed different mechanics/tech available extensively tested by labs smaller scale models to back up claims even mini turbines more efficient than larger conventional but often way past grid parity: lower cost than all conventional energy tech only in specific locality and not universally but some are 4cents/KWh. • Following listing includes many commercialization failures/bankruptcies due to being new: product quality issue failing to capture “unconventional” wind effect in half of installed sites sometimes highlighted as proof of non std wind tech invalidity in wind energy media or “industry expert” blogs • Almost no participation by largest ranking wind power majors Majority of following wind tech indicates science illegal performance of Betz limit59 efficiency exceeding up to 4 timesvortex venturi coanda type effect funnels “extra wind” also limit might not apply to non HAWTHorizontal Axis etc hence frequently called exaggeration/miscalibration Often -Fundamentally different mechanics from conventional wind tech -Works with higher lower wind level -Quieter -Very space efficient. -Reduced or no bird/bat accidents. Some are - Specialized in small scale -Longer lasting and less maintenance -Simpler mechanics. --cont: 90 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 92:

• — connued: ■ WIND: Alleged beyond science law efficiency wind turbine eg: -Involved with aerospace industry eg DAWT- Diffuser Augmented Wind Turbine Delta Wing Use of mechanics of Sailing directly against wind or faster than wind speed+ Indicated in Boldface Dark Blue means acvely commercialized in following - Advanced VAWTvercal axis wind turbine: Darrius Savonius combo etc material integrity improvement connued from past wind farm failuresYih Ho Pao+: Turbina VAWTMi Tesic Luethi WindM Luethi Sambrabec Catavent - ERD qcObidniak Large VAWT types: Agile PowerBahnmüller Terra MoyaR Taylor Mass MegawaDsJo Ricker: Mul-Axis Turbo system MMW augmenter New Millenium WindDrew Thacker high profile with contracts- suddenly retracted Wind Harvest InternaHonalB Thomas Maglev VAWT by Senzhen TYPMAR RegenedyneChoi Jenkins Mag-WindRowan later called fraud somemes happens when inventor type free energy tech is commercialized p183-187 ”Unconvenonal rotaon” type: Windpods Aey Turbine engine type: Stormblade WindJovanovic Hush Wind TurbineAr O’Connor Different blades or bladeless: SaphonAouini de Archimedes Ruijtenbeek SpiralAirFoilParker Noonan --cont: 91 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Super Low Cost Wind 2 VAWT Blade Variation etc

slide 93:

Specific Shaped Fluid dynamic effects: i Tesla Turbine: TesnicHo Nica spins with same speed as wind extremely strong with high wind "close to 100" efficiency ii DAWT: AirsynergyJ Smyth • iii Magnus effect Rotor shipFlettner by Enercon E-ship1 but Rotor type oscillation wind generators are only marginally lower cost than conventional iv Spiral magnus cylinder blades: MecaroNob Murakami needs electricity to initially activate generator v Venturi rotor: Energy Ball Vindkraftvan der Klippe vi Conical Helicoid: WindstrumentCl Clark disruptively scalable vii Rectangular building roof edges: Anerdgy WindRailSv Koehler viii Others: BERWIAN wind concentrator In Rechenberg “3D wind turbine”: Nheolis Haddjeri French govn’t backing Warp ENECOWeisbrich Airborne wind: majorseg Google participating: AltaerosGlass KiteGenIppolito AmpyxKoning Ruiterkamp e-kitevan den Brink TwingTecC Houle Ocean freight “free wind” propulsion SkySails: How much power can be generated if combine this 1km range long device with Electro Hydroylic Tether or simple electro conductive wire Omni directional: Katru IMPLUSSureshan Wind-solar hybridSkywolf/WindTamer: J Brock Blue EnergyMelchior: structured self cleaning solar surface --cont: 92 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Super Low Cost Wind 3 Rotor Multi Direction etc

slide 94:

Basic spiral convec.on vortex effect mostly by ac.ve engineers + mainstream academics + large corporate/Gov’t backing Upright vortex or Along steep mountain contour pipe: Vortex EngineMichaud Tornado Wind Energy TWECSJa Yen WindhamsterJü Schatz Microwave projecon triggered tornado generator • Sl Tepic Other research pre 1960s: Cheng Ting Hsu Nazare Ma Haug Be Dubo Ma Menard+ AUer 1990s:S.ig Ma Tanner Bubnov Ra Menard Ar Glezer More common among Russian Chinese academics+ Downward vortex by water sprayP Carlson+ Sharav SluicesZaslavsky GueZa Israel Gov backed side effect use for desalina.ng water Horizontal large version of vortex tubesDe Oliver Vsquare WindRo Freda US army link Sheerwind INVELOXAllaei Mini size vortex: Western Co FotovoltaiciGachechiladze Cimini Convec.on Mill modelAR BenneZ A Holmes can be interpreted as ambient permanent free energy Boundary Layer Coupled Vortex EffectParaschivoiu Daibiri+ Only small improvement but universal wind turbine performance booster adopter: Leviathan Wind EnergizerD Farb 93 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Super Low Cost Wind 4 Spiral or Coupled Vortex

slide 95:

Oscillation based no rotation easily installed literally anywhere highly scalable: Altenera BreezeBeeMo Kaplan Even more efficient Standing Wave causing Resonance freq. crossover type of: Self exciting vortex shedding Zephyr Energy WindbeamDy Thorp+ Aeroelastic flutter: Windbelt/Windcell/HumdingerS Frayne sold only under certain special conditions some already copied: Wolt Wind Energy. • If resonance creation is aimed avoided by regular turbine for device integrity reason it might further improve efficiency as seen in other techs. Use of Helmholz cavityeg blowing air at top of bottle to make loud sound to take up very little space on building’s wall yet possibly more efficient than conventional generator per same windSP Matova T Van Buren+. What happens if pair up the resonators Also see Piezo-Triboelectricity p25-28 Portable foldable wind generator: Natural Power ConceptsJ Pitre US military link Micro WindmillSm Rao Ventus Folding WindKuckir 15- 100cm diameter scalable space fillable interconnected light turbines generates useable power from 2m/sec: MotorWindGambarota 94 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Super Low Cost Wind 5 Oscillation/Resonance etc

slide 96:

• ■ Hydro/Tidal/Wave: Some are much lower cost only in remote towns or private power genera6on Fundamentally conven6onal turbine operated super low cost hydro: eg Hydro-Québec Manitoba Hydro Three Gorges Dam+ Underwater 6dal flow Low head hydroallows to generate power from unused water flow with minimum disturbance some regular hydro turbine while majority is similar to ver6cal axis Darrieus wind turbine like: BenkanaD Farb Mako Turbine - SeaUrchinM Urch Beck Mickle Hydro allows full weight of water power capture with 70 range efficiency instead of regular premature turbine rota6on Gilmar6n CaNley ORPCGorlov Turbine used New Energy EnCurrent Strom-BojeF Mondl Hydrovolts Da Roth Izumi siV Markovic Hydrocat. Larger scale: Verdant PowerD Corren More efficient large scale • Sundermann Turbine 6lts power blades as rotate - ver6cal version of above Beck Hydro: Many of above are easy installa6on- no damming/digging OXen easy reloca6on some show Betz law viola6on efficiency. Also large hydro dam equivalent in ocean: Large to mega scale 6dal: Blue Energy CanadaBar Davis Mar Burger+. --cont: 95 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Super Low Cost Hydro 1 Underwater Tidal Flow Dynamics Adjusting blades beyond Bez Limit etc

slide 97:

• ■ Hydro/Tidal/Wave: Underwater tidal flow: • One of the most effective in ocean energy segment by MHDMagnetoHydroDynamic generator by wave moveLiquid Metal type or tidal move bothScientific Applications Research Associates - Institute of Electrical Engineering Chinese Academy of Science+: this type can be easily demonstrated its low cost high efficiencyKoslover Rynne M.F.M.A Majid Yan Peng Li Ran + Desalination plant left over high salt content effluent flow salt water MHDKSB Aktiengesellschaft+ Use of both wave surging webbing for power: Greenwave Energy Use of highest lowest point with in a set of wave scalable system: MotorWaveGambarota: also can work as a floating connected "trompe"s to pump water to high land. 96 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Super Low Cost Hydro 2 MHD Wave Surge Web

slide 98:

• -cont: ■ Hydro/Tidal/Wave: Use both wave surge/web for power: Mainstream group supported unique wave energy RO water desalina7on • device or waterwheel power generatorAtmocean: works by high floa7ng capacity water surface buoy connected by ver7cally moving shaA to submerged floa7ng anchorseafloor unfixed to func7on as water pressure pump as 15 or more networked units. Iner7al ver7cal axis above • -water gyroscopic generator whose rota3on matches with wave oscilla3on frequency to create 50-100+ more efficiency than most other wave generatorsAar oldin H Kanki - Hitachi Zosen+. 300-500 more efficiency than conven7onal wave power by Heart valve like Phase-dumping control spring mechanism to match amplify wave mo7on CorPower Ocean AB - NTNU: this anomalous claim is backed by sufficient vol of experimental results similar to sensor micro electricity harvester mechanics. No • -moving parts wave: Reverse MagnetoStric7on/Villari Effect use iMEC Oscilla Power Kutlo jp+: oscilla7ng shape of ferromagne7c material generates 7me variant magne7c field to generate electricity --cont: 97 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Super Low Cost Hydro 3 Wave Phase Matching Phase dumping MagnetoStriction etc

slide 99:

• -cont: ■ Hydro/Tidal/Wave: • Non Turbine highly scalable low speed workable: Vortex shedding oscillation VIVACE Vortex Bernistas • Electroactive Polymer Artificial Muscle/Dielectric Elastomers electric generation on any moving waterKornblush+ • Nano Fibre Piezomaterial useHuifang Xu+ Also combo of Piezo Triboelectricity recovery for doubled effectiveness: contact electrification of water with PDMS film with patterned pyramid arrayZhong Lin Wang et alp24- 27this geometry is also effective at Far Infrared/Microwave absorption: eg Anechoric Chamber: Tribo methods recover electricity by liquid contacting and moving on generator surfacewater is negativevly charged device is positively charged. Liquid pipe flow electricity recovery 5-100KWh: Lucid EnergySchlabach+ Rentricity Use of venturi to increase speed/energy harvest: HyPERNR Prasad HydroventuriGeo Rochester: overunity like effect Also completely different far more efficient mechanics system exists but pseudoscience treatment due to use of "non-existent" effect or over unity efficiencyp154-163: eg HHO OxyHydrogen gas use MHD power generation. 98 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Super Low Cost Hydro 4 Resonance/Oscillation etc

slide 100:

“Lowest Cost” Energy From Vast Biomass 1 Intro • ■ Biomass: Heavily related to human habitat/cultural activities with enormous energy potential even without major technological paradigm change and usually not perceived as such but often becomes Lowest cost energy when apply different sets of energy criteria. - Even simply by use of conventional tech •i Applying different cost structure as by-producteg Fuel from cellulosic content of plant Sugar Cane Bagasse Wood chips etc. High energy required waste water treatment reduces energy needs 30+ might even net energy •ii Minimum human living condition by-productEnergy produced from Waste or Landfill Gas removal •iii Regional or Operational based: Sawmill residue burned with cost is now made into Pellets for income •iv Reevaluating existing criteria of energyPeat Gas Hydrate+: - Long researched tech with official breakthrough declared types Some of well known energy industry disruptive techs entered into mainstream accepted commercialization during 2013-2015. This would also gradually reinforce idea of far more energy availability than demand for entire world if combined •v Cellulosic ethanol - second generation biofuel •vi Sub-SuperCritical Water SCW or Hydrothermal Liquefactionrelated tech is marked as "◎" often mainstream approved lowest cost tech for biomass/organic waste energy production. • 99 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 101:

• --cont■ Biomass : - Breakthrough Tech Types After Long Research: • Feed stocks used to sustain SCW fuel producing operation can be as low as 2- 4 while other methods requires at least 20 + of feedstcok consumption simply to run same fuel making process itself. Also SCW process can be completed as short as in seconds rather than conventional methods of hrscombustion etc days weeksAD and this operation emits very low emission and CO2 is easily recoverable but there is a large degree of cross over: • • • • : to Gas/Methane Gasoline Diesel Ethanol Crude Oil Compressed or as is fuel Bio Coal • : Seaweed/Algae/Peat: As is or processed • • : Largest vol use in biomass Non-industrial private wood burning/firewood use particularly in non developed nations is deemed very large but no precise figure agreements many nations allow access for logging or growth debris by private individuals freely or by license Very low efficiency heat use. cont: 100 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Lowest Cost Energy From Biomass 2 Categories

slide 102:

Lowest Cost Energy As Vast Biomass -3 Residual • --cont: • : Industrial extra wood fibre recovery: There is extensive recovery of forest by thinning plantation as well as harvesting entire treeincluding branches and sometimes stump root: Finland harvests more than 1 million m3/yr in recent years some synergy with peat harvesting increase minimum 10 of wood vol much less extent but still done in Sweden Baltics UK. Also general above ground wood debris recovery from forest is lot higher in North West Europe than most other regions. Infra set up with first certain duration of "investment period" is needed. • Wood Gasification Power generation: Net energy gain compared to simple combustion cost itself had been higher than conventional combustion in the past due to technical uptime issue but situation is rapidly changing in last 2-3yrs. Some are CHPCombined Heat Power/Cogeneration. • ◆1 LARGE SIZE power plant application10-150MWh by overcoming tar corrosion plugging issue etc predominantly North West Euro companies due to the size primarily Fix Bed Updraft or Entrainment Circular or Bubbling Fluidized BedFoster Wheeler - VTT Vølund Nexterra Valmet Andritz Carbona Outotec Metso+ Cleaner emission by Steam Fluidized Bed◎Repotec GmbH Bosio si 101 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 103:

• --cont: • : Wood Gasification :◆1 LARGE SIZE : Likely the largest installer in the near future with increasing success KaidiHI.com : high profile company in China with nations President visitation in 2011 13 while its presence success is little known in west. ◎indicates Sub/SuperCritical Water related tech • ◆2 MID SIZE0.5-20MWh: some are very compact size. ScandinaviaMeva Energy Weiss A/S Cortus Energy WoodRoll Gasek+ DACH: German Speaking CountriesChristof Industries GmbH+ heat pipe use for 35 electrical efficiency under 1MWagnion Entrade Enhanced hydrogen production by superheated steam injection◎Güssing Renewable Energy GmbH+ Other Europe Xylowatt NOTAR Greene Waste to Energy Torftech Biomass Technology Group BV+ North AmericaChiptec PRM Energy Systems KMW Energy Thermogenics Gasification + AsiaChongqing Welluck Trading Ankur Scientific+ • Full pyrolysisstarved oxygen gasification mechanics type that produces biochar byproductPhoenix Energy Splainex+: Fuel/gas extraction wood Pyrolysis is often smaller scales or mini DIY types and usually not competitive with other wood gasification methods. But it is often competitive for plastic-tire processing to produce liquid fuels. Also superior method for non-fuel biochar/activated carbon/carbon black/ as main production. ---cont: 102 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Lowest Cost Energy As Biomass -4 Wood Gas - Large Size

slide 104:

• --cont: • : Wood Gasification Power generation: • ◆3 SMALLER SIZE100-500KWh often CHP many are containerized system module base for scalability. Some devices start requiring higher feedstock selectivity to achieve efficiency: only ideal material of 15 moisture of uniform sized chip no dust no high mineral content etc. Scandinavia Biosynergi Proces Volter + Western EuropeSpanner Re² URBAS Arbor Heat Power Holzenergie Wegscheid Uniconfort+ high efficiency achieved by pellets use with down draft stationary fluidized bedBurkhardt GmbH pyrolysis element useKÖB Viessmann+ Japan is usually tech savvy but lags behind in Wood gasifyingYanmar ZE Energy Inc Chugairo Kogyo+ Other areas Community Power Corporation BioMax Biogen corp ltd Carbo Consult Engineering+ Single unit 400KWh size by downdraft bedthis method generates clean gas but traditionally very picky for feedstockPHG Energy some are heat generation focusInfinite Energy Pvt Advanced Climate Technologies • ◆4 MINI SIZE POWER generator10-200KWh: Recently often CHP equipped sophisticated residential to small community/industrial use electrical generator is offeredEntrade All Power Labs HERZ Energietechnik+: less ash more compact etc. 103 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada New Perspective -“Lowest Cost” Energy From Vast Biomass -5 Wood Gas - Small

slide 105:

• --cont: • : Wood Gasification Power generation: • ◆5 MINI SIZED HEAT only deice: usually unrefined or DIY type system particularly at developing nations but increasingly sophisticated devices are offered and generates lowest cost heat by large margin in certain micro macro regions: EuropeKraft und Wärme aus Biomasse GUNTAMATIC Wallnöfer Walltherm ATMOS - Jaroslav Cankař a syn+ some pellet boilers are also efficient by regular combustion by CHP 25 electricity generating Stirling EngineÖkoFEN+ or pellet gasifying-direct combustion switchableETA Heiztechnik GmbH+ North AmericaSkanden Energy Kuuma Lamppa Manufacturing+ OthersAssociated Engineering Works Gasifier+ • Pellet: A form of "free energy" utilization or value adding in forest industry by use of sawmill forest residual Can become cheapest fuel avail in some areas in some markets entire low grade logs can be more profitably used to produce pellets instead of lumber/pulp manufacturing. Major producersPinnacle Pellet JSC Vyborgskaya cellulose Enviva German Pellets Härjedalens Miljöbränsle+. Top producing countiesUS Canada Germany Sweden Latvia Russia+ Large consumersUK Italy US Germany Sweden+ Top importers UKheavy for power generation Italy Denmark+ Roughly 50-50type breakdown use for residential heat vs industrialash yielding bark contained etc. Latter volume might fluctuate rapidly by electrical generation pellet use policy. -cont: 104 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Lowest Cost Energy: Vast Biomass -6 Wood Pellet

slide 106:

• --cont: • : Pellet: • Some producers use Steam Explosion for cell weakening and densification also see p90 Torrefaction p9899 Hydrothermal carbonization. High combustion lignin pellet50-90 range lignin instead of 30 range in regular wood as Dilute Acid Hydrolysis alcohol production leftoverБионет пеллет лигнин Lignineko+ sometimes from 30millon+ m3Russia only other CIS excluded accumulation of “hydrolytic lignin” landfill dump . • Biomass Briquettes: Usually non-industrial size production unless part of large pulp/peat/lumber/composite wood operationoften in Russia+: by shredding and compressing when stock is dry enoughmoisture 16 some are stand alone with 20000ton+/yr scale with other biomassBiocoal co in KGN Biofuels + Lignin based briquetteБобруйский гидролизный завод Banisa Energy + . System providers:WEIMA Maschinenbau Briquette- Machine C.F. Nielsen+ Generally speaking this sectors leader is India where product is called "biocoal" which is confusing with torrefied pellets. 105 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada New Perspective -“Lowest Cost” Energy From Vast Biomass -7 Wood Pellet 2

slide 107:

• --cont: • : • Forest Residual: Cellulosic Ethanol other Fuels: There are many combos but main types are: -Enzymatic Hydrolysis based some pretreatments include classic sulfuric acid alkaline to low cost Sub/Supercritical water etc:Chempolis St1 biofuels Sekab Mitsui Zosen - dins +also see Agri left over p111-113 -Acid Hydrolysis based: Fundamentally different business model compared to all other main biofuel technologies. Sulfuric Ethanol is around 100yrs+ as major byproduct of Sulfite PulpingBorregaard+ which is now mostly phased out by Kraft Pulp. High temperature Dilute Acid Hydrolysis Ethanol production0.2-5 range H2SO4 this simple continuation of supposed to be “good only for pretreatment” process is ignored by most of modern westKirov Ethanol+: wood boiling/distilling with “semi” SubCritical water element. Its operation mode is rather more like some pulp-paper mill like business modeleg Rayonier-Tembec Temiscaming+ than low value fuel making. --cont: 106 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada New Perspecve -“Lowest Cost” Energy From Vast Biomass -8 Wood Ethanol

slide 108:

• --cont: • : Residual: Cellulosic Ethanol etc: - Dilute Acid Hydrolysis: • Russia/Soviet had simple large scale uniquely structured long term lucrative operations of 2Gen ethanol but mysterious govn’t new policieseg suddenly imposed same high tax as alcohol beverage or stringent lignin dumping big fine while other garbage dumping went unprosecuted to bankrupt most large plants in 2000s. of breaking down long chain polymer to simple sugars monosaccharides C5/C6 enabled product ratio adjustable wide range of value byproductsprotein /fodder yeast furfural Xylitol CO2+. and often further value added alcoholMedical Alcohol Spirits/ Brandy: Vodka Holzbranntwein Whiskey Synthetic plastic or rubber material+ reducing low value ethanol fuel Бобруйский гидролизный завод Бендерский биохимический завод + or can completely replace ethanol by making value add productПетроспирт Речицкий опытно-промышленный гидролизный +. • Feedstock is frequently mix of whole wood wood residual non edible portion of agri crop industrial food processing left over etc. and seasonably variable. --cont: 107 New Perspective -“Lowest Cost” Energy From Vast Biomass 9 Wood Ethanol linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 109:

• --cont: • : Residual: Cellulosic Ethanol etc: - Dilute Acid Hydrolysis: • Also Dilute Acid Hydrolysis produces enormous amount20-35 of total production of unutilized wet impure somewhat SubCritical water altered lignin still often discarded: accumulated 30million+ m3Russian industrial waste bashing Western media mostly ignore just this massive lignin dumping ethanol industry - to hide economically disruptive CO2 sequestrating Russian lignocellulosic fuel business -Gasification + reforming + Fischer Tropsch can process whole wood fibre including lignin: UPM-Kymmene+ Lower cost with steam gasification◎Woodland Biofuels+ Small scale rotary kiln use gasifyingMicro Energy Japan+ Likely worlds first modern 10000ton/yr level biomass feed commercialization in 2013 feedstock is mix of wood plant trash etcKaidiHI.com - . -Pyroysis based: produces electrical power heat while generates liquid fuelBTG Bioliquids - Empyro BV Fotum+ • Mega "test" facilityKarlsruhe bioliq Largest operator in in this type with international locationsEnsyn Technologies. Also see Wet Pyrolysis at p98: 3c Hydrothermal CarbonizationHTC. -Sub/SuperCritical waterSCW elementhigher temp than hydrolysis ie Near Critical WaterNCW Can process whole wood fibre including lignin. All SCW related tech is marked ◎ in biomass section: ◎Licella - Ignite Energy Resources Steeper Energy BTG World - BTG Biomass+ Steam Thermolysis ◎Concord Blue Well known majors participated but followed by project cancellationCatchlight EnergyChevron - Weyerhaeuser: too low cost 108 Energy From Vast Biomass 10 Wood Ethanol thru Gas linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 110:

• --cont: • : • Torrefaction: Torrefied Pellets/BioCoal: Lower temp 200-300°C range oxygen-less process of dry material with final product with 70 of original mass with 90 of energy potential retained in compressed form: increase per volume heat capacity hydrophobic nonhygroscopic overall lower cost than pellets per energy produced as delivered. • Also various other benefitseg easy grinding for co-feeding with coal less abrasion of engine if used as coal water slurry fuel than conventional coal etc some bio-binder pretreatment palletizing before heat processing generally has better quality. • Not as economically disruptive as 2nd Gen bioethanol due to solid nature. Longer presence in Western Europe particularly in NetherlandsBlackwood Technology Torrcoal+ Other nationsArbaflame Arigna Biofuels Torrec+ Euro Majors participationANDRITZ AREVA+ Largest producers are in US with over 200000ton/yr capacityZilkha Biomass New Biomass Energy but generally North America operations have newer participation with same level production cap. as EuropeDiacarbon Airex Energy Solvay Biomass Some claim no indoor storage needs for rainArbaflame HM3 Energy+ non western producers are rareBioWindbell Technology+ 109 Energy From Vast Biomass 11 Wood Torrefaction linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 111:

• --cont: • : • Pulp mill Black LiquorBL enhanced utilization: BL is by far the largest energy sourceefficient pulp mills are net power generators and core process medium in chemical pulp process that repeatedly gets cleaned burned its lignin hemi cellulosecellulose extraction left over as pulpmills energy source during operation. But as mill efficiency increases Increasing Lignin vol is more of undesired leftover: -High energy Lignin as oil: for fuel chemical raw materialLignol-RenFuel+: lab type environment generation dedicated large plant doesnt exist -BL Gasification: Replace Tomlinson boiler by PulseEnhanced Black Liquor Gasification ThermoChem Recovery International or regular Gasification other ways of more energy recovery option for biofuel etcChemrec se Babcock Wilcox+ • Cooking Woodstove in Developing Nations: 40-60 range of their wood use saving compared to conventional 3rd world stove with significant positive health effect by removing most of smoke done in less than half duration Mbaula Green RocketWorks Aprovecho+ Some are geared for larger kitchen cooking stovesEnviroFit+ or advanced nations recreational market focus - saves 80-90 fuel compared to open fire cooking removes most of fumesStoveTec Ecozoom SilverFire Rocket+ 110 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Energy From Vast Biomass 12 Black LiquorBL

slide 112:

• • : Cellulosic Ethanol: from non food crop plantadvanced ethanol 2nd generation biofuel etc: Sociopolitically larger ramification than forestry feedstock biofuel. This has been commercialized many times prior but untimely lost interest of investors etc frequently occured in addition to technical/operational/raw material difficulties. Soviet/Russia operates for regional supply since 1930signored by west reduced vol now. • Majority of techs are actually higher cost than existing fuel but a few are lowest cost in some situations or depended on feed stock cost calculations. • Finally after 2014 some consistent operations have been established outside of CIS/Russia while many are still on pilot production by using 3rd party systemwithout own facilities not listed here: tech use is redundant with prior listed "1g Forest Residual". - cont 111 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada -New Perspective -“Lowest Cost” Energy From Vast Biomass 13 Agri Cellulosic Ethanol

slide 113:

• -- cont: • : NON CROP PLANT PORTION Cellulosic Ethanol: • Enzymatic Hydrolysis: Far less fuel recovery slow cannot digest lignin etc compared to other processes. Challenge includes different saccharification speedof digesting polysaccharides: Hemi-Cellulose heavier to C5 sugar: glucose Cellulose to C6: xylose. LigninAromatic Polymer can be sold as nonfuel value raw materialeg for Vanillin Glycol but too much volume Maybe competitive as aromatic compound material -Introductory type Cellulosic Ethanol: by "bolted on" to existing food stock ethanol plant: corn kernel fibre processing to increase extra 5-10 of ethanol productionCellerate-Syngenta Edeniq + only 3rd party line production but claims 1/gallon 0.265/litre GeoSynFuels -Regular stand alone type Ethanol production some use catalytic pretreatment: Clariant Inbicon Iogen ca Zeachem American Process Bioflex - GranBio Beta Renewables Abengoa Bioenergy+ Largest 2nd generation bio ethanol operation as of 2016Dupont Largest overall bio ethanol maker participates POET llc Starting outside of Europe/North AmericaRaizen Henan Tianguan Shandong Longlive+ Rare SuperCritical waterSCW pretreatment tech provider◎Renmatix. -cont: 112 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Energy From Vast Biomass 14 Agri Cellulosic Ethanol

slide 114:

• -- cont: • : • Dilute Acid Hydrolysis: Fundamentally different business model from other lignocellulosic biofuel operations : Used in Soviet/Russia since 1930s with production adjustable high value byproducts and option of value added alcohol instead of fuel ethanol. Low key local productionЯнгиюльский гидролизный завод + rare exporting companyFargona Kimyo Zavodi + also see p106-108 for wood ethanol • Gasification + Steam Reform or/ Fischer-Tropsch: Ineos+ some methods produce liquid fuel 3-4times more than above Enzyme method per given stock orders of magnitude faster processing by direct synthesis with metal catalystSekisui Chemical Mitsui Zosen+ same efficiency with many Sub/SCW methods. Very minor utilization: eg Superheated steam◎Sundrop Fuels+. 113 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada New Perspective -“Lowest Cost” Energy From Vast Biomass 15 Agri Cellulosic Ethanol

slide 115:

• • MSW Liquid Waste this presentation treats animal fat/cooking oil as part of existing fuel it is not discussed also cross over with wood: • Anaerobic DigestionAD - to produce Biogas/Methane: by bacteria consuming waste. Also note at least some of microorganisms are electrically activemainstream science accepted idea: Geobacter etc and produce also anomalous field with various antioxident electrical effectsrejected idea.Completely mainstream tech and widely used as default process in many nations/sectors to produce "free" energy while infrequently used in others. -Sophisticated large sized Bio methane productionengine feedable to Electrical generation systems with various scales: Largest typesSTRABAG Umweltanlagen Axpo Kompogas+ Mid to large size installation: OWS nv EnviTec Biogas BTA international PlanET-Biogas IES BIOGAS BTS Biogas Xergi + Smaller typesWELTEC BIOPOWER ENSPAR Biogas Schmack Biogas CH Four Biogas+ Focused on upgrading biogas systemsMalmberg Gruppen+ Specialized for biogas engineSCHNELL Motoren + -cont 114 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada New Perspecve -“Lowest Cost” Energy From Vast Biomass 16 Waste to Energy: AD/Biogas

slide 116:

• -- cont • : Anaerobic DigestionAD: Biomethane: Many installations operate like farming coop for this type of sophisticated system Germany has highest installation10000units most power generation per capita: followed by rest of EuropeUK Luxembourg Switzerland Austria Denmark Czech Sweden etc Less extent in North America or rest of world UK strength is also in sewage biogas Landfill Gas -Less sophisticated mini to small sized type has long been actively offered particularly in India/Bangladesh areaBiotech India Beta Pak Biogas Puxintech+ ■Also significant family/housing based DIY type system in some nations around the worldeg Deenbandhu units in India: 4million+ Ban quản lý Dự án Khí sinh học installed 0.1million+ in Vietnam etc ■Energy security conscious Chinas national policy installed DIY type system in rural community at least 40million unitsthough fair portion of them might be in dormant or high downtime state. ■Professionally made home based system soldHomeBiogas Bsustain Vivesty + also septic tank replacement or converter typesBiogasPro Agama+ Not AD but fancy ethanol production type home unit operates with very limited feedstockMicro Fueler --cont 115 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada New Perspective -“Lowest Cost” Energy From Vast Biomass 17 Biogas

slide 117:

• -- cont • : Anaerobic DigestionAD: -WasteWater processing by Anaerobic Digestion: Biogas from sludge processing usually with various pretreatments including hydrolysis alkaline etc Some largest scale is like 100000 ton+/yr levelCambi Veolia Exelys/Biothelys+ OthersHager + Elsaesser WABAG ADI systems inc Terax nz Jeongbong kr Hydroitalia - Colsen Eliquo BV Paques nl Anaergia+. • Methanogenic Electrogenic microbe based methane electricity generating waste water cleaning system:Cambrian Innovation: works for fermentation residue type wastewater or wider range process capability Electrogenic Bio ReactorEmefcy: Microbial fuel cell mechanics. Note highly effective low cost cell wall destruction/cell lysisin a way similar degree to SCW by electroporation/electric pulse is often left out from mainstream discussion of enhanced biofuel recovery from wet sludgeVogelsang OpenCEL Trojan+. Microbubble/Nanobubble CO2 infusion might increase gas productivity up to 2wice as conventional methodPerlemax+. Also see p108 Wet Air Oxidation. • Plastic to Oil: After recycling still about 130million tons/yr disposed world total a fraction of whichbut rapidly increasing is made into fuel. Even if 90 of all plastic is converted with 70 efficiency recovery to fuel PVCPolyvinyl chloride PETPolyethylene terephthalate is 30-40 range recovery even rest of plastic can be 90 it would make up negligible 1-1.5 of world oil consumption. --continued 116 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Energy From Vast Biomass 18 Waste Water by AD

slide 118:

• -- cont • : Plastic to Oil: • But substantial benefit to the plastic to fuel converting operation or community that owns it generally unreported in west but active operation world wide more in oil shortage China and India etc than in west. • Large Western mainstream corporations so far infrequently involved and even when do they often avoid direct involvement work through subsidiaries or as joint venture. -Pyrolysis: Oxygen deprived heating causes generation of liquid fuel gas and char. Most system can only take selective plasticusually no PET PVC some can recover fuel with all types of plastic but most of cases oil quality suffers beyond 3-5 range PET/PVC and emit toxic fume corrode or clog process line. Many system can only produce "crude oil" and need further processing to use as gasoline or diesel replacement. Some system has adjustment to change recovery ratio of oil vs char: when focused to generate fuel tires are generally weightwise 30-40 recovery to fuel plastics are 60-90 level. • It can be adjusted to have lower fuel produced with higher char/carbon recoveryagriculture etc use. All infeed material needs to be shredded. 117 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Energy From Vast Biomass 19 Plastic to Oil: Pyrolysis

slide 119:

• -- cont • : Plastic to Oil: -Pyrolysis: This leaves currently only handful of devices/operations that can take a-all plastics b-final direct gasoline-diesel equivalent/boiler useable oil without violating emission criteriaKlean Industries Blest+: usually custom ordered type system needs to be made with premium price for corrosion-clogging control chlorine separation etc. But Wada method allows all plastic with no customizationHokupere yukakangen+ Also Toshiba Created 50 PVC feedable device in 1990s and shelved it. Can make gasoline-diesel equivalent fuel If no PET/PVC is in feed stockRoyco Beijing+ Large number of installationsHuayinEnergy Beston Plastic Shangqiu Ruixin Environmental Klean Industries Cynar Plastic KingTiger group TTechnology.com.pl+ Some European market targeted devices come with CHPGB Pyrolysis+ High profile portable small device with large devices has option of processing PET PVCBlest Can process unsorted plastic and other wasteGreen Light Energy Solutions+ Zero emission claimed system Ecomation Oy + Rare mainstream corporate involvement Agilyx --cont: 118 Energy From Vast Biomass 20 Plastic to Oil 2 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 120:

• -- cont • : Plastic to Oil: -Pyrolysis: More focus on less saturated Carbon Black market by specializing in tire processing Reklaim+ Reduced toxic fumes improved moisture handling overall improved liquid fuel production by low temperature operating Vacuum PyrolysisGecco Holdings+ -Catalytic Depolymerization: Depends on catalyst often similar strong effect as Sub-SuperCritical waterSCW categorization is sometimes fuzzyReCycled Refuse International Pyrocrat Systems LLP Enviro-Power Pte + Rare Western mainstream positive exposure + with continuous operation in USPK Clean • Hydrothermal CarbonizationHTC/Wet Pyrolysis/Hydropyrolysisoften for wood: "primitive" version of SubCritical water treatment: can process all organic mattercarbon involved: biomass wood/municipal/industrial waste with high moisture over 3-10hrs in 200-300°C with generally 5-10times atmospheric pressure to decompose feedstock to mainly recover BioCoalvariations like biochar etc is possible with higher temperature Industrial focus◎CarboREN - SunCoal Loritus Antaco Ingelia SL+. -cont: 119 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Energy From Vast Biomass 21 Plastic to Oil: Catalytic Depolymerization etc

slide 121:

• -- cont • : Hydrothermal CarbonizationHTC: • Smaller sized installation◎Grenol GmbH Oax-eco+ also option of making hydrocarbon chemical◎AVA-CO2 Wastewater focus as raw material◎TerraNova Energy Aqua Enviro+ Slightly different Catalytic HydroThermal Polymerizationlower temp pressure less CO2 decarboxylation reaction of biomass which requires no binder for pelletization◎PCS Biofuels. ◎indicates Sub/SuperCritical Water related tech. • HTC installation level/Production capacity is much smaller than Torrefactioncompeting dry version of this process particularly out of Europe. There is a mainstream Dutch govnt backed movement of converting marshland fast growing weed into fuel but progress being stopped since 2013: TORWASHEnergieonderzoek Centrum Nederland: ECN. • SubCritical/SuperCritical water treatmentSCW/Hydrothermal Liquefaction/SuperHeated Steam: Can adjust parameter to gasify heavily or treat non-liquefied portion for the second round process. High liquefaction might require certain mineral catalysisusually recoverable. 120 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada New Perspecve -“Lowest Cost” Energy From Vast Biomass 22 Hydrothermal Carbonizaon

slide 122:

• -- cont • : SubCritical/SuperCritical water treatmentSCW: • Some observed history of abrupt withdrawal from this tech by many companies in similar way as by other "real disruptive tech". Processes all plastic or all organic waste with high fuel recovery very quickly with low cost Biomass and Waste to Energy for this process is often all feedstock mixable hence no particular focus on plastic etc only◎Genifuel Asian Giant Engineering GRT GROUP SA Greentech solutions grts jp Sustainable Waste Power Systems+ Low tech/temp/pressure steam explosion pretreatmentCoramexport cz190C 12bar+ Partial use of catalysis required HydroPyrolysis◎D4 Energy Some SuperHeated steam devices can take large load with less or no infeed stock shredding with little extra time needs◎Messe-hp jp+: But produce large amount of char along with oil Can produce biocoal at low cost◎Rematec jp+. Wastewater sludge application by SCW type is mostly focused on decomposing while efficient energy production might be more of minor focus◎Innoveox 3V Green Eagle+ currently largest scale municipal wastewater SCW treatment ◎SuperWater Solutions -cont: 121 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada New Perspective -“Lowest Cost” Energy From Vast Biomass 23 Sub/SuperCritical Water

slide 123:

• -- cont • : SubCritical/SuperCritical waterSCW: Wastewater sludge: • SCW for wastewater treatment is Chinas focus. It also focuses coal water slurry enhancement and ICGG: ◎ Shaanxi Wanfeng Energy Environmental Protection Technology Xinao Group Blue Energy+ Liquid or solid toxin focus might recover energy as minor by-product if tried◎Hanwha Chemical Techno-EMI Aquarden - Waterox+ Also see Wet Air Oxidationp131 • Direct CombustionDC of MSW: Here only MSWMunicipal Solid Waste type DC is discussed since other feedstockbiomass etc is already very prevalent as existing tech -Electrical Power production:Instead of burying trash into landfill Well developed technology to specifically handle Waste mix many in North West Europe also produces CHP. Sometimes criticized for high NOx/SOs emission but in many G7 type level nations it is usually far below regulation requirement • Electrical power generation efficiency is often quite low with 15-20eg: emission ash reduction focus in Japan still overall not high: 20-30+ . Most conventional large scale combustion systemStoker reverse grate: Martin GmbH Keppel Seghers Hitachi Zosen INOVA+ Also of general biomass focus 122 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Energy From Vast Biomass 24 SCW Direct Combuson

slide 124:

• -- cont • : Direct CombustionDC of MSW: • Due to large system existence some European trash market demand exceeds supply: Sweden Germany purchases/imports trash from other EU nations. -SRF/RDF: Compressed cube shaped packaged combustion boiler feedable trashSita UK BMH Technology+ SRFSolid Recovered Fuel has EU standard based while RDFRefuse Derived Fuel can be any burnable wasteNOVAGO+ • Gasification: "Value added" combustion with options of making liquid fuels/chemicals/storage: -Conventional type: ■Fluidized Bed 500-600°C low temp lowest emission for large industrial operations with ash vitrificationEbara Mitsubishi Hvy integrated with zero waste cement plant complex CKK processKawasaki Hvy • ■Coal added to "fudge" efficiency to 32JFE ■Had good growth till 2000s but lost to newer tech competitors recentlyThermo Select+ ■Crop waste sector gets attentionICM inc Frontline Bioenergy+ ■Flexible feedstock including coal mix Energy Environmental Research Center Eisenmann SE+ ■Mid size cateringKinsei Sangyo Energos+ ■Smaller scale or containerized mini community /mining camp etc WtE gasification-treatment systemWaste to Energy Canada Ostrand jp+ ■Ultra High Temperature Gasification/Pyrolysis types are claimed to be much lower cost but in consistent results so farPyromex-PowerHouse Energy 123 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada New Perspective -“Lowest Cost” Energy From Vast Biomass 25 Trash Gasification

slide 125:

• -- cont • : Gasification: "Value added" combustion: -Sub-SuperCritical Water gasificationSCW : done quietly since early 1980s in Japan ◎Mitsubishi Kakoki Mitsubishi Nagasaki MachineryUS operators seem to have gone underground at that time or recent participation◎Hydromethan Gensos nl Osaka Gas+: SCW can be more easily turned to liquid fuels directly or by reforming. Also a few of ◎ marked companies in biomass section of this presentation seem to offer some form of Hydrothermal combustion of coal while Chinese state companies in-house system seem to be leading by combining Coal Water Slurry elementp40-43. • On the other hand across the board water tech advanced Russia is blocking many innovative academics much more disruptive hydrodynamic cavitation related advanced SCW tech almost no native Russian commercialization offered -Complete thermal oxidation: of all organic waste with no emission ie no chimney neededZeros inc/Ste Clark microplasma linkp127128. • Gasification+Reforming/Catalytic conversion to Liquid fuelGTL: Gas to Liquid Methane to gasoline etc: Close relation or often same tech as wood/Coal to liquid fuel: Succeeding commercialization on off since 1940sGermany Japan+ then extensively in 1960s-90s South Africa: at one time almost all gasoline was made from coal via Fischer-TropschF-T processSasol+ More recent entryAccelergy Fluor Thyssenkrupp Industrial Solutions+ - cont 124 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Energy From Vast Biomass 26 SCW Gasifica:on etc

slide 126:

• -- cont • : Gas to Liquid Coal to liquid fuel link: • Also mini scale operation from 1970s in west with same/similar process for coal liquefaction or methane to gasoline type processShell Exxon Mobile+. • Other after yr2000 commercialization examples: Sasol active outside of S Africa Large Gas To Liquid GTL refinery: PetroSA. Underground Coal To Liquid process: small scaleLinc Energy - Carbon Energy Emerging Fuels Technology+. Sub-SCW F-T◎REG Synthetic fuels+ Most of Coal to Liquid tech is Indirect synthesis ie: . • China is prioritizing CTLBRICC - . YitaiGroup.com Jincheng Anthracite Mining Group + also : semi pseudoscience in western media levelShenhua Group CCRI Yanzhou Mining Group +. Western mainstream media/govnt/NGO generally didnt introduce the tech till around 2012 in connection with biomass related subject. -- continue 125 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Energy From Vast Biomass 27 Gasificationnot biomass

slide 127:

• -- cont • : GTL - Gas to Liquid: Although various GTL techs differ from each other produced Waste based liquid fuel become lowest cost fuel in many regions and mildly disruptivemost companies persist in emphasizing "small scale" somewhat game changing since this reinforces public perception it can apply to: - all organic mass: forest plant -lower cost than conventional liquid fuel would be widely available since various syngas or methane can be processednatural gas coal gas CoalBed Methane+: Enerkem ThermoChem - Fulcrum Energy Biofuels Power Velocys CompactGT + • BioMCN qualifies as largest producer of 2nd gen biofuel as of 2016- biodiesel left over glycerine gasification reforming i.e. not direct cellulose use. Some companies additionally use CO2 as fuel sourceLanzaTech+ GTL tech has support from major Western local governments international corporations/mainstream group recently to indicate another official wider availability of energy source Small trailer portable deviceMaverick Synfuels • Less Conventional Gasification or Liquefaction: i -Hot Plasma Gasification/Gas Cleaning: Original use was high energy based expensive toxin decomposition or metal recovery from waste but plasma assisted gasifying becomes cost competitive. This is now "conventional" plasma tech: 126 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Energy From Vast Biomass 28 Biomass Gas to Liquid

slide 128:

• -- cont • : Less Conventional Gasification or Liquefaction: i -Hot Plasma Gasification/Gas Cleaning: • widely known key players Plasco Alter NRG - Westinghouse Advanced Plasma Power - Tetronics + less known successful installations InEnTec Peat International CHO Power - EuroPlasma BellWeather Gasification Techonologies Phoenix Solutions Co + Long lasting induction based electrodeless RF plasma torch Applied Plasma Technologies High Temperature Technologies Corp - Tekna Plasma+. indicates original tech developers • ii-Steam Plasma: less fume than hot plasma much lower CAPEX OPEX: portable size plasma gas is water/steam: more like low energy use SuperCritical waterSCW based gasification: Strong oxidizing effectie moisture insensitive no NOx or Dioxin. But mostly pilot type commercialization as industrial unit since current focus is mostly on full decomposition rather than fuel generation ◎PlasmaAir AG Foret Plasma Lab Strebl Energy+ Rare energy/gasification focus exists◎Green Science 그린사이언스 Plazarium+ • iii-MicroPlasma: Related to a string of highly economically disruptive effectsTorsion fieldsee p233-3●i and Official Western research in dealing with organic material by this tech is very marginal Effects generated by: ●a Rotating Magnetic Field Экология ECOUOM+ linked to Motional Electric Field possibly with gravity and ambient electricity generator effectk p369370 127 -Energy From Vast Biomass 29 Hot Cold Plasma Gasify linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 129:

• -- cont • : Less Conventional Gasification or Liquefaction: iii-MicroPlasma: • ●b Rotating ElectrodeНАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «ПЛАЗЕР»+ • ●c : Self running alternating magnetic field oxygen treating waste-to-energy decomposerZeroMozJapan T.H. ELEMA ENG. CO Jimdo + Gasification is quite effective but that part is not commercialized Minor heat utilization from trash "incineration". pseudoscientized but has useful effects like radiation remediationp361 or torsion fieldp197-241 decomposes dioxin even process generates only 300-400°C heat: full of "econo-politically incorrect scientific effects" to be avoided by academics. • Currently commercialized focus is for mostly fertilizer generation complete organic trash decomposition down to magnetized ash with almost no exhaust fumeindoor use ok. Ash has uncommon bioenhancing effects. This effect for non-organic mattermetal is more widely usedBmax+ but overall still ignored tech. 128 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada New Perspecve -“Lowest Cost” Energy From Vast Biomass 30 Micro Plasma with anomalies

slide 130:

• -- cont • : Less Conventional Gasification/Liquefaction: • iv-Cold PlasmaCP/NonThermal PlasmaNTP/NonEquilibrium Plasma gas reforming-cleaning-gasificationElectric/plasma arc discharge/Dielectric Barrier Discharge etc in water: Usually for wastewater Unlike hot plasma CP has ionization in electron only and not in moleculeslittle or no thermal motion/pressure: non-equilibrium: and can accompany nonlinear oscillations other anomalous Torsion field/resonance /Electrohydraulic type effects. • Very low power use less fume than hot plasma usually lower cost process than any mainstream equivalent methodsexcept occasionally SCW methods see below: Usually container/trailer portable gasification system◎MagneGas TopLine Energy AdaptiveArc FabGroups - HydroQuebec+ Both solid liquid waste◎Enersol Technologies Xfuels+ GlidArc use:PowerCan 200 Mill Hand Thailand+ note CP effects are in process of being accepted into Western science MagneGas seem to demonstrate HHO Gasp126-132 like quality while being made from wastewater also their lab data shows "over-unity energy release" effects. --cont 129 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada New Perspective -“Lowest Cost” Energy From Vast Biomass 31 Cold Plasma Reforming/Magne Gas

slide 131:

• -- cont • : Less Conventional Gasification/Liquefaction: • v-Sub-SuperCritical WaterSCW/Thermal liquefaction-depolymerizationabove either 374°C or Pressure 221bar-22.1Mpa- 3250psi221times sea level technically anything over 100°C with ambient pressure or higher is for "sub" but usually lot closer to SCW level: Highly potent and can gasify/liquify/decompose any organic matter at low cost◎Biomass Technology Group BV GreatPoint Energy AltacaEnerji Earth Wind Fire Technologies+ Or can make biochar or value added 5-HMF HydroxyMethylFurfural ◎AVA-CO2+ ◎indicates Sub/SuperCritical Water related tech • SCW and cold plasma tech is fully science rafitied and has disruptive efficiency in many applications Often use of catalysisKOH K2CO3 Ni etc. Need accurate temperature time control to maximize liquid fuel recovery instead of decomposition into water CO2 etc. Energy generation application is at mainstream level was very low key at both academic official corporate level. Only mainstream SCW for energy use is as turbine rotation medium. • One high profile company rather mysteriously lost large or entire industry suddenly drops whole business en mass with no clear explanationChanging World Technologies Dozen mainstream companies in Japan in early yr2000For details see water tech report click here and search "ORGANO" 130 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada -Energy From Vast Biomass 32 SWC Depolymerizaon

slide 132:

• -- cont • : UnConventional Liquefaction: v-Sub-SuperCritical W. • SCW is re-surging quietly in mainstream Japan: eg sewage water sludge superheated steam gasificationMeta Water Chugoku Denryoku+ Also used for AD pretreatment of solid or liquid wasteGekkeikan+. Oil industry can benefit by SCW cracking: previously impractical tars low grade bitumen - oil sand - extra heavy crude oil upgrading with possibly most effective EOR or Refinery Residue Upgrading/cracking/visbreaking with little to no coke remainingInhibit asphaltene polymerization:◎JOGMEC+ Also drastically cut cost of Synthetic Crude OilSCO productionno diluent use to enable low cost pipeline transportation of oilsand Syncrde+ • Wet Air Oxidation is used for WasteWater treatment: regular municipal industrial oil industry caustic water etc. Slightly different from more "primitive" mechanics than SubCritical water process by use of bubbling reactor to inject oxygen/air with lower pressure than SubCritical water method also generates slightly higher amount of emission than SCWstill minimum ◎Veolia Water Athos Bertrams ch Wetox nz Merichem - Kenox+ Used as pretreatment◎Granit Technologies SA+ but note many SCW oxidationSCWO process also injects oxygen. 131 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada New Perspective -“Lowest Cost” Energy From Vast Biomass 33 SCW Wet Air Oxidation

slide 133:

• -- cont • : UnConventional Liquefaction: :v-Sub-SuperCW. • ■ Also lab success exists of cellulose liquefaction with Phenol Glycerol Butane etc as SuperCritical medium. • vi-Catalytic Depolymerizationor might rely partially on hydrothermal processGreenbase Sepadu Green Power Inc Alphakat Nexxoil BFCC - Biodiesel Technologies s.r.o Mercurius Biofuels+ seemingly low cost effective possibly even simpler than SCW. Almost completely ignored by mainstream West. • vii-Super low cost Solar Thermal use Gasification: Al Weimer+ viii-Molten metal gasification method: Steam is also injected to work like supercritical water reaction as low cost disruptive techHydroMax Diversified Energy+ • pilot plantZe-Gen Hydrogen production only with water organic material ◎Western Hydrogen+ ix-Some unique type of Pyrolysis can be price competitive if byproduct is profitablePyrolyzer Spirajoule+ 1MW scale systemДжулинда Технолоджи+: From small residential furnace to commercial sizes Pyrolysis share in heat generation is higher in CIS nations than most of west 132 New Perspective -“Lowest Cost” Energy From Vast Biomass 34 Catalytic Depolymerization etc linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 134:

• -- cont • : • Landfill GasLFG: 50+ of LFG is recoverable methane generated by oxygenless anaerobic decomposition of buried organic waste. Although energy production is negligible as a whole macro scaleeg UK deemed 6TWh/yr level 0.2 of entire power needs if consider toxic gas removal process as cost then LFG becomes significant "free" energy in local landfill area. Also at some locations it becomes lowest cost energy as is. Methane carbon footprint reduction has various incentives benefits. • UK US Canada leads in energy recovery from Landfill Gas:Cambrian Energy Viridor DTE Biomass CLP Envirogas Infinis Republic Services LFG Technologies Biffa Progressive Waste Ener-G+. At those most advanced nations it is deemed overall 15-50 of methane gas is recovered for power generation: eg UK is does recovery at 80 of landfill sites as flared or power/heat production with 50-70 of that is actually used for power generation combustion Continental Europe Australia is activeGreen Gas International BV Landfill Gas Industries+ -- cont: 133 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada New Perspective -“Lowest Cost” Energy From Vast Biomass 35 Landfill Gas

slide 135:

• -- cont • : Landfill GasLFG: • Fair portion of gas is let off as flaringburning even there is LFG management system in placeHofstetter BV GC Environmental Comcor Environmental + Some small old landfill sites can also recover energy Deponigas ApS+ Much higher utilization at large landfills Power generation needs proper gas filtering of siloxane H2S etcUnison Solutions Xebec PpTek SulfaCHAR Prodeval + recovery around 30-35 range with large majority Reciprocating Engine special flexible power generatorSiloxa AG GE Jenbacher - Clarke- Energy+ • 1MW+ capacitycan produce more than 1MW per hr type system can use Gas Turbine a few add CHP for higher recovery or profitable Landfill gas to liquid fuel is a pilot+ level commercializationRenovare Fuels Velocys+ • Note: Current waste disposal on land fill is close to none in Germany Netherlands Sweden etc more 3-5 nations with 5 range: those nations are not focused on LFG recovery as future energy source. 134 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada New Perspecve -“Lowest Cost” Energy From Vast Biomass 36 Landfill Gas 2

slide 136:

• • : Oil Bearing Algae: Mainstream groups emphasizes price parity is far away but some of pilot type commercialization/full commercialization product seems to be lowest cost in some selected cases while cost is coming down rapidly: -LOW COST ELEMENTS: its high caloric content orders of magnitude higher oil yield per growth area than many biofuel crops or artificial indoor farmingSolazyme+ with efficient-fast-economical easy harvestability-processing outdoor system types utilize unproductive sun exposed warm land might prefer human-undesired quality waterwaste toxic sea/brackish -PROCESSING EASE: Most of utilized algae have no lignin very little cellulose content processing is mainly to do with algae lysingsometimes disruptively effective electroporation is used which is far simpler lower cost than other biofuels even with conventional treatment methods. Extraction process after initial biocrude stage can be fit to conventional petroleum type processing system which reduces cost also gives refineries control of pricing in case biocrude becomes much lower cost: non distruptability during energy cost reduction steps : eg Sapphire Energy vs Tesoro Phillips 66 Algae.tec + Algenol vs Reliance Industries Cellana vs Neste Solazyme Industrials with own refinery. -COST DERIVATIVES DEPEND ON VALUE ADDING FACTOR: Becomes lowest cost fuel if processing is done at locations with high cost energy availability or fuel portion within algae oil grade separation can be cost-adjusted with higher priced separated grades from the same run: eg fuel grade vs higher value Omega3 etc -- cont: 135 Energy From Vast Biomass 37 Algae linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 137:

• • : Oil Bearing Algae: Some companies are making vaguely or clearly defined commercialized offering Abca BioSolutions Pvt UniVerve Qeshm Microalgae Biorefinery BAYA fuel TereGroup Bio Fuel Systems SA+ Notable recent cautional public remarks amongst producers since 2014 about commercialization especially in US. carbon credit it becomes lowest cost fuel in most placesalso in some cases it would net some energy availability after water processingMBD Energy Algae Enterprises Ennesys+ Possibly ignored in mainstream due to super low cost High Rate Algae Pond tech NIWA - Solray Energy nz - Muradel Oil Easy low cost fast process by recovering oil/pellet/briquettes for steady productionAlgae-Industries.com also enhanced algae growth by CO2 feeding in microbubble/nanobubblePerlemax+ • Additionally one can say cost is naturally low since they utilize well known lowest cost processing actionsamongst experts but such processesbelow 1 2 are still under-utilized in other fuel making or agriculture processes: -naturally all plant enhancing CO2 feeding - Sub-Supercritical water type treatmentsome use it in addition to or exclusively algae cell wall degrading oil extraction by enzymatic/chemical/ultrasonic/supercritical CO2 or alcohol/electroporation- electric pulse etc methods. 136 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Energy From Vast Biomass 38 Algae Energy-Wastewater

slide 138:

• -- cont: • : Peat: Overall severely underharvested except claimed by mainstream to be locally overharvested Ireland Baltic sea region: consumption against growth is negligible. As a renewal resource level it is recoverable worldwide at very least 120-150million tons/yr 2010-13ave world production 40million. Despite wester mainstream claims even by carbon tests showing of annual peat growth of 0.7-2.8mm with "massive overproduction"at Baltics Near city area North America Europe in last 70-150yrs+ either peat growth is higher than mainstream figure or so is recoverable volume in these region or both. • Also at some large peat resource nations it is almost completely unused or not even officially listedCongo Brazil Papua New Guinea+ Bog-Wetland Extreme North conservation movement is helping to stop peat from entering into world fuel marketalso they might successfully prevent land Gas Hydrate extraction . • But if Peat is considered non-renewable as ruling Western mainstream group claimsmainly American led group is overriding mainly European lobby like IPCC that calls peat green fuel actual world Peat volume availability is similar to Coal reserve but much cleaner fuel which would cause severe overflooding of energy supply to trigger disruptions in energy pricing infrastructure if fully exploited. -- continue 137 New Perspective -“Lowest Cost” Energy From Vast Biomass 39 Peat - largest biomass of all

slide 139:

• -- cont: • : Peat: Hence seemingly for various political economical lobby reasons it is currently not harvested to even close to the capacity or used for other purposes even if peat is usually lowest cost fuel available eg two by far the largest world resource holder Canada Russia at 1/20 level harvesting against growth • Higher margin gained when sold as Growing Media for exportsLatviaLaflora lv+ EstoniaSangla Peat AS+ LithuaniaRekyva++ Almost all production goes to Horticultural or other industrial related markets CanadaLambert Peat Moss Sun Gro Horticulture Earth Care Products SPHAG SORB+ GermanyKlasmann-Deilmann+ UKNorthern Peat Moss Company++ Often 2nd largest world Peat producer nation Sweden is mainlybut not mostly for local energy useSöderenergi Svenska Cellulosa Aktiebolaget+ also Finnish backed group involvement thereNeova bioenergi • Although revenue is lower than growth media use fair portion produced for fuelIrelandBord na Móna+ Share with garden market use specifically as stove briquettesUkraineVolyntorf+ BelarusТорфобрикетный завод Лидский+ RussiaЗАО "ВяткаТорф"++ Sometimes subsidizedhigher margin to sell to garden substrate market to secure large volume electricity generationRussia Finland6 of total power is peat 35 world peat production shareVapo Oy Turveruukki Oy - Oulun Energia Kuopion energia Vaskiluoto Voima+ 50+ in some regional power generation can reduce SO2 emission of coal when mixed Some small production nations are using peat exclusively for fuel/electricity generation on local basisless than million ton/yrIndonesia RwandaHQpower Rwanda Brundi+ 138 Energy From Vast Biomass 40 Peat various use

slide 140:

Occasionally “Lowest Cost” Energy: Clean Under-Utilized Methane: 1 Gas Hydrate Unconvenonal extracon method of regular Natural Gas: Unclear differenaon from exisng Natural Gas. Magnitude of supply volume seems to far exceed exisng reserve of convenonal hydrocarbon hence highlighted here as occasionally lower cost energy : Confirmed to be located mostly either offshore near connental shelf area ocean boBom or Permafrost land underground in polar regionsMessoyakha gas field: Gazprom Ne5: only publicly known full me large volume operaon or in high altude permafrost regionQiangtang Basin China+. Also about 160mes as dense natural gas storage with -20CINPEX+ Crystalized Methane combined with water in specific geometric form as • mantle derived methane surfacing into ocean/near surface is trapped in water under high pressure and low temperature. This ice like formaon can remain so under pressure at substanally above 0°C temperaturemainstream established idea. Recoverable accumulaon is so far found to be 100m to several kilometres thick. -- connue 139 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 141:

Lowest Cost Energy: Clean Under-Utilized Methane 2: Clathrate location extraction : • General mainstream consensus available volume at least exceeds entire conventional hydrocarbon resourcessome "economically incorrect science" using nations such as China/Russia projects orders of magnitude higher. Highly disruptive information as this can undermine profitable "peak oil" appeal cause overflooding of energy market if extracted in mass. Although current test overall production cost is higher than Natural Gas from deep ocean land base extraction can be already on par or lower due to shallowness this will likely easily go lowest cost in high fuel cost regions as full operation occurs. • Most of gas hydrate or a portion of ocean bottom hydrate can use conventional drilling extraction related methods No need for economically environmentally expensive fracking Shallower depth than many natural gas wells: depth is 100m+ range in Arctic 500m+ in other regions etc land or water. • But so far indication is drilling might need to be moved to nearby area quicker than regular gas wells if based on existing technology - if same tech is used higher cost Studying the past track record shows if exploiting this resource is important to mainstream group they would usually come up with "revolutionary" new technology in few years eg fracking for Shale oil or deep well developing methods etc.. 140 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 142:

: • Currently officially applied or tested main methods are Thermal injectionhot water/steam Depressurization CO2 replacement methods etc. • Temporal wells: Ignik SikumiUS MallikCanada Atsumi Peninsula 400m off Coast Japan Permanent typesMount ElbertUS all negligible production volume 0.01million m3/day range: Some of known participators: ConocoPhillips BP Vnnigaz Gazprom «Газпром ВНИИГАЗ» Oil and Natural Gas Corporation of India GNS Science German gas hydrate initiative JMH JAPEX 가스하이드레이트사업단 Gas Hydrate RD Organization. Also smaller private operators participation: Hydrate Resources Corporation+ : Started as coal mine de- gasification program for safety in 1980s in US. Natural gas contained in highly porous coal molecule structure seams in relation to bacterial action/generationspeed of CH4 production seem to widely vary by conditions also fair volume of Methane would be additionally produced by injecting CO2 into the coal bed which bacteria reduces removing oxygen to Methane for future yieldGolding-Rudolph-Esterle+: see Abiotic oil p375-380 141 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Lowest Cost Energy: Clean Under-Utilized Methane 3: Methane Hydrate extraction CBM/CSG

slide 143:

• -- cont: : : • As of 2014 close to 2 volume of Natural gas production world wide with US is more than its 80 share helped by government back up. Mainstream western medias CBM availability idea is often about 1/20-100 of Natural gas volume reserve but full scientific consensus projects rather on par volume with conventional Natural Gas: Western media often quotes fringe segment of mainstream science that ignores massive oil other hydrocarbon over availability world wide at publicly known less known sites. This might help continue to advocate peak oil idea. • Natural gas would be likely gradually shift to CBM in the future as main gas source. CBM promoters emphasize on it is able to stop methane escaping for carbon foot print reduction or gas is actually overall even less emissionsweet gas containing than conventionally extracted natural gas while preventor groups focus on repeat of fracking water issue etc. • Some new production areas would be lower cost than existing energy source despite extra water handling issue: Much shallower depth etc. Different types of technology eg altered type hydraulic fracturing is already used in Australia might be needed to fully tap its potential. - cont 142 -Lowest Cost Energy: Clean Under-Utilized Methane 4: CBM/CSG - background linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 144:

• -- cont: : : • Main coal reserve nations have large potential: i.e. USConocoPhillips Consol Energy Bill Barrett Corporation+ CanadaEmber Resources BP Canada+ AustraliaQGC Pty - Shell Arrow Energy+ Russia is likely to develop only small volume given current large production of Natural gasГазпром промгаз Gazprom Promgaz+ Germany: their definition of CBM CMMCoal Mine Methane is mixed as a large portion of it comes from closed coal minesSTEAG New Energies+ IndiaEssar+ China is likely to have most incentive to develop in mid term with strong state involvementPetroChina China United Coalbed Methane Corporation - + while some privates attempt to expandGreen Dragon Gas AAG Energy+ : When coal is mined methane is emitted vented as hazard but not recovered when yield was inconsistent or mix of other air20-60 CH4 etc but now this "free energy" is starting to get recovered more - this also makes the gas lowest cost in some situationsEnergy Developments GreenGas International BV Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group Co Ltd / +. Often CMM doesnt include high consistently yield methane streams because it becomes its own well. 143 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Lowest Cost Energy: Clean Under-Utilized Methane 5: CBM/CSG Operators CMM

slide 145:

Mainstream “Pseudoscientific Free Energy” claims • Some were submitted to mainstream Western academic protocol peer review by Senior Western scientists: - : Low Energy Nuclear Reaction -1989 Heat generates as H2 hydrogen in water interacts with catalystNi-nickel Pd-palladium etc at electrolysis when stimulus appliedheat current resonance+Pons Fleischmann Unexplainable side effects: of helium producedpartly similar to nuclear fusion but very minute neutron/tritium/x-ray and no gamma ray - : Micro bubble fusion / Sonoluminescence / Acoustic-ultrasonic cavitation— 2002 Extract energy from imploding light emitting bubble in liquid by acoustic wave excitation “Semi science legal” mechanicsTaleyarkan et al+ • ■ Both linked via “solid state fusion” phenomena elements ■ Many repeated previous mainstream claimsLENR since 1925 Cavitation 1978 but above were observed by “top mainstream scientists” triggered first serious review ■ Mainstream thermonuculear fusion: some systems cost hundreds of million+/yralso p177-179 ICF: Inertial ConfinementUS National Ignition Facility+ MCF: Magnetic ConfinementITER- Tokamak 30+ others --cont: 144 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 146:

Mainstream “Pseudoscientific Free Energy” claims / Academias LENR-Cavitation. -vs- tech • ■ LENR Cavitaon quickly “proven false” “No results” fusion cricized yet “COP1” Hydrodynamic + Sonic Cavitaon was already commercialized in Ex-soviet naons p136 and sciensts win naonal invenon awardVN Kuchin - ВН Кучин «Темир мен Мыс»Kazakhstan+ • ■ Similar physics law breaking mechanics “anomalies” both at LENR- Cavitaon techs but laer more openly admit • ■ Past main academics explain similar mechanicsWebb Kelvin TJJ See Dirac Kaluza Faraday Whiaker W Crookes Poynng Loschmidt Maxwell Myshkin+ • ■ Presence of Corporate Govt project whistle blower inventor types including gravity field propulsionBushman Car Rosin Rob Wood W Pawalek J Black McCandlish D Morris+. both seem to have similarity to Inventor tech. As of 2017 only a few of their scien-sts sll ignore inventor type tech believing there is no validity in non academic peer reviewed data while bulk of them are suspecng or invesgang its link. --cont: 145 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 147:

LENR-Cavitation-vs- Eniology Link 2 • --cont: LENRmainstream "free energy" vs Inventor free energy tech link: • ■ But almost all of following pages’ inventor type techs were investigated in depth or developed a few commercializedeg Potapov RI Mustafayev+ by Russian/ex-Soviet university/institute academic: significant diversity academic freedom allowed unlike Westmany worry about compromizing future promotion not getting grant or sometimes even losing job when openly discuss outside of set narrative in scientific "indisputable facts" or even geopolitical info. • While data access from West was often restricted and occasionally quite suppressive for new technology for political reasonsЕК Наумов Kozyrevlikely due to early stage of psychotronic tech+ science even in Soviet was lot less compartmentalized in a way freerer than West. • Soviet openly affirmed ideas such as EniologyЭниология /Bio-Energo- InformaticsБиоэнергоинформатика: biological nonlocal information exchangeVP Kaznacheev Huping Hu+: part of this is now commonly demonstrated by in mixture with conventional tricks in West. This includes idea of physically manifesting effects by mindpsychic /telekinesis conventional Kinetic or electronic meanstorsion field locally non locally both as fundamental physics base. cont: 146 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 148:

LENR-Cavitation-vs- Eniology Link 3 -- • cont: Soviet - Russia CIS science: Eniology as fundamental physics base was more or less official stance of USSR Academy of Science in 1980sЮА Овчинников ВН Волченко NN Bogolyubov ЕС Фрадкин AM Prokhorov+ and currently sll a strong Russias minority mainstream group a_er western science-corporate connected group increased influence parcularly a_er 1998. This idea was less developed in China but similar qigong or "paranormal" science was spearheaded by top polically connected academics - Qian Xuesen+ At least ll around 1993 Russia had official large budgeted technology • development and applicaon for primarily military/intel by use of psychic technology as integral part of the operaon ГГ Рогозин БК Ра́тников and as reduced capacity ll 2003 -6it is portrayed as pseudoscience waste of money by some groups in RussiaCommission for Combang Pseudoscience / Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Sll Claims Cold Fusion LENR as Fraud in corporaon with west+. But Soviets banned • genecs cybernecs relaon to above Bio -Energo- Informacs also hypnosis in public in 70s non -marxist philosophy/economics by reasoning “bourgeois pseudoscience”. Sociological data was also falsified/classified for counter intel purpose against West. 147

slide 149:

“ Pseudo Science” Free Energy Ambient Electricity Counter EMF • Micro sized private/commercialized use often multiple mechanics devised by single inventor: most of following category has 100+ inventors claims. Also “science accepted” section’s tech with “too high energy extraction to study” versions such as aerial/ground electricity harvester or self oscillators/self accumulating capacitors are often claimed by same inventors. -Non-moving coil - Radiant energy/Ambient Electricity InducerChernetski Hendershot Tesla BaumannCraig HydeThrappAdamsGritskevitch Moray J Murray Hartmann Flynn SE Jones Kraut DL Smith Perez-Torres PJ Kelly+ Often transformer like setting of pairs of coils with Magnet/Ferromagnetic core or Bifilar coil in specific position against EM fieldopposing orthogonal+ or Configured to trigger resonance or geometry/pairing etc setup to amplify initially ignorable very weak oscillation to substantial level. Some are simple RLC circuit type with separate source load batteries in circuit. 148 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 150:

“ Pseudo Science” Free Energy Ambient Electricity Back EMF 2 • -- -Non-moving coil - Ambient energy: • Might involve high voltage + no electricity p197-217 Relation to Scalar “wave” Radionics Antigravity-:Godin “Gene altering”: Lu Bürgin+ • Less disruptive micro electricity generation "out of nothing" has been discussed by academics particularly in non-Western nations. This claim is selectively ignored ridiculed by western scholar and science mediap21-23 p36: eg Generation of electricity from limitless thermal motion of ions across a two dimensional silicon surface at room temperatureGuoan Tai+ - can make "solarless cell” • After repeated on-going demo mainstream debunking in 2016 Commercialization started: but this multi-yr operation company officially closed down after. 149 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 151:

“ Pseudo Science” Free Energy Ambient Electricity Back EMF 3 -“Magnetic Motor”- often Counter ElectroMotive Force in DC Motor Back EMF/CEMF Harnessed TechnoKontrol TK Omega RF5000: Ant Romero OthersWatson Schappelle Kawai Reed Heins Ide Parendev Roshcin KenyonTracy Tewari Reed Christie Brit Steinmetz Ward Sumaruck+ This is more disruptive version of mere CEMF ReductionChr Wanlas+ tech. Antigravity effect might be involvedCyr Davson Kar Schappeller+ Used as a part of circuit as high performance all around Power Factor Correction deviceworks for current lag waveform distortion harmonic issues works for AC powerRoto Verter: H Torrez+ but actually many devices in this category functions as "battery power factor corrector" by "optimizing" battery performance total electricity power supplier owns to sell loss to the power supplier but not consumed by industrial user lost reactive power is uncharged to residential user --cont: 150 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 152:

“ Pseudo Science” Free Energy Ambient Electricity Back EMF 4 • -- -“Magnetic Motor”- often Counter ElectroMotive Force: • Often spinning of magnet imbedded rotorcan be DC pulse timed - and this type closely resembles Torsion Field generatorИгорь Громыко+ p197-241 similar to monopole magnetFaublewhich in itself rather simple to makeS Seike - + but still pseudoscienced while gradually academic level report is allowed to publishTatara Takeuchi+ Cold electricitysupercurrent harvest by causing Townsend discharge/Electron avalanche breakdown in open airMagratten • Can cause weather changeDavid Wells+ EMF by electron spin at static magnetic field by time-varying magnetization in magnetic tunnel junctionzinc-blende- structured MnAs nanomagnet: Pham Nam Hai + • ➢ Common in : Often separate source power charge battery/capacitor used a few need no external power. Bypassing regular “self-cancel dipole power circuit” in order to keep asymmetry electron flow Energy output exceeds input when reach threshold level • ➢ Often claimed anomaly in : mix of Regular Cold electricity:Obolensky+ • ●“Electron Vortex” idea: a-Ball lightning as its manifestation b-Electrons can be in vortex form by defaultTewari+ c-Tesla Coil as electron vortex generator 151 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 153:

“ Pseudo Science” Free Energy Ambient Electricity Back EMF 5 • -- -Non-moving coil - Ambient energy: -“Magnetic Motor”: • ●Positive Reverse energy: Bulb lights up in water Whiter light Rapid battery charge Fix some dead batteries Can be single wireZenneck wave relation also see p212213 wireless connection Voltage with 0 currenteasy excuse to call it invalid/mistake since only resistance is measured but no current is measured: potential only and no vector Invisible force radiates. Finally commercialization of long distance wireless power transmission by conventionally undetectable Zenneck surface wavenon-Hertzian useTexzon Technologies+ • ●Device transforms/extracts ambient-thermal energy as electricity in endothermic form from environment: Absorbs heatinstead of regular electricitys dissipating heat Device can go below 0°C Scalar "wave" linkp197- 217 Cone-toroid-pyramid shape circuit seems to helpat least pyramid cavity is known to absorb ambient Far InfraRed-Microwave oscillation very effectively and resonate inside Often capacitor based high DC voltage pulse trigger Spark gap Intentional spike/ferroresonance choking effect also can happens when reg current is switched off starts rapid inflow: sort of like dielectric breakdown when intensity threshold is past. --cont: 152 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 154:

“ Pseudo Science” Free Energy Ambient Electricity Back EMF 6 • -- -Non-moving coil - Ambient energy: -“Magnetic Motor”: • Seems to coincide with Electrical Resonance but more than just impedances cancel each other out: something extra "comes in". Industrial size ambient electricity production seems to link to phenomena that is currently under-researched by regular electricity use mainstream power electronics: resonance/harmonics/spike etc.though these mainstream power factor correction is mainly about AC current and power generation here is generally DC • ●Transverse wavenormal EM wave vs Longitudinal wavemainstream denied “negative entropy”negative resistor: Ga Kron+ Macro equivalent of 100+ quantum efficiency by multiple-exciton/electron effect 153 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 155:

-“Overunity” H2-HHO-Brown’s gas productionKlein Zigorous Lawton F Wells A Blue Rhodes Ste Ryan Raju Pantone Pacheco S Chambers Kanarev Y Brown Gre Vezina Eaton+ Commercialization fully exists mainly as on-board Hydrogen/HHO generator for combustion enhancing to match maximum limit in Faradays laws of electrolysis level: mostly scaled down 10- 25 gas savereg HHO HFS Pty WaterToGas Hydrotechnix HodPros CVHHO: 200+ companies Water emulsion fuel comboCynergi Holding SA+. North American mainstream market targeters are finally starting from Canada with 15-20 range saving while a few still stick to vague tech explanationBlutip Power Empire Hydrogen dynaCERT Innovative Hydrogen+. • Generally HHO devices produce slightly more overall saving than no maintenance needed often super low cost/low Capex-Opex Magnetic fuel treatmentMultimag pl Fuelmax lv MAGNETIZAGUA SYLOCIMOL + even if official narrative is pseudoscienceMaratech ag TiziCALOR Maxsys Fuel System+ . --cont with on board Hydrogen device comparable "add on" energy saving devices: 154 “ Pseudo Science” Free Energy HHO OxyHydrogen Gas: Mileage Boosters linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 156:

• --cont: example of on-board HHO energy saving device competitors: • Same level low cost FarInfraRedFIR wave emitting nano ceramic in oil additiveCeramic Power Liquid+ or FIR solid state device placed in gas tankMoletech biz+ micro EM field/FIR wave of certain "form" by layers of different electrical potential minerals to augment combustion Nanotech-beam SatoCompany+ Vortex intake air flow based fuel saver with 5million+ units sold claimsHiclone qld: above non HHO devices seem to be minor 5-15 range cost reduction at best but some evidence of further saving when combined. More minor 3-5 level saving Plasma induced improved aerodynamics Plasma Stream. • Yet even 10+ saving fuel additive is still ignored by Western Mainstream media/NGO/Govt for consumer marketmany non-west Govnt approved while increasingly used by industrial operationsMazoil Maz Nitro+ and previously listed "add on" devices in last 2pages are quietly installed for building/HVAC/lighting and industrial operational applications by some mainstream ESCOEnergy Service Company and Energy Performance engineering companies that guarantee energy saving under Energy Performance Contract. --cont: 155 -“ Pseudo Science” Free Energy HHO OxyHydrogen Gas 2: Booster Comparison linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 157:

• --cont: example of on-board HHO energy saving device competitors: • Until quite recently openly explained HHO effects at mainstream level used to get debunked companies went out of business in N. America CHEC hydrogen+ while they have been getting mainstream support in Europeh2gogo Creoproject+. Now ELSEVIER accepts academic report that claims HHO gas is saving 50 gas at HCCL Homogeneous charge compression ignition engine - e.g."A new technology to overcome the limits of HCCI engine through fuel modification"BW Bahng+. • Huge price gap with same quality: Non-western major corp. involvedNorinco+ Rare 30-60+ saving claims some standing wave useShinko-Trans Giriraj Electronics Watergas.nu+: last company also claims resonance use low cost Hydrocabon productionalso see p375-380 Even 1 saving is “impossible” in Mainstream West: “cannot save fuel by making ‘fuel’ from running engine” due to “unbreakable universal law”p194-196 Saltwater Hydrodynamic cavitation based HHO gas production self sustaining engine combustion processRic Aho+ 156 “ Pseudo Science” Free Energy HHO OxyHydrogen Gas 3:More Disruptive Booster linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 158:

• --cont: onboard hydrogen generator: • ■ Typical automobile “HHO fuel cell": 12V powered 6-7 flat stainless steel plates per “stack” +- unseparated electrolyzer assisted by EFIEelectronic fuel injection enhancer PWMpulse width modulator MAPmanifold absolute pressure sensor Distilled water + KOH electrolyte Gas “bubbler” etc • ■ So far “water only run car”ie overt Faraday law violation type services never continue operation: There are various claims on difficulty imposed on by third partiesBoyce Rasmussen B Williams S Meyer Pantone+. But there is a sign of change in this disruptive area also: one companys water generator claim matches with numerous historical characteristic expression of actual tech and might not be fraudGDS technologies Canada and finally core western mainstream linked group is quietly launching potentially overunity type similar resonance chamber based hydrogen productionJoi Scientific: T Kennedy R Koeneman 157 -“ Pseudo Science” Free Energy HHO OxyHydrogen Gas 4:Some of Mechanics linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 159:

• ■ 100 water run cars aren’t really by electrolysis- eg: ●Sympathetic frequency matching to cause resonance of entire set with standing wavesimilar effect with molecular hydrogen in a LENR patentAirbus ●Dielectric breakdown of water/Rapid dissociation of water by kinetic electromagnetic resonance occurs under certain conditions. Effect of resonance/resonant ionic motion to amplify water dissociation or it is endothermic effectheat absorbing by intermolecule EM field fluxing: this is mainstream science accepted effect but largely ignored as academic topicHjelte Car Stia+ Often claimed to be around 43Khz • ●Cold electricity by high voltage capacitor spark triggerp148-153 ●Resonating cylinder cavityp171172 ●Plate gap 1mm ●Venturi/vortex air or water mist sucked in at intake0 energy use ●Magnetizing gas/water ●Cavitation ●Oscillating EM field etc ●Some even prefer deposits on electrodeS Cramton+ ●0 electricity/0 electrolyte use: radio waves etc: • Water often seems to decompose by something else rather than by energy: "information" Hydrogen bond angle alteredJ Ellis+ Ambient energy used to loosen bonds Also link seems to exist with LENR-Cold Fusion Sonoluminescence CavitationM King+ --cont: 158 “ Pseudo Science” Free Energy HHO OxyHydrogen Gas 5: 100 Water Run Cars linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 160:

• ■ HHO related water anomalies: High voltage pulsed water can explode: overunity like strange phenomena generating Electron Charge ClusterA Ilyanok+ similar Shock ElectrodialysisM Bazant RM Crooks+ Plasma discharge in SuperCritical WaterKaz Terashima+ Electrohydraulic Effect: Water arc plasma Electrically induced explosions of waterinsufficiently explained by mainstream: Graneau Verdoold+: Desalination effect Generates EM field double cavitation shockwaves ultrasound ultraviolet x-ray Significantly increase rock- soil-peat nutrientCifanskis+ water permeability to plants Instantly alter metal structure Bonding dissimilar materials Chemical catalyst+ Yutkin Bekaev+ • It’s used for precision high end manufacturingeg Bmax Fujico CPC process Trakonta - Траконта + or from industrial rock to kidney stone crushing etc. For other possibly torsion field related similar effect to above see ●iv Rotating Magnetic Field at p233-237. --cont: 159 “ Pseudo Science” Free Energy HHO OxyHydrogen Gas 6: Related Phenomena linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 161:

• Other HHO related anomalies: Radioactivity remediationV Roth+ More energy than available gasAnd Michrowski+ “Vitalized” water+. • ■ Range of unconventional effects: Not really hydrogen Water with extra H2 bond or electrons Burns in vacuum or underwaterno air intake/exit Burns sprayed liquid water in open airlinked to Electric arc having more power in mist/water than in airFrungel+ • Adheres to matter Pressured back to water Heavier than airhydrogen is much lighter - can be pouredG Wiseman+ • Flame is electrical plasma rather than burning High powered laser like effect with far lower input: makes metal rust resistant/glazes concreteeg Best Korea Brown+ Cold flame 130- 280°C no bond breaks unlike when H2 burns at 2000°C+ Direct flame doesn’t boil waterB T Lang+ • --cont: 160 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada “ Pseudo Science” Free Energy HHO OxyHydrogen Gas 7: Difference from H2

slide 162:

• Range of unconventional effects: Not really hydrogen: • ■ But Incinerates at 1600°C Vaporizes Tungsten3400°C: burns at subatomic level Nuclei Superdeformation link- Ormus connectionp304-314 • Disrupts molecule bondelectron breaks off water molecule at matter reaction causing heatEckman+ Suartt Knudston+ Mix is Explosive: HHO+H2: can call hydroxy/oxy-hydrogen Much higher quality almost fumeless faster metal cut + alien matter welding surface cleaning ampoule filling etcEpoch Energy+ “Improved version” of Injection/Water Shield/Steam Plasma cutting • This is similar to Pulsed arc Water PlasmaМультиплаз-Multiplaz effects. Far more gas produced than H2 by same energy hence much lower cost. • ■ Mix well with most conventional liquid gas fuels in industrial boiler- furnaceeg Aquygen++: Cut emission50-85+ less effective on NOx Engine exhaust system cleanereg EE HHO+ more power --cont: 161 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada “ Pseudo Science” Free Energy HHO OxyHydrogen Gas 8: Difference from H2

slide 163:

• ■ Rare but consistent similar detailed claims exists on water only run carsS Meyer Dingle CornishYogev Garret Leaich Estevel Waqar Ahmed Valentin Mohd Ali Abd Shukor M Suematsu Khan P Lowrie Rusetel Bordeianu Ghu Sarwar TP Edirisinghe Purushottam Pipaliya Ricardo Azevedo + • Specific mechanics itself differs with mostly same phenomena or side effects even though inventors don’t necessarily have direct communication each other. Also there are numerous “non credible” witnesses as well as credible onesgovernment officer doctor etc some can run with dirty water . • Sub form HHO:OhmasaGas: Acoustic vibration produced instead of electrolysis: "clustered HHO” Flame 700°CH2: 2700°C but burns Tungstenboiling point 5555°C Becomes Liquid at - 180°CO2:-183°C H2:-240°C Can replace H2 in Hydrogen Fuelcell with 5-7 additional energy combines with CO2 to burn and mostly "consume" CO2 after combustion:quietly backed up by AIST/NEDO Tokyo Univmost conservative elite school in Japan also influencer to JAECOhmasa gas debunker due to its claim of radiation remediation effect Tokyo Institute of Technology etci.e. mainstream accepted in Japan while HHO is still fraud in many western ally countries. cont: 162 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada s HHO OxyHydrogen Gas 9: Ohmasa Gas

slide 164:

• cont: Sub form HHO:OhmasaGas: • At least 2 times energy equivalent gas output from original use of energy to produceclosed system overunity. Also can be mixed with H2 to decrease its volatility fast leakage tendency. Much reduced risk of explosion compared to hydrogen Can run combustion engine in vacuum/space Easy low cost 10kg/cm2 or 143psi storageunlike H2 using propane tank for storage with larger molecule: less leaking same indication from SG Gas • Even more rare methods of overunity H2 or HHO gas making claim that are lab tested- eg: No catalyst applied optical pump excited UV radiation treatment of water vapor in resonant cavityLeslie Reach etc. • Signs of resistance by some stronger 3rd world govtseg India Pakistan+ of not suppressing this other "free energy" techeg The Economic Times - Tewari - Kirloskar Electric acting indifferent to various Western establishment pressure to weed it out. 163 “ Pseudo Science” Free Energy HHO OxyHydrogen Gas 10: Ohmasa Gas linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 165:

-Plasma or “Virtual power” Inducer-Exploder-Imploder with inert/noble gas/water insidePapp Britt Rohner Ke Rauen Ray Correa Clem Pantone Schaeffer Neil Valkinburg+: • Vacuum-Ambient energy EM pulse or some resonating thrust power extracted in a container/engine/cavity to exert power with or without moving parts Vortex energy Joe Cell linkBooker P Stevens+ Einstein had initial Reich’s Orgone energy confirmationanomalous effect accompanied micro current electric field self generation by specific combination of conductor dielectric material but further exploration stoppedMallove+ • Often MHDMagnetoHydroDynamics/LMMHDLiquid Metal resembled mechanics: some kind of ionization/excitation/plasmafication/scalar wave energy of inert gas is involved. Exact mix ratio of Water/Air/Steam/Oil/ or various Noble gases is used as “energy substrate” in closed container Also “activated Nitrogen” can be usedRJ Strutt+ --cont: 164 “ Pseudo Science” Free Energy Cold Plasma Pulse 1: Relation to Other Techs linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 166:

Often works as rapid compress-expand cycle pulsealso ionized noble/inert gas emits bio enhancing light/scalar type EM waves simultaneously:J Jirard Or Fitz+ in sealed or pressured fuel less engine setup: ion oscillated triggered plasma energy from Zeropoint field Electron Charge Clusteroxymoron But electrons attracting each other at superconductivity state is science legalCooper pair+ LENR-Cavitation-HHO linkK Shoulders Jin Fox+ Use of extra “non linearity” type power just like happens with water hammer-cavitation in steam/water system Some have mutli-layered resonant cylinder: collect “power” send to engine 165 “ Pseudo Science” Free Energy Cold Plasma Pulse 2: How It Works linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 167:

-Some Air Vacuum/Compressed Air or Steam Engine Temperature Gap Amplified HeatEnergy Exchanger/Vortex Tube/Hydrodynamic Cavitation Heater Hydraulic pumps claim occasional “perpetual motion” depended on runLer Rogers Frenette Minto Davey Yeter Pope Eskeli Cahill R Meyers Truitt Willimczik Tesla Hill Karimov Troyan Von Platen Azarov Alexeiv Obadan many other Russian/Soviet leading civilian and military scientists+ a few are consistently overunity • Similar to without plasma Often involves abrupt change in cavity: pressure vs vacuum air flow oscillation temperature. Also released air evaporation or cold air. System is low maintenance with less moving parts Ambient heat converted to mechanical motionKe Rauen+ Anomalous “gap” in energy used vs harvested to break Low Of Thermo Dynamics Also if calculated airflow kinetic energy recovery of some devices it breaks Benz Law: SheerWind-INVELOX Allaei. Can involve steam or venturi --cont: 166 “ Pseudo Science” Free Energy Compressed Air/Vortex Air Water: 1 How It Works linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 168:

• —continued- -Compress air-Hydrodynamic Cavitation: • ■ Active full commercialization: Disguised but practically free either power generation or hot watereg FlowGroup COP1 heaters: Ion HeaterStafor+ Similar results with Vortex Induction BoilerЮрле-К Yurle Vacuum RadiatorОтопление-ГВС.РФ. • ■ Cavitation/Hydrosonic devices: eg Fisonicpump resonated by geometric two flow mix similar to Ranque-Hilsch vortex tube Warmbotruff Graviton-M ДЭВА Dewa Pulse etc spinning rotor/water to pulse feature overunity pressure or heat Western based companies also claimCavitation Energy Systems+ but most of them no longer publicize itHydro Dynamics ECOP Wärmepumpe+ Space type use “superconductive” heat pipe: eg Qu Tube NASA --cont: 167 sFree Energy Compressed Air/Vortex Air Water 2: HydroDynamic Cavitaon Ion Heater etc linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 169:

• —continued- -Compress air-Hydrodynamic Cavitation: • ■ COP ISSUECoefficient of Performance 1:1 is unity “100 efficiency”: But when efficiency is measured based on affected areaeg COP on Flash Evaporation Cooling commonly sold air conditioning-fridge-heat pump efficiency goes COP3300 as “official common sense” some 6 to 8: This area seems highly fudged under a disguise of "ambient energy" and energy generation link seems to be avoided by mainstream while electric power based mainstream group produced MAGNETOCALORIC refrigeratorCooltech Applications+ might have same level of overunity efficiency • Also note there has been a same tech refrigerator commercial ready announcement by mainstream Japanese companies since 2006 but will they be finally allowed to put it on market- Toshiba Chubu ElectricCOP 4++. All of these effects seem to be fudged to justify Thermodynamic 2nd lawor its interpretationwith selectively applied incoherent logic: this category techs seem to include conversion of this overunity into continuous mechanical motion. 168 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada sFree Energy Compressed Air/Vortex Air Water 3: COP Interpretation Controversy

slide 170:

• -cont.- -Air Vacuum/Compressed Air Engine Heat Exchanger etc on overunity element: • ■ Technically if COP5 heat device is combined-looped with already existing 20 efficiency Solid state heat-to-electricity recovery device then it would end up creating "energy out of nothing": ThermoElectric ThermoAcoustic ThermoPhotoVoltaic etcp56-68 • ■ Same way as in heat pumps another overunity Population InversionThz Ultrafast EM Pulse link E Paspalakis+ is also openly "allowed" by in LaserOptical Cavity Resonance: OCR it is even precondition and OCR standing wave based Free Electron Laser can accompany Superradiance "collectiveness over unity" but again power generation by such element use is mostly mainstream avoided. What if we call earlier section’s “magnetic motor” as "Magneto Thermodynamic Population Inversion" • ■ ”Advanced No-leak” Hydraulic RamTG AllenHydrautomat Kutienkov+/no incoming water pressure water lifter used in mainstream till 1930s --cont: 169 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada sFree Energy Compressed Air/Vortex Air Water 4: Bending 2 nd Law of ThermoDynamics

slide 171:

• -cont.- -Air Vacuum/Compressed Air Engine Heat Exchanger etc on overunity element: • Deemed by some as part of core mechanics in category- -“Temperature gap of outside device vs thermodynamic pressure vortex cycle inside” “1st 2nd contradiction” “Perpetual motion of second kind” effects эффект Крапивина Krapivina effect Part of mainstream in Russian physicsSmenkovsky Kosinov Filippov Tsyolkovskiy Oparin Yakovlev Lazarev Buynov AV Shubnikov+ othersKondepudi+. • If it is Thomson Effect why compressed heated air released is cooler than pre- inserted temperature COP1 by “Compressed air + heat created”. Kinetic energy by ambient heat pressureS Robertson J Scott Lindemann+ At right pressure geometry overunity steam heat/pressure is normSychikov+ -”Unseen energy” tends to “show up” or flow from low or negative pressure voltage etc to high or at vortex outer to centreSchauberger H Iijima+: these long debunked claims are finally starting to be mainstream acknowledged as Rotational Superradiance in water vortex. Vortex flow or rapid ambience gap sneaks in vacuum energy by “leaking through“ space 170 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada sFree Energy Compressed Air/Vortex Air Water 5: Closed System 2 nd Law Insistence

slide 172:

-Some of Reactionless Propellantless Drive tech claims overunity effect ShawyerEM Drive - China Academy of Space Technology: CAST He Serrano Menshikov Tajmar Gui FettaCannae drive: Cannae Inc-NASA also NASA claims part of laser in resonance chamber seems to travel superluminally - producing "warp bubble" - Linked to Time Dilation Ath Nassikas Superconducting Thruster works only at 70K no fuel needed like Hall Thruster Ro Cook BR Thornson Shipov etcInertia Drive by off centre rotator not overunity all witnessed by numerous physicists/engineers multiple of times: so semi commercialized while still pseudscientized or "controversial- ized" at the same time - could this be another workable model for LENR commercialization • Scissoring Gyro Geometric wave Resonator Cavity or pulsing against space Standing wave resonance accompanies. Also related Ambient noise use microwave domain resonance based Electrical Soliton Oscillatorsoliton is pulse like wave propagate in water-plasma-optical fibre etc with maintained shape balancing nonlinearity dispersion on Nonlinear Transmission LineNLTL is self starting and self sustainingD Ricketts+. Research participators are inventors + space agencies + private contractor mix usually not academics. --cont: 171 “ Pseudo Science” Free Energy Reac5onless Drive 1: Mul5ple Spacer Users linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 173:

• Matter can move with no external input when asymmetric momentum of virtual photon enables vacuum to generate a net directional forceAl Feigel+ while mainstream accepted Magneto Optic Effect shows different energy level depends on circular polarized lights spin directionasymmetrical/non-reciprocal effect: Faraday Rotation. Mechanics using “vacuum fluctuations of virtual plasma” Zeropoint EnergyZPE Electrokinetic force • ■ Additionally “pseudoscientific” by breaking conservation of momentum “law”: Propulsion by asymmetryunbalanced forces of geometry cavity or magnetic field flow. • ■ Also directly links to other inventor type free energy mechanics or vacuum energy extraction theoretical modellingDa Cole R Forward+ like sdrives quantum computer allows quantum effect on classical environment- generates "geo-economically incorrect scientific effects": room temp superconductivity or Scalar wave relationp197-217 etc. Due to top Western institutions like NASA publisized results on it there appears to be "damage control" effort by mainstream media/blog for debunking 172 “ Pseudo Science” Free Energy Reactionless Drive 2: How It Works linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 174:

-Gravity or Centrifugal Force/Inertia + MagnetmotorDal Simpson Ren Ribeiro Ewert Cha Campbell J Bedini Rutowski V Milkovic AlKhooss Ucros PK Raghuprasad+ Practical some large size various models existeg 20x7x10m piston type but no open commercialization. • Requires precision: timing weight balance some by “gravity shielding” Also SMOT - Simple Magnetic Overunity Toy modelG Watson Finsrud+ type “perpetual motion” in closed loop displayed but low cost energy generator is currently impractical • Also rather rare Gravitational Induction in Form of Electricity-H William Wallace ME Boyd+ similar to ambient energy extractionp148-153 173 “ Pseudo Science” Free Energy Gravity Based linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 175:

-Some Hydrocarbon-Water Emulsion Fuel Techs claim 50 to almost 100 of H2O as fuel i.e. water burns not mere disperser/atomizer: C+H2O -- CO+H2 or HHO Cavitation/HHO tech linkPillai Dellschau R Gunnerman VS Afanasyev Capra Franch Enricht Al Globus Cottell Chambrin Kurata Hommoh Baranov+ Diesel is easier Often produced on site not pre- made Some can be also used as catalyst Rare high level academic claimed photocatalytic nanobubble infusion based emulsion itself causes COreduced CO2 H2 mix to be "copied" to hydrocarbonTad Imanaka p377378. • Active full commercialization is limited to low end level 50-75 water mix eg Fukai Soken Eneco-hd+ while HHO energy experimenter community endorsed 90+ water claim by acoustic emulsion is unclear for its exact availabilityH2 Global: Wal Jenkins Some superior tech companies attempt mainstream penetration with 50 range water mix product abruptly change courseNext Alternative inc+ brought anger from establishment 30+ emission cut - less effective than HHOp154-163 --cont: 174 “ Pseudo Science” Free Energy H2O 50Emulsion Fuel 1: Various Types linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 176:

• -cont.- - Hydrocarbon - Water Emulsion Fuel: ■ Emulsion is well funded academic research for almost all relevant applicationsexcept almost non-existent for emulsion fuel in most of west. Discrete large corporate/diesel backing/own development: Kawasaki Hvy NYK etc. Less discrete: Caterpillar has been most openly active in sponsoring emulsion fuel including paradigm changing "pseudoscientific range 50+ water" types which was retracted from market quickly: A-55R Gunnerman. Rare event for major Fortune 500 corporate to officially involve. • Actually this inventor also produced 70-80 water version with requirement for engine modification- but this engine design issue comes back to numerous engineer inventions with 50-200+ more efficient engines that are shelved: see p45 - major mainstream research void area. And from Gunnerman invention lineage only Gas+Oil mix 10 fuel saving new composite fuel was allowed to commercialize fullyAdvanced Refining Concepts. --cont: 175 -“ Pseudo Science” Free Energy H2O 50Emulsion Fuel 2: ParAcipaAon by Majors linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 177:

• -cont.- - Hydrocarbon - Water Emulsion Fuel: Various combo mechanics for fuel making Sometimes differ from science legal emulsion: • ➢ Mechanical: ●High pressure ● Nanobubble ● Sonic Hydrodynamic Cavitation venturi including high pressure homogenizer spraying ● Simply repeating emulsion process with each time 50 water addition with same combustion power per unit ● Sub-SuperCritical water treatment based “instant” emulsionwater becomes superlow dielectric constant to easily mix with non-polar solvent ● Acoustic ● Often seems to be one step double emulsion Water-in-oil-in-waterw/o/w o/w/o or Gas in water in oilg/w/o g/o/w - even multiple types • ➢ EM wave: ● Magnetization ● Electrolysis ● Resonance ● Lenard Effect ● Torsion “information wave” ● Rotating Magnetic Field ● FIR irradiation or emitting ceramic ● Photo excitation/photocatalysis • ➢ Others: ● Minerals ● Plant polymer or some kind of nano-micelleTannic acid Saponin mix+ ●Bioceramic process ●Water-fuel bonder • Some claim direct water-fuel co-feeding or ”transmuting” water to fuel 176 “ Pseudo Science” Free Energy H2O 50Emulsion Fuel 3: Emulsify Method linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 178:

-Super Compact Fusion: Dense Plasma Focus/Lawrenceville Plasma PhysicsLerner Infra cost 0.1 of mainstream fusion no radiationsame as ambient use Boron no H2 isotope Inventor tech link US Navy backing Almost mainstream accepted Experimental success results since ’09 yet difficulty getting funds Other aneutronic fusion: Bussard- EMC2 success shelved Russia involved private US company big name funded Tri Alpha: really only 0.5milli second sustained fusion • Long sustained fusion including conventional thermonuclear with suspected possibility for Net Energy GainMax Planck Institute: Wendelstein 7-Xuses combined mobius strip like Stellarator Lockheed Martin- Farnsworth link B Maglich: Migma cell Chinese Institute of Physical Science: Experimental Advanced Superconducting Tokamak+ • Official Energy Positive: National Ignition FacilityNIF US in 2014 is often quoted as first time ever but JAERI/JAEAJapan/Hitachi/Toshiba had repeatable sustainable practically Q1.25 success at ITER JT-60 since 1998 but often interpreted as invalid due to actual tritium was not used. Improved JT-60SAinductive coil longer pulse is officially under construction since 2013 till 2019as of Feb 2016 still 10 incomplete --cont: 177 “ Pseudo Science” Free Energy Aneutronic Conven8onal Fusion 2: Involved Groups linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 179:

• --cont: -Super Compact Fusion: JAERI/JAEA: Note new JAERI/JAEA system is being built to test how long it can gain energy continuously with how much more than Q1.25 not to test whether if it can produce more energy than input. European JET had unofficial success in 2004 but then shutdown for major upgrades... • Considering Western mainstream debunking/selective ignoring of overwhelming accumulating evidence of economically disruptive non mainstream LENR or Fusion like mechanics since 1925 even Huemul ProjectR Richter in 1950s Argentina could have also achieved Q1 fusion • Other types with large funding are not reported to have net energy gain: Various magetized types etc. Even home made sustained fusion itself can be made particularly low powered super compact FusorsFarnsworth inventionJam Edwards Ta Wilson+. Other types: eg Dusty Nano FusionGyö Egely+ --cont: 178 “ Pseudo Science” Free Energy Aneutronic Conventional Fusion 2: Q1 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 180:

• --cont: -Super Compact Fusion: JAERI/JAEA: • Also given various anomalous pseudoscientific effects often claimed continuing very expensive funding of largely non-performing projects at facilities it might be reasonable to speculate fusion research is partially involving unofficial many plasma physics related physics experimentation by testing various high powered rotating plasma/non-neural plasma type effectsexaggerated effect of rotating lights or microplasma rotating magnetic fieldp233-239 : "manipulation of spacetime fabric". • Miniature version of CERN LHC capabilityinformally confirms extra- dimension portal but refers to be only by collisionMik Lamont+ not by rotationArefeva Volovich also other non Western nations mainstream scientists admit while Western peers deny 179 -Free Energy Aneutronic Conven3onal Fusion 3: Disrup3ve Side-Research Possibility linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 181:

-Underwater Air Buoyancy Power Generator “Pneumohydraulic” Engine:J Kwok GM Singh Ribero Dobrokhotov Grigoriev Schrade Elistratov W Travis Spiteri-Sargent+Often large sized 5-30m Water tanks in height Repeat cycles of air container floating- sinkingAir input at the bottom in a container which floats up release air at the top then weight causes container to sink by gravity: with successive chain linked containers • Other types include air floatation mechanism use water pump to generate water fall - under which water turbine is placed for power generation etc. Energy output-input ratio 3 to 20:1 Air heating/cooling or compression-expansion elements might be involved or ambient energy sneaks in like compressed air engines • Non western mainstream endorsed Science legal except its over-unity even ultra mainstream Energy Globe Award winningGozo-Spiteri below this news is naturally completely ignored along with similar prior examples by main media/academia/enviro NGOs presumably due to economy/business consideration background but even left out by many “free energy” research groups. This mechanics’ claims are far less attempted compared to other “utterly science illegal” techs Active commercialization pilot projectseg Rosch Innovations Spiteri-Wasserpumpe+ --cont: 180 “ Pseudo Science” Free Energy Floating Air + Gravity linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 182:

- Other mechanics don’t fit to to category Less replicated some science legalalso p8-35: : a-Crystal/geometry/pyramid electro inducer Trawoeger Grandics+ b-Graphene Carbon nanotubeCNT generator c-Alpha Voltaics: α-particle emitter isotope cellM Meyer Mace+ d-Negative Static Resistance Self OscillatorSweet+ Electrical Soliton Oscillator D Ricketts+ Gyrator or Negative Impedance Converter can generate powerT Kuipere Gra Gunderson+ • e-EM wave to power converter charge battery often Barium Titanate useDeGeus M Reid+ f- Aerial static-ground current flow extractor/Ambient Electrostatic MotorLea Britten Matchett Plauson+ “illegal” high power version of tree/earth only battery or atmospheric electricity extraction g-Self heating resonating or electricity amplifying solid or layered ceramicWin Lambertson+ h-Given of “free energy” claims by plasma vortex cavity resonance pulse flow dynamics too few MHD claimsGritskevitch+: classified for weather mod/space weapon/air-liquid flow shockwave controlJP Petit+ --cont: 181 “ Pseudo Science” Free Energy Others/Ambient Air-Energy Types linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 183:

• —Cont: - Other mechanics: : some of below are mainstream academic virtually accepted -Instant H2also p5253: Sealed inert gas chamber with Amalgam-Alluminium based alloyER Anderson Ceramic membraneBakhir Monopole magnet Ehrenhaft Nano Geometric shape Aluminium S Khanna + + -Urine NH22CO or Saltwater Na++Cl-+ H2O “overunity" gasGamgee+ -Sun light using 24hr working battery: -Galvanic-corrosion-overunity water cellCater+ “self charge-separation” water effect unlike most Water Powered Clocks -Bat Gen: Melanine based photo-electrochemical self-renewable cellSolis-Herera -Magnesium-saltwater battery chargerGreenivative Super G-Mag -Hydrodynamic cavitation electrical generatorGrander+ -10000volt Lenard EffectKelvin +- linked to ElectroHydroDynamic Electrospray aerosol charge ElectroScavenge - ElectroFreezing effect based weather modification -Resonance water pumpBentley Bellocq Dickinson+ gauges more water lifting than energy applied -Magnetic-vacuum water freezer/boiler at room temp.I Siegel+ 182 “ Pseudo Science” Free Energy Others/Water Types linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 184:

World Trend When Starts Establishing New Tech.. 1: Mainstream Response • ■ "Free energy" demo usually witnessed some thoroughly tested by mainstream scientists on personal or military/aerospace/intel capacity not academic capacity using high-bandwidth digital oscilloscope+. • Pulse triggered device or cold electricity is difficult to measure its performance Most of volt amp meter only claims quickly found to be errorsPG Bailey+ but a few turn out “unexplainable” Then testing scientists avoid public comment or say “It appears the effect is true”. Local media or sometimes even national media covers positively: “This will change the world Surely Nobel prize if real ”- but often never reported by media again. • ■ After first positive reporting Inventor tech blanket debunker lab duplication failure is often exclusively quotedsuccess ignored even in many alternative energy groups ■ These events are almost ALWAYS ignored by high ranking "reputable" tenured mainstream academics that allows peer review ”perpetual motion or energy is against physics law” “if it’s real we would’ve known it within last 200yrs+ hence such effect cannot exist”. Yet recently increasingly reviewed under unofficial capacities or media ignored capacities. 183 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 185:

World Trend When Starts Establishing New Tech.. 2: Debunking Methods • Free energy researchersVesperman Bearden C Walter Frazier Loder Aftergood Tutt Joe Garbon RA Nelson D Kenyon J Manning L Pea Bird Germano PJ Kelly Don Kelly Decker O’Leary Elswick Jo Eisen S Hasslberger Br Ostrowski Jam Robey + finds typical scenario when inventors attract investor funds for mass production: • ■ Suddenly investigated as tax/Securities and Wire FraudUS due to “complaints” or Impostors using inventor name with false claimsTwo common phenomena occurs at attempted commercialization Assets seized Fines Active follow up by debunkers often specialized in discrediting any claims divert from non-mainstream narrative. Also in timely way its not uncommonstatistically significantly higher inventors/researchers gets charged for under aged molesting embezzlement or various other types of fraud media highlights this by emphasing the connection of fraud and invention. • ■ Mainstream authority “grass roots” coordinated frequent criminal charges “confirmed” mental disease labelling or scandals against “pseudoscience” energy/medical is statistically unusually common when succeedK Trudeau Web Kehr P Binzel W Travis+. Same event occurs when high public/corporate rank or media person etc “does not go along with overall plan”: some of this is a part of classified standard Intel used practiseAustin Fitts Je Ventura Joe Nacchio Sus Lindauer Jo Rappoport+ • 184 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 186:

World Trend When Starts Establishing New Tech.. 3: Media Response • ■ Valid legal process if define “pseudo science” as hoax-scam or fake charges as “real” which seems to be a std process of mainstream group in certain cases if not necessarily tech relatedKirakou+ • For more prominent ones National media calls it as “pseudoscience” investors/local media stops interviewing or media starting to quote "superstore of debunking" organizations/websitesthey specialize in debunking practically everything not aligned with western mainstream narrative from geopolitics to science: eg Rational wiki CSICOP+: even not considering who might be funding those would organized pathological skepticism at workLD Leiter+ Inventor helpers start fighting funds/equipments/documents start missing Inventor tech backers also warned as financial-industrial security threat by unidentified groups 185 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 187:

-Trend When Starts Establishing New Tech.. 4 • - cont free energy commercialization prosecuted: Sometimes suddenly classified as national securityNS risk Tech confiscation they are told to go to jail if discuss this raidstd process for NS with or without warrant. Police media usually ignore intervention requestin some way justifiable but process criteria decision maker responsibility exact involved party unclear this occurs world wide not just in West but happening less and less recently: reduced debunking or suppression of disruptive technology is observed in most industries. : academic documents of peer reviewed “pseudoscientific or pseudomedical journals’” far beyond mainstream tech experimental results ranging from “free energy tech” to nonlocal psychic healing even as Western publishersMary Ann Liebert Inc + while even those non western ones descrdibed by mainstream west as "corrupt" or predatory publisherOMNICS+. Also US intel is increasingly making previously onsite only available documents voluntarily available on line quite recently. --cont: 186 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 188:

-World Trend When Starts Establishing New Tech.. 5: Research Funds Patents New Trend • - cont free energy commercialization prosecuted: For more prominent ones With/without patent large energy users not producerseg Oil tend to buy inventions Their own free type tech invention disappears eg Hamburg at Ford G Low at NASA + Some inventors continue without commercialization micro private based use Litigation Research funds run out Order/supply cancels patent bought hired by military-intel or certain corporationunder non disclosure secrecy agreement etc+ But now changing: Although mainstream ridiculed or ignored recently non electromagneticnon scalable type or only partial free energy device are increasingly fully commercialize without major obstacles. • Some researches of both mainstream/fringe type firmly conclude "suppression" comes only/mostly from oil companies but this doesnt often seem to apply: 187 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 189:

World Trend When Starts Establishing New Tech.. 6: Oil Company Response • - cont free energy commercialization prosecuted: For more prominent ones • ● In Western situation often behave to stunt research/commercialization or purchase shelve it while even opposite ie promotion of free energy- is observed for smaller/private Western oil companiesTon CraddockCraddock engineering inc+ some claim they are promoting but at the same time subverting after all with slight disinfo or other subtle means"Steven J Smith"+ • ● actually tend to fund/develop low cost energy tech and disruptive inventions seem to be patented and shelved while mildly effective types are commercialized. Western military contractor companies behaves similarly. • ● eg: Indonesia Malaysia Venezuela Iran UAE even Western ally Saudi Arabia etc. ● Discouragement of super low cost energy techwhile promoting conventional alternative energy seems to be rather coming form Western based network of some large corporate groups working together with various levels of Govnt Intelligence Agencies Private Security companies Western Oil companies NGOs Media etc. 188

slide 190:

-World Trend When Starts Establishing New Tech.. 7: Witnesses Frauds • Rare cases of prominent politicians scientists personnel magicians vow to testify for validity of inventionTesla Moray Adam TromblyUN delegates Newman Gray Br DePalma T G Allen H Coler Rand Mills Tewari+ • Actual fraudulent "free energy" case seems more likely with no tech details given/independent auditing no inventor face photo/name/address/video interview publicized: • a- Fake web sales b-Valid inventor stretching claims / mismanagement c-“Grass roots” or fake inventionsometimes incomplete invention claiming to be fully operational that might discredit/divert entire free energy movementignored by usual tech invention replicators d-High profile group in “free energy” community collect to purchase/develop new tech yet keep postponing/shelving it. • Yet small of independent high profile groups that are not centralized seem to function coherently beyond just “tech disclosure”Thrive movement+ 189 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 191:

Free Energy Challenge: Quest to Meet Academic Protocol 1: Example of Gravity Tech Witness History • Similarly scientists assure en masse non-existence of gravity field techalso see p368-373 ignoring several 100s of official military/engineer testimony of Unidentified Aerial PhenomenaUAP evidence without investigation citing indication never existsRi Haines Weygandt Keyhoe N Pope De Brouwer Jo Callahan Lovekin Guerra La Warren WB Smith Hillenkoetter Nat Twining D Phillips Ch Halt Ro Salas Er Walker Symington Pa Jafari R Dedrickson+ Some of favorite Western mainstreams debunking lines are "not repeatable" "it should fly over or land on Whitehouse" while some repetitive appearance events including flying over US Whitehouse did happen ignored retroactively1952 Washington incident - Robertson Panel. • Callers for investigation labeled “fringe theorist” or “pseudo scientist” losing or compromising academic careerJa McDonald O’Leary Friedman Hynek Ro Baker Mi Salla+ while existing allegations of “trusted” senior academic is on contract with “certain group” to debunk non-std science Sagan D Menzel Ed Condon Ro Low+. But even gravity field tech area of debunking seem to be rapidly ceasing with mainstream orchestrated quasi official introduction of gravity field tech/vehicles as of 2017. 190 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 192:

Free Energy Challenge: Quest to Meet Academic Protocol 2: Disadvantage of Researching • ■ Yet still continuing system is that “Reputed” labs/schools/publications have strong tie with “reputed large” scientist group-NGO-corporate often disallow to test/publish “certain kind of” new science or experiment data as “it would break the law”Ge Pollack+ ”Blacklisted” academic can be banned from student interaction at schools mainstream science journals conventions etcB Josephson Sarfatti+ • ■ Most large corporate research/Govn’t div has strains whose member is fully aware of/engaged in physics law breaking performance energy other techs but by secrecy contractallegedly linked to National Security status mainstream academic/media is never officially informedRug Santilli Da Yurth Myr Evans+: scientific corruption • ■ Alleged tenured dismissal facility inaccessibility faculty/university warned of funding cut if member studies “non-std-science”B Martin Jo Mack Delborne MW Ho Hal Arp+ Often at western mainstream level one is paid to study only acceptable topics not others or for geopolitics study most critical issue to be avoidedChomsky vs James Tracy: former prof as opposed to latter one is a more of controlled opposition gate keeperAnthony Hall+ science is "policy driven" sponsored by corporate groupsDav Lewis+ 191 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 193:

Free Energy Challenge: Quest to Meet Academic Protocol 3: Peer Review System • ■ Reduced chance for grant/promotion if contradicts above root assumptions even though unrelated to research theme it is particularly important to endorse man made exclusive catastrophic CO2 global warming no matter what the research isthis automatically cuts out funding from good portion of torsion field/electric weather influence cosmic ray - troposphere relation general global climate research area Differs in non- western nationsRussia Brazil+ eg China’s Montagnier funding or military or space agency in Westseems usually classified • • Self-endorsed circular logic underfunded experimental research success theory even validated by many "fringe groups" non mainstream journal peer reviews is blocked from mainstream peer review without Western corporate-NGO/media/gov’ back up but mainstream rejects it reasoning “it lacks peer review” • • This combines with occasional selective failure only peer reviews when claims are “proven false” claimers lose funding/job by only based on replication failures ignored all successesMi Schiff+. This stops most researches but even failure process itself is dubious eg. Firmly alleged data change to block LENR fundingMallove+ 192 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 194:

-Free Energy Challenge: Quest to Meet Academic Protocol 4: Scientific Integrity Depends on Ignoring • ➢ Successful free energy inventor has never been investigated OFFICIALLY by modern Western full scientific protocol. In turn declared to media: “In our entire history free energy validity has never been found“ "if we were ever wrong why all other trusted mainstream people are in such consensus" ”It’s a proven scientific fact”. • ➢ Influencers can use system to create scientific reality by exclusively selected convenient evidenceT Gold Huyghe McClenon Broad Wade+ Decisions made by use of non-scientific/empirical paradigmSchwinger Kuhn+ Are majority of scientists mentally cannot cope with discomfort of paradigm changeLightman Gingerich+ Ri Gage Cr Roberts Da Ganser BK Partin Nie Harrit SE Jones Kev Ryan Jud Wood DR Griffin ADM Moorer Dav Gapp Chr Bollyn+ • ➢ This is commonly observed not exception across science: Water Monetary Gene Consciousness Human origin Peak oilBakken formation+ Biotic only hydrocarbon p375-380 Big bang Climatethough indecisive Ancient edifice/civilization Archeology Giants Dwarfs Medical p345-360 Advanced structures on Moon/MarsBrandenburg Carolotto Van Flandern M Bara J Escamilla Ir Shapiro Vasin Chatelain+ History of tech-medicine-geopolitics + 193

slide 195:

LAWs of THERMO-DYNAMICS: vs Inventors “Dissident” ScienAsts: 1: Closed System • ■ 1ST LAW: Energy cannot be created or destroyed- only change forms ■ 2ND LAW: Energy always evens out to create a neutral entropy state ■ 1+2: Mainstream interpretation: Even some of LENR/Cavitation scientists subscribe to ■ Above’s conventional interpretation is based on closed system which rarely exist in strict sense yet Taboo of questioning even interpretation itself of the law in main academia in turn media till very recently in rare cases scientists group up to appeal for law reformulation sometimes they are described as “delusional crackpots” • Inventors small of mainstream scientists point out flaw/contradiction in law of ThermodynamicsDa Sheehanscientist not same as a lawyer on p316 Heyrovská Sachs PD Keefe PT Pappas G Pellegrini X Fu Nikulov Graeff Čápek L Gordon Denur Coffey Molnar D’Abramo Garamella Tim H Boyer Allahverdyan Semura Crosignani Ale Kaivarainen M Devereux Nieuwenhuizen Dubonos Bok Špička Mar Comings +: 1st law is ok but 2nd law only covers Closed System the law is more of a rule of thumb from statistics —cont: 194 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 196:

• ■ 1st 2nd LAW: There is no “overunity”- energy is everywhere Any matter over 0 Kelvin emits EM wave - thermal radiation anyways . Even biological muscle energy generation seems to clearly exceeds what Adinosine TriphosphateATP can produceAV Hill M Dydyńska+ no purely closed system – impossible not to have “free energy”. Yet mainstream advocates 1 st law violation or calls it "exception" with "big bang" • ■ Mainstream Closed System: “0 outside” energy no “perpetual” motion VS "Dissident" Open System: unlimited ambient vacuum energy earth is permanent mega capacitor constant sea-air move earth-moon-star orbit lightning • ■ Law selectively applied: Mainstreams experiments by Michelson-Morley Brillet Hils+ VS more extensive or less conveniently selective Dissidents Miller Silvertooth D Marett M Grusenick+. Their results are oppositeDeMeo Allais+ • ■ Mainstream tends to conveniently select an interpretation of Sagnac effect etc why laser-deployed much more accurate interferometer still continues to show “aether”: Dynamic Casimir effect has been officially accepted since 2011CM Wilson+ Points to radiant energy self organizing 0pt vacuum or higgs field with force etc 195 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Thoughts of “Dissident” Scientists on 2: Theres Really No Such Thing As Overunity

slide 197:

Thoughts of “Dissident” Scien4sts on 3: Laws Altered to Change Educa4on • -continuing closed System: • ■ Prevailing idea seems to be based on unprovendisproven assumption only current physical reality is valid or totally isolated from other realities/vacuum: either case it self-contradicts own closed system idea. Far fetched mainstream interpretation on: Molecule spin Spin-spin interactiontorsion field Fluxing vacuum Larmor precession at magnetic field Inverted Population Brownian motion Particle angular momentum Stars curving-torsion all perpetual. • OR need “Reverse ” to make overall sense of the law: Original Maxwell Equations made sense but alteredinitial 20 equations were discarded to 4 by Heaviside Hertz etc: New version kept transverse wave dropped “unmeasurable” +eg scalarpower magnitude without vectordirectionReed Myr EvansTrupp Ter W Barrett Grimes Crowell Cohen Bok Morris Hen F Harmuth Jeffers Jefimenko Flower Labounsky Meszaros Vigier Ciubotarju Lehnert S Marinov+ • EM wave could be created from this hense could be the base of physical realityOlariu Sakharov+ universally involves “twist” or toroid in the processBetrami F Peat+. Indications of financial-industrial group might have staged Heaviside to do so along with rewriting of electrical engineering text booksWil Donovan Da Pond+ --cont: 196 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 198:

Thoughts of “Dissident” Scientists - “Far-Out” Torsion Field / Scalar Wave 1 • -cont: closed System: This ignored wave non Hertzian wave seems to link zeropointZPE/free energy extraction: TORSIONMicrolepton-Field/SCALAR potentialonly magnitude no direction eg phase conjugated statedestructive interference /superposition waves meet perfectly out of phase four way mixing: "real time holography" can be standing wave state - resonating with matters own unique frequency also can be zero electric/magnetic field zone: reversal propagation direction while amplitudes and phases are kept often at situation where mainstream claims no magnitude exists: unlimited “information energy info” carrier that manifests physical effects: Bio-Energo-Informatics Биоэнергоинформатика/ EniologyЭниология: still a part of mainstream Russian science. ie Torsion-Scalar fields/Hyperspace/4 or 5th dimension/other universes around 1880-1900s. Torsion Scalar fields are then sort of larger or hidden part of Magnetic Electric fields too. 197

slide 199:

Thoughts of “Dissident” Scientists - “Far-Out” Torsion Field / Scalar Wave 2: Theory • -cont: closed System: Torsion theory appeared in 1910s • Cartan formal experiments applicaon started in 1960s SovietKozyrev+ in modern era ECE theory coversMyr Evans Yet 1900s notably in France similar non-locality biofield/spinfieldie “angular momentum field”: “free energy field” mind effect creaon was observedLuys Baraduc Tesla Radiguet Ch Ross Blondlot+ At that me these effects were explained as related mechanics as dowsingBovis Simoneton Kervran Franklin Maby+ There have been various mental effect from mesmerism mes before 1800s but • in Soviet block science heterodyning of certain mulple electromagnec waves was officially found to cause some mood body funcon change since in 1930s БГ Михайловский+. In 1950s UK/US remote non-local radionics was mainstream accepted in same way. Then appears to be retroacvely pseudoscienzed along with gravity technology etc later in the decade. Historically most Torsion-Scalar invenons were made via “try success” result not pursued based on theoryonly aker 1980s in Soviet/Russia-Ukraine: can be called Torsion physics/Hyperdimensional Physics. But from 1980s significant funds were allocated as mainstream Soviet research experiment development for military intelligence medical industrial process etc including theorecal areas with own specialistsВ.И Лунев+ 198

slide 200:

Thoughts of “Dissident” Scientists - Torsion Field / Scalar Wave 3: Vague Difference • TORSION field -SCALAR "wave" distinction criteria is arbitrary to this presentation: due to their "pseudoscientific status" there is no universal official definition naming or differentiation amongst experimenters and researchers • Here they are differentiated by tendency of : 1-Copy/Imprint mechanics of chemical or mineral quality to other matters 2-What is deemed as field projection method and 3-Frequently noticeable side effect phenomena. But there are many cross over effects and difference might not be meaningful or strictly relevant. 199 Table 1 SCALAR WAVE TORSION WAVE COPY/ IMPRINT eg 1-Electric solenoid coil 2-Radionics use of photo or body parts/cell/fluid. 1-Rotating magnetic field 2-Rotating electrode 3-Prolonged laser pulse 4-High power short EM pulse 5-Electrohydraulic effect INTERAC TION FIELD OFTEN PRODUC ED BY 1-Electro conductive matter wedged by dielectric material 2-Spiral pointed copper 3-Electro active microorganism 4-Certain minerals 1-Field interaction 2-Spin-spin interaction etc. 3-All matter emit field. 4-Ultra fast rotation of matter/ liquid. 5-Certain peening photocatalysis 1-EM wave form phase conjugated 2-Longitudinal wave intersecting 3-Wave mixing 1-Specific geometry has strong effects: pyramid hexagon tube etc. 2-Nano structures: C60 Nano filter effect on water OFTEN BY- PRODUC T/PART OF 1-Standing wave 2-Harmonics Resonance with own frequemcy 3-Hologram 4-Time reversal retrocausality 5-Time dilation 1-Electron bombardment 2-Prolonged EM wave laserphase coherent waves some micro-nano matter peening 3-Certain plasma exposure 4-Electric poling 1-Non local frequency reading/ projecting 1-FIR Terahertz range EM wave 1

slide 201:

Thoughts of “Dissident” Scientists - Torsion Field / Scalar Wave 4: Common Traits • TORSION - SCALAR: Presumed possible common characteristic examples: • 1-Co-exist with but quality differs from EM field 2-Non-local/linear Timeless or faster than lightKozyrev experiment: know what happens at Sun by cutting off EM wave by another signal before EM wave shows it replicated by MM Lavrentiev+ 3-Interstellar communication Shkatov Zamsha+ Zubow-Zubow- ZubowАВ Зубов/ВА Зубов/КВ Зубова: zubow.de+neutrino TT Brown+electrogravitic communication • 4-Cause template effect:D Roth+ eg1 “water memory”Peschka+ eg2 “Organ transfer memory”Pau Pearsall Gar Schwartz+ Heart as brainR McCraty+ or it is consciousness basedLa Dossey+- Data match is far beyond statistical correlation in some of case but very little research is done due to unavailability of organ information in most nations • 5-Bio enhancement Bergstresser+ medical effect on tumors by rotating magnetic fieldWal Rawls Jr+ 6-Mind effect Shipov+ 7-Very fast ceramic processing 200

slide 202:

Thoughts of “Dissident” Scien4sts - Torsion Field / Scalar Wave 5: Geometric Quality • TORSION - SCALAR: Presumed possible common characteristic examples: 8-Blade cuts betterDrbalstyrene plastic pyramid was commercialized in Eastern Europe during Soviet era: Max Toth M Kawakami+Pyramid-magic ru+: Weak ambient microwave/Far Infrared wave is effectively absorbed by pyramid geometryeg group pyramids are used for microwave Anechoic Chamber: but appears geometry itself not necessarily because of the valley structure between pyramids does absorbing then resonating inside to cause water to dry out from blade edgeElectromagnetic DehydrationDrbal+ but additionally there seems to be some kind of resonating field effect with more flux in East-West line at least partly related toor reacting to earth magnetic field because • a-even a lone ungrouped pyramid skeleton structure has similar effects b-amplification differs directionally effect often diminishes or annuls if not parallel to North-South c-blade under pyramid not just dry faster but it does really seem to change microstructure at blade ie “self sharpening effect”Krasnoholovets+ • d-sometimes plant inside pyramid moves around in cyclecontrol doesn’t every few hrs like some sort of force to react to is shiftingSchul Pettit+ actually measurable by conventional means and probably some relation to cosmological energy collected at resonating field in pyramidAA Adamenko GD Berdyshev +: eg Experiments of fruit drying are fairly consistent mummification result without rotting or heavy discoloration of control samples. 201

slide 203:

• -continuing TORSION-SCALAR BOTH possible examples: 9-Can halt electronic device function without damageRus Roy+ 1000s of such anecdotal stories when approached by antigravity craftT Good Hakdogan V Chernobrov+ usually sporadic engine or motor mulfunction but some occurred at entire district level. Despite constant ridicule for above claims even mainstream affirmed transverse EM wave device can halt engines with specific frequency directed likely UV to microwave range laser irradiationLockheed Martin HSV Technologies+ also able to turn off/on target area’s electric equipments disable wired wireless telephone line or even internet connection selectively. • 10-Some type of unusual electron flow gathering "conjuring" effects seemingly triggered by negative electron movement causing various physical phenomenaJK Hutchison+ • 11a-Improve Hi-Fi sound quality standing wave musical instrumentsJ Suehiro+: b-Also note mainstream idea of longitudinal acoustic standing wave objects levitation by trapping between its nodes - here anomalous gravity cancellation effect by Torsion-Scalar does the same by longitudinal EM standing wave nodes trapping in addition to other mechanics c-Similarly certain coupling of man made ULFUltra Low Frequency - infrasound standing waveas opposed to travelling wave can cause matters’ lattice structure to absorb it/trap its energy resonate in such a way it might either disintegrate or levitate depending on relationship with matters’ characteristic phonon frequency 202 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada -Torsion Field / Scalar Wave 6: Electronic/Acoustic

slide 204:

Torsion Field / Scalar Wave 7: Standing Wave • -cont: TORSION-SCALAR possible examples: 11-standing wave related: • d- "Pulsed Acous-c Fire" Drying: Standing wave sound genera-ng Tuned Pulsed Firingaround 200- 300Hz seems resonance is requirement for effec-veness also fire can be controlled by Standing wave range sound itself to cause/accompany self- sustaining firing without any power required for boilerFulton Boiler+ unlike conven-onal firing boiler requiring 1/100 of energy for firing related power use. Pulsed Combuson Spray dryer somemes requires 20 • -50 of energy to perform drying water off powder with 1/10-1/100 of me compared to convenonal spray dryer while keeping dried medium temperature low so that some protein or enzyme can be dried even under 500-1000°C heat systemPulseDry+: what happens if MagnetoHydroDynamics is added. This “sound charged air” by acous-c • standing wave dries flat mediumink on paper pulp paper etc with notable improved efficiency compared to regular airHeat Technologies Inc HTI+ 12 • - CD disc with “quantum energy s-cker” or touching by the s-cker causes altered sound quality when played by stereo 203 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 205:

“Dissident” Scientists: “Far-Out” Torsion Field / Scalar Wave 8: Electrical Efficiency • -continuing TORSION-SCALAR BOTH possible examples: • 13-Higher power efficiency “repair effect” of electrical device -via special Power Factor Correction device filtered electricity supply both without using capacitor nor harmonic filter p182 or -simply by filtering power causes nearby combustion engines efficiency to improveF Neubauer+ or -via activating device being near air/fluid intake/oil/fuel of combustion engineOhatrin: АФ Охатрин+ 14-Or car engine/braking/balance improves as device placed at driver seat areaM Wakabayashi+ • 15-Thermodynamic overunity electrical power generationВИ Докучаев АВ Чернецкий + and device can also generate “longitudinal EM wave”. COP1 type EM wave unaffected unorthodox qualities caused by Circularly Polarized Wave Light: coilShang Chi Jiang Marletta W Kaminsky J Reisert+ also high light rotation generates time dilation. • 16-Sort of Magnetoacoustic Electrostatic wave equiv. in nonplasma region Neutrino link - cont - 204 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 206:

“Dissident” Scientists: “Far-Out” Torsion Field / Scalar Wave 9: Propagation Quality • -connuing TORSION-SCALAR BOTH possible examples: 17 • -Propagate thru ma.er without affec3ng Informa3on flow fieldАВ Шаповалов + or transfer informa3on only not energyAle Kaivarainen+: Bio-Energo- Informa3csБиоэнергоинформатика/EniologyЭниологияНИЦ ЭНИО. Radio communica3on without interference including through water etcВИ Коробейников НА КисельEH Antenna + or at least taking up significantly less space/length for transmission antenna while effec3veness improvedTed HartEH- Antenna Systems+: works by spin mo3onin cylinder of electric charges instead of traveling mo3onalong antennaof electric chargesthose two charges are completely different but Western mainstream admits only la.er exists. This tech is mee3ng heavy debunking as entering into mainstream. 18 • -Simliar to Split-ring Resonator func3on for all ma.ers: linked to Phase conjuga3ng/3me reverse elements magne3c field could trigger oscilla3ons “out of thin air” - like Larmor Precession. 19 • -Vacuum as its carrying medium Objects in physicality should also “exist” in vacuum as Torsion-field/Scalar-poten3al Gravita3onal-Nutrino wave linkPerebeynos Fujii+ - cont- 205 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 207:

“Dissident” Scientists: “Far-Out” Torsion Field / Scalar Wave 10: Non Local Effects • -connuing TORSION-SCALAR BOTH possible examples: 20 • -Used with Quantum Mechanics for nonlocal unconven7onal effectsIre CaesarWave Genome V Sims+ or locally as bioenhancement-medical effect use of resonance-standing wave-Larmor frequencyRol Binder Wolf-D Kessler: ONDAMEDS Hal7wanger+ If unique oscilla7on frequency is iden7fied or photophotonscanned possible to disassemble or ”conjure” chemical nutrients plemorphic bacteria etc as its quality physical effectsnot actual maTer electricity: molecular level controlT PaladinoSelfHealGo +also p214-217 21 • -Measured by: Magne7c sensor inside Faraday cage Barkhausen Effect Radionic equipment Torsion field generatorKravchenko M Krinker+: device’s close rela7on to Aharonov-Bohm effectSer Kernback+ Geiger-Müller detectorWil Reich Kirlian photoВА Соколов+Cer7fied medical equipment in Russia etcpseudoscience-fraud in West: captures bio “electrophotonic glow” Indirectly via water test methods Krasnobryzhev+eg mainstream spectroscopy or Drop Picture Method+ etc MRAWeinstock+ Biofield meterBu Payne+ White cucumber’s biophoton emissionHideyuki Kokubo+ Psychics/Dowsers 206 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 208:

“Dissident” Scientists: “Far-Out” Torsion Field / Scalar Wave 11: Biological Effect FIR link • -connuing TORSION-SCALAR BOTH possible examples: 22-Torsion/Scalar devices seem to be able to alterie hamper or facilitate depends on configuraon: coherence or order in electron flow microelectrical bio-signalling or coherence of bioorganism oscillaonFar InfraRed frequency. Various examples of below alleged claims are give in following pages. Some devices work as protector: seemingly "block" • scrambling incoherentor bio-incoherenct EM fieldnear strong electronic device or broadcasng tower geopathic zones etc A few devices apparently convert arficial EM field into "bio • -digestable energy paern" by using the energy itself: Funcon as biobooster instead of protector But effect of each device seems to vary significantly Also some • bioorganisms/individuals seem to demonstrate "scrambling electron digesng mode" to thrive from "hazardous" EM field paPerns while others are unable to do so and lose body balance have negave symptoms or perish. Some extreme but parallel examplemainstream debunked as usual would be those who prefer to eat seem to digest some metal ceramic or plasc as diet sourceLoto Бранко Црногорац + or not needing to eat anything for yrs while average person would not prefer or thrive under such condions: Hormesis effects. 207 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 209:

/Dissident Scientists: Torsion Field / Scalar Wave 12: Similar to FIR Terahertz Wave Effects TORSION/SCALAR • or Far InfraRed/Teraherz wave emi9ng self-oscillaon tech devices are oen marketed with “New Age” image: "Magic s9ck Cosmic pendant”/ or biofield - biophoton - cellular - Qi signal s9mula9ng device or non local informa9onal - zero or super weak EM field mechanismp207303 indicate some of base mechanics etc. But discreet industrial • -commercial success worldwide Openly endorsed/studied by main corporate/gov’t/academic in Russia/India/China/Thailand etc Ignored or called fraud in West yet “Substan9al fringe” use in DACH: German speakingmajors backing: Stugart Univ Scho AG Austrian med assoc+ fair amount of private medical use in US Canada UK+ Isolated fringe market but unique strong effect product inventors in Japan etc. Usually web or MLM sales. Most Ac9vely Commercialized from Russia/DACH/US. Valid tech use in product is indis9nguishable on surface from many less or no effect device SCALAR “Wave” its effect possibly generated by electromagne9cEM field that is • “simultaneously created cancelled in the same circuit”Standing Electro Magne9c Wave: Occurs in - condions: .Phase conjugate wave pairsalso linked to 3d reality as “visible EM wave: light” hologram as fundamental percep9on at neuroscienceP Marcer Ed Mitchell K Pribram+ .Iden9cal EM waves “out of phase symmetry” to each other or polarized: “Self Cancelling” wave destruc9ve interference -- cont: 208

slide 210:

“Dissident” Scientists’ Far-Out Scalar 1 • -- cont: SCALAR “Wave” its effect generating conditions: .Mutually opposed direction equal waves .Certain shape geometry matter or its pair .Directed polarized multimode EM radiation via cavityCornwall+ . Orgone: i-Layers of varied electrical potential metals compressed wedged by dielectric/insulator materialneutral to electricity but reacts to electric field ii-cluster of 3m range long directional cylinder copper pipes. With apparent micro EMF electromotive force microcurrent micro EM field generated often seems to be in FIR range - similar to Tourmaline. Often used for "energy pendant" type products Tonomura Kolztov+ or possibly some type of Workman-Reynolds/Electroscavenging effect related weather influence by using air as dielectric medium. This "dielectric field" idea seems to have been mysteriously de-emphasized/disappeared from mainstream scienceDollard GH Steinmez+ .Twisting two copper wires in a ring-toroid formSli Sperling Bri Besco+: "Tensor field generator” -- cont: 209 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 211:

Scalar "Wave" 2: Void of ElectroMagnetic Field • -- cont: SCALAR “Wave” its effect generating conditions: .”Zero EM field” in-between buffer zonesome link to Meissner effect Superconductivity - eg Two resonantly tuned EM coil pairs close together creating a repelling interference pattern and EM field or Between opposed magnets or currentVA Milyaev+ gravity anomalyeg Oregon Vortex+or Coiled toroid without electricity. Mainstream calls this "zero energy" since only scalar potential exists magnitude “voltage” zero vectordirection“current” power • But energy does existor violates 1st law Aharonov–Bohm effectAB-Effect see next page and remains - PROPAGATES as potential waveMyr Evans Ehrenberg Vlaenderen Eckardt Bischof Leus Monstein Siday Tesla+: Non-Hertzian Wave. Also macroscopically measuredCaprez Varma+ Vector potential itself was measured as biologically activeTrukhan T Kawaguchi Rampl Ia Lyons+ • Mainstream approved AB-Effect shows that potential only without vector force can do the workother than Helmholtz/Gibbs Free energy: ie appears to be “closed system over-unity” hence potential is not meaningless mathematical figure: something that doesn’t seem to exist/unmeasurable conventionally can suddenly affect physicality. This EM wave “locked-in” phase sometimes seems to trigger releasing of naturally locked-in Zeropoint energy from vacuum in relation to harmonics/standing wave/resonance etc. 210 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 212:

• —cont. SCALAR wave generating conditions: 8.”Zero EM field”: These Pairs of EM waves occur at matter/medium/cavity create spontaneous oscillations at multiple specific “scalar” frequenciesi.e. medium’s Characteristic Vibration/Normal Mode/Phonon/Natural Resonance Frequencies/Harmonic Frequencies: usually same for Mechanical Resonanceie Longitudinal wave: Acoustic Orbital+ • or occurs at EM Resonanceie Transversal wave: Optical NMR Schumann+ ...and they seem to relate directly to “free energy”possibly by extraction of vacuum energy occur in integer multiples. This oscillation/vibration wave bounces back forth within medium to form non moving looking Standing Wave Quasiparticle Phonon. Linked to sonication effects. This standing wave vibration is Scalar Resonance a clear example when Scalar field/wave is operating/created eg: pulsing Cavity resonator/Bifilar-flat coil/Mobius-Caduceus strip+ Doesn’t “travel in line but creates field” Time reversible 5th field also same pattern as DNA. . Because of zero vector state of scalar wave energy doesnt go anywhere but that energy stays within the entity is used to "open a gate from vacuum" --cont: 211 Scalar "Wave" 3: Standing Wave Normal Mode etc

slide 213:

• —cont. SCALAR wave 8.”Zero EM field” Standing Wave: Re: Scalar wave- Note there is no wave propagation in "Scalar" definition but term "scalar" is used to express spread of energy /"energy info" possibly even at Zero EM field type condition: • Examples of allegedly this wave coupling linked anomaly: also related to “overunity” vacuum etc. in following: 1-5 and 6A-E: . linkR Stiffler+p148-153 . Can send or extract electricity wirelessly sometimes oscilloscope undetected when done with resonance couplingTesla S Jackson Ha Muller+ Similar Resonance based Single Wire Power Transmission by unclosed circuitRussian Institute for Electrification of Agriculture/Всероссийский институт электрификации сельского хозяйства - виэсх University Dubna/ Университет «Дубна» и «ЛайвНет» + Same mechanics can be used for wireless power transfer or single wire of including generally non conductive medium: laser/wood/water etcDS Strebkov AI Nekrasov VS Abramenko/ ДС Стребков АИ Некрасов ВС Авраменко+ • Its open circuit remains cold and at least an order of magnitude larger power transfer per wire is possible in semi superconducting manner system building maintenance cost is much lower than conventional method particularly if low cost nanocarbon fibre is used for power transmissionpossibly provided by likes of: VI Petrik Rosnano CurTran+. --cont 212 Scalar "Wave" 4: Cold Electricity - NonThermoDynamic

slide 214:

• —cont. SCALAR wave 8.”Zero EM field” Standing Wave/Scalar wave- Alleged wave coupling linked anomaly: . Wireless or one wire electricity conducHon: Also very disrup.ve • Zenneck wave based complete globe wide wireless electricity transfer is on verge of mainstream acceptanceJa Corum+: see p152. Last pages resonance based single wire power transmission is completely • different from Single Wire Earth ReturnSWER which is closed circuit by grounded earth working as return path but even this "orthodox unconven.onal" method saves installa.on maintenance cost for distant farming type use while fluctua.ng voltage poses some challengesMauncell AECOM Ergon Energy+ . At level of phase conjugated wave: Self organiza-on is inducedout of phase waves are eliminated or fit into phase Time reversal element both as mainstream recognized effectbut generally for acous.c frequency oTen debunked for disrup.ve Terahertz level effectmany maXers resonance frequency range while Self genera.ng effect without energy input in certain cavityZinovev-Kuzthelev-An.pov + is ignored 213 Scalar "Wave" 5: Long Distance Wireless Power

slide 215:

• —cont. SCALAR wave 8.”Zero EM field” Standing Wave: Re: Scalar wave- Alleged wave coupling linked anomaly: related to “overunity”: . Ultra distance non-linear time traverse communicationZubow-Zubow-Zubow АВ Зубов/ВА Зубов/КВ Зубова Tesla+ . or is it different mechanics version of on-site-locality only based binary digital signalling "System on a Chip"SoC to directly control not just electronic machinery but also biofunction and organic matter decompositiondeemed not torsion/scalar mechanics: АттоСофтХесин Алексей Ильич Similar nanochip based cell DNA reprogramming by weak electric current: Tissue NanotransfectionChandan Sen+ . Radionics mechanicsBio-Energo-Informatics i.e. following ● - ● - Mechanically enhanced “voodoo” dowsing instant pre-diagnosis ● -”Non local” version of Time Domain Electromagnetic Method TDEM or Further advanced level of already science illegal commercialized tech by use of Soviet tech based microlepton/psychotronictorsionfieldeg Leaf and Stone Resonance Microlepton GeoVison Georesonance+AF OhatrinОхатрин+ useable for underground super deep mineral or structure detection. This can be explained in conventional terms as use of each minerals resonance frequency: Magnetic Resonance Coupling. Is HAARP use underground imaging by US Air Force Lab same mechanicsJim Lee+ Another slightly similar smaller area covering unconventional ground radar techFrequency Modulated Continuous Wave: Geophysical Assessment and Investigation Association : --cont 214 Scalar "Wave" 6: Non Local Communication Radionics

slide 216:

• -cont. wave coupling: . Radionics mechanics: : Can deploy from ANY distance via wire/wireless Holography/Quantum entanglement Every object or point/cell reflects “whole universe” yet it has own unique scalar wave frequencies EM field freq. also each specie/type has group frequencies they are included in every part of entitynot just hair saliva etc but also photo. • So possible to have intentional effect non-locally by sampling this holograph wave manipulate it by wave matrixEM field re-transmit to the target: “Forward phase” mode to enhance target function or copy sample’s effect on target or “phase reversal”/"reverse spin" mode to hamper/destroy target. P Tomkins Pe Kelly H Lovel WJ Hale BA Rockwell J Gallimore+ • ● -Once identify correct Frequency electromagnetically record it in wave form physical effect is replicatable by re-emitting this copied computer software oscillationeg- Mind-bio integrity coherence boosting J Fridenstine+ or Sensing biological state or mining exploration of target by scanning themde la Warr Don Paris+ Incidentally “thought” nonlocal transmission has been claimed as “information transferББ Кажинский+ -- cont: 215 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Scalar "Wave" 7: Radionics: How It Works

slide 217:

• -cont. wave coupling: . Radionics mechanics: ● -eg- Broadcast specific nutrients-minerals needed for plant crop as info wave to increase agriculture yield von Reichenbach Y Kronn+ VitalforceTechnology.com+ eg farm removes pests by: placing pesticides on area photo then modulate into "scalar wave form" transmit high of experimental success records in mainstream Soviet groups by use of torsion field generatorsАА Деев ВА Соколов + mainstream Western use in 1940s by US State Gov Farm Bureau PA AZ CA+ Dow Chemical UKACO+ Knuth+ Significant trial success in 1970s Eastern Canada with largest prv land owner was “classified”And Michrowski+ some prominent Canadian politicians promoted it as “best way to replace all chemicals”Chesley William Carter Margaret Norrie+ but results data debunked/ignored If metal plates are tagged to subject it can be used as nonlocal vaccineВиктор Краснобжижев • Modern era very low key services: Crop Services InternationalPhi Wheeler Quantecvon Buengner Kybertron Kelly Research Technologies QuantumAgricultureHu Lovel+ Slightly differently with torsion field generator based mechanics: done but state backed small use in Russia/Soviet+Lomonosov АВ Бобров+ Русноинком wl-techPodchufarov Human medical homeopathic use psychotronic field frequency emitter should also be possible to be placed on farm photo to cause effects on the farmРадамир+VD Stepanenko China seems to be quietly researching Some farmers do own radionic farming by using some popular deviceSE-5+ Mostly human focusSelfHealGo+ 216 Scalar "Wave" 8: Radionics Commercializa6on

slide 218:

• -cont. wave coupling: non-local ..Radionics • ● -Radionics or cell phone or TV are basically using same mechanics as they are all broadcasting by modulating info or voice into wave send it on a set frequency carrier then it is resonated by receiving cell-TV dial/person insect etc that are on same freq. to obtain info wirelessly: It’s no magic ● Tests with significant results but stays as test no data disclosed officially: Enhance forestPet Moscow+ Decompose toxin Disinfect Area Save fertilizer/ pesticide /chemicalonly virtual use “Virtual lipo suction” Locate missing matter-people Remove or plant forensic evidence Military use- no site visits needed etcВТ Шкатов+ • ● - Works depended on operator: Electric radionic machine works even unpluggedBev Rubik+ ● - Radionic scalar diagram on paper only: mind basedHieronymus J Campbell+ ● - What happens if perfectly run location frequency on matter resonate it teleport ME Boyd human freq over machinesymbio a specie embryo freq over others seems to produce resultsPL Ighina KG Dzang+ • OTHER SCALAR ENERGY QUALITIES: Vortex connects EM Scalar waveMayl Tomilin+ Elementary particles interact with both Scalar/EM wavesJ Dea Pulver Mi Wolff Imlauer+ commonalities with DNA -Helix -cont: 217 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Scalar "Wave" 9: Radionics Applica5on

slide 219:

• Other commercialized alleged SCALAR type techeg: Aquapol 90.10. Q-Link GeoWave EESystem Plate Koltsov КФС Dessert Greening α-Genius Neurophone MEDEA 7 Pulsedtech BioCharger Terafight Water Energizers Sev-Sports FIOS- Greenbox ISEE Energywatch Teslar Tech+ • TORSION field theoryspace-time is curved but also twisted creates torsioneg electron perpetually orbits/spins/curls or... disappears and reappears: Weissenberg Effect hint Naturally seen oscillation-spin-spiral in Low-filled hose water Boundary layer flowD Rapoport+Karman Vortex Street Honey coil effect spiral Eddy current Electrorotation Quantum spin waveas opposed to spin wave magnet perpetually generates electron orbital motion-spinalso Larmor precession Gyromagnetic- Electrogyration effect Faraday’s rotation All interrelate from atom’s angular momentum to star/planet rotation - Coriolis/Rossby Effect- vortex- implosion- carved spacetime - rapidly spinning black hole. • Where does all endless energy come from Prementioned spin of cosmological to quantum scale should be at least primarily fed by "zeropoint energy"Kozyrev Shipov+. Also Torsion field effects are actually confirmed in variety of ways by mainstream science in fragmented compartmentalized mannereg Electric Poling Electric Field Induced Softening Dielectric Breakdown Persistent Current effect Field emission under weak electric fieldlow level produceable by electret Nanofluidics etc while effects like Laser Structuring is officially limited to surface effect but defacto approving matter depth alteration: eg Second Harmonic Generation of glass by Laser pulseJiyeon Choi+ 218 /Dissident Scientists’- “Far-Out”

slide 220:

TORSION • Field effect seems to be generated by following 1-16 examples -Spin Posi9oning/Polariza9onTam-Happer Effect of par9cle-electron: any ma4er generates: material’s elementary par9cle is characterized by its own spin or angular momentum and its mass and charge corresponds to EM field. Rota9on based torsion field has different effect depended on leL or right spin both compared to control samplesГС Царапкин+ -Photographp214-217 -An9oxidant producing microbe mix in sealed containeranaerobic bacteria mix generates anomalous field: extra biogrowth repel pest-mold-rust improve combus7on-electrical efficiency acous7c effect radia7on remedia7on cement strength increase its chloride water absorp7on decrease+EMJ jp+Teruo Higa+ EMJ product contains electrically ac9ve metal reducing Shewanellaelectron conduc9ve bacterial nanowire but some9mes also Geobacter species This field • also has electrical "overunity" Power Factor CorreconPFC tendency and share commonality with other mechanics with low cost or Actual Power charged residen9al electrical bill savingnot just for Reac9ve Power penalty based industrial PFC effect— cont 219 : Spin Electrical Effects etc linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 221:

“Dissident” Scien.sts: “Far-Out Idea” : Electrical Effects • --cont: generated by: -Antioxidant producing microbe’s field effect: Power Factor Correction Effect by: -Far InfraRed waveNot Torsion basedKeseco+ -Energy harvesting by Magnetic Induction from mainlywhat else ambient static any change of EM fieldreactive power caused magnetic fieldPowerShaver USES+ -Phase conjugating EM wave Scalar/Torsion elementFocstac Maximus+ -Electron emitting deviceMaruko Denshi+ -Permanent magnet rotorRoto Verter+: They often work for both A-Induction related lagged current B-Non-linear electric device caused wave form distortion harmonic effect without using capacitors or harmonic filters: auto voltage waveform balancing. But lack of data as to if this can be synergized with conventional PFC saving • Residential meter usually doesnt reflect on lag/harmonics correcting effect but last pages pseudoscientized devices actually seem to reduce net electricity use of many devices. All effects in this "4" occurs with even not glued sawdustOrgaHexa NaraTanka Iyashiro + • Same effect further by super high pressure 3000°C 90day processed "carbon balls"Ohki-Techno Carbon Wave+ Prolonged specific frequency laser treated lattice structure metals re-emits Torsion field to have same effects Synm+ 220 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 222:

-- • cont: by: -Anoxidant microbe mix: PFC: Also can be produced by plasma or electron • -discharge directly to organism or indirectly in a closed roomEij Maruko+Greentechno Фирма «ПЛАЗМАС» Yusing TBA-HT4+. This subtle electron effect completely differs from High Power Electron Beam impact ionizaFonsee next page - Strong • BTL Research: Levengood TalboN: FIOS-Greenbox currently most widely accepted yet remaining low key agricultural and food industry applicaFon service by electron emiPng methodJemSys jp+: similar effects seen: p365 eg AB there is also some link to Orgonep366 A -Angular momentum of rotaFng maNer vortexV Kotelnikov+ - Fine Parcle Bombardment FPBSuper low temp Hardfacing like Supersonic Very Fine ParFcle Shot Peening that “fuses” with surface of UV photocatalyst TiO2 on metal-ceramic enables improved combuson or bio enhancement field effect directly or via water passes through itdecomposes water to Hydroxyl yet overall anFoxidant. This effect is similar to semi-science legal accelerated High Current Electron Beam impact ionizaFon that alters some maNer eg surface solid maNer altering to air molecule fusing etc or like super low energy use version of Ion ImplantaFon effect. -- cont: 221 : Electron E-Field Particle Bombardment linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 223:

-- • cont: generated by: -Geometric shapes Pyramid Parr Krasnoholovets+ angle change affects physical effectsVit Groisman+ low angle pyramid for up to 5000 people meditaConPyramid Valley Interna/onal: someCmes considered as hyper demensional geometry with "other than 3d physical reality existence" energy flow. 10+ faciliCes • Пирамиды Голода - НПО «Гидрометприбор»+ commercialized medical use«Визави» в ТольяттиАМ Гребенников+ mostly not officially publishedmainstream scienCsts research in RussiaG Lozino-Lozinskiy+: with generally equivalent to highly successful version of pharmaceuCcal effect in wide range of aspects when paCent is being in pyramid or ingesCng water/nutrients that was in pyramid: • ■●РАНRussian Academy of Science: RASВИ Костиков: 200 electrical resistance change of carbon ●Change of radioacCvity crystallizaCon its opCcal quality changes ■●РАМНRussian Academy of Medical Science: RAMS - Ивановский филиал Клименко Носик: x3 immune increase with natural drug ●АГ Антонов: water can have same effect as glucose ●ВА Макаров: Hematology effects ●НБ Егорова: drasCcally decreased mortality rate 3 vs 30 etc. ■Other Russia/Ukraine: evaporaCon is fasterМС Радюк+ • ■Other naCons academic: ●: significant preservaCon effect on milkItagi Ravi Kuimar+ on HalalMAA Abdelsamie + or growth speed on seeds Pyramid with fibreglass more effecCve than wood based but no difference in seed mortality rate NR Nagendra+ promote structured waterRussly Abdul Rahman+ -- cont: 222 /Dissident Scientists- : Pyramid

slide 224:

• -- cont: generated by: -Geometric shapes Pyramid: • Many noncommercialized claims exist but a BioDynamic certified farm claims to improve wine taste fasterSummerhill Pyramid Winery. Some claim pyramid’s high performance is result of synergy with relevant geomancy factor and without best location selection effect might diminish. Effect of pyramid differs depends on vertical height location inside of itNovikov Kiseivel+ Large scale pyramid is rare in WestJim OnanGold Pyramid House + also US military might have one facility. Infrared thermography shows anomalous temp. distribution within structure and on pointed top. • Occasionally some radar or electro-photonic equipments pick up some plasma like vortex projection from top of large pyramids world wideJoh DeSalvo+ • Other shapes then all seem to "collect" some type of energy: Flat triangleS Iwasaki+ at right angle delta wing vortex like subtle power generated Hexagon/cylinder tube or hollow open structureGrebennikov S Nomura+ ConeFrings RingKar Wagner+ Golden ratio Fibonacci sequence Shakhparonov+ Water placed on Flat Holofractal graphic or Flower of life printed sheetbioenhancing effect. -- cont: 223 : Other Geometry Effects linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 225:

• -- cont: generated by: -Self running pyromagnetic organic waste decomposermostly 3x3x5m type size by "charging/micro-plasmafication of flowing airat least oxygen by its alternating magnetic field treatment. Seems to emit only low heat300-500°C yet with almost no fumesindoor useable produced at heat generating efficiency close to unity and feedstock is almost completely decomposed despite low temperature process. Ash has magnetic bio-activation properties. It decomposes PCB medical waste at below conventional science law allowed temperature and yet even almost no dioxin produced. See p106 for details. -Vedic sacrificial ceremoniesहवन: Havan / होम: Homa appear solely superstitious act but usually generate torsion field like effect under scientific protocol or at commercial applications. Semi mainstream in India: amongst many variations Agnihotra has highest ROI effect based on time and costburning of dried cow dung gheeunsalted butter from cows milk raw whole grain brown rice together inside copper made reverse pyramid while Sanskrit mantra is chanted during sun down and sun riseHSR Patil Arv Mondkar+Fivefold Path Inc Homa-Hof Heiligenberg Sri Sri Institute of Agricultural Sciences Technology Trust+ --cont: 224 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada : Pyromagnetic Effect Agnihotra

slide 226:

• -- cont: generated by: -Agnihotra: • Effect examples: 30+ surrounding small areas SOx and SPMSuspended Particulate Matter reduction effectSohail Ayub+ 10+ range crop animal growth enhancementN Selvaraj+: Homa Therapy 30+ bacteria reduction in waterJ Matlander+ cleaning regional river stream Shailendra Sharma+. Each component is vital for maximized effect including mantraHR Nagendra+ but on each step based impact measurement ash/burning inside inverted copper pyramid has strongest effectDS Rathore+ and its fire has unique acoustic/resonance qualityShree Vasant Paranjpe+. • Fire effect is amplified with Far InfraRed wave of sun by resonance Abhang Pathade+ then additionally with mantraUlr Berk+. The ceremony and residual ash both cause bioenhancement on humans and human benefiting animals germs etc while it is often conveniently selectively harmful to human hated germs plants insects. Inhaling its smoke has healing effect even for person with respiratory diseaseVin Kumar+. 225 “Dissident” Scientists: “Far-Out Idea” : Agnihotra: How It Works linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 227:

• -- cont: generated by: -Agnihotra: Less credible unrepeated claims of Bopal gas effect alleviation and reduction of radioactivity. Agnihotra variations are also practised by many other names and mostly less practical: too time consumingup to 15days consecutive or complicated might involve actual living animal sacrifice less often validated by scientific experiment: Agnicayana/AthirathramAK Saxena+ Agnistoma Somayaga etc. • Agnihotra Effects might be due to resonance based amplification of geospheric/micro electric power and often resemble to those of Orgoneincluding its weather modification ability without direct electricity/EM wave use which in itself is still officially pseudoscience EMEffective Microorganism contained water bottle field Far InfraRed/Terahertz waves especially on convenient selectivity for human preference and to less extent similar to ORMUS -Biological: Living cells has bioElectroMagnetic field but there is additionally something similar but different kind of fieldАГ Гурвич+: cellular signal emitting infrasnoic ultrasonic acoustic wave as well as photonic mmw rangeExtremely High Frequency:EHF next to microwave: Also thought process or brain generates subtle field but at least some thoughts take place at the field outside of brain can be something to do with vacuumНИ Кобозев ВН Бинги ЛБ Лесков+ 226 : Agnihotra Resemblance Biological linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 228:

“Dissident” Scientists: “Far-Out Idea” : Various Parts of EM Wave etc -- • cont: generated by: -Spin ordering oscilla0on stateY Medvedev+ -Seman0cally wrien wordsSperansky+ its biophotonic effectT Stanciulescu+ -Shaking vibra0ng hiDng etcHomeopathic poten0za0on -Geophysical objects: earth etcSA Vasiliev+: Foucaults pendulum anomaly during at solar eclipse even it is located undergroundAllais+ even some mainstream labs admit effects. -Part of non ElectroMagne0c component of Laserop0cal quantum generator appears to show torsion field like characteris0csВВ Квартальнов+ or semiconductor diodesАВ Бобров+. Hence laser or light therapy’s effect could contain some type of bioenhancing effect in light itself. -Certain EM fieldreverse Barne Effecteg Radio equipments Electric noise via coil/Benveniste Wimann+ Spiral/circular EM process structure itself Tesla Haitao Zhang+ Alterna0ng magne0c fieldK Komatsu Y Tkachenko+: i.e. Spinning magnets/pyramid have par0cularly strong effectYurovitzky+ --cont: 227 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 229:

“Dissident” Scientists: “Far-Out Idea” : Nano Geometry Effects -- • cont: generated by: -Mainstream supported geometry phenomenamicro-nano effects is related to torsion effect: extension of “Diamond vs Char differing only by geometric structure” - mostly nano scaleChirality Atom mutual posiDoning Spin-spin interacDon. Isomerssame chemical with different structure: Molecular geometry Electronic structure geometric relaDon of StereoElectric Effect Seems related to or cross over with Steric and Electronic • nano effects: Casimir force ZPE quantum energy flux inducement is affected by Anisotropic- Geometric factorsA McCauley AW Rodriguez K Milton+ Quantum vacuum flux accelerated by certain geometryJ Maclay Hacyan+ Same with singlet fission monochromaDc light can generate DC electrical currents with cylinder with hexagon wallMo Shapiro+ Graphene hexagon also has thermoelectric response to light Anomalous characters of helical nanocoils: Self winding screw by microwaveSei Motojima Ultrasonic ConsolidaDon welding frequency affected by geometryJ Gilbert+ Metamaterials tunable by geometry/posiDoning Many water related examples: • H2 generaDng non-sacrificial “nano aluminium alloy” from H2OAW Castleman+ --cont: 228 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 230:

• -- cont: generated by: -Mainstream accepted geometry phenomena related to torsion effect: Hydrophobic graphene/ turns hydrophilic at Single layer vs thicker by UV-FIR wave irradiation Extended Capillary action: Self- pumps/sucks up water electricity generation or molten metal with 130° extra angle entryS Hendy+ also Speed of water flow is 1000times+ violation of Hagen-Poiseuille equation /Fluid Dynamics “law”Majumder+ • Similar effects when water is between two graphene sheetsAnd Geim+ Graphene confined water can phase change as ice form by electric field strengthGuanghong Wei+: Casimir effect link Also affects water molecule structure or “sucks up ions” Water saturated soccer ball shape Fullerene-C60 makes surrounding water molecules to be structured function as “convenient” strong antioxidantneutralize radicals decompose toxins but when excessive to organism even after boilingGV Andrievsky VN Khvorostinka+ also C60 can fully contain molecular excitons etc. --cont: 229 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada : Nano Geometry In Water Effects

slide 231:

• TORSION available info in was West often limited to Akimov/Shipovs but including their or other large of academic researchers AF OhatrinОхатрин Yuri Mashoshin Машошин+ previously classified psychotronic biological effects became available in 1990-1995 in Russiaeg negative or positive depends on frequency/geometry/spin direction then starting to get classified again afterwards • But claims made by a part of govt mainstream academics/universities/media on psy tech in Russia is more about development and applicationeg microwave frequency based device at least causes nonlocal sleepinessИС Качалин while other part of Russian mainstream group is focused on severe debunking criticizing of government industry hospital military etc of spending money for anything not endorsed by western science such useless technology for yrsВМ Звоников+. This contrasts with non CIS nations new mainstream level of debating if the tech can be valid which is moving up from previous exclusive debunking till a few yrs ago: • There are papers10000+ in RussiaDD Ivanenko+ at least 700 academic researchers even after 1987ФР Ханцеверов+ Ukraine+ recent in China. Following are examples of Torsion field wave quality : 230 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada : Technology Variation Research

slide 232:

- “Dissident” Scientists - : Geometric Quality Gravity Element TORSION • eg : : - Axial symmetry -Best effect on porous ma7er wood brick etcNasonov+ -Geometry/pyramid enhanced supercooled water producEon capability as well as various directly or by water stayed in the structure for prolonged EmeV Uvarov+: existence of some type of disEnct "bioenhancing energeEc field". But there are good indicaEons . : -Link to HFGWMurad+: Generated by pair of masses acted upon by equal opposite force changes or sudden move double helix DetecEon involves “synchro resonance” phase conjugaEon etc. Many idenEcal effect applicaEons for gravitaEonal wave as Torsion field • proposed from spin-spin interacEon communicaEon geo-engineering Eme dilaEon effect energy anE-gravity to weaponsRML Baker RC Woods Dehenen Ning Li+p368-373. --cont: 231 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 233:

“Dissident” Scientists: : High Frequency Gravitational Wave • -cont. Torsion field wave quality: 2-●i HF Gravity element: In China Russia mainstream idea including • Rudenko Menski Gusev Braginsky Grishchuk Fangyu Li Mengxi Tang+ use of charged capacitorHowowanec+ Completely ignored by mainstream Westnot even debunked which claims “first ever GW detecKon” is only in 2016 by LIGO -MIT but effects are applicable to surveillance etc likely parKally classified under NATO naKonal security like gravity field technologyp368-373 etc. - -Even links to general Low Frequency mainstream GravitaKonal wave A-“Non physical maer” can also generate B-Unimpedable longitudinal wave C-OscillaKon of space-Kme etc -High efficiency verKcal propulsion with no inerKaMA Lobova+ Khrunichev Space involved -Kozyrev Mirror for moving objectsfast spinning10000rpm+ objects fall slower or faster depended on spin direcKongravity parKally cancelled Absorbing extra energy: Ю Богданов+ eg1 counter clock spin gyroscope in North hemisphere/ Hayasaka Polyakov Br DePalma+ eg2 adding built-in secondary rotaKon amplifies effects/Tsiriggakis ProvaKdis+ eg3 repulsing-phase conjugaKng magneKc field/Bushman Alek+ -Clearest effect at polar regions vs equatorD Savage+ - cont 232 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 234:

“Dissident” Scientists: : Spin Rotation MicroPlasma Affects Metals • -cont. Torsion field wave quality: : Indirect “Spintronics" of all solids fluids i.e. affect spin states from subtle molecules spin interacon to intensive rotang magnec field. But torsion fields apparent or claimed impact on maBer is too high based on such subtle weak spin field generated: i.e. "closed system overunity" or informaon itself is "doing the work" at least parally - Change crystallizaon: ■-1 Increase maBer densityKurikom Furseya+ ■-2 Link to Spin Wave Connuous Symmetry Magnonicsie properes decided by geometry structure rather than composion/band matrix etc • ■-3 Generates micro-plasma "deoxidize yet decompose" clean wastewater with overunity like efficiencyMV Mishenko+ use of Rotang ElectrodeGlobecore ru+ or by metal FPBFine Parcle Bombardment/WPC Treatment: Fuji Kihan TitanY Miyasaka+ What happens if high power rotang plasmaeg mainstream magnec confined fusion etc is used ■-4 Alter quartz crystal frequencyИИ Ползунова+ 233 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 235:

“Dissident” Scientists: : Affects Crystallization Magnetizability Barnett Effect • -cont. Torsion field wave quality: : - Change crystallizaon: • ■-5 Enhance emulsion:НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «ПЛАЗЕР» Hammel su+ ■-6 Quickly decomposing ma9er to ferlizer:«Жигулёвские удобрения» Экология ECOUOM+ • ■-7 Change magnezability or thermal electro-conducvity ВА Соколов+ ■-8 ferromagnec material becomes magnet during fast rotaon without magnec field Or newly mainstream accepted Circular polarized light causing Op9cal Magne9za9on Reversal via Inverse Faraday EffectStanciu Hansteen+. - Detected by: MetatronNesterov Thermometer mercury Quartz piezoelectric oscillaon 234 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 236:

• -cont. Torsion field wave quality: : : - metamaterial making 10-50milli watt: Trefilova VY Tarasenko S Chernov+: information energy. Engine can be driven by purely quantum informationSang Wook Kim et al. In relation some further postulate "meaning" more than information is closely linked to "matter" as a part of reality compositionB Josephson Ile Yardley Kar Barad+: explains Subjectivity idea exists only as counter idea-contrast Quantum paradoxthey dont pre-exist interactions but emerge as part of entangled relation etc. - : might be hidden under process names of "magnetic stirring" or "spincoating under magnetic field" etc. Infrequently discussed but becoming a significant part of electronics metal industrial process at base level tech. Some use pulsating charge carriers moving on a circular path or matter’s resonant frequency for further increased effect: this particular type might have a drastically unique effect on living organismИгорь Громыко+. Also used for “free energy motor” p148-153 other examples in "●i" of last page Or gravity effectp369 k: Motional Electric Field link. --cont: 235 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada “Dissident” Scientists: : Affects Information - Equivalent to ThermoDynamics

slide 237:

• -cont. Torsion field wave quality: 3-Spin element: - : effects/application : Semiconductor Nanometal/Nanowire Metal productionStrengthen alter steel surface/structureShpilman+ Same effect in ElectroDeposition by "Micro-MHD"R Aogaki+ Increase copper corrosion resistance ductilityMaksimova+ same for ironSud Roy+ grain alloy effect Semi-solid metal casting particularly Thixo-RheocastingCh Vives+ Major metal production cost reduction and quality improvement VP Mayboroda+ Anomalous effect at specific rotation RPMWeixing Chen+ Basically same effect was generated with Pulsed Plating /Pulsed Electroplating/Pulsed ElectroDeposition since WWII times by mainstream westUS Rubber Company General Motors Western Electric+: far improved metal process energy efficiency metal quality Plating Electronic MacDermid Enthone Dynatronix+ Reversed Pulse to further enhance abilityDutch Reverse Pulse Plating+: waveform frequency dependency increases. Low cost nanowire controlled crystallization nanometals method Magnetic refrigerationwith magnetocaloric effect magnetic field based molecule spin control links to Torsion field element. Mainstream ignored but actually can run with "closed system overunity" effectPD Keefe+. --cont: 236 : Magnetic Field Spin Anomalous Plasma linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 238:

• -cont. Torsion field quality: -Spin element: ●iv-:Rotating magnet types: : • Compared to conventional fridge much lower cost to make maintenance less energy use less noise vibration No refrigerant - safer. Alters bacteria cell quality bio activityKar Fijałkowski+ by both electronic torsion field biological field: effects are conventionally not fully explainable Significant change of crystal quality especially surface quality hardness depended on different magnet rotating frequencyB Fragoso+ EB eclab jp PulseTechinc.com+ likely linked to matters own resonance frequency. Same effect with alternating magnetic field based on AC currentPVA TePla AG+ to cause crystal structure to change or some atoms to dislocate or transmutes this is often completely mainstream process at Semiconductor or High Strength Metal Process Industry while in certain subsectors or nations this super low cost process is almost unknown. • Data match of surface change of metals amongst various types of torsion field Kuznetsov+. Shaping metallic glass by EM pulseGeo Kaltenboeck+ Even static EM field can effect matter in some situations: eg Unconventional elastic softening of matter by EM fieldNakanishi Yoshizawa+ same as Electro- thermo polingp241 6-●vii But also similar effect with ultrasonic: eg 700 - 800°C range cast treated with certain acoustic frequency 5mins to reinforce aluminium strengthTec-eye jp Techno eye+ 237 : Rotating Magnet on Crystallization

slide 239:

• -cont. Torsion field quality: 3-Spin element: ●iv-:Rotating magnet types: Disruptively low cost high quality this Torsion field related effect explained at last pages "δ" has many other confusing naming with varied effect difference depended on company: eg Magneform Dana+ link- not just shockwave effect something to do with magnetic coil pulse is often causing counter rotating current in target object - popular example: Electric Pulse based Coin Shrinking Other naming also exists: Smb- group.ru PST Products+ Some more conventional wording can refer to this effect: Nomasico+. • In microscale this principle is applied at for miniscale same effects or re- augmenting fatigued metal or surface coating etcHuys Industries+. Similar to High Vacuum Cold WeldingKompaflex AG Atlas Technologies aluminium+. 238 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada “Dissident” Scientists: : Magnetic Pulse EM Hammer ElectroSpark Deposition+

slide 240:

• -cont. Torsion field quality: 3-Spin element: ●iv-:Rotating magnet types: Rotating magnetic field type naming: • "Double Torsion field" effect by combining high voltage Solenoid EM Pulse + Metal Spin FormingPMF Industries+ Same effect is induced by pulsed laser also: Laser Peen FormingCurtiss-Wright+ or Vaporizing FoilOhio State Univ. This crystal structure change happens even by Acoustic/Ultrasonic Impact TreatmentEmpowering Technologies+ -Parameter of molecule spin structure is extended to physical superspaceWheeler MA Markov+ -Create or influence: from spin-spin interaction upto possibly gravity fieldTerletskiy H Wallace Torr Li Ryu Uchiyama+ - Effective in nanotechnology/polymer manufacturingJ Xingliu+ - Counter Rotation can cause local gravity effect i.e. time space warp effect Kozyrev+- due to General Relativity law. 239 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada : Rotating Pulse Pulsed Laser Peening Affects Beyond Physical Subspace Information

slide 241:

• -cont. Torsion field wave quality: : -Morphogenic FieldGurwitsch RG Harrison Sheldrake + -Travels to “past future” Fifth forceMyshkin+ -Most powerful non-classified Torsion generatorL Sprink Ravatin or CERN type collider can be used to create counter rotation with astrophysical size torsion field effect : -Biofield-spinfield equivalent F Brown Hruby+ hence treating this biofield of diseased living being can bring back the cureМЛ Перепелицын + -Like EM wave each matter/living thing has its “favourite unfavorite” torsion wave frequencies and former has bio enhancement latter detrimental effectsB Stahovskiy+ also spin direction and other geophysical elements affect. -Suspicion on DNA activation effect - Some torsion generators need user specific calibration like radionic device - Bioenhancing effectK Shellcross+ : -Reduce viscosity of hydrocarbonGolod+ -Radioactive matter remediationKinderevich+ - Spontaneous capacitor charging Golod+ - Solid matters’ weight can be changed do so nonlinearly when torsion vibe offeredLavrentiev+ -“Overunity” heat production by reacting to static magnetic field 240 “Dissident” Scien.sts: : Promotes "Ac.va.on" Biologically and Materially

slide 242:

• -cont. Torsion field wave quality: : - Plasma ball lightning link - Self heat generating ceramic productionDa Yurth+: Determines degree of "EM wave phase matching" of ceramic/other matter with Electric poling/Electro-thermal poling or equivalent effect certain laser pulse or regular EM pulse form with possibly mechanical pressing/stretching combined. Basically same process is now mainstream approved: EM field use to migrate charge in ceramic/glass Feng Chen Jen Thomas ChaBum Lee+. • Relation to dielectric breakdown of ceramic or Electric Field-Induced Softeningelectric field lowers heat use to form glass. Also dielectric material or nonwoven fabric is mass produced into electret Kasuga Denki + i.e. Accepted as valid science as long as not used for free energy etc. • Other Commercialized TORSION tech eg: ➢ Water related: EOS-2000 System BioIT Water Lohnert Snowplus Aqvadisk +. ➢ Others: Device IGA-1 MAXiiMUS Эм пластик/EM Plastic ShooTag Lifewave Patch Generator series Ehmi Bhado/Bihadou Chrysalis Energies TorsionPia Progress Industrial Systems TimeWaver Гамма 7 + 241 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada “Dissident” Scien.sts: : Can Affect Ceramic/Glass/Insulators Electric Property etc

slide 243:

• BIO TORSION field effect seems to be also possible to generate primarily by Mind Emotion Body Organ or Other Biologically Originated Cause. Emotion boosted clear thoughts or even at any emotional state: i.e. “subjective in nature with objective physical basis”АВ Чернецкий Thorns+ Usually extremely weak field effects. : in the name of "preventing fraud" while genuine fraud exists including suppressing entire mainstream sometimes. • Usually this energy can only run specifically made small “bioenergy” generator type without contact or windR Pavlita Zde Rejdák EgelyEgelywheel Ro Hruby Bu Payne + based on the subtle bioenergy of human body organs that would cause a slight temperature riseless than 1C° inside of focused cone/cylindrical geometric made of certain metal: some type of air convection effect seems involved but something else also exists.similar to orgone accumulator concept • Terms like Psychic field Bioelectromagnetic field Psychotronic field Chi/Qi Bioenergy Information field etc sometimes seem to refer to this "biofield" originated by bioorganism/mind or its physical effects. --cont: 242 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Biological Thought Generated 1: Inseparable Connec:on With Conven:onal Effects

slide 244:

• -cont: Field generated by emotion boosted thoughts body field: • This category of Torsion field like effect seemingly causing human mental physical activities are usually presented in Western society as compartmentalized /separated into many categories of unrelated phenomena of “placebo” mistake or non existent hallucinatory type academically invalid perception: • But those disparately categorized events or causes are usually strongly interconnected and inseparableВМ Кандыба+ including when strong physical effect are produced or utilized: egTrivediEffectmainstream India acceptedBronnikovMethodNP Bekhtereva: extensive mainstream academic testing in Russia/Ukraine BengstonResearchon going successful controlled experiments application with taboo serious disease medical cure -cont: 243 Biological Thought Generated 2: Inseparable Connection With Conventional Effects linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 245:

• -cont: Field generated by emotion boosted thoughts body field: • In this biofield section strong Torsion field like mind effect/body field effect affecting physicality or strong sense mechanism that is conventionally unobtainable is discussed. Following usually differently categorized people /descepline often appear to use very similar or exact same technique: "Spiritual discipline"Qigong/Kikou etc Shamans Religious event effects -notably evangelical Breathing arts Part of some magician /mentalist performance Hypnosis Energy medicine Healer practice Psychics ability Seance medium "Physical freaks" or "Superhuman" Various sects of specialized martial arts Specialized military combat methods Military/Intel surveillance Also usually undisclosed area of high level professional bodyguard protocol eg in Russia: Академия Национальной ассоциации телохранителей : • International top elite level body guards ДН Фонарев ГГ Рогозин+. Other stronger bio field projection examples are also quoted in coming pages. 244 Bio 3: Inter-Connection Of Many Effects linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 246:

• -cont: Field generated by emotion boosted thoughts body field: • ■α "Field" reading only effect: Localdirect face to face up to 100m range away or non-local long distance but via video screen face to face "mind reading" blind vision. and Non Localp249-252 • α i - Genius Mind Academy David Ting Инфовидение+ • Sensing by using unconventional part of braineg mid brain "third eye" etc body as a whole "imaginary sense" or biofield itself as field receptor. This type of method occasionally induces regeneration of: surgically removed organ lost 2 nd teeth or substantial healingGP Grabovoi Аркадий Наумович Петров Андрей Игоревич Полетаев VM Bronnikov+ • α ii- near-field vision reading blindfolded KleshovaGodin Yvo Duplesis+: above category "i" is often unable to see object when original photon projection point is blockedobject is covered up at its source instead of blind folding receivers eye hence this is basically different mechanics though some seers can use both methods. --cont: 245 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Bio 4: Field Reading by Blindfolded Vision

slide 247:

• -cont: Field generated by emotion boosted thoughts body field: ■α BioEnergetic Field reading only: ii- : • Less frequent "seeing ability" by other specific body parts use like ears arm pits nose sole of foot to "read" - - Chen Shouliang Сергей Семиволос+. Also sometimes there are elements of reaching into own subconscious or even other peoples conscious awareness who knows what is hidden for knowledge /information to "see"ВБ Поляков+: highly skilled psychics /mentalists often do this by use of whatever sense they can use most easily at given timeincluding "cheating" by conventional tricks without getting trapped by one particular methodeach time is different hence those skills are often inseparable. • α iii- : Partially view under the surface like X-ray or Terahertz wave scanner seesN Demkina Va Kuzmenko Ser Lysechko Юля Воробьева+ some capable in this category have other psychic abilitieshealing telekinesis OBE Martial art etc • α iv- from biofield: seems to be used as advanced "reading" another persons thought by sensing field effect by unconventional part of brain body as a whole or biofield itself as field receptor. Commonly practiced by mentalists at mainstream level in conjunction with closely inter-related biological based "mind influence". --cont: 246 Bio 5: Field Reading by Specific Body Parts

slide 248:

• -cont: Bio field: ■α Field reading only:iv- : This Mind Reading research seems to be constantly being tested in try error • manner by combined use of electronic/acousc /chemical /scalar/corporeal program "in-situ" or at confined situaon by instuonal back up unofficially. Probably very important element at certain thinktanks large corporate groups military intel its contractors. Within this context: PR firm medias role somemes appears to be a • debunker secrete disclosurer at same mesimilar to "UFO" or non-terrestrial civilizaon validaon as ficonal sePng like somemes high performing mentalists appearing to be openly showing teleportaon or telekinesis effects as "mere trick". Although difficult or irrelevant to dis3nguish even sophis3cated • mentalist/hypno3st etcs biological based "mind reading" appears to be primarily using conven3onal sense mechanism of interac3ve dialogue body gesture voicenot biofield reading which is so intertwined with non conven3onal sense mechanism. Yet body gesture • etc reading already goes into to pseudoscien3zed refined form of " ": mind/emo3onal state shows up as sign/symbol in various conduct posture expression or : This "reading" is actually common skill amongst main media accepted mentalists -cont: 247 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Bio 6: Field Reading plus: Mind Reading

slide 249:

• -cont: ■α BioEnerge0c reading: iv- : conven0onal trick vs psychics: Somac Metaphormind manifests in physicality as such: is related to severely debunked medical cure like high performance version Homeopathy/Naturalpath German New Medicine with far beyond documented mainstream effect claim in serious chronic disease: But some of such cures are enArely Placebo based current use of such word is misnomer. Placebo water seems to - because effect disappears from placebo water when effect blocking chemicaleg naloxone is addedFabrizio BenedeI+. Hence • mentalists use muscle kineAc responseApplied Kinesiology: AK Incidentally strictly speaking AK effects or others to read mind is labeled pseudoscience yet mainstream conveniently stretches interpreta0on of this as valid effect temporarily to debunk mind reading effect. This phenomena is similar to reasonless-skyscraper-rapid- collapse-valid temporary science at geopoli0cal event Ideomotor skill Eye movement signal reading feedback AddiAonally weak torsion/scalar field related biofield/aura sensing seems to be pracAced by bulk of high performance mentalists as a minor element yet intricately mixedMarc Salem Wane Hoffman David Blaine+ while some seem to use higher of further more unconvenAonal skillKeith Barry+. Others are suspected to mix convenAonal magic trick actual high level • unconvenAonal field reading or psychokinesis type effects but Lior Suchard Сергей Листопад Cyril Takayama Steven Frayne"skinny" super soldier types Dan White+: -cont: 248 Bio 7: Mentalist Tricks Mixture: Common Sense "Somatic Metaphor" Psychic Effects

slide 250:

• -cont: Bio Energy field: ■α BioEnergetic Field reading only: iv- : conventional trick vs psychic effects: Mentalists skill: : often mentalists appear to be using at same timeeg Using sleight of hand with teleportation /thoughtgraphy Dramatizing pyrokinesis by mixing flash powder etc: How far would this type of Western "disclosure" of psychic/telekinetic ability go Would healer cure someone call it "trick" on prime time TV in West leave it as placebo • αv- : generally much more difficult compared to near field interactive live mind reading or items reading by blindfold or even use of Psychometryreading "field" of token matter belonging to someone etc yet is possibly able to extract more comprehensive data. • Different types: Many different proprietary based strict viewer /helper protocol based sequential set up versions of etc Loose protocol type No protocol intuitive random "psychic" approach: eg: In rare cases have flash image suddenly comes as listen/watch/read newsSharon Neilblind Debbie Malone Karen Prisant + • Often referred as Anomalous Mental Phenomena/Anomalous Cognition/Extra Sensory PerceptionESP: “Psychics” might do it naturallyNoreen Renier A Dellafiora Annette Martin Marry Ann Morgan+ or tool usersJean-Louis Croziependulum:Yevs Rocard+ with similar level+ of accuracy as top but might be less consistent working mechanics seem to be often different. -cont: 249 Bio 8: Mind Reading Remote Viewing

slide 251:

• -cont: Biofield: ■α Field reading only: v- : • More commonly found ability for savantsDi Powell+ Rare case of police force member with disclosed significant psychic ability usePat Price Keith Charles+ • Assistants involved Military there are several versions in seems to develop high consistency/accuracy performersDaz Smith Co Brown Major-General Thompson J Utts Moorhouse+ Most people need training but extremely rare previously untrained super-viewer"natural psychic" can scan exact numbers directlyPat PriceUS intel confirmation Ed May+ of remotely filed location in highly classified area . Most common people can learn to effectivelyPuthoff+: but attitude makes major skill development differenceSchmeidler+. • Resonance entrained methods is deemed to improve effectivenessKaren Newell R Monroe+ i.e. only dumbed down version is declassifiedD Allgire G Wheaton McMoneagle Wol MessingМГ Ярошевский+. • Some anomalous high sense appears to have developed after electrocutionJo Whitton Greta Alexander+ or seeing many killedBill Ward+. Only a fraction of Western police would "violate code of silence" to admit psychic useNancy Myer Sally Headding Phil Jordan R Cracknell Rosemary Kerr+ also needs specific mind set to cope with "empathy experience of the victim"Nancy Weber Dorothy Allison+ also Forensic specialists rely on themSally Headding+ famous mediums are generally weak in this area with a few exceptionsAllison Dubios+ --cont: 250 Bio 9: RV is Dumbed Down Version

slide 252:

• -cont: Bio Energy field: ■α BioEnergetic Field reading : v- : • A few have official records of international police cooperation including Interpol with good results or on live tv programs while targeted by intensely focused selective debunking by "credible media"G CroisetWil Tenhaeff Hurkos+ or regularly showed up on Japanese tv for accurate viewing for lost persons etcMcMoeagle+ • Generally effective to have limited informationfront load to lessen prejudices. Use for long distance communicationЮ Каменским К Николаев+. • In Russia numerous official ex-military psychicsвоенный экстрасенсВЛ Рехлов + or intelТофик Дадашев ФР Ханцеверов+ specifically state the "extrasense" program is not only continuing but critical part of operation and some would frequently show up on national prime time media for commenting after retirementМВ Виноградов+ and their companies openly talk about specific case cooperation with police which issues numerous official acknowledgement stating their high ratio of effectivenessЦентр Михаила Виноградова +. Yet services also exist in West by similar systempractically 0 media exposurewith a few dozen+ psychics stand-by with claimed found missing person rate close to 50 rangefrom police couldnt findFIND ME groupbut this service is basically free: Kelly Snyder+ -cont: 251 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Bio 10: How Much RV is Really Usable

slide 253:

• -cont: Bio Energy field: ■α BioEnergetic Field reading: v- : • USs CIA Program officially terminated because they feared ridicule as mainstream claimed or just a way to taking it to "underground"LR Bremseth+ is also explainable by subtle type of Non-aquatic version of Electrocommunication Effect as charge is always involved at molecule level • After 95 /ESP research cancellation other US govt organizations prv contractors are still officially engaged/transferred toSAIC+DoD Navy - ONR Bre Olde Pet Squire+ etc under various obscure names. • αvi- : also biolocation/radiasthesia mind factor heavy radionics. Stick to discover water was described in practically all world wide ancient civilizations. Can be categorized as same as Remote Viewing. Unofficially fairly widely used for commercial explorationBill Cox Hen Gross Олег Ивановский Mar Mondavi Emmy KittemannH-Dieter Betz +. Generally any targeted item search ranging from mineral resources archaeological discoveryGellerMoshe Dayan+ John Baker Deviner Peter Golding Archaeological + water militaryweapon/security searchГеннадий Михайлович Шаповалов + to any specific hidden objects "psychic detective" etc: but many dowsers have high success rate only for their expertise target items and most dowsers /remote viewers are effective only when they deployed accustomed methods. -cont: 252 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Bio 11: Dowsing Commercializa5on

slide 254:

• -cont: Bio Energy field: ■α BioEnergetic Field reading: vi- : • Some non-Western nations actively/tacitly endorse effectivenessLes Matela+ Existence of Western ignored various academic studiesбиолокацииЛГ Пучко НН Сочованов БА Григорьевич СН Бндарчук +. • Some water drilling companies in "pseudoscientific nations" have own full time dowsers as official part of water supply service«Вода основа» Днепропетровски Предприятие "Крот" Днепропетровск Зелёный колодец Ленинградской + there are many that dont advertise but often intentionally have pages talking about effectiveness of dowsing in brochure/web page. Some work closely with drilling companiesООО Геомант: Биолокация + Also "pseudoscientific" UNESCO is partially endorsingSolco Tromp Герасим Васильевич Богомолов+ . • In Western ally nation French Academy of Science more or less declared several biofield type effectstelekinesis dowsing scalar wave cancer cure 90plus etc valid Also more such "violation of scientific ethics" by many UK high profile companies and media by admitting use or endorsing. Austria is often pseudoscientific prone with exploration companies use dowsing combined with conventional techStuck Exploration GmbH+. In North America last official Governmental use appears to be pre WWIIEvelyn Penrose+: even radionics were officially used after. As western mainstream std process prominent scientists positive comments on unapproved effects are conveniently ignoredA Einstein+. -cont: 253 Bio 12: "Viewing" NonTime + NonLocal linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 255:

• -cont: Bio Energy field: ■α BioEnergetic Field reading: vi- : • One of most extensive major large sample mainstream control test Munich/Scheunen Experimentswithout apparent distortion factor skewed to debunkers usually interpreted as conclusive null collective resultsonly one of 40 or so dowsers did far beyond statistical performance : Hans Schroter only one of several tests produced significant collective results. But test content is not same as actual field condition at all and dowers notable ineffectiveness when conditions change is well knownwalking on second floor to unburied air exposed metal pipe on first floor not water flowing underground by walking on ground sensing all ambience - air sound etc. Another similar scale Deutsche Gesellschaft fur. Technische Zusammenarbeit GTZ field experimentcondition is unchanged from way they conduct business produced satisfactory resultssimilar level as generally claimed by top rate dowsers. • Although there is no such evidence for failed test it is known amongst specialists this failure as well as magnetic water/magnetic fuel treatment effectiveness generation failure can be induced by specific geomagnetic area activity or artificially generating specific entrainment acoustic or electromagnetic frequency that are undetectable. • In West large majority of commercialization is unadvertised word-of-mouth types without web sites and often depends on association based referralSourciers et Géobiologues dEurope American Society of Dowsers British Society of Dowsers+ -cont: 254 Bio 13: "Viewing" NonTime + NonLocal linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 256:

• -cont: Bio Energy field: ■α BioEnergetic Field reading: vi- : Few openly advertise their service in WestKuebelbeck Underground Water Locating Biolocation.com sourcier-idf.fr Mervyn Milner - Dowsing + Some uses pendulumSourcier Toillier +. Some work on high cost mining explorationGellerVal Duncan:Rio Tinto Jose Lopez Portillo: Mexican Pres/Pemex Stanislav Hruda Paul Clement Brown prospectinggold.co.ukPeter Taylor+ DACH nations are more focused on water residential geopathic/EMF toxin effect locationGeobiologist Hans Janisch Richard Helfer Wünschelrutengänger Reiner Padligur + some go far as construction site based building material diagnosis in addition to waterBaubiologe Baldermann UG Gottfried Kurtz - Baubiologie+ • Western military used to officially deployed mine or any risk locating even after debunking started in 1950sGen Patton Maj-Gen James Scott-Elliot + reports on extensive use at least till Vietnam War then to Remote Viewing "closing time" in 1995including dowsing on map not on site. Major corporations in Europe still admittingHoffmann-La RocheP Treadwell United Utilities Severn Trent Thames Water+. There is a rare major public suppression of pseodoscientized tech:: but dowsing is basically never 100 workable for all people ADE651 Alpha6 GT200+ Typical sign of low cost effectiveness Unless coerced Police/military never buys uses pseudoscientific device without additional extensive field test strong reference extra caution -cont: 255 Bio 14: "Viewing" NonTime + NonLocal

slide 257:

• -cont: Bio Energy field: ■α BioEnerge4c Field reading: vi- : High profile Military/Police dowsing device: SNIFFEX PLUS + by involving drama2c coordina2on of even majority of "alterna2ve media" or non western private media to call the new tech outright fraud. Same "morality" based intense suppression is almost guaranteed to happen if Radionics mainstreamiza2on on medical and agricultural applica2on is aBempted against current narra2ve . General dowsing working mechanics • : Hand twitches unconsciously as a body response to: Quasi magne2c like field on target itemZV Harvalik Gor MaClean+ "Informa2on field"НН Сочеванов ВС Стеценко+ or At least underground water flow generates weak magne2c fieldmainstream accepted this might get amplified by some geological forceYves Rocard+. Another way of explana2on can be: subtle Scalar frequency broadcasted by target object is picked up by "human body antenna" hand twitchesBovis G Lakhovsky+ based on mind focus to tune into the frequency. -cont: 256 Bio 15: "Viewing" NonTime + NonLocal linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 258:

• -cont: Bio field: ■α BioEnerge3c Field reading: • αvii- : Predicon/precognion purpose "Dowsing/Remote Viewing". Idea of future probability predicon makes it unreliable compared to regular dowsing or remote viewingCha Tart+ yet commercialized/military/intel future remote viewing or strategizing oJen combines cosmic/astronomical level cyclic or geomagnec oscillaon based stascal factori.e. astrology to increase accuracy of such stascal probability forecast for major events:. CIS Intel/military commonly claim • NonLocal Scan + Astrology is a std process not just in RussiaЮ Скоков НИ Рыжков АС Бузинов АЛ Чижевский + but top Western intel/military etc is ulizing this method while debunking publicly. At least some Western elites openly take it seriously • Ed DweyStudy of Cycles+. Also major corporate/NGO use it at least in RussiaАВ Зараев+ Short term probability predicon for successful stock market high investment • returnsTarg Pau Smith+ Is there some evidence of psi factor for business successDouglas Dean+. While official million lo0ery “lab predic7on trials” all fail thousand range lo0ery con7nuously won using experimental protocolMil RyzlP Stepanek etc: stronger effect came from hypnosis use+: - cont: 257 Bio 16: Use of NonTime+NonLocal View linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 259:

• -cont: Bio Energy field: : ■α Field reading: vii- : Number market direc/on predic/on is usually done by • remote viewing of "up" or "down" or number as specific pictures/images pre-associated to them. Some speculate about differences between future predic/on vs future • influenceHel Schmidt+. Tested far above even-ra/o future predic/on/me probability reading readers brain wave show accuracy might involve brains magne/c anomaly Che Alexander Ric Broughton PersingerHarribance effect Venkatasubramanian+. β • "Field" manipula:on effect: Type of psychokinesis. Yet Field Affec/ng vs Reading might be very close effect and some/mes indis/nguishable. βi- : a- High performance mentalists/hypno/sts basic skill of significant thought influence/or idea/belief implant to people is widely demonstrated on mainstream TV even in west. Prac//oners can commonly • . -cont: 258 Bio 17: Field Influence - Mind Influence

slide 260:

• -cont: Field generated by thoughts body: ■ β BioField manipulation: βi- : a: High performance mentalist+ • This people-control aspect of hypnosis has been documented witnessed commonly even by mainstream military/intel type people: eg Long term spy for several months continuouslyEstabrooks+ Project ARTICHOKEHelms+. • Hypnosis triggered instant personality change could involve sudden illness or cureB Lipton+. Or change in Physical ability allergic responseBe Braun+ Eye colorFr Putnam+ - accompanying sudden brain electroencephalograms EEGs gap as if brain is connected to another person: Same gap occurs at during vs after mediumship at seanceCha Hapgood+ • Yet some high level performers are known to be able to do the same thing to people they never met beforenot programmed prior - at least for a short termTom Silver Dodie Magis+ . Rare official mental energy healer license granted in West Hallandale Beach FL USADean Kraft • Also imitation of human operated hypnosis is partially done by computer /TV screen: generate pre-mentioned fieldby associated wave if exact frequency is emanated that causes hand based nonconact hypnotic state in humanH Loos E Rauscher+ and additionally some sort of cosmic or astronomical phenomena seems to influence this bioenergetic type fieldЛП Гримак+. 259 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Bio 18: BioField Touch or Physical Touch

slide 261:

• -cont: Field generated by thoughts body: ■ β BioField manipulation: βi- : a: mentalist etcs psychokinesis • Hence sometimes separating even biologically induced or mechanically induced controlalso at controversial segment + of biofield becomes difficult/irrelevant. • Insistence of mainstream science/military/intel data/govt or main medias scientific comment on ineffectiveness of hypnosis as deception/mind control contradicts same medias endorsement of identical effect for entertainment use to the degree rarely seen in normally uniform reality creating mainstream west. • Post 1980s MKUltra officializationmind control project: by use of chemical bodily conditional response electronic effects: media level science mainstream North America/Germany is lobbying very hard that no person can be controlled to feel differently or planted beliefseven temporarily unwillingly or take any actions they dont like by a trigger command and forget afterwards - without exception. And any evidence obtained by hypnosis is invalidbut actually used by mainstream military police intel in many western nations. • UK media is differing by their major media affirming assassin examplesD Brown. Note this external mind influence effect locally as well as non locally by electronic mind both has been a part of full mainstream science media in Soviet-Russia- CIS. --cont: 260 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada -Bio 19: "Opening Up" Biofield Then..

slide 262:

• -cont: Field generated by thoughts body: ■β BioField manipulation: βi- : • b- Implantation of complicated new action instruction from human to dogВМ Бехтерев ВЛ Дуров + Animal brain reaction measured when its offsprings are killed non locallyВП Перов ИМ Коган+ or when the animals’ siblings are shocked electricallyAA Berezin+. • c-Plant interaction-communication with human thoughts what appears to be plant field reading capability is "confirmed" mainly by use of galvanic skin responselie detector instant biofeedback or Kirlian PhotoBackster “LG Lawrence” Maslobrod Vogel PP Sauvin A Mikami Ot Rahn Eldon Byrd Puthoff B Swanson Ken Washu Hashimoto - - alphacoil.com+. This is part of mainstream Russia/Soviet ideaВН Пушкин Психологический институт им. ЛГ Щукиной ГИ Ангушев"hypnosis of plant" improves communication Korotkov+. Sometimes works well like fast remote viewing by "tapping into plant wisdom" but only for certain limited of people consistently. Not about inter-human communication but at least plants have some sort of "feelings" can perceive/process/store informationJ Chandra Bose Гунара Карманова+. • d-Plant memory of humanV Adamenko Ra Fontes Soloukhin+ --cont: 261 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Bio 20: "Opening Up" Biofield Then..

slide 263:

• -cont: Field generated by thoughts body: ■ β BioField manipulation: • βii- move fall feel as if touched etcwhom they met for the first time : • a- Cause subject to clearly sense someone is touching or pushed or pulled like on puppet strings by advanced hypnotistMarco Paret Tom Silver+ or when someone is touched then different "hypnotized" paired up persons to feel the same sensation of touched or have voluntarily synchronized movement of body unknowinglyFA Mesmer+: " ". This effect is western mainstream science debunked as impossible while at Western media accepted mainstream magicians/illusionist practice as basic skill: rare situation of science denying the effect but usually debunking-obsessed Western main media fully accepts without criticism. • b- Same technique is used as part of elite military applicationeg Бесконтактный Бой/”contactless fight"/touchless knockoutВ Старов VadimStranov.ru ОВ МальцевOlegMaltsev.com+ same effect of moving people or falling them on ground contactlessly by using some pointed toolМВ РябкоSystema Ryabko+ Some even teaches mainly for civilian marketШкола Серафим + Others teach only as extra curricular due to its difficultyДВ Скогорев Сибирский Вьюн+ -- cont: 262 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Bio 21: Mesmer Magnetic Transference

slide 264:

• -cont: Field by thoughts+body: ■β: ii: Affecting people without touch: • "Contactless combat": Strictly speaking more accurate to say PsychoPhysics – ПсихофизикаАЛ Лавров Олег Горват+ because there is always contact but on different levels including non-physical: aligning bioenergy nervous system breathing emotions shared ambience ground etc • Martial artists healers also deploy this skilleg Karate Kyusho ryuJ Hogan G Dillman+ common amongst qi going/chi kung/Ki Kou mastersKaku Ryou - + others Nyoman SerengenYellow Bamboo J Lampila+: . • But basically none of above noncontact technique has universal hand combat effect on all people 100 of timesome kind of connection and agreement at least on subconscious level needs to take place between "affecter and affectee" and usually 1-40 range of people first exposed to top performer of non-contact technique would not be affectedand this failure demonstration is public major TV broadcasted repeatedly in some nations: debunkers are usually more often able to withstand unaffected. Top users usually know if noncontact technique works on a specific person beforehand. --cont: 263 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Bio 22: Contactless Body Manipulation

slide 265:

• -cont: ■β: Field affecting: ii: Contactless fight applicability in real combat: • Generally even top “contactless fight” skill is effective only to cause opponent to disorient/lose balance or lose thought concentration/motivation temporarily or deflect of opponent’s bunch/charge direction aim involving users own body movementelement of Aikido or combining auditory effects. • Usually contactless passing out/immobilizing of enemy is possible only when prolonged static target exists that can make some type of "connection"hence it doesnt work like standing still and instantly throwing 100s of people left and right successively without contact against somebody they never met before. • Also to have maximum effectiveness this often includes actual light touch continued touch up to 0.5sec+ to reduce opponent muscle power or speed sense orientation. • βiii- by specific muscle immobilization without touching or speaking by focusing biofield on specific meridian point still a major part of contactless fight skill inseparable from "ii"Анатолий Белоусов АЛ Лавров+. Even most of top hypnotists/mentalists who can cause this effect needs words or actual touching: combining with suggestive hypnotic/triggering phrasesRon Welzel Peter Blythe+ but there are non-contact capable exceptionsKashpirovsky Dodie Magis+. --cont: 264 Bio 23: Contactless Body Immobilization

slide 266:

• -cont: Bio field: ■β: BioField manipulation: iii-Make people pass out or immobile contactlessly: • Also some can induce conventional appearance hypnotic trance but subjects are actually between its ego desire and hypnotized state of action taking simultaneouslyАльберт Венедиктович Игнатенко+: these skills appear to be using other than regular hypnotic skills. • Similarly although most masters who is capable can do only with contact a few qigong and martial artist masters can sedate/pass out even larger animals contactless- Example: Public demonstration on pray animals20-30 herd during day time tiger rhino small grizzly bear hippo adult elephant 100+ bisons/buffalos etc also can select one specific target to sedate out of 100s in a herd but failed on giraff fighting bullconduct qi sending from 10-100m range distance through glass barrier ok takes at 3-5mins to cause effect needs 30mins for 100+ of animalsTadashi Kanzawa - : kiryoujyukuetc. • Many practicers some scientists claim "connection" as key to cause effect: use of eyes breathing synchronizing or other "imagined" way and this connection can be described as quasi nonlocal quantum event working like a carrier wave before visually noticeable "hand waving" effect takes placeeffect wave: -- cont: 265 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Bio 24: Contactless Animal Sedating

slide 267:

• -cont: thoughts+body field: ■β: Field affecting: iii-Contactless immobilizing: : When other peoples non-local "qi based body manipulation" is successfully negated there seems to be much less "connection" between sender and target. Also martial artists group demonstration of contactless manipulation effect would fail when receivers are feeling defensive or emotionally tensealso sometimes "acting" element exists to make up "failing". When connection fails brainwave or thermal pattern of body synchronization between sender and receiver is low or non existentOhta Mitsunobu - K Nishino + yet generally human brain affected area by hypnosisconcentrated area VS qigongwhole brain is significantly different in brainwave pattern. : Although this requires touching/fondling and often not well deployed by contactless fight mercenaries or bodyguards certain martial artists deploy effective combat or covert skill in use of sabotaging/destroying precise acupuncture nerve points/systemor biofield source Dim Mak/Dan Xue to induce various biological difficulties upto immediate to a few month delayed injury disability or deathparalyse limbs/breathing mechanism damage arteries organ injuries or simply cause prolonged blocking of “life energy”Xie Qi Ping Cai Yujian+. There also seems to be idea of "contactless Dim Mak" also. --cont: 266 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Bio 25: Why Some Human is Not Affected

slide 268:

• -cont: Field generated by thoughts body: ■ β- BioField manipulation: • βiv- Hypnosurgery: J Elliotson J Esdaile+ dental applicationMike Gow Michael Woodruff+ this is still being debunked by mainstream west more than 100yrs but usually allowed to practise even in westnot raided or medical licence cancelled. • Qigong anesthesia is less known but success with various major surgeries including cancer without any other painkillerLin Housheng - +. Various nerve system or brainwave altering occurs without touching A small range of people might be induced into uncontrolable laughing and become unsuitable for anesthetic operationShan Hui Xu+ • βv- : In official West data is steadily building up on consistent healing results on marginal symptoms for local non-contact healingByeong Oh Anderson Taylor AL Baldwin+: pain anxiety etc. Paralleling with accumulating such dataqigoing and other methods like Reikicenterforreikiresearch.org : also includes contact type: Healing Touchsome are non contact effect etc Their effect is now occasionally admitted as marginal healing supportive care of conventional medical by western mainstream progressive medical groups --cont: 267 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada -Bio 26: Anesthetics By BioField Manipulation

slide 269:

• -cont: Thoughts body field: ■β:v-Non local local contactless Healing: western quasi that accept Qigons healing effect as very marginal usually ignore or fully debunk possibility of being main drive for cure of serious diseases with reasons of lacking western std protocol data and practically treat it as taboo subject. • Although as of 2017 significant 50+ range of western patients use various types of non mainstream medical including non contact healing as a supplemental minor meanseven this is media under-reported very small takes it seriously as or very small of non mainstream medical practitioners consider or are allowed to offer as main driver of medical cure in west. • Above often appear to be functioning as if some kind of secondary stop-gap measure or "controlled opposition" of mainstream medical in westsimilar to "most disruptive tech debunking" specialist within "free energy" research community also effectively preventing nonlocal healings social acceptance into conventional medical monopolized profitable disease healing effect: • Yet there are control protocol researches showing relatively strong resultscompared to conventional medical but usually not as direct control sample comparison of specific high performernot blanket therapist average performance in "fringe" peer reviewed journals or non western publicationssee 2 pages later. --cont: 268 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Bio 27: BioEnergetic Field Medical Status

slide 270:

• -cont: BioEnergetic field: ■β: Field affecting: v-Non local/local contactless Healing: • Because of alleged significant performance gap by practitionerthis factor is conveniently ignored by mainstream sometimes used to debunk entire healers claims large control sample research of high performer for serious chronic disease is very difficult with current funding/profit structuresome exception in China while mainstream will call such test "Immoral"they declare nonlocality cannot have any physical effect etc can easily obfuscate experiments by pressuring to set conditions that are design to have weaker effectspeculating from other medical tampering numerous consistent examples of disruptive energy tech experiment tampering by mainstream or its supporting parasitic groups. • This issue can be equated to exaggerated example of marathon running in which e.g. equating as healer e.g. equivalent of meaning as strong healing effect and some run at 3hrseg barely marginal effect and large majority runs marathon at 3.5hrs and more eg zero effect or worse. So if randomly select 10 marathon runnerseg healers to test "in order to get fair controlled results" as average there might be no effect at all or one or two strong effect would become "statistical error" - hence still no effect at all. Furthermore gathering of high performance healers itself would become "selective data" and becomes void as qualified research by "trusted scientific protocol". --cont: 269 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Bio 28: Measuring BioEnergetic Field Effect

slide 271:

• -cont: BioEnergetic field: ■β: Field manipulation causing physical effect without contact: v-Non local/local contactless Healing: • Successful experiments: Non local healing effect validations were broadcasted nation wide at mainstream Western ally nation’s several leading TV including public broadcasting service as separate demonstrations with mainstream academic present . - + and quasi government acknowledgement for validity is made with academic/medical experimental protocol - Y Machi+. This is completely ignored by rest of western alliespicked up by "pseudoscientific" "corrupt" non- Western nations main media not debunked in west likely to avoid attracting attention • But also amongst other western nations scientific protocol researchers that are focused on disruptive effects brain wave reaction by capable nonlocal signal senders as well as their general healing effect on all disease non locally/local non contact is more or less common senseLJ Standish DJ Benor+ and this includes effects on animalsBengston+ plantsOskar Estebany+ fungus etc. --cont: 270 Bio 29: Robust NonLocal Field Effects linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 272:

• -cont: Biofield: ■β: Field affecting: v-Non local/contactless Healing: Fast healer: • Rarely discussed seriously in West but some healers have stronger medical effect with literally 10-15seconds treatment of “field”/”chiusually combine contact healing that focuses on meridian points with addtional energies" from other organs than “conventional chi” -YuanjiGong+: probably linked to hand detached continued spoon bending effect of GellerKit Green Golda Meir Itzhak Bentov EA Price+ it is public info released by BBC etc many of Gellers work is classified by multiple nations has bounding agreements with multiple Fortune ranked large corporations Виктор Громов+: still takes 1-4mins. • There are other high level qigong/chi kung related variation methods that might demonstrate strong medical effectiveness or various telekinetic effects but seemingly debunked partially/fully suppressed both by pro western medical segment as well as conservative Chinese establishment after gaining significant popularityother examples: 1-Yan Xin Qigonng yanxinqigong.cn 2- - Shen Chang :eg 60 breast cancer cure 30 better for 79 sample in 3yrs etc this is despite those groups did not exhibit state defiance action unlike Falun Gong. --cont: 271 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Bio 30: BioEnergy Field Effects in China

slide 273:

• -cont: BioEnergetic field: ■β: Field affecting: v-Non local/local contactless Healing: • Medical effect on Falun Gong is mostly ignored in West but Chinese state suppressed Falun Gong may have above one of higher cure performance amongst various qigong: lack of official Chinese academic cure databut government acknowledged its strong medical effect before suppression in early 90s also one of key reasons for its popularity was healing effect various geopolitical lobby existencein China West makes it more difficult to compare on equal footing with other Qigong medical effect. • Notable: normally low cost competing therapy debunking western medical sponsored researchNovertis submitted that Falun Gong has life extension effect on 150 terminal cancer patients test5months to 50months range: Yuhong Dong et al. cont: 272 Bio 31: BioField Effects Only Hospital linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 274:

• -cont: BioField: ■β: Field manipulation: v-Non local/contactless Healing: • State backed association ‘s research includes disruptive medical effect also and qigong effectiveness at least as significant complementary therapymore than supportive role as in west co-main driver of cure is fully acknowledged there. • Based on Chinese gov’t and academic documents as well as witness claims ”No medicine” hospitals officially existed till around 2001 seemed to be fairly effectiveeg - Huaxia Zhineng Qigong CenterPang Ming- : eg: 4500 sample cancer patients after 1-4 months treatment had only 3 cure but 95 improved the condition similar one at This type of institutions have western visitors claims on "a few minutes tumor disappearance" Greg Braden+. • But all large 100 Chinese medicine hospitals closed at least officially or converted to mix of conventional and non medicine hospitals after justified reason of “a patient died” due to failure of treatment: wanqigong.com gamhospital.ac.cn+. cont: 273 Bio 32: BioEnergy Field Effects in Russia/CIS linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 275:

• -cont: BioField: ■β: Field manipulation: v-Non local/contactless Healing: • While there are some stand alone cancer therapy qigong seems to have above conventional medical effectiveness : 1- - Guo Lin Qigong 2- Yan Xin Qigong 3- - He Binhuiqigong001.comeg tumor inhibition 70: - seemingly more effective latter two are met with ruling group of mainstream Chinese state debunking : There are : some are highlighted by media and work with govnt/celebrity personnelДжуна Давиташвилиgiven Colonel-General military ranking along with multiple high state awards Виктор Громов+ or others choose to stay low key to work only locally besides showing significant military /govnt lab resultsАлексей Еремеевич КриворотовSD Kirlian Федора Даниловна КонюховаАГ Спиркин+. Some foreign robust healers are brought in to establish medical practice in RussiaБабак Джафарипур Чжома Дунчжи+ • In Russia psychic healer test based licensing system is offered by 1- Ministry of Healthnon compulsory 2-Politically established Non western medical association Российской профессиональной медицинской ассоциации специалистов традиционной и народной медицины РАНМ RANM/ Russian Professional Medical Association for Traditional Folk Medicine Specialists: has extensive local offices thru out Russia cont: 274 Bio 33: BioEnergy Field Effects in Russia/CIS linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 276:

• -cont: BioEnergetic field: ■β: Field manipulation: v-Non local/contactless Healing: Russian certification system: • 3- Much smaller less established compared to РАНМ but specifically centered around psychic healer/Eniology training its research and certification organization Всероссийский научно-исследовательский центр традиционной народной медицины «ЭНИОМ» Я.Г. Гальперина/ All-Russian research center for traditional folk medicine ENIOMEniology. • General healer information wise existence of published semi directory like top 100 Russian/CIS healer type lists Regular healer competition/conference are available as higher social status than in west yet unknown psychic healer info is lacking and fraud is still problemeg "you are possessed must have only my healing immediately" and national level political mainstream media is promoting discussion on what kind of system can distinguish effective psychic healer from fraud at beginner patient level. • Religious healers: Amplified use of subjects healers belief system in a "connected way" for effective healing is found amongst religiousBen Hinn Oral Roberts+ and shamanic healers: this religiousbelief system type with intense participation of subject has large of claimed cure cases even after deducting likely some of fraudulent exaggeration or misunderstandingM Bergunder+. Test shows certain types of Christian groups prayerregular people not psychic sometimes has significant healing effectRandolph Byrd+. --cont: 275 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Bio 34: Russian Healers Evangelical Healers

slide 277:

• -cont: ■β: Field affecting: v-Non local/contactless Healing: Religious type: Christian religious groups still hold significant geopolitical power to get away with non mainstream medical claims on public media without raid /confiscation /arrest in west although healer can be banned from entering certain western nationTod Bentley+. • Shamans: Top performing nonlocal local effect voodoo type shamans amongst 3 rd world natives can have significant effect in relatively high but shamanic healing might have more complication around "bioenergy manipulation" or belief system set up and difficult to train hence unskilled practitioner might cause not only no effects but also sometimes even cause clearly noticeable adverse effect on subjectAlberto Villoldo+. • Highest level Shamanic healing amongst indigenous groups frequently involves significant degree of patients anomalous experiences ranging from Theatrical game playing/Imagination Hypnosis /Placebo NDEnear death experience /OBEout of body experience Sleep paralysis /Hallucination /Anomalous dreams/Altered state of consciousness Psychokinesis/Poltergeist Waking ESP Apparitions/Contacting the dead: it involves belief system alteration or amplificationJames McClenon J Achterberg+: "experiential healing". • Some potent shamanic/"spirit possession" healers in west are engaged in more modern form of much faster healing specialized in light symptoms that wont significantly alienate mainstream medicalJeanette Wilson Zarathustra+ cont: 276 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Bio 35: Field Manipulation by Shamans

slide 278:

• -cont: BioEnergetic field: ■β: Field affecting: v-Non local/local contactless Healing: • This high performance modern western fast shamanic healers link to serious disease healing extensively debunked unallowed to operate in West psychic surgeryappears to have high of fraudulent short term healer exists but long term top performer seems to be highly effective: For more info visit another reportTesla...pseudoscience look up "outrageous claims" p460:6a • Religious or faith healers’ comment referring to some of failure as “lack of faith on the part of those to be healed”RW Shambach+ is considered as presumptuous or insane by western mainstream but from Bio-Energo-Informatics/Torsion physics type experimental perspective this is likely one of major cause for healing failure. • In strict sense prementioned β i-v effects usually contain suggestion induced hypnotic or subliminal effect: this can come other than from explicit words such as objects color of wall or surroundings sound smell that are based on society’s root assumptions. But attempt to attribute effect causation into one sole cause in segregated manner often becomes impossible or irrelevant: combination or constantly shifting solefew causes of multiple elements seem to be at work directed by spontaneous feeling biofeedback. • ■γ Telekinesis: As opposed to ■ βpsychokinesis excluding telekinesis here primarily refers to moving/changing primarily inanimate objects without touching or other conventional means possibly by affecting matters field 277 -Bio 36: Field Manipula2on Beliefs Role

slide 279:

• -cont: Thoughts body field: ■γ Telekinesis: • γi -Most common one is touch involved spoon bending By Average People: Multiply witnessed entry level spoon bending parties show almost all people use some force when bend but in rare cases metal visibly continues to bend or spiral on flat surface after it leaves hand or use of light force bends 20mm+ dimeter iron barsJa Houck GellerJB Alexander Victor Weisskopf+: • This type of event was actually participated by numerous mainstream Western academics on unofficial basis also held at INSCOMUSA to the degree Russia/China does: but western main media is structured to deliver uniform debunking all of psychic techStubblebine+ compared to diversified media reporting content like in Russia. Also collective emotion seems to help to amplify ability as synergy effect • Average mass of people also demonstrate by affecting random number generatorsRoger Nelson+. Existence of psychokinetic ChickenD Radin+. --cont: 278 Bio 37: Field Manipulation-Telekinesis linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 280:

• -cont: Thoughts body field: ■γ Telekinesis: i : • For high performer effects: Psychokinetically moving inanimate objects VinogradovaV Adamenko Ronny Marcus+ Scatter laser beam KulaginaKhokholov+ Yan Xin - Li Shengping+ Deflect ultrasonic beamJP Girard+ have an object stay up in the air for a few seconds-minutes before droppingErmolaev ЭД ШевчикВА Загрядский+ • Measurable electric field generated by still bodyDean KraftHS Dakin+ or Object electrically charged around moved object change composition of liquidsincludes “charged water” idea Works in Faraday Cage i.e. at least some telekinesis is not based on Electro Magnetic natureГН Дульнев ВВ Тонков+. Psychokinesis ability training certification is offered Института биосенсорной психологии+. Cause some practisers to get tired easily or heart beat rapid increaseKulagina+ or become sensitive to electrical effects while others don’tВВ Авдеев+. Light up bulb by mind only with no plug-in J Gallenberger+ • Some hand brick breaking appears to work anomalously with "Qi" effect eg hand breaks multiple bricks successively without "conventional martial art" very hard fast blow: hand remains soft bruise free. Or break only bottom two bricks of 3 by choice: Cinnabar Palm Cosmos Palm Red Sand Palm/ etc 279 Bio 38: Electrical Effects Red Sand Palm+ linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 281:

• -cont: Thoughts body field: ■γ Telekinesis: i : • Teleportationpossibly materialization - Zhang Baosheng - Song Kongzhi - Lin Shuhuang+ SaibabaHaraldsson GellerJ Hasted+: but controlled success rate is very low- highest is about 50 range various super slow video shots indicate some kind of soliton effect causes object to penetrate through barrier matter: some kind of "hole" is made temporarily to pass thru. Compared to experimental claims some top mentalists tricks of apparent telekinetic/teleport effect is often identicalS Frayne C Takayama+ • Materialization/“Conjuring”: of Paramagnetic matterSte Braude+ EdiblesDa ThompsonZammit W SchneiderSchrenck-Notzing+ ”People” Animals under daylight seanceCar MirabellBrazilian President senior politicians military police and socially high ranking group of 100+ M Béraud - E CarriereCharles Richet++ but ectoplasm based materialization seems all temporary also unclear whether/both “dead consciousness"or "pretend entity" projecting OR medium’s imagination or even 3rd party viewers expectation or all combined are creating the apparitioneg sometimes cartoon like or “monster-lizard” looking thing shows upMi Tymn Haraldsson+ 280 Bio 39: Generating Soliton Materializing linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 282:

• -cont: Thoughts body field manipulation: γ-Telekinesis: i : • Control growth enhancement/retardation/mutation of bacteriaCB Nash Bev Rubik Dennis AdamsAmbrose Worrall Rauscher+ Some strong effects are not willfully controlled or repeatableeg poltergeist effect some apparent relation to emotions Same phenomena is generated by heterodyne mixing of electromagnetic or scalar wavesHutchison effect. • Failed Telekinesis has what mainstream would call “fraudulent excuse” like complaining about feeling ambience or noise of the room "photo of a person framed on the wall is blocking the effect”Kulagina or "negative" person’s presence is reducing the success ratioK Batcheldor W Roll+ • Even many repeatable effect demonstrators need some prior emotional preparation and concentration to create robust effectАП Дубров ВН Пушкин +. • Also majority of commonly claimed Telekinesis effect is limited to spinning of light foil in closed in glass container typeАндрей Гендинович Ли + EgelyWheel. . -- cont: 281 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada -Bio 40: Telekinesis as Emo2onal Effect

slide 283:

• -cont: Thoughts body field: ■γ -Telekinesis: γii-Reduce pests Seed rapid growth/reversing ripening in 5-10mins Revitalize roasted seeds or Prolong seeds faster growth effects etc: time progress and reversal both - Yan Xin - Lu Zuyin M ManningARG Owen MR Barrington+ GellerSR Sirag Trivedi+. • Some can generate strong electrical or intense heating sensation with lasting skin mark or “medical healing” effect Джуна ДавиташвилиL Brezhnev+ Георгий ГурджиевStalin “John Chang”Jim McMillan Gregory V Simpson+ M ManningKarol Sikora Brian Roet David Frost++ and some bioelectrical generation is potent enough to boil water with own body produced electricity by holding two metal bars going into waterСлавиша Пајкић - Биба Струја+. Killing cancer cells by qigong master was frequently measured but some healers also show effectivenessDean KraftRS Hawke - Lawrence Livermore and many other minor lab successes + Pyrokinesis by martial art masters othersZhou Ting Jue Jiang Feng Chulin Sun ЮА Лонго Mi Raduga Kulagina + but untrained people with similar abilityNguyễn Mạnh Hùng: cô gái hỏa hoạn AW UnderwoodLC Woodman+ • γiii Apparent chemical transmutation molecular change Alter DNA etc - Chulin Sun - Shen Jichuan Dean Craft Yan Xin GellerWilbur Franklin Eldon Byrd+ γiv Turning off/mulfunction/breaking electronic equipmentPauli Effect Change pH of water by 1 to 2 nonlocally with focused thoughtpH by 1: W Tillerpsycho energetic science by 2: ЕЕ ГодикKulagina+ -- cont: 282 Bio 41: Effect on Plans Germs Chemistry

slide 284:

• -cont: Thoughts body field: • ■δ Chr DrossinakisKorotkov Ant Antonov++ Van Wijk+ also on electric meter Li Sheng Ping+ - Feng Lida+ J Hasted+ JP GirardCharles Crussard: Sheet metal authority in France J J Trillat: President of French Academy of Science in 1970s++ Gar Yount+ different locaRonLiu Guolong+ infrared temperature distribuRon I Swann M ManningB Josephson+ Geller Ronnie Marcus+ 283 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Bio 42: Telekinesis Measurement Methods

slide 285:

• -cont: Field generated by thoughts human body: ■ε Biofield technology mainstream status: ■ε BioEnergec Field technology mainstream status. Most of Western Europe US/Canada Australia/NZ its status is officially pseudoscience yet significant acvies research connue even at part of mainstream academics. • Soviet/Russia officially recruited trained psychically talented people since 1920sInterior MinistryНКВД/ОГПУАВ Барченко ЛЛ Васильев ГИ Бокий+ Even now Senior officials including Internal Affairs military and intel claim all key naonsand some large corporate NGO etc are covertly operang “psychic” program run by mainstream type high level academic in chargeБТ Литуненко ВИ Сафонов АГ Спиридонов АС Бузинов АГ Спиркин АВ КоржаковИД Фомин Юрий Малинин +: this includes effects similar to some dramac onesfar beyond confirmed by official lab or experimental reports demonstrated by mentalists or maral arsts and program is somemes synergized with electronic based torsion field/psychotronic technology for effect amplificaon. In Soviet/Russia before • yr 2000 it reached the point daily prime me naon wide major TV network’s remote healing 15mins sessionincluding claims of charging water/cream etcfrom both healer and audience when placed them in front of TV provided in 1990s with millions claiming posive results and request for connuaon but the Commission for Combang Pseudoscience in RAS some of mediabacked up by west cricized government for allowing it and subsequently banned. -- cont: 284 Bio 43: Technology Mainstream Status/Use

slide 286:

• -cont: Biofield: ■ε Biofield technology mainstream status: Russia/Soviet/CIS: Previously classified technology including biofield reading/affecting became available on market during Yeltsin era and after incumbent president came in many of those programs started to be classified and most them at government intel/military officially ended before 2006 after successful application at Chechenya wars etc Вишневецкий Кадочников АЮ Савин НА Шам+eg: бесконтактный бой other psychic/extrasense applications while those who were involved are offering services to civiliansАЛ Лавров+ pup.by Система Кадочникова+. Even very top position Govt/Military people in Russia still talk about use of psychics or astrologers at interviews S Shoigu A Serdyukov+. • Although Russia generally utilizes psychics far more openly at mainstream level "charismatic type" with many followers is often suppressedGP Grabovoiofficially worked for Uzbekistan govn’t aviation safety N Levashov+- slightly similar way as popular Qigongnot just Falun Gong masters were suppressed many of them had "psychic level" healing ability and were also able to teach how do it. BioField tech status is generally higher to significant higher in non Western ally nations generally lowest in Nordic North America even amongst advanced nationseg Brazil India+ Eastern Europeeg Romania Bulgaria+ but also Western ally nations with quasi or official government statuseg Japan Philippines+ Also biofield related technology segment with lower social/academic status or more "bizarre claims" exist: Go to p468-473 of Tesla...Pseudoscience -- cont: 285 -Bio 44: Tech Use in Russia China etc linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 287:

• Torsion Field: Use of Copying Imprinting: Specific Matters Own Unique "Spin" Frequency can be Copied Pasted on to other matter like Magnetization under Torsion Field conceptInfo Carrier of chemistry-physics in its absence: • One method is to place solenoid coil around to frequency then give coherent EM field exposure of the by re-emitting to in order to . • Instead of ElectricEM Field prolonged fixed frequency laser can be irradiated for for certain material. • Actual effect of above can be imprinting onto medium’s molecule spin oscillation/molecule bonding angle etc to start resonating with medium’s frequency • ”Residual or ghost” effectchange quality of mass by “information carriers information”. One example of this "spin torsion memory" can be Aspden effect this effect is not pseudoscientized still simply ignored and banned from publishing in mainstream journals --cont 286 Used "Copy Paste" 1: How It Works linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 288:

• --cont: Torsion Field Use of Copying Imprinting: Examples: -Water Imprinting: A-”Alcohol” to get drank with no side effectsKleinert АА Деев ВА Соколов + B- Tan lotion as a Drink: eg Osmosis SkincareB Johnson C-“Water based DNA Polymerase” Chain Reaction- PCRA Tedeschi+ • D-“Medicine“: Фитококтейли Маркова Infoceuticals Малавит: ВМ Дворников+ but also useable as undetectable Sports DopingPalyushev+. Major effect used as mainstream in some nations as HomeopathyIndia Switzerland France+ but homeopathic potentizationstronger chemical/mineral/essence effect when there is none of it in water is still mostly officially treated as placebo • It is rarely known usually ignored some of homeopathys peer reviewed journals reportonly light symptom effect is allow in mainstream medical journal and that is even rareeg EPI3: Grimaldi-Bensouda+ and usually even 90 satisfaction rate light symptom product report is not allowed to publish unless its about debunking eg Oscillococcinum far beyond conventional med effectiveness in serious disease including types of advanced pancreatic cancerAradeep Chatterjee Pra Banerji+ but performance can radically differs by each practitionerRaj Sankaran Abh Patil+ • Incidentally Homeopathy is saddled with "quadruple insurmountable pseudoscientific mechanism" according to mainstream science and in short term there is no hope for full western acceptance. --cont: 287 Used "Copy Paste" 2: Imprinting to Water

slide 289:

• --cont: Torsion Field Use of Copying/Imprinting: D-Water only medicine: Homeopathys mutiple Pseudoscientific Mechanism: • These issues are likely too great to overcome short term even ignoring other geopolitically negative factorsfrom mainstream perspective like its peer reviewed top performers disruptive effectiveness in serious chronic disease and low cost low tech unexclusivityunpatentable fast production great results without side effectless disease on vaccine useanother very profitable and mainstream admitted military intel linked element: • 1-Diagnosis of symptom requires not just current disease but "unrelated things" like how patient feels about relationships job family diet past trauma and current emotional state life challenges then decide what remedy combo to use 2-Remedy is basically only herbs to works as cure for disease 3-Patients takes the herb by a manner of its chemical /nutrient /medicine transferred to water but its done so without any of original herb matter/essence in it. 4-In order to produce this pseudo-scientific "magic water" with nothing else in it all you need to do is to first shake water with herb content then continue shaking diluting with more water till there is no original herb content in it in order to have best effects.. --cont: 288 "Copy Paste" 3: Water only Medicine linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 290:

• -cont. Torsion field quality: Copy imprint element -Water imprinting: E-: • E- Tertiary replication of frequency from water treatment device to to have become more structured water: Oscillation memory etchedimprinted water treatment device2ndary copy reemits signal to affect water3ertiary copy. This type of lattice structure metal or aluminum Water treatment devices sinalling capacity is often produced by prolonged laser pulse exposureKar Wagner U Holst+Merus ring+ -Matter a-Copy medicinal effect to plain powder tabletsDulnevym+ Imprint subtle bio signal to toothpaste cream etc so that they re-emit biofield stimulating signalAfalinaS+ b-Duplicate surrounding’s spin oscillation of organism thru fluidAliyev+ c-Enclosed water in solid container to trigger whole uniform resonance: Compensatory Magnetic OscillatorFillip-Robin++ d-Copy or alter crystallization of fluid solutes e-Mineral/ceramic/steel carries “fertilizer info” water to “multiply” it: PenergeticPlocher++ f-Combustion /electrical efficiency wave emitting ability to another matter -Others -“Haunted site” or Psychometry imprint -Imprint effect can be pre-conditioned /amplified by Schumann resonance in background+-7.8hz as base freq. ELF- Extremely Low Frequency EM wave:Montagnier G Vitiello+ Also it triggers “free energy extraction”B Bass N Wootan+ -- continue 289 Copy Paste 4: Imprin3ng to Ma6ers etc linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 291:

• -cont: Torsion field wave quality: Copy paste/imprint element -Others -Imprint effect Schumann resonance: • Schumann frequency is quasi Standing Wave resonance in a Massive Cavity/waveguide covering entire Earth surface upto Ionosphere 80km+ above: Considering what small cavity does to rocketp171172 etc It should have large influence on earth habitats It is to be influenced by planets in solar system: • This is Russian mainstream level idea also western military/science discussed but media usually ridicules: optional or covert capability of below i particularly ii • i-Schumann Resonance Control as huge geo-engineering switch Eastlund Bill Hayes+ by EM ELF wave amplified from ionosphere working as “long wire antenna” by projecting ELF modulated UHF-EHF pulse wave to it from ground Streltsov V Sorokin+ etc at SURA EISCAT SPEAR CRIRP SuperDARN GWEN HIPAS NERC MST NEXRAD JORN SBX-1 upgraded HAARP etc or unknown compact facilities/radar stations/ships/radio transmitters/unused 15km+ long power lines: usually need freq. etc adjustments from regular use. Augmentable by electro-conductive aerosol spray or satellite reflector. Other methods: High altitude nuclear EMP Wave coupling EM acoustic wave Scalar Laser + 290 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada - Copy Paste 5: Schumann Used Imprinting

slide 292:

• -cont. Torsion field wave quality: Copy paste/imprint element - Others -Imprint effect Schumann resonance: • ii -Directly enhance/alter brain bio-functioning of animals/human Strong phase coherence with cerebral activities at 3-30hz rangeKoenig Sidrov Persinger Robescu GJF MacDonald R McCraty+/ also NASA+ hence “people- influencing” type option exists. And this option seems to have been exercized by Soviet against West in 1970s/80sPuharich+p475: phase array antenna • Also not Torsion field but similar brain insert operated various functions are claimed Some are partially mainstream accepted: ■Brain wave based mind reading or via computer only communication/computer brain interfaceTos Yamazaki Kai Miller Al Cowen+ Personal identification to replace finger print by "brain print"Sar Laszlo+. Simple wearable intentionbrain wave reading biofeedback device/toy for wide range of applications for futureNeuroSkyMattel Mind Flex Uncle Milton Force Trainer Square Enix Emotiv+. Something this obvious is still debunked by core mainstream as illusion. • ■Transcranial direct current stimulationtDCS use for knowledge uploading to brainMat Phillips+ ■Mind-Controlled Prosthetic Limbs are now widely availableNat Crone+ 291 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Copy Paste 6: Schumann For Other Torsion Use

slide 293:

• ■ TERAHERTZ WAVES: Although it is EM wavetransversal TerahertzThz T-rays effects resemble Torsion wavelongitudinal non-Hertzian waves in many aspects and sometimes actual distinction might be blurred interchangeable or irrelevant. • Thz0.1 or 0.3 - 3 10 or 30Thz has also been called Millimeter wavemmw/Extremely High Frequency EHF:0.03 or 0.1 - 0.3Thz prior as established name. Some speculate name fudging-change was used by Western medical group backers to appeal to the mass "Thz hasn’t been used for medical curesee next page irrelevant for such purpose but only good for scanning use for medical industrial purpose”: Usually Thz naming is segregated from Millimeter/EHF • While Torsion wavespin wave is western science denied conventionally non-measurable vector-less wave created by various methods: One way to make is fast rotate matter while it has electromagnetic pulseTorsion field or phase conjugated pair of wavesScalar wave --cont: 292 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Copy Paste 1:

slide 294:

• --cont: ■ TERAHERTZ WAVES: • Enhanced Electrical/Combustion/Bio Activity etc: as Western mainstream ignored mmw effectalso happens at FIRFar InfraRed waves: fringe Japanese researcheven with multinational takeoverunder "Japan xxx Trust" Japan’s tradition continues for their mainstream conglomerates to have some relationships with them as technical sub-contractor to develop “pseudo-scientific” products it is fair scale commercialized but usually only domestically exception: eg Phiten+. This effect is mainstream approved in Russia/China/South Korea+ • Torsion vs Thz SIMILARITY 1 - Wide range of Medical Bio benefitsas Millimeter wave/EHF therapy "Subtle energy" in torsion etc: deemed some type of non-Herzian wave is also in effect Tissue regeneration DNA matter altering Mind related effect anomalous Industrial process at specific mmw frequencyEpov Devyatkov Kirichuk Strelnikova XW Du L Jin KulipanovQ Wu T Sugi Jul Brooks+ eg Emerson Effect. Western mainstream researches some of itT Globus Gelmont+ but publicly declares minimal bio benefit. --cont: 293 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Copy Paste 2: Bio Activation

slide 295:

• -- cont: Torsion vs Thz SIMILARITY 1 : Enhanced Electrical/Combustion/Bio Activity etc: - Low subtle energy which is emitted by all matters its high activated state is associated with increased negative ion presence: ●i- To activate electron movement or/ ●ii- To neutralize excess positive ion or oxidation state of matter/water ●iii- Certain magnetic field generates FIR/THZ wave. -Non-linear resonance -Bio molecule resonance is located in Thz region i.e. effective bio coherence creator indicatorGurel+ -Astronomical distance H2O N C etc detection -Instantly affect H bonds solutes molecule in H2OHavenith+ -Dielectric Relaxation occurs in water with no electric field -Similarly causes Kerr Franz-Keldysh effectsNovelli+ -“virtual” e- field -Useful for metamaterial making -Quantum hall effect relationSarfatti Shimano+ 294 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Copy Paste 3: Electrical Combustion Enhancement

slide 296:

• Torsion vs Thz SIMILARITY 2: Idea itselfnot processing method of “imprinting Thz wave” to water or silica type matter for wave re-emission: Similar copy basics might be: - Surveying or scanning takes large energy but just like catalysis weak FIR type minute self vibration takes no external energy - Needs to adjust imprint carrier frequency to matter’s absorbable resonating level - Spin polarity change - Alter lattice structure when resonated by prolonged pulse or incoherent/different wave exposure - Oscillation template effect: cause new resonance to other matterVollmers M Tanaka Shin’ou Shima+ sort of like science illegal simpler way of Negative Index Metamaterial making - Some of wave re-emission effect causes self micro energy/electricity generation • Torsion vs Thz DIFFERENCE: "Effect" transferring/imprinting methods or some effect characteristics- eg: - Thz doesnt seem to have “solenoid coil around imprint media” or prolonged resonating laser pulse exposure on lattice structure method like Torsion --cont: 295 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Copy Paste 4: Oscillation Resonance

slide 297:

• --cont: Torsion vs Thz DIFFERENCE: - Some T-ray effect quickly fades or easily loses by x-ray/microwave irradiation - FIR/Thz wave treated silica melts snow faster than untreated one - effects lasts for for 2-5yrs. Some products demonstrate this every time: Can it be more aptly explained than by Quantum Melting macroscopic effect/"Lindemann ratio gap" ie macroscopic example of quantum fluctuation/ZPEalso p22 ■4-f-1 - Thz wave is blocked by metal: limited imprinting ability but Torsion wave penetrates all matter including faraday cage - Some bio effect of FIR/Thz imprinted device seems much stronger than Torsion imprinted matter - Thz can increase insulation factor reduce water condensation on glassMuneta+ - Characteristic Thz imprinting processes: -Use water as mediumK Hatanaka K Masumoto+ to copy high FIR/Thz emitting mineral/herb to solid matter by: mixing mineral/herb would-be- wave-emitting-device-material in same pressurized container with water in it as "recording medium”: --cont: 296 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Copy Paste 5: Torsion Terahertz Difference

slide 298:

• -- cont Torsion vs Thz DIFFERENCE: - Characteristic Thz imprinting processes: -Use water as medium: • Example of imprinting by placing original essence matter new medium to be imprinted in a confined space: Sub/SuperCritical water type pressured and high temperature treatment Simultaneously or immediately followed by exposure to Constant Electric field-EM wavemostly in UV Microwave FIR Thz ELF/ULF range or light frequency- or also their short pulse exposure Distillation condensation Accentuated sudden change of conditions Repetition of above process over and over. But Torsion/Scalar imprinting is more like prolonged exposure of essence matters electric field or resonating frequency in EM pulse to new medium. -But sometimes mere soaking/coating matter with "oscillating water" under ambient pressure temperature also seems to do the temporary job -Can get same effect by simply coating nano particles of certain Thz/FIR emitting minerals like titanium without above imprinting process done by semi-nano size shot peening to fuse with substrate matterY Hirata+ -Thz methods seem to make matters bioactive more effectively than Torsion method when imprinting into new medium made of Plastic Fabric Rubber Paint Feather Micro crystals For details see reportFour level of Low Cost.. and look up "Phase Catalyst Water" -- cont: 297 Copy Paste 6: Difference 2

slide 299:

• ■ TERAHERTZvague definition: 0.1 or 0.3 - 310 or 30Thz FAR INFRARED3-30Thz "CHARGED "CARBON ELECTRON EMITTER • Thz vs FIR SIMILARITY : -Crossed over frequency -Partially Mainstream Science illegal medical bioactivation effectssubstantial enough to replace part of mainstream medical with low cost if publicly endorsed -Self micro electric current generation effectsmedia level pseudoscience • Thz vs FIR DIFFERENCE:Imprinting method: FIRFar InfraRed wave or its bio- mineral info imprinted Ceramic Fibre or Plastic sometimes differ from Thz copying methodEMbalance.com gaiapower jp KWD.jp Akatsuka FFC WorldKlass Biopower gear+ -In Thz Super/SubCritical water treatment is used more often while in FIR Mixing Baking method seemed to be more predominant: Original bacteria or mineral to be imprinted is baked with ceramic at 1000-1300°C so living organism is supposedly dead yet its “information” or FIR oscillation is imprinted into new FIR frequency generated ion is emitted from copied /device for 1-5yrs or max 20yrs+ -Thz uses mineral nanoparticle fuse method more frequently than FIRmaterial is “fused” with substrate not surface layered coating. 298 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Copy-Paste1

slide 300:

• -- Thz vs FIR DIFFERENCE:Imprinting method: • These overall pseudoscienctized copying methods can be interpreted as semi-permanent partial shifting of normal mode vibrational frequency of one item to another: become partially "vibrationally same specie" by copying imprinting process - Does imprint process involve alteration of molecule bond length or angle that changes frequency absorption i.e. equivalent of Coupled Vibrations effects/Fermi Resonance/Electronic effects and Supercritical water method causes Hydrogen bonding change • Minerals used in imprinting or its "frequency copy": Guerite Silica Maifan Tourmaline Shungite Saugin Tenko-seki Limonite Zeolite Magny+ Also wide range of herbs are used. itself is actually mainstream science accepted and only occasional western media labeled pseudoscience PR firm hired to emphasize :2.5-30μm FIR range EM wave is linked to most non- metal physical matter resonance frequency has various unorthodox bio effects upon prolonged irradiation this is easily testable by using mainstream IR spectroscopy to check wave absorption peak of living organism: - cont 299 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Copy-Paste 2: Difference

slide 301:

• ■ CARBON/CHAR ELECTROSTATIC COLDPLASMA DEVICEall seem to involve microplasma effect: accompanying UV/EM field/Radical species/charged particles Similar is measured and commercialized by activation mechanicsnot imprinting of being exposed to ultrahigh pressured compressed carbon powder: Ohki Techno Carbon WaveTak Ohki+ or Burying specially processed solid hardwood biochar underground or mixed in concrete/building material:OrgaHexa+ or "negative ion" effect Microplasma/Electrostatic projection:Maruko Denshi JemSys jp + • When limit the effects to conventional cold plasma mechanicsunlike above listed types not usually involving FIR/Thz based disinfection healing wounds there is a surprising support of this low cost effective technology by western mainstreamIonMed BioWeld Adtec SteriPlas+. Different appearance effect but pseudoscientized Orgonite has same base mechanicsp366. • Also note: ●Japan has “major fringe” level of new age type products by using Thz/FIR ●Bioceramic FIR oscillation range is linked to medical use “Rife devices” frequenciesSh Vissman+ ● FIR devices can be resonating with bio- organism in standing wave formTos Komuro+. - cont 300 - 1: Applications

slide 302:

• ■ MISIDENTIFICATION: This presenta6on might misiden6fy Thz vs FIR vs Torsion etc product mechanics due to their similar effects sellers evasive mechanics explana8on: A Some devices contain all three capacity processed materials B Frequency crossover happens between Thz FIR wave C Last pages • has same bioac8ve effectsMetalMegajp+ by causing "perpetual electron movement": This mechanics also links to "orgonite" for weather effectsp366 D • also has similar : mainly Tungsten TrioxideWO3 or Titanium DioxideTiO2 with FPBp184 treated doped-modified etc. --cont: 301 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada 2: Identification

slide 303:

cont. • Thz vs FIR: ■ MISIDENTIFICATION: There are No-UV-requiredscience legal or even part illegal more of metal ion like reacon "photocatalyc" devices. This funcon area/capability somemes exceeds individual Thz FIR Torsion effect when combined eg Ecoprize jp Seiwa inc Kogyo Pla5num Photon Fujico HardFacing MaSSC Photo+ E This is not about idenficaon issue but • ceramic paint with FIR/Thz natural resonance frequencyhollow/vacuum ceramic microsphere based etc appears to match or slightly exceed 150mm thick convenonal insulaon material equivalent performanceAZ Technology Insuladd Hy-Tech Thermal Solu5ons Superior Products Interna5onal Super Therm Miracool jp+ or by 500nm ceramic useAdmatechs - Toyota - Adgreencoat + or ceramic paint that might far exceed convenonal insulaon available Enbio SolarBlack Magnovent Isola5ng Paint ATFI Cerablak GAINA insula5ng paint +. ORen they can display surface stac control self cleaning effect. • Effecve insulang paints are used as std process in electronics space some industrial purpose while a part of same large corporate user groups seem to not much in Europe mainstream approved in Japan common pracse of disrupve tech treatment by "trusted" mainstream NGO/media/government etc 302 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada 3: Commercialization Examples

slide 304:

Commercial • Thz Tech eg: Freshy/SolarSand Santa Mineral Spinor Stella Minimal Catalyst MICA Yav-1/Явь-1 Ecomile Thz Q- seal + A few poli5cal leaders pro athletes • etc known for above medical tech use Example of Potent “Magic Cards”/"Energy cards"/"Healing pendant" mechanics • can be: Mu5-layered ferro/paramagne5c symmetry sheets with bioceramic herbal coJon aluminium silica some plantseg Rudraksha etc or its oscilla5on processed by phase conjugated wave for prolonged dura5onor EM Thz wave to alter atom spin structure to create a monopole magnet like "vacuum gate" or scalar wave emiJerDav Wagner Tonomura Koltsov+. More conven5onal wording to explain can be: • layers of different electrical poten1al electroconduc1ve dielectric materials/insulator would generate micro current/micro EM field/micro FIR wave irradia1on for bioenhancement effectSat Moteki+ but in some cases this non-Hertzian wave based "subtle energy" effect can be allegedly dispropor5onally large physical scale"overunity": indica5on of informa5on based energy: This idea links to "Orgonite" idea with weather effectsp366 --cont: 303 4: Applications Magic Cards Make up linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 305:

Even More Far-Out - Highly Anomalous Unknown Maer • ORME: acronym of white powder that is claimed to be "Orbitally Rearranged MonoAtomic Element"Patent: Dav Hudson /ORMUS/WhiteGold Powder/M-State Matter of metal/Monoatomic Gold/Primary Matter/Powder form of gold etc: . Various indications it was identified prier to 1980s in Soviet Russia or ancient India . Fairly large number of esoteric type producers in West in connection to pharmaceutical element. : 304 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 306:

Even More Far-Out - 2 “Re”-Discovery Idenficaon • ■1: ORME/ORMUS inventionDav Hudson: Some std scientific protocol based experiments seem to exists but practically no officially published paper in direct relationPuthoff J Milewski+ claimed to be unidentifiable inert matter by leading universities/labs Elemental Analysis by conventional Arc/Spark Optical Emission Spectrometers burning lasts 15-20sec or other varied results show mix of silica + calcium bentonitethis in itself has some bioenhancing claims type or often other elements like precious metals. • But measured by unconventional Soviet method of customized 300sec types after 70seconds it shows to contain PalladiumPd PlatinumPt RhodiumRh RutheniumRu IridiumIr OsmiumOs. Conventionally only identifiable as "errors": inert mater with mass/weight/chemical element seems to change by time/magnetic field etc at same temperature/pressure. • Due to fundamentally different quality it is not even usual well coordinated mainstream debunking target. No clear trace of classified research found about this material. • Many ORMUS related claims have few replications even by inventors but at least unconventional pseudoscientific low cost methods of producing non- metal like powder from conventional metal is replicated frequently some by commercial producers though methods are not disclosed. 305

slide 307:

- 3 Levitating White Powder • ■2: ORMUS Material characteris2c claims: -Rapid or "becomes EMlight frequency wave or par2cle" under direct sun light and certain EM wave irradia2onsome call it weight/density changing or even claim “dematerializing” Also conven2onal maJer in contact with ORMUS might have levita2on effect • under certain condi2ons. There are fundamentally different types of anomalous EM proper2es found by lab testsPat Bailey+ Higher concentra-on found in fresh volcanic ash salt water some soil+ -Evapora2on might start with what appears to be levita4on effectie superconduc2ngD Nance+ or can be "explosive banishment with flash of light" when dry. Some rapid effects accompany gamma ray emissionDav Hudson+ low temp fission -White powder oily form and might be different state of metalincluding heavy metal - yet bioenhancingMa Pitkanen+ Product might be mineral mixed in with conven2onal materialpowder of silica calcium carbonate+Barry Carter+ --cont: 306 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 308:

• --cont: ■2: ORMUS Characteristic claims: -Bioactivation effect on plants/animals when ingestedAnd Noack+ frequently much more than majority of other pseudoscientized effects of 10-20 improvement levelmagnetic water Far Infrared wave irradiation etc: causes excitation of water molecules in bioorganism to increase its rubustness + close to likes of Sonic Bloom typesp261. Quantum coherence type effect biologically electrically: Quasiparticle Superconductive -Unusually high mental clarity enhanced brain wave function accompanied with general bioenhancementDav Kane+ Significantly increased rate of lucid dreams including for those who didnt even remember most dreams priorBarry Carter+ Rare case of ORMUS producers passed clinical tests professional witnesses Alphalearning Institute+Etherium Gold - Aulterra / Harmonic InnerPrizes+ also EM scrambling wave neutralizing effects or affecting DNA favourablyG Rein+ More like a part of spiritual practise to be qualified for ingestion to get positive physical effectsChr Emmons+ Anomalous bio effects including significant medical cure type tests attribute to ORMUS unusual EM wave propertiesDra Iliescu+ --cont: 307 Even More Far-Out - 4 Unusual Mental Clarity linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 309:

Even More Far-Out - 5 Philosopher’s Stone • -cont: ■2: ORMUS Characteris6c claims: - "5th state of ma-er" "atomically collapsed state"J Milewski: regular periodic table elements seems to become largely non reacAvechemically neutral but reacts to some magneAc field might transmute into a different ma-erK Rohla+. - Significant resemblance to ancient document/culture’s Alchem/Chrysopoeia or Philosopher’s Stone idea: Had long been part of "mainstream science" but clear historical record of occultR Ingalese+ secret society involvementFra Albertus+ substanAal occult connecAonHel Blavatsky+ someAmes officially banned by some govts unAl 18th century but top physicists/chemistsIsaac Newton Rob Boyle Hen Brand+ of the era were significantly engagedLau Gardner D William Hauck+ with unusual claims: Prolonged natural disease free condiAon/biological longevity might be • induced Extraordinary mental ability Signifcant medical cureRA Bartle-+ Development of unconvenAonal sense mechanism -"voice of God" -or hallucinaAon Anomalous type of low temperature transmutaAon not even claimed by fringe modern academicswhole low temp transmutaAon is currently mainstream invalidated: p373374: gold - white powder etcEJ Holmyard+. 308 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 310:

-Far-Out -6 Non-Biological Industrial Use • -cont: ■2: ORMUS Characteris6c claims: -Rare aempt for industrial applica4on by disaggrega4on of metallic structure into nanoclusters remove valance electrons/close electron shell structure: "orbital re-arrangement"same condi4on is created by mainstream idea of nuclei superdeforma4on induce electron paring: gravity field "thermodynamic overunity" energy produc6on by frequency resonance at lab level successcoupling of clusters with "zeropoint field"Gravity Control Technologies: Vikor Rozsnyay+: they claim to be addi4onally aemp4ng "deliberate maer materializa6on" and "instant long distance communica4on". Also S Greer+ One of Hutchison effects shows resemblance Also slightly resembles repeated success claims of electric field based abiogenesis. -ORMUS inges4on might show exaggerated version of: already mainstream claimed Electron Tunnelling effects at biological system contribu4on to bioenhancementDel Guidice+ hence biological superconduc4vityEH Halpern MW Ho+. Also powder itself is claimed to have tunnelling effect when repelling effect is observed under certain magne6c field exposureBarry Carter+ 309 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 311:

Even More Far-Out - 7 Mainstream Science Link • ■3: Mainstream science phenomena with seeming link to ORMUS claims: i -Simple observa.on effects similarity: ◆a-Superconducvity expels magnec fieldMeissner Effect: Also ORMUS is well known to be expelled by magnec field many ORMUS producers/experts claim to have seen tunneling effectsBarry Carter+ ◆b-Widely accepted that colloidal gold or nanocluster gold has strong photothermal effecthigh electron excitaon by photon absorpon: ORMUS might banish with lights ◆c-Nanoparcle/nanocluster gold being anomalously magnec might be related to "perpetual current"Rom Gréget+: perpetual electricity superconducve Nanosize metals show various unusual properes but nano gold tends to have more of it with unknown inconsistencies by convenonal measurementsVla Tuboltsev+ Same trend in bio-medial effect. ORMUS gold powder shares this character. ii • -SuperAtoms Nano/MicroClusters: a-SuperAtom: smicrocluster nanocluster : Catalyc ability melng point or parcle structure change etcKim Yamamoto Tak Imaoka+ --cont: 310 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 312:

Even More Far-Out - 8 Science Link- Superatoms • - cont:■3: Conven-onal science phenomena linked to ORMUS ii : SuperAtoms sebemblance to ORMUS: a: O"en depends on specific resonance • nanogeometry or of atomseg Na AlAl13 is most common: Shi Kanna AW Castleman PtT Herrmannsdörfer R König+ Au:GoldH Häkkinen+ +. ie: . ➢At made up of same of atoms its parQcle structure as temperature gradient shi"s etcRC Benirschke+ one of most stable structures is icosahedronsat least for gold nanoparQcles: Hyunsik Kim+ this also applies to water structureMar Chaplin+ • b-SuperAtom in other words: ➢Strong bonds with closed electronic shellsie inert by small of mulQple atomsusually less than 200 as if they are in a single atom’s electron cloudnano parQcles - nanocluster: "Monoatomic" behavior ➢“Magic clusters” ➢Homogeneous character of atom clusters ➢Nanosize parQcles of metallic elements -- cont: 311 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 313:

Even More Far-Out - 9 Science Link - Superdeformed Nuclei • - cont:■3: Conven-onal science linked to ORMUS ii: SuperAtoms: • c-In some cases SuperAtoms indicate cooper pair forma4onelectrons won’t get knocked away from the path: superconduc4vity at s4ll mostly less than 150K-123C but some cases possibility to be able to raise it to room tempKresin Ovchinnikov+ in future • d-Metallic nanoclusters phase-change into non-metal quality: ➢Surface plasmon resonance disappearno longer metal ➢Subnanocluster demonstrates “overunity” like catalyst/alloying effect increased is clearly more than surface area expansionYas Shimizu Hid Yasuda+ ➢Gold becomes catalystvan Bokhoven+ iii • -Super/ Hyperdeforma/on of Nuclei: Some superdeformed nucleipar4cle accelerator generated off-centre collision of two nucleus doesn’t last long of more than 2:1 ra4o off sphere diameter of atom might demonstrate superconduc/vity and become higher energy high spin state can even fissionA Sandulescu RK Gupta+ or demonstrate quantum tunnelingS Leoni Lopez-Martens+: Would superdeforma4on itself promote electron paringcooper pair Also occurs at diatomic moleculesDen Bonatos Daskaloyannis+. -- cont: 312 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 314:

Even More Far-Out - 10 Science Link - Disappearing Polymorph -- • cont:■3: Conven-onal science phenomena linked to ORMUS iii : Transmutaon: This method can be used mainstream-science-legally via nuclear reactor or parcle accelerator to make Gold from Bismuth Mercury etc many other elements are transmuted by this waylead to gold is sll rejected by outdated academics but producon cost is much higher than mining ORMUS achieves same parcle excitaon by unconvenonal super low • cost methodsSewell Ward+ iv • -"Disappearing Polymorphs": mainstream accepted convenonal idea of "exact same" method of manufacturing specific crystalline structure from same material yields different inconsistent crystalliza3on results in some cases it changes structures a7er once crystallizedDunitz Bernstein+: finally becoming science approved idea. Also confined water can form three kinds of ice phasesphase transi3on into amorphous hexagonal rhombic bilayer ice at room pressure depending on the E- field strength: differently from high pressure based crystalZhenyu Qian+. -- cont: 313 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 315:

Even More Far-Out - 11 Science Link - Superconductivity -- • cont:■3: Science linked to ORMUS iv : "Disappearing Polymorph" ORMUS can be clearly affected by some household level electric appliances if • less than 0.1m vicinity Its researchers oen claim geophysical cosmological or weak EM wave/field related factor or even producing persons personality mind can significantly affect final product outcomeD Nance+: sign of "subtle biofield" - Just like Disappearing Polymorph inconsistent phase changes seem to occur in ORMUS even when treated by supposedly exact same condiTons. v • -Cavity resonance of visible light freq EM wave based Room Temperature Bose Einstein CondensateBEC produced by trapping polaritonstanding wave photon: quasiparTclesingle unit behaving group of parTcles/Bosons Aya Das et al or by Coupling between electron-hole pairs photon fieldJD Plumhof Thi Stöferle +. At 2016 DA Bozhko et al semi disputed on interpretaTon: is it really only heat causing it as mainstream insists or also certain wave form pair of specific EM pulse frequency can affect 314 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 316:

- - 12 Science Link - Superconductivity 2 • - cont:■3: Conven-onal science phenomena linked to ORMUS: v: Many other ways to create low temp photon BECMar • Weitz+: Quantum coherence. Also similar mechanics seen in Time DilaAon Effect generaAon methods vi • -Super minute second Room Temperature SuperConduc3vity is already mainstream acknowledged: infrared laser pulse modifies/shiKs laLce structure to remove electrical resistance to enable high-temp superconductorAnd Cavalleri+ or via "metastable" Metallic Hydrogen which is finally semi mainstream approvedSilvera Dias vii-Two dimensional superconducAvity maintained even at ultra-strong magneAc fields due to quantum mechanical wave of electrons not cancelled by three dimensional diluAon: wave reinforcement is done by restricAng electron standing wave layer to one electron thickAnd Lebed+ viii-DNA superconducAvityAli Kasumov Pjo Garjajev+: SAll debunked in West due to Russian connecAon But DNA nanowire mix superconductor is officially recognizedAle Bezryadin+ ix-AnA-Ma_er Some of accumula3on/produc3on methods of ORMUS • /like material or GOLD from italso p373: ■A- Magne3c repulsion vortex form water to trap ORMUS from spring or ocean waterMiracule Water CherokeeGold+ much less/no yield from processed salt/pure water ■B- Chemical process of Metal by H2O2/HCl or of Sea water by raising pH upto 10.75 with NaOH etc. --cont: 315 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 317:

• --cont: Production Methods : • ■C- Continuous heating of certain soil or organic/non organic matter ■D- Condensing from air/flue gas and subsequently GoldАнастасия Викторовна ДашковаAV Dashkova /Амурский научный центр Дальневосточного отделения Российской академии наук/Russian Academy of Science Far Eastern Branch+ • ■E- ORMUS related Silica/Glass + Microwave based disruptive orders of magnitude lower cost “pseudoscientific” Gold production methodMar Burger J Milewski+ some attempted commercializationBlue Eagle Alchemy+ then quickly retractedOther “pseudo alchemy”: p373374 ■F- Similar claims to ORMUS Electrolysis use: -Metal slurry white powder accompanied with ball lightning by Plasma torch of distilled water with resonance or mobius-figure8 stripVachaev Egorov Pavlova Water might become visibly viscous after prolonged mobius strip circulation with extraordinary bioactivation effectS Seike - + • -By DC Electrolyzer: HydroPlasma: Revitalized BiogenicВМ Инюшин – VM Inyushin -GANS: GAs in Nano Solid State - most similar to ORMUS in this "F" category also they emphasize mental "attitude" during productionM Keshe: this specific tech effect seems valid but with several contradictory inconsistent claims or drastically unconventional tech mechanics explanation without experimentation or sufficient backup data from the inventor though some of his world wide assistants /experimenters provide more coherent explanations --cont: 316 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada - 13 Production Methods

slide 318:

• -- cont: Some of accumulation/production methods of ORMUS/like material or GOLD from it:■F- Similar Claims to ORMUS: • -HHO fuel cell white deposits partially not conventionally identifiable or Accidental but frequent production of "mysterious white powder" by AC Electrolyzer Kangen.co.jp: Hid Hayakawa -Nano gold: Fairly common mainstream academic/industrial production of colloidal gold or gold nanoparticles seem to demonstrate similar effect as ORMUS/"Monoatomic Gold" on biofunctioning DNA electrical effects • At current undeveloped stage ORMUS is sometimes recommended to self produce for own consumption since there is no std method to confirm if final product is genuine: Generally not possible to strictly differentiate from other matters/minerals/metals in powder form Observation of production is critical identification method as production process itself is significantly to affect or change its quality Unknown mental state and intent of producer when ORMUS collected becomes a product quality risk factorsome prominent researchers-producers seriously think mind affects product effectiveness by experience. • Creation of more comprehensive producers association/coop/research group is desired by those involved. 317 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada - 14 Other Likely Related Material

slide 319:

Free Energy Inventors “Dissident” Scientists: Other Evidence vacuum energy extrac.on type thoughts by inventors dissident scien.sts: ● How do new stars get energy for explosion ● Planck’s resonance hypothesis is overly discounted ● S.ll denied Unruh Effect ● Repeatedly recorded but ignored nuclear explosion test’s thermodynamic closed system based overunity effectscaused by rapid conversion of maHer to energy before "space- .me can adjust itself": hence it can also accompany .me/dimensional/gravity warp at right condi.on. • ● Aharonov-Bohm Effect ignored in electrical engineering ● 100volt/meter charge dif. at ground Hand made electrosta.c reaches 10000v • ● Sonoluminescence Cavita.on -by Casimir force ZPESchwinger+ ● “Energy induc.on”: Shubnikov-de Haas-van Alphen Hall EffectQ- oscilla.on ● Atom’s Electron orbitals are standing wavesMi Wolff+ ZPE field entrance+ 318 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 320:

Free Energy Inventors Scientists: Other Evidence:2 • -cont: vacuum energy extrac2on type thoughts by inventors dissident scien2sts: • ● Quantum noise can be amplifiedPW Milonni+ Use of Torsion pendulum is effecve Also Geometry of conducng surface of Casimir plate significantly increases extraconSK Lamoreaux+: Some of science legal micro generators goes beyond micro vibraonsp16-18 p25-28 macroscopic Persistent Current genera1ng metals etc a few of which are even commercialized ● Why isnt there more research on boosng power of science legal microelectric generator from Casimir force • ●Officially recognized photon extracon from ZPE fieldp341 ● Werent there o\en more crystal radio/foxhole radio received broadcasng during pre WW2 than with power transmied Mainstream skep1cs exclusively skep1cal only about non-mainstreamers ● Why believe in groups who only queson those who queson authorityMiles Mathis+ ●“Pseudoscience is like jailbroken iphone”: shouldn’t be admied to exist to be discussed by credible people ● Sciensts promoted by proving exis1ng idea not by ques1oning it important to avoid “controversy” which is easily created by large media/PR firms backers: 1-Compartmentalized ignorance 2-Priority on fast profit grants career+ 319 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 321:

LENR - Cold Fusion 1: Update LENR is in “Virtual” acceptance of its effects by mainstream scien:sts: academically not • beneficial to deny 3000+ western peer reviewed reports. Different hypothe:cal phenomena names exists: LENR LANRLaJce Assisted Nuclear Reac:on CANRChemically Assisted Nuclear Reac:ons CMNSCondensed MaOer Nuclear Science etc. Resonance based Widom-Larsen theory seems to be in lead. Koonin Seaborg Morrison+: these debunkers are less less quoted even by many Western mainstream medialast gate keeper while increasingly accepted by Science/non-English lang. medianon western Europe Subtle but rare Wikipedia split by languageeg Dutch/German vs English “Official” acceptance might come upon before academic agreement on mechanics: how to overcome coulomb forceelectrosta:c repulsion Helium transmuta:on in low temperature etc Wide range of varia:on/proprietary tech exists par:cularly with heat genera:on: Nanopar:cle/film coa:ng Acous:c cavita:on/ Sonoluminescenceo\en with notable radia:on -neutron effects Gas phase Glow discharge EM pulse + Known 10+ LENR patents granted in the world - 320 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 322:

LENR - Cold Fusion 2: Update/ Who is Involved Usually ignored but many similari2es with inventor energy techs: Endothermic effectoccurs with cold electricity Faradays low breaking over-unity hydrogen produc2onHHO: T Mizuno+ Commonly observedif measured transmuta2on effects. Who is involved • Considerable overall public presence by Italianlargest European power importer and • American na2onals US Navy but high likelihood of many unknown covert/clandes2ne /classified related research deployed applica2on involving corporate govnt agencies military groups. Ac2ve research at major • corpToyota Aisin VaVenfall ENEA NASA Na2onal Instruments ST Microelectronics Boeing Nissan Airbus Mitsubishi Hvy+ At least par2cipated in some levelShell US Navy Chubu Electric Saipem Siemens+ Mainstream linked research group • SRI Elforsk-Energiforsk Con2nuum Energy Tech Technova Kurchatov Ins+ mul2 billion inves2ng companySunrise Cherokee Vanterra- TEM Woodford + gov’tsUS Italy Sweden Russia Japan China Ukraine+ official recogni2on by world largest financiersBlackRock+ unnamed co.: Volvo ABB Gates founda2on geopoli2cally more neutral-diverse Breakthrough Energy Coali2onpossibly conserva2ve Western establishment unfavored+ 321 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 323:

LENR - Cold Fusion 3: Commercialization Candidates As of Sep 2017: Commercialized LENR generator is not mainstream • endorsed/reported as valid. And rather unnaturally there is pracDcally no official progress of technology towards commercializaDon by any of research companies for last 10+ yrs except the market leader E-cat. But applying examples of other fringe inventors various high efficiency power generators it is probable that a dozen companies could have been running certain type of projects/prototypes /covert sales with a hold up for open full commercializaDon: Following companies are general leaders 1-15 • 1- E-Cat: Energy Catalyzer/Leonardo CorpA Rossi: Italy their associates conDnue: - to claim/indicate expanding pilot commercial projectsat least 20- 100 or more units sold - Web sites: ecat.com ecat.techRo Green: Australia- order taking web pagesmostly mainstream ignored have been acDve for a few yrs markeDng to industrial users Mar 2016 Dispute over non- payment of contracted funds with close US collaborator over the years Industrial Heat who suddenly now claims "e-cat doesnt work" at all. • ■ Warranty is COP6 for 20yrs : Require “rouDne due-diligence process compliance” by seller set criterianon disclosure clause Ded even to Western intel/military consent- due to fundamental paradigm changing nature But actual efficiency is more like COP20-50 --cont. 322 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 324:

LENR - Cold Fusion 4: Commercialization Candidates 2: E-Cat Brilliant Light Power -- • cont: 1- E-Cat : • ■ Industrial Units:-1MW electricity generator -Heat generator and ”Current release is gathering useful data to feedback in prepara6on for the mass open produc6on" ■ Residen:al units Direct Electricity generatorEcat-X Mini 100W portable deviceQuarkX: pending release ■ Replica:on claimedJa Cole Parkhomov+ ■ Targeted by persistent discredi:ng work of some LENR research insiders • 2 Brilliant Light Power - Suncell: ex Blacklight PowerRan Mills US insists mechanics is not cold fusion or LENR claims prototype/commercializa:on ready since 2008 with no products sold They have been receiving highly unusual mainstream responses following ■ a-f as “pseudoscien:fic free energy tech”: Compared to several 1000 inventor tech inves:gated treatment of this tech shows signs of US Western establishment group split. It is possible some kind of prepara:on took place to allow official “free energy”with this tech from late 1990s but stopped. --connue 323 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 325:

LENR - Cold Fusion 5: Commercialization Candidates 3: Brilliant Light Power: Replication -- • cont: 2 Brilliant Light Power: geopoli5cally unique a9ributes: • ■ a-Distancing self from “Cold Fusion safe net” yet Well funded by major mainstream investors total 80million+ US grant seems to have escaped fraud charges/asset freezing/tech classifying/ “accidents” or “scandals”common for high profile inventor "science law breaking" tech over 20yrs • ■ b- Mainstream scien-sts who debunked their tech became quiet when warned of lawsuit R Park Ph Anderson M Kaku Pa Grant ■ c- Top university/industrial academics risking career by endorsingTe Copeland Ja Push He Weinberg A Marchese Ramanujachary Ra Booker R Maas+ Univ academic replicated PM Jansson: Rowan univ Ge Kroesen: Eindhoven + while various major groups across west make strong effort to cricizeNASA Nobel laureates+ • ■ d- US Patent was approved once then withdrawn aer ■ e- Top industry people parcipang Sales pre-agreement with large industrial customers cont: 324 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 326:

LENR - Cold Fusion 6: Commercialization Candidates 4: Brilliant Light Power: Wiki War -- • cont: 2 Brilliant Light Power: geopoli5cally unique a9ributes: • ■ f- Trace of significant Wiki “edi3ng war” with over 3000 changes at company wiki entry: “pseudoscience debunkers” are well funded/manned and has extremely strong clout in wiki usually wins easilyfringe editor oen banned with no clear reason but in “blacklight power” entry inventor side also seems to have clout or can afford to have many editors banned Mechanics explained clearly as a part of comprehensive new classical quantum • physics theory: similar invenFon asserFon/theory made by othersde Geus R Carroll Ma Goldes+ • ■ Atomic hydrogen reacts to various catalyst and reduced to lower than grounded state of energyless than zeropoint energy state called “Hydrino” as hydrogen electron orbit shrinks. This reduced energy state allows energy release: Heat Photonlight. This is one of their fully mainstream rejected claims but 2016s mainstream confirmaFon of Time CrystalNor Yao+ backs it up parFally for "perpetual movement at ground state"but no energy recovered ■ CombinaFon of many catalysts Some of disclosed ones: Potassium LiH NaH etc --cont: 325 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 327:

• —Cont: 2 Brilliant Lightex Blacklight Power: mechanics explanation: • ■ Atomic hydrogen reacts to various catalyst and reduced to lower than grounded state of energyless than zeropoint energy state called “Hydrino” as hydrogen electron orbit shrinks. This reduced energy state allows energy release: Heat Photonlight. This is one of their fully mainstream rejected claims but 2016s mainstream confirmation of Time CrystalNor Yao+ backs it up partially for "perpetual movement at ground state"but no energy recovered ■ Combination of many catalysts Some of disclosed ones: Potassium LiH NaH etc • 3 BrillouinGodes: US claims prototype stage with simpler mechanics precision temperature control Major lab linkLos Alamos SRI: Licensed in South Korea/Canada 4 Phonon Energymerged with Greek-Canadian DefkalionUS Little publicity Aerospace target Ecat mechanics • 5 Nanortech-JetSwartz: US successive consistent “overunity” production well over 10yrs • 6 Toyota-Aisin-TechnovaJapan multiple European locations 7 Mitsubishi Heavy IndustriesIwamura+: Japan Transmutation/nuclear remediation focus Surrogating research for other major Japanese corporates 326 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada LENR - Cold Fusion 7: Commercialization Candidates 5: Brillouin Phonon Energy etc

slide 328:

• 8 NASABushnell J Zawodny+ : US Space 9 US Navy-SPAWARMosier-Boss+: "Nano Nuclear Reaction" Link to several univ. Purchased Ecat units Officially terminated research Multiple division research could continue in classified manner/compartmentalization. Not necessarily for energy use • 10 Energetics TechnologiesIsrael-US no recent LENR info after moved to US 11 KresennOvidi Celani: UK-Italy 12 NICHENERGYPiantelli: Italy Stated commercial ready in 2013 13 ST MicroelectronicsMastromatteo+: France-Italy little public info • 14 Purratio-AquaFlameR Reichmann: Germany low key but some western patent granted also indicated commercial ready • 15 Clean Energy Technologies IncJA Patterson: US replicated by academics: G MileyLennuco D Cravens Q Bowles little publicity/action after inventor died • ➢ Other organizations generally not expected to have prototype/pilot projects or not even thought to be in LENR business but never know… 1-EtiamSoininen: Finland 2-TSEMLa Gatta: Italy hosted recent LENR conference accompanied Bill Gates to ENEA lab visit US Navy link 3-LennucoG Miley: US cont: 327 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada LENR - Cold Fusion 8: Commercialization Candidates 6: NASA US Navy Kresenn Purratio +

slide 329:

• 4-Thunder FusionRug Santilli- mainstream scientisttwice nobel nomiee yet highly knowledged in various “pseudo-scientized” invention effect industrial application energy tech overall physics-chemistry: US: Magnegas Remediation Concave lens telescope to detect Antimatter or “Invisible Terrestrial Entities” of first kind second kindpossible some relation to “Rods” or “Space critters: J Escamilla T Jonestroem TJ Constable J Bro Wilkie+ etc 5-CIAEChina+ • ➢ eg: “real pseudoscience” HHO gas etc claim on outrageous side effects -Proton21Sta Adamenko: Ukraine Extensive professional documentation theory -Many Hydrodynamic Cavitation companies claimed commercialized openly marketed in ex-soviet as overunity devicesPotapov etcp136 also simple Electric pulse amplified Ranque-Hilsch vortex tube hydro cavitation with likely easily scalable systemНМ Ревинов+: This device has been running since 2006. -BingofuelJL Naudin: France --cont: 328 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada LENR - Cold Fusion 9: Commercialization Candidates 7: Thunder Fusion Proton21 HydroDynamic Cavitation

slide 330:

• ➢ : -Leopoldo Pirelli High SchoolU Abundo: Italy -H-catJu Church: US -Деметра-Гея Trenchev-Borisov: Bulgaria commercialized then retracted -Bolotov-Mordkovitch Ukraine -Ecowatts C Eccles: UK several univ. academic endorsed went underground etc • ● What happened to various groups with LENR related tech with well witnessed results and disappearedeg Hyunik Yang Koldomasov: PiezoElectric based • ● Why isn’t there much mainstream high profile research as of 2016 in Germany UK Canada Brazil Israel India US Marine/Army/Air force DARPA Russia/China military etc • ● Also some researchers link LENR to small scale pure nuclear fusionwithout fission bomb for high altitude/war/underground/magnetosphere-ionosphere- geo engineering/space useDel Guidice+ 329 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada LENR - Cold Fusion 10: Companies Low Key Mainstream Ignored Types: Bolotov Ecowatts +

slide 331:

Bright Update Forecast: LENR Others Key is to broadcast success at major industrial name /government client sites • yet under emphasize public success might be preferable in order to smoothen gradual transion that is economically less disturbing. Although in micro scale there are already small • commercializaons of “free energy” tech available. None of those commercialized products are WESTERN MAINSTREAM EMBRACED as of 2016 Mainstream s+ll debunks even marginal 5-15 level residen+al energy bill savingonly Actual Power is charged: or low cost actually science legal Far InfraRed wave based Power Factor Correc+on orp150219220 Magne+c/FIR fuel treatment. But this might be natural considering it took 100yrs for electric car 40yrs for thorium power generaon to just return to market place. Hydrogen car hasn’t even really returned for almost 100yrs. This research projects 20yrs to replace large majority of higher • costhydrocarbon or convenonal cost green electricity generaon system aYer first full open official “free energy” is marketed while other uses industrial process could remain as main method in various forms. Officializaon • of "free energy" can trigger large realignment of business financial Geo polical structure world wide: Who are Losers vs Gainers 330

slide 332:

“Free Energy” Impact Breaking Power Balance: Who Might Lose • Oil N-gas Coal related Infra Storage Transport Chemical processeg “free” electrolysis of water cryogenic air for nitrogen to make Nitrogen fertilizer/Ammonia Chemical separation by "freely compressed air” operated Vortex tube : lower cost develop new industrial process product end-use RDeg mix with HHO use Super Critical water for refining/liquifying Use shallow CoalBed Methane or Gas Hydrate incorporate CO2 recovery hydrocarbon production – see below • Also their "fossil fuel" groups geopolitical gain might exist if they use abiotic hydrocarbon production idea that is at least partially virtually undeniable at this stage in order to combat CO2 exclusive catastrophic global warming idea: but currently hydrocarbon industry is heavily controlled by interlocked mainstream group that also holds strong stake in environmental industries govt media intel commercial bank etc hence concerted mainstream appeal is unlikely to occur • Conventional Cost Green Energy : to continue to implement unused fundamentally different/modified concepts - mechanics Specific niche for: Time-Location-Positioning-Raw material-Non EM environment needs etc Once failed tech or previously rejected tech should be revisited examples: --cont: 331 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 333:

“Free Energy” Impact Breaking Power Balance: Who Might Lose 2 • --cont: Conventional Green Energy: innovation: WINDneed more than just large aeroelastic blades/direct drive generators. If invested sufficiently technically easy for majors to develop new techs eg: WhalePowerF Fish Riblet film tech Honeywell-WindtronicsIm Mahawili Selsam turbine Large maglev rotor - VAWT Extreme weather: IcewindAsgeirsson Contra-rotating turbinesCounter inertia mutual recovery of turbine wind Sweep Twist Adoptive Rotor Hydrostatic Wind turbine Sway TurbineEy Borgen Regenerative brakingEna Yelkapan+ etc see also p90-94 SOLAR: Schabflander’s Ga+Al type solar cell hydrogen electrolysis combine Use of High performance ThermoElectric/photovoltaic etc device for solar heat conversion etc see also p75-89 Biomass WtE- eg: Full use of Sub/SuperCritical water for liquefaction gasification Cold or Steam Plasma Hot Plasma gasification with MHD power recovery etc • Larger more important ramification of related vested interests: Investment funds Collaterals CDS Tax revenue Science-Media credibility Peer Review “science exclusion system” Enviro-Energy NGOs Research funding --cont: 332 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 334:

-“Free Energy” Breaking Balance: Who Might Lose 3 • cont: Vested Interests : • ◙ Industries: Environment Carbon sequestration trading Gov’t infra Big Energy Storage-Transmission. Precious metal might be made cheaply by science legal heat/collider based transmutation with "unlimited free energy". Construction Civil Engineering can use unlimited energy based Electro Remediation Electro Osmosis- migration based Geosynthetics to obviate digging/chemical industry services • ◙ Future business opportunities no lack in water availabilitylow cost desalination/food production etc: “Limited supply” price fluctuation derivatives /shorting profit financial weapon by large speculators. Oil reserve currency international trading finance currency Energy carbon derivatives Less wars debt Potential loss of resource stock asset speculators world economy influence tool This area seems to be getting ready for "reset" not just for possible energy but also for many different aspects of fundamental change with emergence of multiple strong virtual currencies in addition to Bitcoin. • Its possible they dont mean it but all industry loosely Interlocked Western geo- econo-political-media-NGO-super wealthy alliance often appearing to be as if aiming for limited resource paradigm based technological world controlPre 1950s eugenics official comments technocracy CO2 exclusive catastrophic climate change sometimes appearing to be over restricting information debunking like there is no such thing as outside of mainstream narrative reality by mutual financial injections benefits various interventions Above high wage jobs stakeholders 333

slide 335:

“Free Energy” Impact Establishing New Power Structure: Who Might Gain • ◙ Countries: Import oil/gas dependent Non 1st tier member of world banking system IMF/WB debt ridden ◙ Fresh water shortage regions: easy low cost water by “unlimited energy based” desalinationelectrodialysis distillation etc Atmospheric water generatordry weather working type: eg AirwaterGreen ElectroScavenging effect based Rain generation: eg Meteo Systems Unlimited deep digging for unlimited waterO Plümper+ eg Primary water institutenote these commercialized effects are all duly rejected as "placebo effect" ◙ Communities: Smaller unit communities remote location “independent unaffiliated” private public companies Farming ◙ Industry: Hydro-carbon material based manufacturing other than fuel refining Transportation: Tourism Mining Commodities Trading • ◙ Both slants in energy intensive process industries can benefit lower cost: ► Coal-Gas-Oil : BF Steel Cement-Lime Petrochemical Glass Food Clay+ ► Electricity : DRI-EAF Steel Aluminium Chemical Textile Industrial gas+ ► Both heavy : Pulp-Paper Fertilizer Mining • ◙ Fuel Cell if incorporates HHOPEFC test results Small Energy Storage • Financial group Speculate on new growth stock with price fluctuating capability 334

slide 336:

Disrupve Tech Co-Existence Example: • Disruptive tech co-existence tech model : commercial product/company examples ▌Energy Related: Marginal saving magnetized fuelAlgae-X Arionic+ - Torsion/FIRBE Fuel Saver Ökodrive PowerPlus Superzoil+ Air flow controlPlasma Stream High saving Power Factor CorrectionGesper Systems Schlautech Ecosmart Pacs Energy+ ▌”0 light Photocatalyst”: Fuji Kihan TitanTitanystar Selfeel Hitachi platinum fridge+ • ▌NonCloud Seeding Climate Engineering: -Hail CannonEggers Inopower+ -Pulsed Infrared-EM wave ionizingMeteo Systems Toyer Rainmaker+ added use of SatelliteAquiess -Orgone/Scalar types can be extremely powerfulp320 -1Aeg Etheric Rain Engineering+ ▌Water: MagneticPolarint no Mediagon + Electric PulsePlanet Horizons+ TorsionAquaKat+ Catalytic metal alloyAgra Tron Aquabion + with Resonating spiralνG7 - NewG7+ Vortex Watreco Grander Water+ Mineral bioceramicDileka Saiseiko+ LaundrypureWash Xeros Wash+ Hot water herbicide Cardley Wave Weedingtech+ AerationOloid.ch+ Sub/Supercritical water toxin disposalGeneral Atomics SCFI+ Desalination SonCav Vorsana+ Ozone EOI SB100+ UVsteriPEN+ Rankine Vortex fast coolingSpinChill V-Tex Enviro-cool • ▌ : BiowashHesser+ Sonic Bloom EMHiga Mebiol TreeTPee Groasis Tal-Ya • ▌ Oil-Gas Industrial Process: ElectricMPK-VNP Techprom+ MagneticRFG Petro Scale- X MFC+ TorsionEnercat Wellan2000+ Plasma ResonanceEcoTech EOR+ • ▌ Others: Alloplant AmosilQ Grancrete Nevoton IncreWeld Graphenano Consumer useable compact Near Infrared SpectrometerSCiO ASD+ Hypnosis etc 335 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 337:

If LENR is Accepted First -1 Inventor Tech Status • Very small but steadily growing users of inventor tech p148-182 esp. for “part free energy” on-board HHO emulsified water FIR/Magnet fuel treating devicesFar exceed 0.01 market share in some nations eg China Bulgaria+ Ion Cavitation heater yet other “full free energy” techs are mostly in low practicality as raw tech phase prototype: • ◙ No standardized review No tech association No full Western mainstream endorsed open commercialization inventors isolated they tend to believe to be “first” in world when numerous similar claims exist in past mostly small power 30KWh: Foster ground for deception ◙ Often Sole inventor is a sales rep tech server might have “out of box” communication manner business style beliefsS Allan ◙ No local support due to non-“public consumer physics” nature ◙ Some of confirmed working techs are still not replicatable by 3rd party ◙ Cases of stock traded co/public institution prosecuted by use of “pseudo science” • ■ But experienced buyer concern of “science contested energy” is now similar to already commercialized “free energy techs”p148-182 indicated in Baldface Dark Blue • ➢ Previous focus was to differentiate 1-Fraud 2-Works occasionally vs 3-Works Normally.➢ Current focus: to tell gap in Performance Price Reliability between inventions: i.e. heat vibration durability reliable service operation instruction warranty works➢ Companies conduct low-cost unofficial pilot projects on back guarantee basis 336

slide 338:

If LENR is Accepted First -2 Inventor Tech Open Source Would it lead to • inventor tech academic review: Inventors had long been isolated self taught in development but are finally starng to turn to informaon exchange open sourcing mechanics disclosure ps • 1-Ambient power inducereg: Kapanadze Lindemann Aaron Murakami + 2-Magnec motor back EMFKeppe Hamel Ainslie Bedini Stovbunenko+ 3-Rapid HHO-Brown-H2 gas produconH-Cat GEET Ară Gabriel-Neculai+ 4-LENRRWGresearch+ 5-Hydrodynamic CavitaonPP Fominskiy+ 6-PyramidTrawoeger+ ■ Webfree-energy-info Rexresearch Panacea-Bocaf Peswiki Energec Forum American AnGravity+ ■ LENR cold fusion related updateslenr-coldfusion cold fusion mes + ■ Oen fragmented unprofessional looking/style presentaons • Some inventor tech seems to be backed by mid-sized corporate/3rd world gov’t installed at pilot projects military tests+e.g. Hidro Rosch+ LENR acceptance can cause it to surface as official producon of mulple “free energy” mechanics it can suddenly become “norm” 337 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 339:

If LENR is Accepted First -3 / Inventor - ZPE Type Has More Impact Mainstream tech: Cavita0on progress • Nanospire + LENR link ICFusion experimental success 2013more energy produced than consumed to ini0ate new low cost Magne0zed Target Fusionalso op0on for anomalous rota0ng plasma effect genera0on. Taleyarkans top mainstream academia suppressed or likely na0onal security type classifiedRos Tessien: Impulse Device+ acous0c fusion is quietly carried on by other mainstream groupsWyl Dunbar: AFTEC+ Inventor techp148 • -182: Top 3Ambient electricity Counter EMF HHO are un- regulatable disrup0ve portable lowest cost Or Counter EMF reduc.on tech to legalize first than later more disrup.ve Counter EMF harves.ng tech . Also HHO Aneutronic Fusion Plasma in noble gas can be looked first with closer link to LENR 50+ Water emulsifica0on for obvious ease Would Russian- Ukrainian type commercialized over-unity cavita0on device be accepted Would this relax aversion of funding mainstream science accepted solid state • type device into full high profile na.onal level media endorsed research : ThermoPhotoVoltaic/ThermoElectric/ThermIonic/ThermoDielectric /PyroElectric/TriboElectric Metamaterial based or Can0lever oscilla0on ambient electricity harvester Water random ionic movement harvester All EM acous0c wave conver0ng Rectenna other nanogenerators p16-34 --cont: 338 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 340:

Inventor - ZPE Type Tech Has More Impact - Why 1 Would this promote • zeropoint energy extrac6onJovion corp+ - Energy flux in vacuum at Zeropoint0K -273°C 0 electrical charge is science consensus But tapping energy is s6ll officially minority theory despite repeated mainstream accepted demonstra6onsp341 Piestrup Turtur Fed Capasso Haisch Rueda Clarke Yilmaz Puthoff Pinto Moddel Da Cole+ Regardless at this rate many mainstream methods across the board would con6nue to get closer to free energy status anyways from solar wind hydrogen produc6on etc Compared to LENR • INVENTOR techp148-182 seems to be more linked to ZPE extracon and might HAVE MORE IMPACT: and o\en discussed inventors’ ideas explain WHY■: ■ Gravity iner6a mass is EM wave like vibra6on effect of Self Organizablespin wave energy in vacuum field where basis of ma`er informa6on existC Swanson Schempp Jahn Bohm Baud Lazlo Wheeler G Rein+ physical reality might be based on informa6onA Zeilinger+ • ■ Looks "overunity as closed system" only if ignore vacuum-ambient-sta6c energy It can be tapped: EM energy-dipole is asymmetrical between pos-neg in weak interac6on it is Not Always Random Flow in a direcon without any input Haken LeeYang Pregogine D Solomon+various iner6a drives p171172. --cont 339 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 341:

Inventor - ZPE Type Tech Has More Impact - Why 2 -- • cont: Inventor tech o.en links to Scalar/Torsion: Also long accepted CP viola2onviolate Charge Conjuga1on Parity/symmetry invariance ideas finally in process of being acceptance now such as: Time Reversal Asymmetryconfirmed by BaBar-Belle-CERN in B Meson system can be tricked to produce "free energy"photon interac2on/op2cal isolator heat ingredient dif rather than "to prove 2nd law" Note Arrow of Time reversal topic is s1ll resisted or fudged/avoided as otherwise closed system "energy overunity"/nega1ve entropy becomes official as one of reasons • ■ Torsion/Scalar connec1on to vacuum related effects shown by repeated effectsp197-241 ■ Terahertz wave produced by same Ultrashort pulse like “ambient free energy”p292-303 ■ Russian academics extract plasma discharge from vacuum but ignored Chernetzki Frolov+ ■ Even Western mainstream voltage fluctua1on from vacuum since 1980 is s1ll ignoredRoger Koch+ -- cont-- 340 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 342:

Inventor - ZPE Type Tech Has More Impact - Why 3 ZPE linked inventor techp148 • -182: now “Dissent idea” indicated by “ ■” is joined by Increasing number of mainstream groups approved ideascience media reports as "real": ■ • ■ Western Science approved Photon observaLon in vacuum Nori+ Its extracon success from vacuumDelsing Lähteenm äki+ It was sampled by EM field vacuum fluctuaLons Riek + also similar effects at p22 -4-f -1 . ■ AnLgravity effect by Repulsive Casimir Force vacuum/ZPE energy at nano level: Intravaia+ At least MEMSMicroelectromechanical systems should be able to run by Casimir force Bordag Mohideen R Forward A Gusso+ ■ Casimir force can be controlled by a charge Klimchitskaya Mohideen +. ■ Resonance frequency EM pulse can cause superluminal travel Lijun Wang R Gauthier+ ■ COP2 Thermoelectrically pumped Light -Emicng Diode Par Santhanam+ ■ Direct sample of Electric field Vacuum fluctuaLons Alf Leitenstorfer et al: Inventor tech • oeen links to Scalar/Spin-Torsion wave/resonance effects at its energy trigger or take far less energy to do mafer’s state changing/new creaLon/stabilizing compared to convenLonal methods Shironosov Blekhman Filatov Poincare+ -cont 341 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 343:

Inventor - ZPE Type Tech Has More Impact - Why 4 • Hence inventor tech official approval is more disrup4ve than LENR for academics but prac4cal physical effects are further more "detrimental" for Western business/economy infrastructure: Inventors can “adjust frequency“ to other beneficial effects for commercial purposes: Wil Reich: Weather Psychology • Searl/Tomion: Gravity Kanzius: Medical Gariaev: DNA Schauberger: Water Pa Flanagan: Geometry P Callahan: Farming Ebner: Gene expression change Boyce: Radia4on + • Inventor tech acceptance could cause their related low-cost effects to be also officially invesgated on tenured level academics widely and.. • This might ul4mately lead to Western mainstream acceptance of paradigm shiVing resonance effect/Torsion-Scalar energy/Vacuum energy manipula4on/Bio-Energo-Informa4csCreate nonlinear physical biological systems Can confine maZer in nonuniform EM field with no external feedback Or ●Scalar/●Torsion wave idea at quantum level: Energy might be “appearing” as maZer oscilla4on haze poten4al or blinking in out of existence 342 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 344:

Inventor - ZPE Type Tech Has More Impact - Why 5 • ●Scalar Its wave phase conjuga3on is “0 energy” like vacuum “every point” reflects a whole just like in op3cs i.e. hologram Vacuum energy extrac3on Gravity DNA link Nega3ve Index Metamaterial uses resonance frequency for nega3ve resistance/permiKvity/leL handed wave+ • ●Torsion appearing to be extreme weak field generated by spin/rota3on of all maPers that seems to contain "informa3on": MaPer can carry informa3on OF other maPers “Homeopathy of all things” idea ВМ Дворников+. Valida-on of ability to control state of physical vacuum with torsion field generator by 100s of experimentersVY Tarasenko ВА Соколов + Effect by unique resonance frequency spin resonance etc of specific maPer in its absence to generate chemistry effect in liquid/solid maPer without it – Their physical effects are mostly unknown due to extensive debunking/ignoring eg: Oen not very rapid effect yet much lower cost overall significantly • more effec-vefor most chronic disease than mainstream medical water resonance mind element diagnosed Homeopathy Bill Gray Geo Vithoulkas+ "resonance based vaccine"+ НПФ Материа Медика+ can be far beyond mainstream medical including types of advanced pancrea-c cancerAradeep ChaPerjee Pra Banerji+ but performance radically differs by each prac--onerRaj Sankaran Abh Pa3l+. --cont: 343 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 345:

ZPE-Resonance TYPE Tech Has More Impact - Examples -- • cont: ●Torsion/Scalar: biological medical effects: Can coherent thought also be considered as part of resonance state • Significant medical effects/bioenhancement are claimed by various types of mental "resonance" focus therapiesGerman New MedicineHamer Flower methodEd Bach Orgone energyW Reich+. Mainstream semi accepted and highlighted versions of thought based or other resonance therapies are publicly known as less effecve or placebo equivalentEdzard Ernst+ . Yet it is notable top performing non- mainstream medical methods are under strong pressure to under-claim or dont refer to their actual cure effect of mainstream profitable long term chronic symptoms in west. Other effects include Cloaking effect TransmuUng mass PracUcal magneUc • monopole etc. • Following • Low cost-Capex-Opex/effecUve/unexclusive resonance related technologies situaUons have great potenUal yet tend to greatly compromise exisUng business structure with unexclusivelyanyone can do it difficult to regulate super low costcan affect what convenUonal medical can charge o\en more effecUve in most profitable chronic disease yet no side effectloss of mulUple long term customer potenUals from one paUent. 344

slide 346:

-Resonance/Amplitude modulated freq. MedicalGordon Tesla W Pawluk Lassek R ZiesenisMatsuura SR Michael Kavouras Morton Burr A Abrams Keymer G Lakhovsky Fr Morell Kaali Lyman+ • Since late 1800s narratives of medical history its debunking competing current mainstream medical methodsHomeopathy Herbal methods Nikola Tesla Ozone- Olive Oil etc seems to have started mainly by AMA type mainstay medical group their industrial/commercial banking investorsnote this following pages info was reported by mainstream media during 1930s but medical mainstream history "truth" has been altered just like some of gravity technology history after 1960s so investigation was done on current record and 1900-1940 mainstream record both but there are three fundamental key factors in resonance based medical: • A: Injecting relevant frequency of energy/wave to induce resonance to vitalize/rebuild living person’s coherence of healthy body cellsOschman+ human assisting bacteria/virus which share similar natural frequencies: wave does not need to be strong B: Resonance to destroy incoherent unhealthy cellseg cancer harmful bacteria/virus to living person: strength might range weak to strong Depends on carrier wave effectiveness to body tissue hidden sections Also "beneficial" or "harmful" effect has individual variation not uniform effect by virus/bacteria • C: Identification of specific “Mortal Oscillatory Rate” as single or combo amplified frequency against specific virus. 345 ZPE-Resonance Tech Impact - Medical linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 347:

ZPE-Resonance TYPE Tech Has More Impact: Medical 2- Rife • —continued -Resonance Medical : ▀▀eg: Mainstream Top US medical institutions’ doctors some delegates attended a banquet dedicated to "End of all diseases” by R Raymond Rife in 1931 after experimental highly scrutinized mainstream test on 16 human subjects 100 cure success in 3months of terminal stage Cancer/Tuberculosis numerous rat tests success prior and device used in various clinic showed about 90 cancer cure rateRT Hamer Ja Couche+ even terminal stage patients recovered upto 50J Apsley+. • Modern Western Industrial-oil-banking Mainstreams strategy seems to ignore/segregate all Rife related tech from PhotoDynamic therapy/Light therapyIfinita.ru+ and dumbed down less effective version which accompanies pharma drugs is approved as marginally effectiveOr recognize Intense Pulsed Light Therapy as only useful for skin disease or cosmetic purpose and nothing to do with chronic diseases cure- but this might be another preferred non-disruptive way of step by step low cost effective method disclosure strategy. — cont: 346 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 348:

ZPE-Resonance TYPE Tech Has More Impact: Medical 3- Rife • —continued -Resonance Medical : ▀▀ Alleged possible mainstream strategy of low cost effective disclosure: • Current2017 example of step by step disruptive medical disclosure might be approving less effective portion of hempexcluding or prohibiting high THC extractionie CBD only of less robust marijuana/cannabis strains or bud oil facilitating GMO patent for large corporate for exclusivity with large market share as marginally useful cancer therapy officially while ignoring versions that are more damaging to medical industryRick Simpson Bollinger+ • Rife tech research in 1930s was well funded participated by part of mainstream groupMil Johnson Ar Kendall P Macomber RW Moss EC Rosenow Wil Coolidge H Timken Al Foord AC Bridges+ • After positive mainstream news extremely well funded AMAAmerican Med Association: backed by large investors industrial groups commercial bankers seemed to have taken control during 1920-40s first tried to purchase patent or take over the company but failed then followed up with threats/bribesMor FishbeinBen Cullen Be Comparet++and media led discrediting also Rife’s colleagues clearly started to sabotage operation product qualityP Hoyland+ linked to AMA — cont: 347 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 349:

ZPE-Resonance TYPE Tech Has More Impact – Med 4 Rife History • —continued -Resonance Medical : In 10yrs time after the 1931 mysteriously most prominent med researchers doctors denied they ever knew Rife. This type of AMAs effective strategy success well coordinated with some other mainstream groups was std process/policy against contemporary non-allopathicnon mainstream competitors back then: particularly against overtly more effective and far lower cost techsHoxeyone time largest private cancer clinic network in North America before suppression Durovic - IveyKrebiozen KochGlyoxylide Caisse+J Heinerman Ausubel Gar Null+. • Basically same trend emerges in rest of West after WWII now against 100+ other similarly more effective far lower cost therapies at least for some chronic diseases. For long term allopathic business investment return effective NGOoil banking biz main led society wide synergy campaign of re-creation/re-writing of medical history has been bringing in a near monopolistic success muiti-industry interlocked solid scientific status in west till now. This pattern well resembles coincides with successful hydrocarbon chemical industry monopoly status till 2000s. • ▀▀ Rife R Rockwell J Crane+ involved extensive virus identification in many chronic disease eliminate it along with symptom: by high capability “Virus Microscope” equal to most advanced unclassified modern equivalent published in Smithsonian etc. Also likely link to Somatoscope/SomatidG Naessens - - cont 348 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 350:

ZPE-Resonance Has More Impact Med 5: Wave Virus • --continued -Resonance Medical: • By comparing to other seeming technology debunking incidents it is possible to speculate plemorphismalso links to profit threatening epigenetics of virus artificial cancer causing virusboth confirmed by many “pseudoscientists”: OC Gruner+ are classified info under medical industry related NATO/US national security: Massive medicine/vaccine profit for needing different types for each virus etc at stake even before considering of bioweapon issue. • Rife tech works with two function waveseffect causing LF wave HF carrier wave HF generator plasma type amplifier together become scalar type waves forms to make "insertion" of effect causing LF wave easy: plasma can change transverse wave to longitudinalDa Yurth+ - similar phenomena to electrohydraulic effectp159: it causes various EM waves in ELF range UV-FIR and Thz range ultrasonic waves also often emitted wave output exceeds input i.e. overunitystochastic resonance effect: PlasmasonicsJam Bare+ • Operation method: A- Set Low Frequencies wave to kill specific cell/virus then amplify B- Transmit them inter-resonatingly on tissue penetrating Acoustic or High Radio Frequency Carrier Wave -- contpossible effects 349 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 351:

ZPE-Resonance Has More Impact - Med6: Wave Virus • --cont: -Resonance Medical: : operation method claimed effect: • Possible effects of Rife tech: eg1: If amplitude/frequency mode matches transmitted square wave receiver oscillate together in locked in phaseentrainment to de-vitalize/destroy due to their much weaker outer wall compared to body cells’acoustic effect in addition to electroporation Or increased amplitude of right oscillation frequency generates bio-enhancement of cells/body to fend off diseasesvice versa effect for bio weapon then. eg2: Shared group resonance frequency of /bacteria animal cells -vs- freq of significantly differs hence only harmful die at similar oscillation • eg3: All virus related disease including at least some of cancer shows effect by solely this methodeg: RR Rife produced removed cancer freely in mice by killing virus Also witness on US military/intel possess cancer virus as bioweaspon since 1960sJM Baker Ed Haslam+ • eg4: Certain square/sine/sawtooth wave oscillation resonance seems to create bioenhancing effect more than same frequency of other wave forms. Is it done by augmenting membrane potential-charge or opening ion channels in cells for them to “breathe better”Mic Davis+ or cell membrane permeability increase - cont 350 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 352:

ZPE-Resonance TYPE Tech Impact: Med 7 Wave Forms • --cont: -Resonance Medical: : Operation method: Effect eg: eg5: Certain EM oscillation charges up transmembrane potential voltagehigh cellular pH or increases ion permeabilityPT Pappas+ for vitalization: electroporation stimulates body cells while killing virus by breaking their thinner cell walls • eg6: Combo of two or more frequencies like: 11 th harmonicone is 11times higher frequency than the otherAnthony Holland if not sure what harmonic is best is it better off to generate more harmonics to increase chance of hitting something relevant • eg7: help body regain Biological Cellular Signaling increase its resonance for intercell/organ communication body function enhancement based on idea sick body is electromagnetic system oscillating at off resonance frequencyalso epigenetically influence DNA activationFra Bludorf+ due to inflammation virus toxin even after the frequency departure negative mind state etcCar McMakin DA Jernigan FA Popp + or ”bad” virus can change its behavior by some frequency signalingJ Boswinkel+: Also effective fast disease identification • Above eg1-7 effects themselves seem consistent but actual mechanism or resonance amplitude requirement explained by many researchers seem to apply only in certain situations and sometimes appears contradictory. - cont 351 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 353:

• --cont: -Resonance Medical: : Operation method: • Also there are many similar to Rife type tech Electromagnetic frequency bioresonance/torsion field/scalar wave based treatmentsome are also diagonosis based customized specific treatment technologies and a few of them are now slowly accepted by western mainstream again first time after 1940s but as mostly marginally effective supportive device to mainstream medical and used at some medical subsegments in West. • Almost all of scientific protocol papers indicating Rife type tech or Bioenergetic tech as more effective than western medical seem to be only allowed in "alternative medicine" type non Western academic targeted or non English journals. • Following are non Rife type Torsion/Scalar/Resonanceelectromagnetic photonic plasma acoustictype tech examples but mostly used for less life threatening symptom cure focus at least in west publicly: categorization of following is not strict and there are arbitrary elements:. • MAINLY PHOTONIC Visible range EM wave frequencies: closer to Rife tech. ►Scalar: ● Violet RayTesla+: Technically still Illegal to produce in USmany other mainstream competition medical equipments were banned in 1930/40sTwo Tower Violet Ray + --cont: 352 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada ZPE-Resonance TYPE Tech Impact: Med 8 Wave Forms

slide 354:

• --cont: -Resonance Med: non Rife Torsion/Scalardevice: ►Mainly photonic: • ● Practically 100 cure animal test terminal cancer by Priori: French Govn’t backed in 70stime reversal phase conjugate wave use that involved plasma photonic - Scalar. • ►Quasi Scalar: ● Biophoton Therapy Chromotherapy etcChiren +note 90+ yrs of mainstream group debunking had recently stopped on bioluminescence non thermal biophoton idea itself • MAINLY NONPHOTONIC ► Scalar: ● Multiwave OscillatorG Lakovsky+: More focused on serious chronic disease cure claims. ● Computer screen operating programКСК-БАРС EESystem + • ► Quasi Scalar: ● Quasi Electrostatic based ElectroStimulation /ElectroNeuroStimulation tech are only accepted as minor pain use in Western mainstream but general feedback seems far more effective in most chronic painsincluding sports bruises than mainstream techЛЭТ Медикал SCENAR ДЭНАС - DENAS Avazzia ENERT+AA Karasev+. Works by “scrambling off- resonance biosignal” to induce correct celullar signalling mechanics based on instant biofeedbackmore effective than TENS. There is scalar component in some of ElectroStimulation devices. Same mechanics expanded to “medical blanket”Медицинский одеяло ДЭНАС ОМЛ-1 +. --cont: 353 ZPE-Resonance Has More Impact Med 9 Wave Forms linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 355:

ZPE-Resonance Has More Impact Med 10 Wave Forms • —cont: -Resonance Medical: non Rife device: MAINLY NONPHOTONIC: ►Quasi Scalar : ● ElectroStimulation tech: • ● Portable device with mmw/EHF wave variable pulse or torsion field info wave choiceРадамирelectric homeopathy eg1 irradiate symptom frequency to have a cure eg2 can irradiate water at pesticide frequency to make informational water pesticide+ ● Bioresonance TherapyRegumed BIOCOM Imedis Mora Nova+ Now some are available as economically disruptive hand held level portable device that are easily testable its effectiveness by large populationдета элис холдинг Deta Elis Devita Лидомед-БИО биомедис+. • ● Hand action Energy Medicine/ No action Energy Medicinep267-277 can be categorized as psychic/telekinetic high performance mind/physical control hypnosis. This is measured as acousticinfrasound signal based20Hz ultrasonic20KHz simulation of qigong masters non local effect on the subjectSound Vitality Infratonic+RH Lee Yan Fang Lu+: can this be related to infrasonic Dolphin therapy effect Also Ultrasonic signal can be generated by masters. Rare confirmed case of weak x-ray emissionKulaginaГА Сергеев+. • Qi master emits highly unusual form of erratically fluctuating Far InFrared wave from palm of handusually solid line on graph: Amplitude Modulation mode: The fact Meridian points of qi receiver responds most by raising temperature indicates Qi master sends information like radiobut nonlocally and this information is received by meridian points of receptor and have informational reaction - Y Machi+ 354 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 356:

ZPE-Resonance TYPE Tech Has More Impact Med 11 Wave Forms • —cont: -Resonance Medical: non Rife device: MAINLY NONPHOTONIC: ►Quasi Scalar : • ● Basic Tool used Energy Medicine: Acupuncture Flower Essence etcp277278 • ● Some companies offer wide range of mechanics to create non mmw range resonance frequency in the body by portable device for allegedly same highly robust effect as other expensive devicesstill far cheaper than mainstream devices when used creativelySota deviceRO Beck Torlage+. Also related tech has claims on experimental Rats regrowth of limbsRO Beck • ► Non Scalar: ● FSM: Frequency Specific MicroCurrent H Van Gelder+ Frequency Specific ParazapperH Clarke + incidentally microcurrent use noninvasive hemodynamic monitoring existsNoninvasive Medical Technologies+ Multifrequency Electrical Impedance Mammograph is quick easy self diagnosis by much lower cost much smaller portable deviceImpedance Medical Technologies+. - cont 355 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 357:

• —cont: -Resonance Medical: non Rife device: MAINLY NONPHOTONIC: ►Non Scalar : • ● PEMFPulse ElectroMagnetic Field: generally less robust effect non-whole body PEMF types might have exceptions with stronger effectsMAS Medizinische Produkt Handel+. Recently for the first modern time Western mainstream accepts for cancer useable moderately effective seems to be less effective and far more expensive exclusive than low cost pseudscientized Rife type/Scalar/Torsion devices PEMF devicefor Alternative Electric Field Therapy from a geopolitically strong nation Novocure Optune but under strong media/medical industry resistance control. • There are devices operating in other modes that are likely not as effective as above devices but at least as effective as mainstream methods with lower cost/little to no side effects in majority of chronic symptoms: works at in various wave forms. Prior listed devices in Rife related effect section also sometimes co-generate or operating in those frequencies. -- cont 356 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada ZPE-Resonance TYPE Tech Has More Impact Med 12 Wave Forms

slide 358:

• —continued -Resonance Medical: • It is not generally known but often in West purpose intended ResonanceEM acoustic or standing wave frequency medical productand many alternative therapy advertising for many chronic disease such as cancer cure etc is prohibitedstating intended device use displaying user manual testimonial quoting effect validation lab test result being publicly endorsed by others particularly for mainstream profitable disease remedy even verbally mentioned word “cure” sometimes was recorded and targeted for raids. Even healers travelling "healing session" is sometimes raided/seizure/border entry blockage by police in Free worldWestern Europe and North America AustraliaM Manning E Pearl J Rappoport+ hence this creates following favorable situation for mainstream medical: • ▀▀ First timer web site visitor without strong knowledge reads unclear evasive explanation with statement “research experiment purpose onlyof what” or other std western FDA disclaimer and often convinced irrelevant for medical cure purpose • ▀▀ Some effective devices have no advertisement/web and sell only privately /through naturalpathseg not necessarily related to Rife tech but mainstream ignored published academic data shows naturalpaths often achieve highest cancer cure rate with top performers commonly exceeding 90Col Huber+. --cont: 357 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada ZPE-Resonance TYPE Tech Has More Impact Med 13 Why Resonance Medical Explanation Poor

slide 359:

• —continued -Resonance Medical: mainstream policy results: • ▀▀ While in West doctors are sometimes prohibited from usinginstantly lose license Rife type device as professional capacity hence some use it secretly like “Soviet era banned private printing machine”- or just use for family members friends at home. eg Rife device Radionicsp214-217 • Electromedicine based “purpose unclear advertised products“ exist. A few are lab tested or well referenced for wide range of injury disease/pain alleviation/virus stifling including antibiotic immune germsAnthony Holland+ domestic pet flea removalbut main labs usually only release failure of cancer cure refuses to release success data: some of results are mainstream confirmed as ”minor effect”usually not for high cost chronic disease. • Rife tech device: Extensive non-contact some whole body treatment type Pulsed Electro Magnetic FieldPEMF in photonic range or Pulsed Plasmaon noble gasinert gas or light device to create Far Field upto 9meter diameter Rife’s Ray Tube device was Near Field only. -cont— 358 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada ZPE-Resonance TYPE Tech Has More Impact Med 14 Western Ban

slide 360:

• —cont -Resonance Medical: Rife tech Devices: • Notable medical effect difference on terminal stage chronic patients given up by mainstream therapy: eg: Photon GeniusSkilling PulsedtechJ Holman ResonantLightDon Tunney+ BioChargerJ Girard BCX Ulra GB4000J Garff + Mopa Non local radionics combo use device: Spooky2J White etc. finally sign of mainstream approval via Western Military connection: ElectRx/DARPA. • But almost all of photonic type resonance devicesie Rife tech type are also lacking modern lab type strict protocol experimental results many on market seem ineffective outside of narrow range of applications Nen Sylver Bar Lynes+ • Generally they are unorganized protocol-system as a whole due to mainstream debunking/banN Sheely+ Furthermore large effectiveness difference exist for similar products because little to no official std test protocol is establishedDav Bourke+: Low performance example in Rife type device : poor carrier wave limited wave form-range choice or frequency accuracy etc. Some device manufacturers make claims like “we are the only effective device”. Yet overall best performing devices seem to produce less results than Original Rife device of 70yrs+ agoNew cancer type with unknown frequencies emerged Some technical data lost etc. --cont: 359 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada ZPE-Resonance TYPE Tech Med15: Rife Devices

slide 361:

ZPE-Resonance Med 16: Academic Rife Research • -cont -Resonance Medical: Rife tech Devices: Their influence: • Strong medical catalyst derived from Rife idea: eg: BX ProtocolDew Smith. • Mainstream academic is slowly admitting Rife effect other resonance tech as more than just supportive or minor effect device : Incomplete less developed PEMF device effectiveness discussed in modern medical journals in rare occasionCa Blackman CF Costa Ne Filipovic JW Zimmerman+ Also significant effect of Rife like laser photonic short pulse method to Selective Photonic Disinfection: SEPHODISKong-Thon Tsen Shaw- Wei Tsen and mainstream groups are quietly adopting chemical combined PhotoDynamic TherapyPDT for cancer or device for dental disinfections are slowly used without media praisebut no debunking. -Low temperature/low energy nuclear radiation remediation /eliminationexcluding science accepted but unfeasibility-labeled accelerator- driven Subcritical Reactor: unreleased virtual mainstream techMitsubishi Hitachi Purdue Birmingham univ. CERN+ /Frolov Rus Roy Kervran Keller Resnick P Brown Sta Adamenko H Renner Barker Hawkings Y Brown Minzhang Lin+/ large of patent many different remediation methods listed - not just resonance: cont: 360 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 362:

-ZPE-Resonance TYPE Tech Has More Impact 17: Low Temperature Low Pressure Remediation -Low tem nuclear radiation remediation patent remediation methods: ●Plasma Bacteria Ozone HHO Nanobubble Alkalized water Magnetization SuperCritical Water Cold electricity Torsion fieldrotating magnetic field etc Laser Wide range of microbes Gamma ray/photon bombardment etc • ●Local Fukushima gov/evacuee endorsed radiation decontamination pilot success is barred by national international media-academia-government when technology is directly applicable to nuclear waste elimination/transmutation: ie when not adsorption/absorptionTeruo Higa Takashima Tazaki Fukai C Sano Haneda Ueda PP Fominskiy Ry Ohmasa Sugihara Iwata H Iijima+/“violate law” of short-term almost indestructible radioactivity by low energy process or in low temp. • Yet an Pluristem Therapeutics whose nations security company had core involvement in 311 nuclear accident itselfthis info is completely avoided by Japanese govt investigation their media or world mainstream press -Would this pattern take precedent in "free energy" approval process also: -- cont 361

slide 363:

• --cont: -Low temperature/low energy nuclear radiation remediation/elimination● Local Fukushima community endorsed tech barred when too effective too low cost: • Mainstream rejects cheap radiation remediation solution while buys expensive exclusive tech as only way available. -Industrial Environment process commercially used “Structured” water: a few in here is science legal: MagnetizedKronenberg P Kulish+ Geometry Ib Karim P Mols+ Nanobubble Hir Onari Ka Chiba+ Vortex VenturiDan Winter+ ElectrolyzedSan Shirahata+ HHO gas infusedRob Gourley+ ResonanceAus Darragh Bru Tainio+ ”Information” treatedAle Glogg Pet Pejot+ Ceramic activated Hyoung-Tag Jeon+. • REDUCES: algae scaling plant watering mortality odour rust fertilizer salt in soil detergent INCREASES: bio yield cement bond cut fluid lasting+ Electric Pulse/Magnetic Resonance Freezing: defrosted organ transplant fresh saladNor Owada Tom Godai+ Pulsed De-Icing: Air craft wings Freeze-rained power lines Fast ice makingPetrenko+ For unconventional water tech info go to this linkfour levels of.. -- cont: 362 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada -ZPE-Resonance Impact 18: Ac5vated/Structured Water

slide 364:

• --cont: -Industrial Environment process commercial use: Resonance non-water: Ultrasonic/acoustic Science accepted-eg: Chemical Sonolysis Material cutting- handling-extraction Kill/locate/enhance/identify specific bio-organism-mineral Nano cleaning Light metal welding Dewatering- desalting Water filter effect low temperature "drying" at lowest energy cost: commercialized mainstream endorsed effects often can enhance existing methodsPeshkovsky Kaz Matsuura+. • Audible Sound eg: Agri yield increaseJC Bose Pe Weinberger+ some with Effect often far more than 10-20 increase by likes of enhanced fertilizer: Sonic BloomD Carlsonmostly “science illegal”. Alleged EM acoustic wave modulated resonance effect eg Some electrostatic generator Tree battery or Geometric configuration wiring was directly used for improved plant growthG Lakhovsky+some science legal • Acoustic standing wave utilizing in-the-air matter/water mixer or acoustic non-contact transporter up to 4kg range material in industrial process lineETH Zurich: Dan Foresti+ Tokyo Inst of Tech: Ken Nakamura+ Cold electricity p148-153western science illegal underwater/cold temperature lighting high cap. computing/data storage with no overheating trouble -- cont: 363 ZPE-Resonance TYPE Tech Has More Impact 19: Activate Plant Identify Matter Dry Fast-Low Cost + linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 365:

• -- cont: -Industrial Environment process: Out of light range all EM wave spectrum reactant Catalyst: Science legal -Self disinfecting Static or Condensation proof: filter-clothes-paint-glass- toilet. -Non light “Photocatalytic” Self Cleaning: car-solar panel-wall-floor. -Toxin/smog decomposing: pavement-container-tunnel+Morito Taoda+ “Phase Transfer Catalyst Water” mainstream unaccepted “Self EM field generation” or “Thz like wave emitting” water Rapid chemical processor Water/Fire proof after "water coating” is dried Cleaner concentrate as mere water Dissolve/coagulate toxin+Doyuk SY Lo K Furusaki+ GDV/Kirlian: Western Science illegal: Bio/product quality check during process Business team relationship or herb effectiveness of specific person – animal emotion body condition projection readingBio-Well+. -Farming process Earth EM Field Funnelled “Fertilizer” researched used openly till 1950sC Allon Theroux GW Crile Saxton-Burr+: Plant Magnetotropism/Electrotropism: strictly science accepted but miraculously "not applicable to" farming crops i.e. no research funds given: -- cont 364 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada ZPE-Resonance TYPE Tech Has More Impact 20: Low Cost Phrase-Catalyst Maer/Water etc

slide 366:

• --cont: -Farming process Earth EM Field or Electron projection devices: - stabilize ground electricity flow to increase plant-animal growth while reduce pests-germs-mold done by buried solid wood charcoal-biochar hardwood 800-1200°C process non-glued copper plough wiringH Yagi T Uno Y Tachibana+ can combine with electro-static generator for significant resultsMaruko Denshi Electric-Field-Screen.org+ soil charge polarity balance is the key for plant growthBack To Your Roots Soil Solutions+ - both organic inorganic when food storage electric equipment or food processing operated at location where char is buried undergroundNarasaki-instEij Maruko+ - Magnetic Frost GuardDeLand by steel bar magnets to reduce plant freezing - Plug-in electricity for same effectD Wechsler Van Doorne V Blackman+ Also pests can be selectively fend off while often no effect or even beneficial on human preferred animals /bugsMaruko Denshi Shoo Tag+debunked by mainstream but non aquatic type of collective Passive Electrolocation /Electroreception ability seems to exist: certain groups of living things might share common preferred frequency range and possible to kill undesired mold or plant disease selectivelyHid Toyota+ -- cont 365 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada ZPE-Resonance Impact 21: Micro Electric Agriculture

slide 367:

• --cont: -Farming process Earth EM Field or Electron projection devices: - Similarly bioenhancing/extra growth effect by achieving electrically neutral state with “grounding” for potted plants domestic animals/humanC Ober Koniver St Sinatra Yos Matsuda+ Radionics-Homeopathic agriculture: non-local resonance use DNA activation mainstream unaccepted. -Non cloud seeding weather control: Science illegal but on strict effect base often legal: Scalar wave: A: Orgone EnergyPolifka DeMeo J Strick TJ Constable G Ritschl Shahram Parvin +. Generates perpetual microcurrent by directional geometric shape made with copper pipe etc or placing different electro-potential metals wedged by dielectric material static compression permanently adds extra subtle piezoelectric like resonance effect: often take forms of quartz or copper solenoid involve directional geometry or pipe. • Depends on set up this might generate anomalous long distance projection 1km+ upright of subtle “potential only”no vector EM field or scalar/torsion field type anomalous "region" with disproportionately large influence: • ●Electrofreezing/ionizing/electroscavenging/Workman-Reynolds effect. --cont: 366 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada ZPE-Resonance Impact 22: Low Electric Weather Control

slide 368:

• --cont: -Non cloud seeding weather control: ●"Cloud gathering or dispersing domino effect" on surrounding area. Also clears out smog air born chemical metal sprayWil Reich D Croft+: link to bioactivation effect Discretely commercializedOrgonise Africa Rain4all +: some companies offer money back guarantee • B: Ionizing/Heating: Strict science level is it valid but at "surface" general academic media level pseudoscience: Various wave projection antenna can be used for focused EMlaser or phrase conjugatedScalar type high power electric field generation to trigger more electroscavenging effect in high altitude against various layers of ionosphere or widely sprayedyet less than some exaggerates metallic particles various electrical polymer typesdebunked at western media but officials/military is starting to admit at high altitude +: for details click here Eco Friendly... for other report and look up "Precipitation related Weather Modification". • Also relevant to consider empirical likelihoodmainstream ignored of electric based comets/Electric universe/Plasma cosmology idea that can plausibly extract electricity at super low costJam McCanney Imm Velikovsky Tesla+ while seemingly less free energy unextractable less disruptive version is more highlighted at most alternative media even some times mainstreamTalbot Thornhill Hal Arp+ or further conservative idea also existsHan Alfvén+. 367 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada ZPE-Resonance Impact 23: High Power Electric Weather

slide 369:

-Geosynthetics stone-concrete capillary/porous moisture water flow controlalso in soil: by electric pulse wave without direct contact to the mediumhence unexplainable by mainstream Electro-osmosis/Electro- migration/Electro-kinetiks: “wireless electro-omosis”Ga Pavledova+: Dinant Vochtbestrijding Domodry Ecodry de Murag Aquamat+ Even no electricity ambient Scalar/Torsion wave use: Aquapol Dry Floor Stick + -Electrodeposition/Electroplating metal making: Western science sanctioned: far higher strength rust resistance metal plateModumetalC Lomasney+ BearingMahle GmbH+. This process is originally used for metal coating but extensive anomalous metal effect causing Pulse PlatingPulse Electroplating process related others are also quietly used in selected industries only: eg Semiconductor -Anti-gravity/Gravity control/Gravity field generation: mainstream unaccepted from 1958ish: often claimed elements with redundancies: a-Counter-rotation b-Rotating Superconductor Modanese+/or MercuryEd Fouche+6000- 50000rpm+ but contradicts GR: "Gravitomagnetic London Moment" c-High voltage spinning disc or embedded magnetO Carr+ d-High voltage CrystalKowsky Frost+ e-Diamagnetism/Dielectric repulsion f-Standing wave acousticnot overunity claim like others -cont: 368 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada ZPE-Resonance TYPE Tech Has More Impact 24: Low Electricity GeoSyntheAcs Soil Water Removal +

slide 370:

• --cont: -Gravity field tech/Gravity control: • g-Electrostatic eg cloud up in air not just thermal effect h-MHD i-ElectrograviticsTT Brown+f Ion wind differs from pure ElectroHydro- DynamicsEHD- yet Ion Thrust/Ion Engine itself is vaguely mainstream admitted on its own overunity efficiency as propulsionMasuyama Barrett+ or cooling deviceDB Go Raj Mongia et al+ j-Asymmetrical pulse etc • k-Motional Electric Field/Longitudinal Magnetic Field: Rather curious but almost completely mainstream ignoredexcept in astronomy often unshieldable Moving Magnetic Field/Flux Cutting/Spatially Motional Electric Field Induction➊differs from Spatially Fixed Time Variant E-Field Induction➋/Flux Linking so there are 2 distinctive inductions actually Faraday Disc demonstrates "type1"GI Cohn+ 3 distinctive E-fields including Electrostatic E- field❸ all with fundamentally different characters but mainstream only acknowledges latter two typesRong Chen Par Moon D Eberle Spencer+ also Induced vs Motional ElectroMotiveForce are quite different strongly indicates gravity mechanics: Presumably charged particles of atoms function as magnet to induce Motional Electric Field hence gravity effectHooper Kyl Klicker WB Smith+with differentials of negative/positive charge or some kind of "perpetual force" existence. • Claims on static floating effect by similar mechanicsRota MilienneFrench patent+ --cont: 369 ZPE-Resonance TYPE Tech Has More Impact 25: Gravity Field Technology: Motional Electric Field etc

slide 371:

-- • cont: -Gravity field tech/Gravity control: This Moonal Electric Field also seems to be generated with no moving parts or inducted • even when total magnec flux is zerophrase conjugated EM wave equivalent: Many top aviaon companies tacitly admiCed gravity field effect validity ll mid • 1950sGeneral Electric Boeing Bell AircraN Grumman Hughes Lear Lockheed Douglas Glenn Marn Sperry Gyroscope +Wil Lear Law Bell Ans E Talbert+: They commented close to light speed travelling by gravity field creang super cavitaon equivalent in air or zig zag movement with no inera force by local gravity cancellaon . Canadian govt run "Project Magnet" was reported then to be on same advanced • levelparally based on moonal electric/magnec field theory despite current debunking. Mainstream papers/mags even kids science books ll 1960s openly talked about flying cars by 21century. Free energy generaon involved in some • : Moonal Electric Field is known to generate electricity including when total magnec flux is zeroi.e. linked to solid state electricity generator : Extremely high voltage generaons can be involved : Science legal “counter rotang light beams” of Ring Laser Gyroscope -RLG can achieve refracve index overunityK Inagaki+ etc. --cont: 370 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada ZPE/Resonance Impact 26: Official Gravity Tech at 1950s

slide 372:

-- • cont: -Gravity field tech/Gravity control: Also majority of prior claims can be explained/achieved by somehow rearranging • atomic spin-spin alignment/interacontorsion fieldp193-208 218-241 or its EM field effectrepulsion-aCracon of any maCer including surrounding air molecules All censored became pseudoscience by 1959 • Uhouse R Dean TT Brown Alek La VioleIeB2: Northrop N Cook Roschin Goodall CB Jones+ this accompanied even backtracking already established InerVa drive to be invalidated Ro Cook BR Thornson+ and main media NGOs top academics all duVfully obliged without quesVons just like modern days but many strong theoreVcal or experimental gravity field generaVon claims obviously existCha Carew De Aquino L Bell Tajmar de Matos Cox Ro Cook Moore Dimitriou Anastasozki B Sorensen + Even Gyroscope has very clear repeatable effectsSan Kidd E • Laithwaite + also anyone can repeatedly test two gyroscope with same spin produces twice angular momentumAM precession while opposite spin has zero AM and zero precession Some mainstream western sciensts acVvely involved in on -going classified projects Dou Torr Jos Vargas Ming Yin Tim DaIa + some aeer daring high profile official remarks on significant weight lieing success completely disappeared from publicNing Li+. --cont: 371 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada ZPE-Resonance Impact 27: Still Taboo: Ultra Fast Spin Counter Rotating Gyroscope Water Mercury Pulse etc

slide 373:

-- • cont: -Gravity field tech: Countless pilot/military "flying saucer or orb" witness was ridiculed or ignored 9ll quite recently or categorized as "mysterious extraterrestrial cra" and it rarely goes further than that in mechanics inves9ga9on at mainstream. One important • dis9nc9on can be made for gravity tech by power magnitude difference: While they are all "anomalous" or extreme claims from mainstream perspec9ve Most claims are barely li/ing or lighten weight of P Murad N Rognerud Ron Kita Eug Podkletnov+ while a few are claiming of weight with seemingly similar original/star6ng power useSearl Hollingshead+ Same magnitude gap is found in "free energy tech" claims: Some are barely making • small "overunity" electricity or heat while others are claimed to be genera9ng large KW of electricity from "nothing". Is this difference due to in rela9on to "space-9me tear" effect Also electromagne9c gravity tech research failed but accompanied weather anomaly on consistent basis to commercialize weather tech on private basisАлексей Филиппович Смирнов «Урания»+ At least some of an9gravity cras witnessed worldwide are likely manmadehuman • made with part-9me such capacity: might be amongst known or thought to exist cras: --cont: 372 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Resonance Impact 28: GravityTech Open Electricity

slide 374:

-- • cont: -An-gravity/Gravity control: terrestrial cra6s: "TR-3B" Aurora X-33A XH-75D etc- these technical whistleblowing Ed Fouche Mic Wolf+ gets addiHonal severe "inside alternaHve researchers debunking" Yet there are signs main media coordinated gravity tech approval to occur to significant degree in 2017. -” Alchemy” Low temp. - low energy Transmuta4on Nuclear or various inorganic synthesis i.e. use other than Nuclear Reactor/SuperCriHcal/ParHcle Accelerator: PracHcally undeniable- more or less limited to Western media backed fringe 1980s mainstream science levels debunking. Complete Russian/China mainstream SHll relaHvely ignored in mainstream West: most researchers know validity but stay quiet to keep the job but increasingly some in West appear to ignore "warning" and do experimentsoen related to LENR and openly talk about repeated results: • ■ Precious metal+ at CavitaHonhot temp HHO -LENR/Cold electricitylow similar status to directly linked Cold FusionMiley Kushi François Jovivitsch Russell LeClair Bazhutov L Larsen F Wilkinson VI Petrik Iwamura/Mitsubishi DARPA Toyota+ MulHples of significantly different methods successfully experimented: Gold produc4on: • transmutaHon from Microwave irradiaHon of mineralsJ Milewski Commercialized Gold producHon by phonon/EM resonance or microbesJoe Champion commercialized later retracted+ BT Isotopes /Sakhno Kurashov: Russians operaHng out of neutral Switzerland - largely ignored by mainstreamanother Russian low cost gold recovery tech also see p316 ■D --cont: 373 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Resonance Impact 29: GravityTech Transmutation etc

slide 375:

• -cont: -”Alchemy”: ■ Precious metal transmuta6on produc6on examples: Other minerals • : Mercury between high voltage iron electrodes creates Silver+Nagaoka+ also Hg link to superconducvity angravity Majorana+ Some metals crystalizes out of pure water by prolonged acous7c resonance onlyRy Ohmasa+ But now mainstream officially accepted idea of Carbon can be “transmuted into” magne7c by various meansOhldag+ • ■ Biological transmutaonKervran von Herzeele Baranger Komaki Lauwes Vysotskii Goldfein Kornienko Prout Vauquelin Samyolenko Zundel Ta Mizuno+ "No food ea7ng human" lives by transmuta7onH Ratan Manek+ or Non food no water takersPrahlad Jani+ How about semi non-breathing human Samadhi: Keiko Aikawa+ • -i Non metal non magnec material into magnecGyö Egely+ ridiculed before but now science legal and simply ignored by same people -ii Gold other precious metal produconGardea Torresdey+ -iii Medical Isotope produconBT Isotopes/Sakhno Kurashov: claims 5-10 mes lower cosng than convenonal reactor/cyclotron made types. There might be a case of usually lot less tech suppressingcompared to West • Russian state«В/О «Изотоп» «Росатом» to be parally involved in sfling successful commercializaon due to direct compeon --cont: 374 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Resonance Impact 30: Low Temp Transmutation: Gold+

slide 376:

• -cont: -”Alchemy” Transmuta6on Nuclear or inorganic synthesis: • ■ Not transmuta+on but some are underground bacteria produced hydrocarboni.e. not "fossil fuel": This carbon dioxide use fuel produc+on is significantly under-promoted as part of mainstream climate policyCO2 reduc+on even though its accepted science Injec+ng CO2 in underground Coal veins to generate new Methane faster based on bacterias oxygen reduc+on effectGolding-Rudolph-Esterle+ or modified less disrup+ve interpreta+on of "bacteria digests coal to make methane"Luca Ciris Energy A few small oil well is confirmed to be bacteria produced and faster regenera+on of natural gas/oil well by use of bacteriaOleomonas sagaranensis as western mainstream science. Methane produc+on by dozen type of thermophilic archaea CO2 in • underground 50-100°C level temperature pressure5MPa 50 +mes atmospheric Pilot project success indica+on but likely being shelved also media ignoredInpex Chugai Technos+: Simply inject CO2 with designated microorganism in groundno need for coal seam and Hydrocarbon is produced if there is no oxygenTad Imanaka Mas Morikawa Tom Sato Kaz Fujiwara+ - - cont: 375 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada ZPE-Resonance Impact 31: Produce Abiotic Natural Gas

slide 377:

• -cont: -”Alchemy”: ■ Underground bacteria produced hydrocarbonie not "fossil fuel": Confirmed to be bacteria produced oil wells: This is official posion of AIST Japan: there is science split between Japan • plus other regular "pseudoscienfic naons" like China Russia India etc VS rest of western allies academics media level pseudoscience. Incidentally above researches also find hydrogen-producing thermophilic bacteria from leL over oil well seem to have marginal effect in Enhanced Oil RecoveryEOR. • ■ Hydro carbon mainly as Abioc oil bacteria generated or “ transmutant”: i.e. likely majority is Mantle derived: eg: Measured isotopic depleon/enrichment of carbon/hydrogen for C1 to C4 N -Alkanes isotopic rao shows abioc very clearly ie strictly academically speaking onlynot geo-econo-polically correct it is completely science legal Liuping Zhang KrayushkinKutcherov Simakov Karpov Gorvachev Ne`odov J Kenny Porfir’yev Chekaliuk Dolenko Kudryavtsev Klochko+: -- cont: 376 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada ZPE-Resonance Impact 32: Abiotic Oil Bacteria Produced Underground Crude Oil Academic Validation

slide 378:

• -cont: -"Alchemy" ■ Hydro carbon mainly as Abio7c: more blatant examples: "Can’t have both ways of no-life-hydrocarbon in Titanfar more than on earth Jupiter Saturn comets some moons + yet all oil is biologically based fossil fuel” Even in mainstream science some of Gas Hydrates in deep ocean is officially admiGed to be abioHc for some yrsbut "trusted Western media" corrects "academic mistakes" POTENTIALLY HIGHLY DISRUPTIVE RARE EVENTthis could have become equivalent to Pons Fleischmann Cold Fusion incident of Japanese oil version but didnt evolve due to no mainstream exposure: Western ally naDons high level academic publicized low cost abioDc high quality hydrocarbonno NOx/SOx as is useable for cars 5minute-producDon-method at - semi "free energy". This announcement news was picked up by 1 of 3 major Japanese media • networks and arDcle was instantly removed also from general public availability of main academic publicaDon lists in Japanese but later resurfaced in English. InvenDon was published as: " • An efficient way of producing fuel hydrocarbon from CO2 and ac:vated water"2015 Imanaka Takemoto Ritsumeikan Univ. Some debunkers in Japan insist this is simply a hoax done by some 3rd party. -- cont: 377 Resonance Impact 33: Massive Hydro Carbon in Moons linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 379:

• -cont. -■ Hydrocarbon as Abio2c oil: Produc2on: Low Cost Inamaka Process: But actually • Imanaka mechanics is not par4cularly uniqueexcept no heat pressure involved see next two page for examples and inventor seems to be s4ll allowed to con4nue lecturing/presenta4on on low key basis in Japan though without using media or not even with own web site. En4re process is done under atmospheric pressure room temperature: • -Nanobubble O2 injec4on into water -Treat it with UV light standard photocataly4c reac4on by TiO2 to "ac4vate water”unstable state: this produces CO H2 at later stage - Mix this water vigorously with auto- mobile grade hydrocarbon to create micelle /emulsion - Infuse CO2 gas in this emulsion liquid -Hydrocarbon iden4cal to feedstock is recovered in addi4onal 5-10 of original volume consistently en4re process takes 5mins. Next 2pages show eg of similar mechanics but with higher cost process Less disrup4ve version of this carbon dioxide used produc4on of fuel is publicized at mainstream but s4ll not heavily promoted as Carbon sequestra4on/Climate change preven4on ac4vity suffers : • In situ lab creaon of Methane- Hydrocarbon by iron salts calcium- magnesium carbonate water in high pressure heat various frequency vibraon JY Chen Goncharov Kolesnikov Ancilo_o HP Sco_+ --cont 378 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Resonance Impact 34: Abiotic Oil Commercialization

slide 380:

• -cont. -Transmute inorganic synthesis ■ Abio8c oil : less-disrup8ve: From CO2 + H2O by photocatalysis of TiO2 or Bismuth vanadate BiVO4Seng S Tan Piume. / Toyota Central RD+ Power storage of Electrofuel as “Fossil Fuel” Syngas produced also from CO2 + H2O by syntrolysis/mainstream Fischer-Tropsch process/SabaBer reacBon since 1925 /1902 or CO2 reducKon to CO by Cu etcE-Diesel: Audi - Sunfire GmbH Low cost CO2 reducKon by CuO nanowire with SnO2Tin dioxide layer deposiKon with solar M Grätzel+. Similar mechanics for methanol as largest commercialized "abioKc fuel" producKon by use of geothermal power etc H2O + CO2 from volcanoVolcanol - Carbon Recycling Internaonal Super low cost/compact electrochemical based reducKon of CO2 or CO can assist syntheKc fuel cost significantly downEltron Research not just from water fumes but via gasificaKon etc and sort of "common knowledge" at least US NavyNRL electrolyKc caKon exchange module "demo" has been using CO2 as feedstock for their submarines Room temp/pressure Methanol producKon via photocatalyKc reducKon of CO2 with waterMitsui Zosen Plant Engineering+ offering quietly only in Japan and as subsidiary of a large company Hydrocarbon plasKc from CO2 H2O via methanolMitsui Kagaku+: mostly low key internal use only. Solar-wind poweror residual based water electrolysis CO2 biocatalyKc synthesisArchaea to generate MethaneElectroChaea+ as Power To Gas electricity storage. --cont: 379 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada Resonance Impact 35: Multiple CO2+H2O Abiotic Oil

slide 381:

• -cont. -Transmuta/on ■ Abio/c oil or “transmutant”: less-disrup/ve versions: But vast majority of large of commercializa5on plan is s5ll on hold: • In civilian US UK Israel and Japan - similar or higher efficiency tech has been kept being shelveda few selected examples: Hitachi Zosen JAXA SNL-INL Doty Energy Air Fuel Synth’s NewCO2Fuels Liquid Light Sandia CR5 Sunshine to Petrol+ Other types • ●Cyanobacteria + sun light basedHelioculture: Joule Sunflow●New one step CO2+H2O conversion to hydrocarbon at 180°CF MacDonnell+ ●Cu nanopar5cle embedded high texture N -doped carbon nanospike film catalyst used electrochemical conversion of CO2+H2O to ethanol at room temp/pressureAda Rondinone et al ●Palladium electrode electrolysis of CO2 infusing water with pyridinium catalyst to produce methanolLin Chao: many others exists . But likely this on-hold status will change in few yrs as cellulosic ethanol will be produced world wide • ♛ Transmuta5on-ORMUS-Vacuum linkedappear- disappear-effect An5Gravity- Superconduc5vity effect also bioenhancing Electron-charge-cluster Electron paring Super high energy state of atom Superatom: Ac5ng like Dimensional shih Torsion field Monoatomicsee p304-317 380 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada -Resonance Impact 36: Abiotic Oil Production ORMUS

slide 382:

ZeroPoint-Resonance Type Impact- Ramifica5on of Losers Gainers • LOSERS Pharmaceutical Hospital Medical Equipment Insurance Chemical Industries Nuclear waste handling-storage Large farming corporations GMO Conventional fertilizer herb/insect/fungicide manufacturers Financial derivativescrop resource prices weather etc: eg: weather resource price fluctuation as semi-manmade might become official Other inter-related academia industry: Chemistry Biotech Manufacturing+ Precious metal mining Donation public of industry NGOs RD. • Above indirect other direct "free energy losers" would spread across all industries: hence “super low Capex-Opex energy” tech is clearly unprofitable risky and damaging to most large investors or funds which also have substantial participation by regular citizen’s investments or pension funds. So from existing financial business model mainstream endorsement of “free energy” appears a self destructing act for most of Western influential affluent or even middle class group --cont 381 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 383:

ZeroPoint-Resonance Type Impact- Ramifica5on of Losers Gainers 2 • --cont: LOSERS: Classified tech defence aerospace co. + associates: loss of gov’t contract exclusivity tech lead from non contractor competitors ”Black Program” beneficiary Gov’t-Intel-Military-Prv backers will be more difficult to continue using some of “parascientific" and classified techs without being questioned/prosecuted or it would be widely used for public consumption Related jobs Businesses Program stakeholders • GAINERS Alternative-natural medicine industry Emergency injury surgical Nuclear power generation Manufacturing Small scale agriculture Consumers Independent communities Low income regions Countries: Majors- BRICS Iran Argentina Ukraine+/ Small- Serbia Hungary Ecuador Bolivia Eritrea Burma Haiti Sudan Nicaragua+: due to geo-econo political lobby element sometimes related to Western and local oligarchs regardless of current government alliance • With such large risk high probability loss of assets influence what needs to occur to justify such truly disruptive paradigm altering technology to be openly mainstream endorsed Could man made exclusive CO2 catastrophic global warming idea with severe dissent opinion suppression one of them 382 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 384:

-Conclusion 1 • Mainstream official LENR acceptance can significantly accelerate related zeropoint type unlimited energy techs. And this in turn can trigger a new mainstream paradigm of unlimited resource based "Open System of Reality" from limitation exclusivity based profitable “Dead-end Closed System of Reality”. • But stock traded corporation employee to seek not to maximize profit can be “crime” and fundamental supply-demand economics/profitability is based on limitation assumption its fluctuation. • Yet consider the possibility: -when a ethical discernment reputed integrity high salary of progressive science media political leadership is depended on not knowing about alleged new disruptive cleantech effects then there is a possible existence of a very different set of realities based on the exact same physical effects. And -if a type of criteria used by Western mainstream to call some disruptive inventions fraud/corruption is applied to itself it could qualify as the largest one existing without own recourse mechanism Therefor -a phrase “anything is possible” might mean one can trick easily achievable all physical effects to appear impossible entire society believes in it for more than 100yrs • Hence concurrent release of new information risks destabilizing economy social order. 383 linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis Vancouver Canada

slide 385:

-Conclusion 2 • Given the situation the direction mainstream groups is taking as a whole to lead the world is perhaps a decent one with balanced compromise amongst power playerswith possible truly unknown backing entities: Mainstream LENR or other free energy downplay while allowing limited commercialization can be a safe transitional strategy for some influential groups who aim to establish Open System while other influential groups might be lobbying for continuation of Closed System by only disclosing patent based machine required technology while continue to debunk solely mind based/bioenergetic physical effect componentp242-285. So how the Unlimited Energy Related technology disclosure could occur as main possibilities from 2018 vantage point • There is some strong sign of "Official Disclosure" ideas of 1-ET life 2-Gravity technology unlimited energy technology 3-Psychic technology to be spun as means to decidedly increase controlling of entire earth by very small minority groups that would strongly focused on ideas such as DNA improvement control increased vaccine biological implant or psychotronic/entrainment broadcasting at residential region and media outlet often based on limitation of resources external control abundance of diseases/catastrophes. This effort might possibly entirely skip "Open System unexclusive" mind based biofield technology or make "unlimited resource disclosure" meaningless due to centralized tight control of information peoples opinion consensus. 384

slide 386:

-Conclusion 3 While true value of such way to unite earth popula4on can be judged by personal • preference small ambi4ous networks of capable people appear to have a strong leadership ability to manifest such system. This becomes obvious if sufficient studies are done on "unselec4ve" data part of which had been excluded by mainstream academic history. There is a consistent excellent track record of such results by them at least from early 1900s whose extensive ac4vi4es likely traces back far beyond. As of Jan 2018 Western stakeholders s4ll might have dwindling advantage of crea4ng • narra4ve of their choice since news info released to public s4ll automa4cally becomes default truth with support of credible people financial rewards regardless of anything they claim. From their vantage point this can be an upgrade of already established orderly system since early yr 2000s to create centralized control of united Earth while other Western mainstream many non West groups and individualism preferring ci4zens are likely push for more open system with individually based unpatentable unexclusive tech deployment: more chao2c non central controlled united Earth they appear to benefit by mind based psychic technologyp242-285. With new technology disclosure there is a possibility in the future some type of • rough society spli:ng into two might occur: United society by central control • United society by non centralized free will individualism. • 385

slide 387:

-Conclusion 4 • One effective Open System transition method which might be already taking place can be to increase pro Open System "faction" of Intel/Establishment network initiated creation/assisting of "grassroots movements" for public discussion across the western world for effective disclosure methods. • Another social movement can be official discussion of censored technology: to review Deciders Criteria Content of Classified techAftergood Valone Tyler Vaughan Martens Schulz Lee Marks Howells La Violette +: there is little information available except the fact far beyond 1000 patented techenergy medical etc are prohibited from being disclosed due to "National Security" reason. • ■ e.g in 1970s US: target for Secret Order Act when photovoltaics efficiency 20 engine type 70 also “High Energy Batteries” “Fuel Conservation” “Pollution Reduction” tech etc is listed Recent witness on medical vaccine tech inventor is not allowed to say if served with an order itself. • ● Open-System technology empowerment of each citizen is recommended: non-exclusive bioenergetic field low tech to effect physicality p242-285 • Unconditional blanket witness amnesty/protectioneg South African change is suggested for whistle blowers. 386

slide 388:

End of Presentation • QUESTION TO READERS/ATTENDEES: What are the public grassroots options for smooth official introduction of unlimited super low cost energy techs in West that are also related to disruptively effective medical transportation mind influence other industrial processing technologies Please share your ideas at comment section of presentation site or send message to the author at: linkedin.com/in/newnatureparadigm • • THIS REPORTS AUTHUR ALSO WRITES ANOTHER ENERGY TECHNOLOGY REPORTS which focus on more credible/less controversial claims science based information- Less Known Clean Low Cost Abundant Energy Technologies Related Game Changing Applications: https://issuu.com/newnatureparadigm/docs/base_energy_2017-june23 • ALSO WRITES WATER TECHNOLOGY REPORTS - Four Levels of Clean Low Cost Underexplored Water Technologies: https://issuu.com/newnatureparadigm/docs/0-water-tech-2016_june12 387

authorStream Live Help