Prezentace přístrojů Orion Star A a Versa Star

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Thermo Scientific - Prezentace přístrojů Orion Star A a Versa Star

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Thermo Scientific Orion Star A- řada m etr ů Orion VERSA STAR NEOTEC, spol. s r.o. 201 2

PowerPoint Presentation:

Orion Star A a VERSA STAR Přístroje Orion přenosné, terénní metry Orion laboratorní metr y P řehled produktů pro: Orion Star A100- řadu metr ů Orion Star A200- řadu metr ů Kódy produktů Orion VERSA STAR

PowerPoint Presentation:

Orion Star přístroje 1 Označení : Orion Star A metr y 2 P rovedení : Terénní, přenosné Laboratorní 3 P řenosné, terénní : A100 řada - Standardní A200 řada - Středně pokročilá A300 řada - Pokročilá 4 Laboratorní : A100 řada - Standardní A200 series - Středně pokročilá Dual Star - Středně pokročilá Versa STAR - Pokročilá

PowerPoint Presentation:

Orion P řenosné, terénní přístroje pH mV ISE Cond TDS Res Sal DO RDO A121   A122   A123  A221   A222     A223   A321   A322     A323   A324    A325       A326     A329          A100 řada - Standardní - Jednoparametrové A200 řada - Středně pokročilá - Jednoparametrové A300 řada - Pokročilá - Multi parametr ové

PowerPoint Presentation:

Orion laboratorní přístroje A100 řada - Standardní - Jednoparametrové A200 řada - Středně pokročilá - Jedno, d vou parametr ové DUAL STAR - Středně pokročilá - D vouparmetrový 2x BNC Versa STAR - Pokročilá - Multiparametr ový pH mV ISE Cond TDS Res Sal DO RDO A111   A112   A113  A211   A212     A213   A214    A215       A216     DUAL Star    Versa Star         

PowerPoint Presentation:

Specifi kace A100 A200 A300 VERSA DUAL pH - 2.00 – 16.00 2.000 až 20.000 - 2.000 až 19.999 K al body 3 5 6 mV ± 1600 ± 2000.0 ± 1999.9 ISE 0 až 19999 Cond 0.1 µS/cm až 200 mS/cm 0.001 µS až 3000 mS TDS 1 až 19,999 mg/L 0 až 200 ppt Resistivit a 2 Ω až 100 M Ω Salinit a 0.01 až 80.0 ppt NaCl DO 0 až 20 mg/L 0 až 90 mg/L RDO 0 až 50 mg/L RS232/USB N e Ano Ano Ano Ano Paměť 50 2000* 5000 2000 1000 GLP N e Ano Ano Ano Ano Te plota - 5 až 105 °C * A200 p řenosný, terénní metr má 1000 dat. vět

PowerPoint Presentation:

P řehled – Orion Star A100 řada Standardní , úsporné přístroje Snadná a jednoduchá obsluha Velký displ ej (67x 62 mm) Tři p řenosné a tři laboratorní přístroje Jednoparametrové pH/mV K ondu k tivit a /TDS DO (Polarogra fi c ká sonda ) rozpuštěný kyslík Intuitiv ní klávesnice ( 7 kláves ) Setup menu se sedmi podmeny K onfigura ce , Obecné , Te plota , Read mod, Protokolování , Kalibrace , Reset I ndi ká tor stavu elektrody

PowerPoint Presentation:

P řehled – Orion Star A100 laboratorní řada Poslední uložená kalibrace Slope 1, slope 2 a průměrná slope ( strmost ) Set používaných pH pufrů Bat érie a AC adaptér ( pro terénní přístroje se objednává zvlášť ) Paměť 50 dat. bodů (n e n í GLP) 3- letá záruka IP67 pro terénní přístroje IP54 pro laboratorní přístroje N ení komunikační rozhraní N ení podsvícený displej N elze připojit elektronické míchadlo

PowerPoint Presentation:

P řehled - Provedení – A200 a A300 řada Ergonomic ký design Velký displ ej Označení vstupů Snadné ovládání klávesami Stojánek

PowerPoint Presentation:

Pro vedení, vzhled – A200 a A300 řada Malé rozměry Nový laboratorní stojan Stejné osazení konektory

PowerPoint Presentation:

Gra fický, podsvícený LCD displej Zobrazení reálného času a datumu Funkční klávesy Jednoduché ovládání Ukládání dat s datumem a časem GLP systém Bezplatné stažení softwar u Aktualizace Softwar u prostřednictvím internetu RS232 a USB komunikace Diagnosti ka Automatický test Test elektrod Tovární reset P řehled – společné vlastnosti řady A200 a A300 Free downloadable software

PowerPoint Presentation:

Snadná kalibrace pH a ISE kalibrace ( automatická / manuální ) Zobrazení CAL S lope ( strmosti ) , mV a te ploty Kalibrační křivka pro USA a DIN pH pufry Ukládání metod Přístroj akceptuje polarogra f ic kou a RDO sondu Rozsah měření RDO sondy do 50 mg/ l (ppm) Aktualizace konstanty vodivostní cely kalibrací I dentifikační číslo vzorku a uživatele Vstup pro napájecí adaptér Krytí IP54 pro laboratorní přístroje Krytí IP67 pro přenosné, terénní přístroje P řehled – společné vlastnosti řady A200 a A300

PowerPoint Presentation:

P řehled – Orion Star A210 - laboratorních metrů Jedno a dvou parametrové přístroje Paměť pro ukládání 2000 dat ových vět Manu á l ní , automatické s Auto Read nebo s časovým intervalem Nový stojan pro úchyt elektrod Oboustranný úchyt stojanu k přístroji Přímé ovládání míchadla 096019 z přístroje Měření s alinit y přírodní nebo mořské vody Náhrada Orion 3 a 4-Star laboratorních metrů Pokročilejší verze Vyšší uživatelský komfort Zobrazení mV hodnoty v režimu pH měření Editace pH a ISE kalibrace

PowerPoint Presentation:

P řehled – Orion Star A220 - řada přenosných metrů Jednoparametrové pH/mV Vodivost / TDS / Salinit a /Resistivit a DO rozpuštěný kyslík RDO a Polarogra f ic ké sondy Měřený parametr + teplota °C / °F Paměť pro 1000 dat ových bodů Ukládání dat automatické s Auto Read nebo manuální Náhrada Orion 3-Star přenosných, terénních metrů

PowerPoint Presentation:

P řehled – Orion Star A320 - řada přenosných metrů R obustní a spolehlivé přístroje s nejvíce pokročilými funkcemi v Orion řadě přenosných, terénních přístrojů Jedno, dvou a multi parametr ové pH/mV Cond ( vodivost ) DO rozpuštěný kyslík pH/mV/ISE ( 1 x BNC konektor ) pH/ Cond (vodivost ) pH/DO ( rozpuštěný kyslík ) pH/ISE/Cond/DO Měřený parametr + teplota ° C / °F Zobrazení až tří měření součastně Volitelné ATC teplotní čidlo Cond nebo DO sondy Paměť 5000 dat ových bodů Ukládání dat M anu á l ní , A utomatické s Auto Read nebo s Č asovým intervalem

PowerPoint Presentation:

P řehled – Orion Star A320 - řada přenosných metrů Obsahuje všechny přednosti zdůrazněné v Orion Star A220 řadě přenosných, terénních přístrojů a navíc jsou vybaveny: Měření ISE pro dvou a multi parametrové přístroje Přidané funkce pro měření vodivosti a salinity Praktická salinita nebo salinita přírodní mořské vody ID – identifikační číslo uživatele a měřeného vzorku Nastavení alarmů Editace pro pH a ISE kalibrace Stabilit a a volba průměrování Multiparametr ové přístroje umožňují automatic kou korekci salinity při měření DO rozpuštěného kyslíku Nahrazují řadu Orion 3-Star, 4-Star a 5-Star p řenosných, terénních přístrojů

PowerPoint Presentation:

Značení přístrojů – Orion Star A - řady Orion Star A ? ? ? ? m etr První číslice : Produ ktová řada 1 – Standardní 2 – Středně pokročilá 3 – Pokročilá * Druhá číslice : Provedení 1 – Laboratorní 2 – Terénní T řetí číslice : Typ měření 1 – pH 2 – Cond - vodivost 3 – DO – rozpuštěný kyslík 4 – pH/ISE 5 – pH/Cond 6 – pH/DO 9 – pH/ISE/Cond/DO Čtvrtá číslice : Typ balení 0 – Samotný přístroj 5 – Varianta K ITu * Pouze přenosné přístroje

PowerPoint Presentation:

Kódy – Orion Star A - řady Dvě k onfigura ce Samotný přístroj ( a/ Laboratorní, b/ přenosný, terénní ) a/ Napájecí adaptér a lab. stojan pro úchyt elektrod b/ Bat érie KIT obsahuje: a/ Přístroj, čidla a roztoky . Míchadlo 096019 dodáváno s 2145, 6, 7, 8 b/ Přístroj, čidla a roztoky , ochranné pouzdro a transportní kufřík Příklad : STARA2140 – Orion Star A214 pH/ISE laboratorní ionometr STARA2145 – Orion Star A214 pH/ISE lab ionometr K IT - 0 samotný přístroj - 5 KIT, přístroj vč. příslušenství

PowerPoint Presentation:

P řehled – Orion VERSA STAR M ultimetr Více parametrový laboratorní multimetr Modul ární syst é m ( vstup pro 4 modul y ) Modul y lze zvolit v libovolné kombinaci Výběr z 5-ti modulů : pH pH/ISE Vodivosti /Salinity/Resistivity/TDS RDO/DO rozpuštěného kyslíku pH/LogR ( modul vyžaduje 2 vstupy ) Kalibrační data jsou uložena v modul u Velký barevný displ ej : Uživatelské nastavení Grafika v reálném čase Indi kátor a výstrahy Individuální zobrazení na obrazovce

PowerPoint Presentation:

P řehled – Orion VERSA STAR M ultimetr Numeric ká k lávesnice Jednoduchá k omuni k a ce Připojení 2 x USB Fun kční klávesy pro rychlé ovládání přístroje Držák elektrod lze umístit po obou stranách přístroje Náhrada za laboratorní Orion 4 a 5-Star Nejpokročilejší laboratorní Orion m ultimetr Má mnohem více funkcí než ostatní modely Přístroj pro současné a budoucí potřeby Modularita dle požadavků zákazníka

PowerPoint Presentation:

P řehled – Orion VERSA STAR M ultimetr Nabízí více než střední třída lab. přístrojů Nastavitelný isopoint pro pH a I SE ISE výhody Vyšší rozlišení Typ elektrody In k rement á l ní metod y Pokročilejší než ostatní Orion Star přístroje Grafické zobrazení v reálném čase Statisti ka dat ových bodů Volba Ofset alarm ů a protokolování d at Maxim ální počet kalibračních bodů Dva vstupy pro elektronické míchadlo

PowerPoint Presentation:

P řehled – Orion VERSA STAR M ultimetr Modul á r ní syst é m, „ plug & play “

PowerPoint Presentation:

Značení přístroje – Orion VERSA STAR Orion VERSA STAR ? ? pH/ISE Meter První číslice - Parametr 1 – pH 2 – K onductivit a (Cond) 3 – DO – oxi 4 – pH/ISE 5 – pH/ K onductivit a 6 – pH/DO - oxi 8 – pH/LogR 9 – pH/ISE/Cond/DO Druhá číslice – Typ balení 0 – Samotný multimetr 2 – Kit (multimetr s příslušenstvím)

PowerPoint Presentation:

Ostatní značení – Orion VERSA STAR Dvě k onfigura ce M ultimetr vč. modul u , napájecí adaptér a stojan pro úchyt elektrod KIT doplněný elektrodami a roztoky ( pufry, uchovávací roztok, elektrolyt ) Příklad : VSTAR2 0 = Orion VERSA STAR M ultimetr s Cond Module m VSTAR2 2 = Orion VERSA STAR Cond K IT 0 Multimetr – samotný přístroj 2 KIT Orion VERSA STAR pH/ISE – VSTAR40A/A2, VSTAR40B/B2 VSTAR91 a VSTAR93 – čtyři modul y 2 x pH/ISE, 1 x k ondu k tivit a , 1 x RDO/DO 1 samotný multimetr 3 KIT

authorStream Live Help