Տափակ որդեր

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Տափակ որդեր

Comments

Presentation Transcript

Տափակ որդեր :

Նանոր Հովհաննիսյան և Անուշ Թադևոսյան Տափակ որդեր

ունեն մի շարք զգայարաններ՝ տանգո- քեմո- և ֆոտոռեցեպտորներ, հավասարակշռության օրգաններ։ Տանգոռեցեպտորներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը] Տանգոռեցեպտորները ներկայացված են մաշկի մեջ ցրված ծայրամասային նյարդային ճյուղերին միացած շոշափելիքի բջիջներով, որոնք ունեն զգայուն թարթիչներ։ Շոշափելիքի թարթիչավոր բջիջները տարածված են ամբողջ մարմնով, բայց նրանք շատ են հատկապես մարմնի առջևի ծայրում և նրա կողքերին։ Մեխանիկական և քիմիական արտաքին գրգիռները անմիջապես ազդում են թարթիչների (մտրակների) վրա։  :

Զգայարաններ ունեն մի շարք զգայարաններ՝ տանգո- քեմո- և ֆոտոռեցեպտորներ, հավասարակշռության օրգաններ։ Տանգոռեցեպտորներ [ խմբագրել  |  խմբագրել կոդը ] Տանգոռեցեպտորները ներկայացված են մաշկի մեջ ցրված ծայրամասային նյարդային ճյուղերին միացած շոշափելիքի բջիջներով, որոնք ունեն զգայուն թարթիչներ։ Շոշափելիքի թարթիչավոր բջիջները տարածված են ամբողջ մարմնով, բայց նրանք շատ են հատկապես մարմնի առջևի ծայրում և նրա կողքերին։ Մեխանիկական և քիմիական արտաքին գրգիռները անմիջապես ազդում են թարթիչների (մտրակների) վրա ։ 

Տեսակներ Տափակ որդերի շարժումը Հայտեի է շուրջ 7 հազար տեսակ՝ լայնորեն տարածված բնության մեջ։ Տափակ որդերի տիպը ստորաբաժանվում է 4 դասերի։ Բացի նշված դասերից տափակ որդերի տիպը, ըստ Վ.Ա. Դոգելի դասագրքի, ընդգրկում է նաև երեք դաս՝ Ցեստոդակերպերի (Cestodaria), Օրտոնեկտիդների (Orthonecida) Դիցիեմիդների (Dicyemida) :

Տեսակներ Տափակ որդերի շարժումը Հայտեի է շուրջ 7 հազար տեսակ՝ լայնորեն տարածված բնության մեջ։ Տափակ որդերի տիպը ստորաբաժանվում է 4 դասերի։ Բացի նշված դասերից տափակ որդերի տիպը, ըստ Վ.Ա. Դոգելի դասագրքի, ընդգրկում է նաև երեք դաս՝ Ցեստոդակերպերի ( Cestodaria ), Օրտոնեկտիդների ( Orthonecida ) Դիցիեմիդների ( Dicyemida )

Կառուցվածք Տուրբելարիա (Pseudoceros dimidiatus) Առաջին եռաշերտ կենդանիներն են։ Երրորդ սաղմնային թերթիկը՝ մեզոդերմը ներկայացված է պարենքիմայով և առանձին մկանային հյուսվածքով(աղեխորշավորներն ունեն ծածկույթամկանային և մարսողամկանային ամբողջական հյուսվածքներ)։ Մարմինը տափակեցված է դորզովենտրալ (մեջքափորային) ուղղությամբ և ձգված է երկարությամբ, խոռոչ չունի։ :

Կառուցվածք Տուրբելարիա ( Pseudoceros dimidiatus ) Առաջին եռաշերտ  կենդանիներն  են։ Երրորդ սաղմնային թերթիկը՝  մեզոդերմը  ներկայացված է պարենքիմայով և առանձին մկանային  հյուսվածքով ( աղեխորշավորներն  ունեն ծածկույթամկանային և մարսողամկանային ամբողջական հյուսվածքներ)։ Մարմինը տափակեցված է դորզովենտրալ (մեջքափորային) ուղղությամբ և ձգված է երկարությամբ, խոռոչ չունի։