Презентація до уроку Узагальнення і систематизація знань

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Узагальнення і систематизація знань:

Узагальнення і систематизація знань Теми: “Народовладдя” “Органи державної влади і місцевого самоврядування” “Держава. Особа, суспільство”

Складові поняття “ народовладдя ”:

Складові поняття “ народовладдя ”

Основні риси демократії:

Основні риси демократії

Форми народовладдя:

Форми народовладдя

Виборче право:

Виборче право

Референдум:

Референдум

Співвідношення апарату та механізму держави:

Співвідношення апарату та механізму держави

Законодавча влада - :

Законодавча влада - одна з гілок державної влади, якій делеговане народом право приймати закони й організація контролю за дотриманням чинного законодавства

Місцеве самоврядування - :

Місцеве самоврядування - право органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати в межах закону здійснювати регулювання й управління суспільними справами місцевого значення, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення

Судова влада представлена:

Судова влада представлена Конституційним Судом України Судами загальної юрисдикції Верховний суд України Судова система України Вищі спеціалізовані суди Апеляційні суди Місцеві суди

Судова влада:

Судова влада

Правовий статус :

Правовий статус

Громадянство:

Громадянство

Політична система суспільства:

Політична система суспільства

Перевірочна робота:

Перевірочна робота 1. (1 бал) Термін, що означає біологічну істоту як одну із форм життя на землі. А людина; Б індивід; В особа; Г особистість.

Перевірочна робота:

Перевірочна робота 2. (1 бал) Укажіть, що не є ознакою державної влади. А легітимність; Б апаратність; В суспільність; Г публічність.

Перевірочна робота:

Перевірочна робота 3. (1 бал) Спосіб прийняття законів та інших рішень з найважливіших питань загальнодержавного або місцевого значення шляхом голосування громадян. А вибори; Б референдум; В збори; Г звіти.

Перевірочна робота:

Перевірочна робота 4. (1,5 бали) Визначте поняття за описом. Сукупність громадян, яким надано право брати участь у виборах певного органу чи посадової особи.

Перевірочна робота:

Перевірочна робота 5. (1,5 бали) Визначте поняття за описом. Керівництво суспільством, яке здійснюється від імені суспільства.

Перевірочна робота:

Перевірочна робота 6. (2 бали) Заповніть пропуски в реченнях. Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є … . Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через …. і присяжних.

Перевірочна робота:

Перевірочна робота 7. (2 бали) Установіть відповідність між стислою характеристикою та назвою правового статусу особи. 1 Особа, яка на підставі міжнародного договору має громадянство тих держав, що підписали цей договір 2 Особа, яка проживає на території певної держави, але має громадянство іншої держави 3 Особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином 4 Особа, яка має стійкий правовий зв'язок із певною державою, що виявляється у їхніх взаємних правах і обов’язках А Громадянин Б Іноземець В Апатрид Г Біженець Д Біпатрид

Перевірочна робота:

Перевірочна робота 8. (2 бали) Установіть хронологічну послідовність етапів виборчого процесу Висування і реєстрація кандидатів на виборчі посади Складання списків виборців Утворення виборчих органів Голосування Утворення виборчих дільниць

Таблиця самоконтролю:

Таблиця самоконтролю № завдання 1 2 3 4 5 6 7 8 К-ть балів 1 1 1 1.5 1.5 2 2 2 Відповіді А Б Б Електо- рат Державна влада 1)Верховний Суд України; 2) народних засідателів 1 Д 2 Б 3 В 4 А 4 Висування і реєстрація кандидатів на виборчі посади 3 Складання списків виборців 2 Утворення виборчих органів 5 Голосування 1 Утворення виборчих дільниць

authorStream Live Help