Neu khong co tinh yeu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Nếu không có Tình yêu…

Slide 2:

Không có Tình yêu…

Slide 3:

Bổn phận khiến người ta dễ n óng gi ận .

Slide 4:

Không có Tình yêu…

Slide 5:

Trách nhiệm đẩy con người ta tới chỗ bất nhã .

Slide 6:

Không có Tình yêu…

Slide 7:

Công bằng làm cho con người ta đâm ra tàn nhẫn .

Slide 8:

Không có Tình yêu…

Slide 9:

Sự thật biến người ta thành kẻ ưa soi mói .

Slide 10:

Không có Tình yêu…

Slide 11:

Sự khôn ngoan dẫn dắt bạn tới chỗ láu cá .

Slide 12:

Không có Tình yêu…

Slide 13:

Sự đon đả biến con người thành kẻ giả dối .

Slide 14:

Không có Tình yêu…

Slide 15:

Sự am hiểu đẩy bạn trở thành kẻ cố chấp .

Slide 16:

Không có Tình yêu…

Slide 17:

Quyền lực khiến người ta trở thành kẻ áp bức .

Slide 18:

Không có Tình yêu…

Slide 19:

Danh tiếng làm bạn trở thành kẻ kiêu ngạo .

Slide 20:

Không có Tình yêu…

Slide 21:

Của cải làm con người ta trở nên tham lam .

Slide 22:

Không có Tình yêu…

Slide 23:

Lòng tin biến bạn thành kẻ cuồng tín .

Slide 24:

Không có Tình yêu...

Slide 25:

Trên đời này bạn không là gì cả!!!

Slide 26:

Ch úc bạn một ngày tốt đẹp !

authorStream Live Help