Giá Trị Của Người Phụ Nữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: gemini_congthanh (129 month(s) ago)

good!

Presentation Transcript

Slide 1:

Giá trị MỘT PHỤ NỮ

Slide 2:

Sách Talmud Do-thái kết thúc với lời nói rằng …

Slide 3:

... Hãy coi chừng đừng bao giờ làm cho một Phụ Nữ phải rơi lệ, bởi vì Thiên Chúa đếm các giọt lệ của nàng ...

Slide 4:

Người Phụ Nữ đi ra từ chiếc xương sườn của Người Nam. Chứ không phải từ bàn chân của chàng, để làm tấm thảm chùi chân chàng, Cũng không phải từ cái đầu của chàng, để mà ở cao hơn chàng... Nhưng từ cạnh sườn chàng, để làm người đồng hàng với chàng ...

Slide 5:

... Ngay bên dưới cánh tay chàng, để được che chở ... … Và bên cạnh trái tim chàng, để được yêu thương ...

Xin chuyển thông điệp này ít ra cho ba phụ nữ đặc biệt, nhưng đừng quên rằng ... Bạn là duy nhất ! Xin cũng chuyển cho tất cả những người nam có giá trị mà bạn quen biết, để họ luôn luôn nhớ đến giá trị của một PHỤ NỮ! Chúc bạn một ngày tốt lành !:

Xin chuyển thông điệp này ít ra cho ba phụ nữ đặc biệt, nhưng đừng quên rằng ... Bạn là duy nhất ! Xin cũng chuyển cho tất cả những người nam có giá trị mà bạn quen biết, để họ luôn luôn nhớ đến giá trị của một PHỤ NỮ! Chúc bạn một ngày tốt lành ! Dịch từ bản Pháp ngữ: 12-1-2008

Slide 7:

Giá trị MỘT PHỤ NỮ

Slide 8:

Sách Talmud Do-thái kết thúc với lời nói rằng …

Slide 9:

... Hãy coi chừng đừng bao giờ làm cho một Phụ Nữ phải rơi lệ, bởi vì Thiên Chúa đếm các giọt lệ của nàng ...

Slide 10:

Người Phụ Nữ đi ra từ chiếc xương sườn của Người Nam. Chứ không phải từ bàn chân của chàng, để làm tấm thảm chùi chân chàng, Cũng không phải từ cái đầu của chàng, để mà ở cao hơn chàng... Nhưng từ cạnh sườn chàng, để làm người đồng hàng với chàng ...

Slide 11:

... Ngay bên dưới cánh tay chàng, để được che chở ... … Và bên cạnh trái tim chàng, để được yêu thương ...

Xin chuyển thông điệp này ít ra cho ba phụ nữ đặc biệt, nhưng đừng quên rằng ... Bạn là duy nhất ! Xin cũng chuyển cho tất cả những người nam có giá trị mà bạn quen biết, để họ luôn luôn nhớ đến giá trị của một PHỤ NỮ! Chúc bạn một ngày tốt lành !:

Xin chuyển thông điệp này ít ra cho ba phụ nữ đặc biệt, nhưng đừng quên rằng ... Bạn là duy nhất ! Xin cũng chuyển cho tất cả những người nam có giá trị mà bạn quen biết, để họ luôn luôn nhớ đến giá trị của một PHỤ NỮ! Chúc bạn một ngày tốt lành ! Dịch từ bản Pháp ngữ: 12-1-2008

Slide 13:

Giá trị MỘT PHỤ NỮ

Slide 14:

Sách Talmud Do-thái kết thúc với lời nói rằng …

Slide 15:

... Hãy coi chừng đừng bao giờ làm cho một Phụ Nữ phải rơi lệ, bởi vì Thiên Chúa đếm các giọt lệ của nàng ...

Slide 16:

Người Phụ Nữ đi ra từ chiếc xương sườn của Người Nam. Chứ không phải từ bàn chân của chàng, để làm tấm thảm chùi chân chàng, Cũng không phải từ cái đầu của chàng, để mà ở cao hơn chàng... Nhưng từ cạnh sườn chàng, để làm người đồng hàng với chàng ...

Slide 17:

... Ngay bên dưới cánh tay chàng, để được che chở ... … Và bên cạnh trái tim chàng, để được yêu thương ...

Xin chuyển thông điệp này ít ra cho ba phụ nữ đặc biệt, nhưng đừng quên rằng ... Bạn là duy nhất ! Xin cũng chuyển cho tất cả những người nam có giá trị mà bạn quen biết, để họ luôn luôn nhớ đến giá trị của một PHỤ NỮ! Chúc bạn một ngày tốt lành !:

Xin chuyển thông điệp này ít ra cho ba phụ nữ đặc biệt, nhưng đừng quên rằng ... Bạn là duy nhất ! Xin cũng chuyển cho tất cả những người nam có giá trị mà bạn quen biết, để họ luôn luôn nhớ đến giá trị của một PHỤ NỮ! Chúc bạn một ngày tốt lành ! Dịch từ bản Pháp ngữ: 12-1-2008

Slide 19:

Giá trị MỘT PHỤ NỮ

Slide 20:

Sách Talmud Do-thái kết thúc với lời nói rằng …

Slide 21:

... Hãy coi chừng đừng bao giờ làm cho một Phụ Nữ phải rơi lệ, bởi vì Thiên Chúa đếm các giọt lệ của nàng ...

Slide 22:

Người Phụ Nữ đi ra từ chiếc xương sườn của Người Nam. Chứ không phải từ bàn chân của chàng, để làm tấm thảm chùi chân chàng, Cũng không phải từ cái đầu của chàng, để mà ở cao hơn chàng... Nhưng từ cạnh sườn chàng, để làm người đồng hàng với chàng ...

Slide 23:

... Ngay bên dưới cánh tay chàng, để được che chở ... … Và bên cạnh trái tim chàng, để được yêu thương ...

Xin chuyển thông điệp này ít ra cho ba phụ nữ đặc biệt, nhưng đừng quên rằng ... Bạn là duy nhất ! Xin cũng chuyển cho tất cả những người nam có giá trị mà bạn quen biết, để họ luôn luôn nhớ đến giá trị của một PHỤ NỮ! Chúc bạn một ngày tốt lành !:

Xin chuyển thông điệp này ít ra cho ba phụ nữ đặc biệt, nhưng đừng quên rằng ... Bạn là duy nhất ! Xin cũng chuyển cho tất cả những người nam có giá trị mà bạn quen biết, để họ luôn luôn nhớ đến giá trị của một PHỤ NỮ! Chúc bạn một ngày tốt lành ! Dịch từ bản Pháp ngữ: 12-1-2008