Chua La Tinh Yeu

Views:
 
     
 

Presentation Description

Mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu! Chúc mừng Bổn Mạng Ca Đoàn Thánh Tâm, GX. Tân Hương, Kon Tum. Nguyện xin ngọn lửa tình yêu Chúa nung đốt tâm hồn các em giúp các em mang lửa tình yêu Chúa đốt nóng tâm hồn mọi người bằng tiếng ca tiếng đàn chan chứa Tình yêu từ Thánh Tâm Chúa. MTC

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chúa Là Tình Yêu Mừng Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu By Peter Cuong Kon Tum

PowerPoint Presentation:

Anh em hãy mang lấy ách của Tôi, và hãy học với Tôi, vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Mt 11, 29ab

PowerPoint Presentation:

Đang đêm, Sứ Thần từ trời cao hiện đến loan báo cho các mục đồng đang canh giữ đàn chiên:” Anh em đừng sợ! Này tôi báo cho anh em một Tin Mừng trọng đại, cũng là Tin Mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành Đavít. Người là Đấng Ki-Tô Đức Chúa!” Lc.2, 10-11

PowerPoint Presentation:

Sứ Thần nói với Đức Maria:” Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa” Lc 1, 35

PowerPoint Presentation:

Ân tình Chúa thiên thu vạn đại, Chúa dành cho ai kính sợ Người TV 102, 17

PowerPoint Presentation:

Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. 1 Ga 4, 10b

PowerPoint Presentation:

“Lạy Cha, Giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha… Tất cả những gì của Con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của Con; và Con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ ở trong thế gian; phần Con, Con đến cùng Cha” Ga17,1b. 10-11

PowerPoint Presentation:

Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Ga 17, 11b

PowerPoint Presentation:

“Đức Giêsu chịu phép Rửa và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu” Lc 3, 21-22

PowerPoint Presentation:

Có tiếng từ trời phán rằng:” Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con” Lc 3, 22b

PowerPoint Presentation:

Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Ga 10, 11

PowerPoint Presentation:

Chúa nói:” Tôi chính là Mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của Tôi và chiên của Tôi biết Tôi” Ga 10, 14

PowerPoint Presentation:

Chúa nói:” Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng” Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào” Lc 18, 16-17

PowerPoint Presentation:

Hồn con, con vẫn trước sau Giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình. Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, Trong con, hồn lặng lẽ an vui. TV 130, 2

PowerPoint Presentation:

Trái Tim của Chúa Giêsu là một trái tim biết rung lên những nhịp của lắng nghe và cảm thông.

PowerPoint Presentation:

“ Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, Vì Thiên Chúa là Tình yêu” 1Ga 4,7b-8

PowerPoint Presentation:

Đức Giêsu giang đôi tay cứu ông Phêrô sắp chìm dưới nước, chỉ vì kém lòng tin vào quyền năng của Thiên Chúa. ( Theo Tin Mừng Mt.14, 22-33

PowerPoint Presentation:

“Anh em hãy mang lấy ách của Tôi, và hãy học với Tôi, vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”. Mt 11, 29ab

PowerPoint Presentation:

Đời nọ tới đời kia, Thánh Tâm Chúa vẫn hằng nuôi dưỡng ý định cứu dân Người khỏi tay thần chết và nuôi sống họ trong buổi cơ bần. TV.32, 11.19

PowerPoint Presentation:

Trái Tim Chúa Là mạch suối yêu thương! Trái Tim Chúa Là nguồn ơn cứu độ!

PowerPoint Presentation:

Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, anh em thuộc về Thiên Chúa, và anh em đã thắng được các ngôn sứ giả đó, vì Đấng ở trong anh em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian. 1Ga 4, 4

PowerPoint Presentation:

Khi Đức Giêsu cùng các môn đệ và đám đông đến gần cửa thành Na-im, chứng kiến đám tang một thanh niên con của một bà góa. Chạnh lòng thương, Chúa nói với bà góa: Bà đừng khóc nữa! Ngài đến sờ vào quan tài và nói:” Này người thanh niên, tôi bảo anh: Hãy trỗi dậy!” Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. .. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa! Lc.7, 11-16

PowerPoint Presentation:

Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì: Đó là Đức Ki-Tô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. 1 Ga3, 16

PowerPoint Presentation:

“Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15:13) .

PowerPoint Presentation:

Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha. Lc 22, 42

PowerPoint Presentation:

Bấy giờ có Thiên Sứ tự trời hiện đến tăng sức cho Người. Người lâm cơn xao xuyến bồi hồi, nên càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất. Lc 22, 43-44

PowerPoint Presentation:

Chúa Giêsu bị điệu ra trước Thượng Hội Đồng Do Thái… Mọi người hỏi: Vậy Ông là Con Thiên Chúa sao? Người đáp:” Đúng như các ông nói, chính Tôi đây!” Lc.22, 66-70

PowerPoint Presentation:

Chúa Giêsu chính là Đấng Thánh vô tội đã tự nguyện vác lấy thập giá vì tội lỗi chúng ta.

PowerPoint Presentation:

7 lời cực trọng sau cùng của Chúa Giêsu trên Thánh Giá: 1.- Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm (Lc.23, 34) 2.- Thưa Bà, này là con Bà! Đây là mẹ của anh. (Ga 19, 26-27) 3.- Tôi bảo thật: Hôm nay, anh sẽ được ở với Tôi trên thiên đàng (Lc 23,43) 4.- Lạy Thiên Chúa, sao Chúa bỏ con? (Mt 27. 46b) 5.- Tôi khát! ( Ga 19, 28b) 6.- Thế là đã hoàn tất! ( Ga 19, 30) 7.- Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha! (Lc 23, 46)

PowerPoint Presentation:

Đây là Gỗ Thánh Giá, là nguồn cứu độ trần gian!

PowerPoint Presentation:

Ngài đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá! (Philip 2, 6) Christus factus est pro nobis obediens usque ad mortem autem crucis! (Philip 2,6)

PowerPoint Presentation:

Lời Chúa Giêsu, Con Cha đã bảo đảm với con rằng:” Thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng Lòng Thương Xót của Ta luôn ấp ủ một linh hồn tín thác”

PowerPoint Presentation:

Tám ngày sau khi Ngài từ cõi chết sống lại, Chúa Giêsu lại hiện ra với các môn đệ và Ngài bảo ông Tôma:” Hãy đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin!” Ga 20. 27

PowerPoint Presentation:

Hễ ai tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, thì Thiên Chúa ở lại trong người ấy và người ấy ở lại trong Thiên Chúa. Còn chúng ta, chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là Tình yêu: Ai ở lai trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. 1Ga4, 15-16

PowerPoint Presentation:

Căn cứ vào điều này mà tình yêu đã nên hoàn hảo với chúng ta: Đó là chúng ta được mạnh dạn trong ngày phán xét, vì Đức Giêsu thế nào thì chúng ta cũng như vậy ở thế gian này! 1Ga4. 17

PowerPoint Presentation:

Giêsu chiến thắng hùng cường vinh quang. Nước Người thống trị muôn ngàn đời! Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!