Hang Hang Lop Lop_bk

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Sáng tác : NS. Nguyễn Văn Đông Ca sĩ trình bày : Hà Thanh & Hùng Cường

Slide 2: 

Hàng Hàng Lớp Lớp những anh hùng, Đứng lên theo tiếng gọi núi sông Hăng hái tiến quân vào trận mạc, Gian lao nguy hiểm, chẳng nao lòng…

Slide 51: 

NTH.TX. 30.04 Nhớ Về Các Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà