Επικοινωνία με τον υπολογιστή

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Επικοινωνία με τον υπολογιστή:

Επικοινωνία με τον υπολογιστή Η εντολή ρώτησε... και περίμενε Ανοίξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δοκιμάσετε τις εντολές: http://scratch.mit.edu/projects/editor/?tip_bar=getStarted 

PowerPoint Presentation:

Πολλές φορές είναι απαραίτητο να επικοινωνήσουμε με τον υπολογιστή για να του δώσουμε τα δεδομένα που χρειάζεται, ώστε να επιτελέσει την κατάλληλη επεξεργασία.

Όταν εκτελείται η εντολή ρώτησε ... και περίμενε τότε εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο, όπου ο χρήστης πρέπει να εισάγει την απάντηση. Αν θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε ξανά την τιµή που δώσαµε στο πλαίσιο της ερώτησης, αυτή αποθηκεύεται προσωρινά και µπορούµε την ανακτήσουµε χρησιµοποιώντας την απάντηση:

Όταν εκτελείται η εντολή ρώτησε ... και περίμενε τότε εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο, όπου ο χρήστης πρέπει να εισάγει την απάντηση. Αν θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε ξανά την τιµή που δώσαµε στο πλαίσιο της ερώτησης, αυτή αποθηκεύεται προσωρινά και µπορούµε την ανακτήσουµε χρησιµοποιώντας την απάντηση 1. Εισάγω το όνομα Μαρία και πατάω enter 2. Βλέπω ότι στο απάντηση έχει αποθηκευτεί το Μαρία

Φτιάχνω οποιοδήποτε κανονικό πολύγωνο (ν-γωνο):

Φτιάχνω οποιοδήποτε κανονικό πολύγωνο (ν-γωνο) Χρησιμοποιώ την εντολή ρώτησε... και περίμενε και την απάντηση

Στις προηγούμενες ασκήσεις, μάθαμε πώς να σχεδιάζουμε τρίγωνο, τετράγωνο, πεντάγωνο, εξάγωνο κλπ. Θέλω να τροποποιήσω τα παραπάνω σενάρια, ώστε το πρόγραμμα να ζητά από τον χρήστη το πλήθος των πλευρών και να σχεδιάζει το αντίστοιχο σχήμα.:

Στις προηγούμενες ασκήσεις, μάθαμε πώς να σχεδιάζουμε τρίγωνο, τετράγωνο, πεντάγωνο, εξάγωνο κλπ. Θέλω να τροποποιήσω τα παραπάνω σενάρια, ώστε το πρόγραμμα να ζητά από τον χρήστη το πλήθος των πλευρών και να σχεδιάζει το αντίστοιχο σχήμα.

Για να ζητήσω δεδομένα από το χρήστη (το πλήθος των πλευρών στην περίπτωσή μας) χρησιμοποιώ την εντολή ρώτησε η οποία βρίσκεται στην καρτέλα εντολών αισθητήρες. Δοκιμάστε τη λειτουργία της εντολής::

Για να ζητήσω δεδομένα από το χρήστη (το πλήθος των πλευρών στην περίπτωσή μας) χρησιμοποιώ την εντολή ρώτησε η οποία βρίσκεται στην καρτέλα εντολών αισθητήρες. Δοκιμάστε τη λειτουργία της εντολής:

Όταν εκτελείται η εντολή ρώτησε εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου που περιμένει από εμάς (τους χρήστες) να δώσουμε τιμή. Η τιμή που δίνουμε αποθηκεύεται στο απάντηση. Στη συνέχεια μπορώ να επεξεργαστώ κατάλληλα την απάντηση.:

1. Δίνω την τιμή 4 και πατάω enter 2. Βλέπω ότι στο απάντηση έχει αποθηκευτεί η τμή 4 Όταν εκτελείται η εντολή ρώτησε εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου που περιμένει από εμάς (τους χρήστες) να δώσουμε τιμή. Η τιμή που δίνουμε αποθηκεύεται στο απάντηση . Στη συνέχεια μπορώ να επεξεργαστώ κατάλληλα την απάντηση.

Για να φτιάξω το ν-γωνο θα χρησιμοποιήσω την απάντηση τόσο στην επανάληψη (επανάλαβε απάντηση), όσο και στις μοίρες που θα πρέπει να στρίβει η μορφή μου (στρίψε 360/απάντηση). Το σενάριο τελικά διαμορφώνεται ως εξής: :

Για να φτιάξω το ν-γωνο θα χρησιμοποιήσω την απάντηση τόσο στην επανάληψη (επανάλαβε απάντηση ), όσο και στις μοίρες που θα πρέπει να στρίβει η μορφή μου (στρίψε 360/ απάντηση ) . Το σενάριο τελικά διαμορφώνεται ως εξής:

authorStream Live Help