ESSENS Marketing plan

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Marka Essens sadrži nekoliko riječi i značenja u sebi. Otkriva u sebi reč koja se isto tako izgovara i na engleskom jeziku,a to je reč »essence«, što znači “bit”nečega, osnova, ali i mirisnu esenciju znači u proizvodnji parfema i kozmetike. Druga reč koja se može čuti kod Izgovora je “sense” što znači"osjećaj“. Naša čula osećaju sve što nas okružuje.Osećaji su naši veliki pomoćnici koji nas prate ceo život. Mrežni marketing je prema mnogim stručnjacima, jedan od najbržih puteva ka financijskoj nezavisnosti i ispunjenja snova. Čak je i riječ “sen” prisutna u reči Essens,koja na češkom znaći"san“.

PowerPoint Presentation:

ESSENS je proizvod Mnogih vrsnih profesionalaca na području proizvodnje kozmetičkih i prehrambenih dodataka i mrežnog marketinga. Essens je pokrenut u septembru 2011.godine i obradovao je potrošače kvalitetnih parfema sa svojim izborom najboljih aromatičnih esencija, koja će oduševiti vaša čula. 30 parfema za žene i 15 parfema za muškarce,među kojima ćete zasigurno pronaći i svoj omiljeni parfem. Do kraj a 2 012 godine asortiman će se širiti sve više.Naš međunarodni tim je sa velikom pažnjom izabrao esencije od jednog svetskog proizvođača esencija,sa najtraženijim mirisnim kompozicijama.Od tih esencija je na svet došao u Češkoj krajnji proizvod-parfem,koji se puni u veoma kvalitetne Italijanske bočice,koje se tradicionalno,već dugo proizvode u Italiji na veoma zavidnom nivou. Proizvodnja se obavlja Češkoj fabrici, Koja ne samo da ima sertifikate i dozvole za proizvodnju kozmetičkih preparata,nego ima dozvolu i za proizvodnju farmaceutskih,lekovitih proizvoda. Ovo nam daje mogućnost proizvodnje po najstrožijim propisima i standardima Evropske Unije,te kontinuiranog praćenja provere kvaliteta po tim strogim propisima. Obradovaće Vas sa

PowerPoint Presentation:

Svaka bočica parfema skriva u sebi i jedno malo čudo: Miris,od kojeg je dovoljno samo par kapi,da bi nam ulepšao dan,da bi oduševio našu okolinu, Ili postao tema dana,u susretu čak i sa nepoznatim ljudima,koji će nas upitati: “Izvinite, k oji je ovo miris na Vama?”. Mirisi u raznim oblicima krase naš život. Mali luksuz-u jednoj maloj bočici-koji svako može sebi da priušti. Predivan miris će nas “odneti” na trenutak u neki drugi svet, a to je jedan od tajnih uspeha popularnosti obožavalaca parfema. Istorija je pokazala... Ugodan miris fascinira ljude od davnina.Prve metode proizvodnje mirisa ljudi su slučajno pronašli.Pračovek je primetio,da spaljivanjem određenih,raznih vrsta drveća,stvara se ugodan miris.Ime je od latinske reči “per fumum”,što znači”kroz dim”. Prva spominjanja korišćenja mirisnih dodataka,možemo naći Već u naprednim starim drevnim kulturama Egipćana,Grka,Rimljana. Međutim za prve prave pronalazače parfema smatraju Arape,koji su oko 1000 god.n.e.sa destilacijom proizveli prvu Čistu uljnu esenciju. Ovu tehniku su u Evropu doneli u 9 stoleću Krstaši, A u 12 stoleću su u Francuskoj izdali prvu dozvolu za Proizvodnju parfema.

PowerPoint Presentation:

Marketing pl a n s a mes e č nim kvalifika cionim razdobljem Direktna zarada je 40 % na distributerske cene . ( 33 % o d prodajne cene ) I. ključna 17 % poz i ci j a 4 000 bod ova 12 % 2 400 bod ova 9 % 1 200 bod ova 6 % 400 bod ova 3 % bez pdv 1 bod = 1€ 100 bod ova

PowerPoint Presentation:

28 % Srebrn i n acionalni m e n adž er 15 000 bod ova II. ključna 25 % poz i ci j a 10 000 bod ova 20 % 6 000 bod ova 1. Pl a n isplate(zarade) - Isplaćujemo mesečno, distributere do 28 % U prvom planu isplate,ne postoje u slovi za izgradnju pozicije,sabira se ukupan broj bodova saradnika .Ukupan broj bodova sačinjava zbir bodova cele grupe i vlastiti broj bodova. Provizija se obračunava na ukupan broj bodova distributera. Isplata provizije po 1.plan u isplate je svakog 10.og u narednom mesecu,ili se može uzeti uz kupnju proizvoda,popust do 50%,bez pdv Svaka provizija koja nije podignuta se beleži,i nema vremenskih ograničenja za njihovo podizanje.

PowerPoint Presentation:

2. Pl a n isplate Međunarodna mesečna isplata od 4 % Provizija se isplaćuje po 2 planu isplate,mesečno, 10 og svakom članu koji se kvalifikovao u datom mesecu. Platin a međunarodni m e na dž er 4 × 25 % grane ( zbir bodova jedne grane minimum 10.000 iz inostranstva-dobija udeo iz međunarodnog prometa od 1% koeficijent:1,0) + Za svaku sledeću granu od 25 % sa min. 10  000 bod a koeficijent vaše isplate raste za 0,5 Platin a nacionalni m e na dž er 3 × 25 % grane – udeo od 1 % od međunarodnog prometa (koefici jent 1,0) + Za svaku narednu granu-liniju od 25 % koeficijent isplate raste za 0,5 Zlatni nacionalni m e na dž er 3 × 17 % grana linija – isplata 2 % od međunarodnog prometa (koefic ijent 1,0) + Za svaku sledeću kvalifikovanu granu od 17 % raste koefici jent isplate o d 0,5 Provizija se isplaćuje po 2 planu isplate,mesečno, svakom članu koji se kvalifikovao u datom mesecu,10 og sledećeg narednog meseca.

PowerPoint Presentation:

3. Pl an isplate Zarade: ( vernost kompaniji ) – isplata je godišnje 1 % Dupla međunarodna platina 9 × međunarodni platina menadžer u kalendarskoj godini + 1% udeo međunarodne prodaje za kalendarsku godinu (koeficijent 2.0) Dupla nacionalna platina 9 × platina nacionalni menadžer u kalendarskoj godini + 1% udeo međunarodne prodaje za kalendarsku godinu (koeficijent 2.0) Duplo nacionalno zlato 9 × nacionalni zlatni menadžer u kalendarskoj godini + 1% udeo međunarodne prodaje za kalendarsku godinu (koeficijent 1.0) Provizije po 3 planu zarade-isplate se isplaćuju nakon godine,10 og januara.

PowerPoint Presentation:

pr imer Broj prodatih boca parfema u grupi Broj bodova 28% 1 500 15 000 1 026 PF 25% 1 000 10 000 20% 600 6 000 17% 400 4 000 413 PF 256 PF 12% 240 2 400 177 PF 9% 120 1 200 113 PF 67 PF 6% 40 400 3% 10 100 U datom primeru,ako član ima grupu po ovom modelu,isplata mu je: 1 . 288 € A po datoj šemi vaši saradnici su zaradili ukupno : 1 . 277 € 1288 € 702 € 307 € 159 € 67 € 40 € 10.260 bodova X 25 % = 2.565 € - 1.277 € = 1.288 € 1.026 pf x10 = 10.260 bodova ( 1.026 x12 € = 12.312 € )

PowerPoint Presentation:

Reč essence zn ači „ bit nečega “ tako mi u ESSENS firmi ne samo da obraćamo pažnju na Sastojke parfema i proizvoda,nego i na “sastav” poslovanja. Jedan uspešan MLM se sastoji isto iz više komponenata: Kvalit et proizvoda Pristupačna cena sistem kompe tencija kontakti Kao što se i jedan uspešan,zadovoljan život sastoji iz više komponenata: Lične veze-kontakti samoostvarenje Lični razvoj lepota zdravlje pasivna zarada Esencija u nekoj meri zavisi i od alhemije Mi verujemo da svako od nas razmišlja o tome koje komponente će “umešati” u svoj život.Čemu će dati prioritet u svom životu,koje će vrednosti da stavi sebi na prvo mesto,odnosno u šta će da uloži svoje vreme i trud. Onima kojima je prioritet zdravlje,lepota,osobni razvoj,finansijska sigurnost,imamo puno toga za ponuditi! na šta gradimo

PowerPoint Presentation:

Peugeot 207 Za članove ESSENS Klub a U prvom mesecu,postignete uslov,sledeći Mesec potvrdite iste bodove, I već se možete javiti da želite Vaš automobil. Već od 17% kvalifik acije ESSENS Vam sada omogućava,da na period od 4 godine,bez administracionih problema,bez prikaza o mogućnostima kreditiranja,bez ikakvog učešća,imate mogućnost da jedan Peugeot 207 bude Vaš. Za vreme perioda od 4 godine auto ima sveobuhvatno CASCO i obavezno osiguranje. Uslovi kvalifikacije: U programu svaki član ESSENS Kluba ima mogućnost da Učestvuje.  Ukoliko član kluba Essens dostigne željenu kvalifikaciju,a provizija mu ne dostigne granicu svote iz tabele,može da iskoristi uslove iz niže kategorije. Ovaj nagradni program kreće od 1.maja 2012.godine. Deo vaše uplate Koji Vi snosite: Kvalifikacija Minimum vašeg bonusa  U svakom datom mesecu, u kojem član kluba ESSENS, Ne postigne ni jedan od uslova koji su navedeni u tabeli, Dužan je platiti svotu od 250 €. 17 % 300 € 150 € 20 % 500 € 100 € 25 % 700 € 50 € 28 % ili Menadžer: 900 € 1 €

PowerPoint Presentation:

Odmor i relaksacija N a Istoku u domovini 1000 mirisa U čudnovatoj T urskoj * all-inclusive odmor,od nedelju dana ! Sa izletom u Istambul , gde ćemo posetiti kompaniju Seluz velikog proizvođača esensnih ulja . U vreme kada jesen kuca kod nas na vrata mi možemo da se sunčamo, skupljamo energiju i inspiraciju... Pridružite nam se ! Dovoljno je ako ... 2012 m aj , juni ili juli mesec barem jednom Napravite kvalifikaciju - ili od toga višu poziciju 17% I u mesecu kvalifikacije min. 300 zarade ostvarite € sledeci mesec min. sačuvate 12%- poziciju(150 €) , Jer ako ovo ostvarite idete sa nama u Tursku Vaš ESSENS World tim *vreme u koje planiramo :2012 septembar. Tačno vreme i mesto ćemo još konkretno objaviti.Samo aktivni članovi mogu putovati.Put ovanje se ne može preneti na drugu osobu.. U slučaju da neko ne može da iskoristi putovanje nema kompenzacije. Za prateću osobu se može dokupiti mesto, za osobu stariju od 14 godina

PowerPoint Presentation:

Uslovi kvalifikacije u programu: BMW  U programu učestvuje svaki član kluba Essens koji je uspeo da s klopi lizing ugovor sa autosalonom, na period o d 60 meseci. Po Vašem izboru ! ESSENS World promoviše program podsticaja već od pozicije Zlatni Nacionalni Menadžer,za sve one koji su postigli kvalifikaciju. Uz pomoć ovoga Programa podsticaja članova kluba ESSENS,imate p riliku da dobijete novčani prilog,svotu za otplatu i kupovinu, automobila BMW marke po Vašem izboru! Program kreće 01.maja 2012 godine. U prvom mesecu postignete kvalifikaciju Zlatni Nacionalni Menadžer, Sledeći mesec potvrdite istu kvalifikaciju (ili viš u) i već m ožete krenuti u izbor auta vaših snova.  Visinu svote koju kompanija plaća za otplatu lizinga,određuje Vaša pozicija,kvalifikacija iz predhodnog meseca. U ovom programu BMW koji učestvuje mora biti bele boje, N a automobilu mora da se nalazi ESSENS logo,sa obe strane, pr ednjih vrata. Kvalifi kacija: Svota koju kompanija plaća Zlatni Nacionalni menadžer 500€ Platina Nacionalni Menadžer 750€ Platina Međunarodni Menadžer 1000 €

PowerPoint Presentation:

pod ržavamo Cilj naše kompanije je da svi naši članovi stvore uravnoteženo i atraktivno okruženje za samoostvarenje,za gradnju uspešne karijere i da imaju priliku da budu deo jednog skladnog tima istomišljenika.

PowerPoint Presentation:

ESSENS SLOVAKIA, s.r.o. Do Stošky 576 Žilina 010 04 Slovakia www.essens.sk www.essensworld.com