Victòria de Samotràcia

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Victòria de Samotràcia comentari 2013

Comments

Presentation Transcript

Presentación de PowerPoint:

VICTÒRIA DE SAMOCRÀCIA

Presentación de PowerPoint:

1. IDENTIFICACIÓ 1.1. DADES GENERALS La Victòria de Samotràcia és una escultura grega hel·lenística del segle II a.C . (190 a.C . aproximadament). Alguns experts l'atribueixen a Pitòcrit de Rodes. És una escultura exempta en marbre (talla) d’estil grec hel·lenístic (de l’escola de Rodes). R epresenta la deessa Atena Nike ( Atena portant la victòria ) dempeus i vestida. Aquesta escultura estava en el santuari dels Cabirs , un petit edifici del Santuari de Samotràcia, formant part d’un monument. Actualment l'original -del qual part d'un ala s'ha reconstruït- es troba al Museu del Louvre (París, França).

Presentación de PowerPoint:

La figura femenina de la Victòria amb ales es posa sobre la proa d'un vaixell, que actua de pedestal de la figura femenina. Va embolicada en un fi  xitó  i un mantell, vestidures que s'adhereixen al cos deixant traslluir la seva anatomia. Aquest tractament de la roba recorda l'anomenada tècnica de draps molls atribuïda a les obres de  Fídies .

Presentación de PowerPoint:

La Victòria de Samotràcia s’atribueix a Pitòcrit de Rodes. Existeix un relleu a Lindos (Rodes), amb la inscripció de Pitòcrit , que representa la proa d’un vaixell molt semblant a la proa que serveix de base per a la Victòria . Alguns estudiosos pensen que és possible que també participés en el fris de l’Altar de Zeus a Pèrgam . 1.2. AUTOR: atribuïda a PITÒCRIT DE RODES

Presentación de PowerPoint:

1.3. CONTEXT HISTÒRIC Localització de la civilització grega Etapes de la civilització grega Grècia arcaica, segles VII-VI a.C. Grècia clàssica, segles V-IV a.C. Grècia hel·lenística, segles III-I a.C .

Presentación de PowerPoint:

1.3. CONTEXT HISTÒRIC L'època hel·lenística 323 a.C . mort d’Alexandre el Gran: lluites entre els seus generals i, finalment, divisió de l’Imperi Alexandrí en els anomenats regnes hel·lenístics . Tres zones principals ( regnes ): Egipte i el sud de Síria, en mans de Ptolomeu I i els seus descendents. Àsia , des de la Mar Egea fins a l’Indus , amb el regne de Síria, sota els selèucides (descendents de Seleuc , general d’Alexandre). Macedònia (amb el sud de la península Balcànica, és a dir, Grècia inclosa), sota el control d’Antígon i els seus familiars. Victòria de Samotràcia , 190 a.C .

Presentación de PowerPoint:

L'època hel·lenística Una civilització urbana de gran vitalitat . Es van crear biblioteques, com la d’Alexandria, que va arribar a tenir 700.000 rotlles, que contenien la major part dels coneixements de l’època . Científics: Aristarc de Samos (segle III a.C .), que va ser el primer en mesurar els diàmetres del Sol i de la Lluna, i en formular la teoria heliocèntrica; Euclides (segle III a.C .), que va assentar les bases teòriques de la geometria; l’enginyer i matemàtic Arquimedes , conegut pels seus treballs d’hidrostàtica; el geògraf Eratòstenes , que va mesurar la circumferència terrestre (amb un error de tan sols noranta quilòmetres ). 146 a.C . els romans van conquerir Grècia i la van convertir en una província del seu Imperi.

Presentación de PowerPoint:

El Santuari dels Grans Déus de Samotràcia El santuari estava situat al costat del mar disposat de forma esglaonada en tres terrasses. Entre els edificis i espais del santuari dels Grans Déus devia destacar el monument del què formava part la Victòria de Samotràcia. La seva situació era privilegiada, tenint com a teló de fons l'imponent muntanya i davant, l'horitzó marí. Aquesta ubicació convertia el monument en el símbol de l’hel·lenisme.

Presentación de PowerPoint:

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L'ESCULTURA GREGA - El cos humà com a tema principal. - Ideal de bellesa humana basat en la proporció i l'equilibri. - Idealització, no retrat. - Policromia. - Materials: bronze, marbre, altres pedres. - Tipologia: exempta i relleu LISIP (IV a.C .): Apoxiomenos

Presentación de PowerPoint:

CARACTERÍSTIQUES DE L'ESCULTURA HEL·LENÍSTICA - Naturalisme que trenca radicalment amb la serenitat i l'equilibri clàssics. - Introdueix temes anecdòtics i quotidians - Valora el páthos (intensitat extrema dels sentiments) - Adquireix més moviment i dinamisme - Virtuosisme tècnic - Dóna importància als grups escultòrics - Mostra influència de les cultures orientals

Presentación de PowerPoint:

2. ANÀLISI FORMAL I TÈCNIC 2.1. TÈCNICA És una talla en marbre. La talla consisteix a treure partícules al bloc fins a obtenir la figura desitjada. Antigament la talla s'efectuava amb instruments de ferro (cisells i punxons).

Presentación de PowerPoint:

TALLA Es realitza un model en terracota per a que el comitent pogués saber què s’anava a fer i perquè l’escultor pogués delegar als seus deixebles. Després es buscava un bloc de marbre amb les proporcions. Per alleugerir el pes, la figura s’esbossava a la mateixa pedrera i es deixava amb la forma aproximada que tindria. Sabem que és així perquè a les pedreres de Naxos s’han trobat figures que quedaren sense acabar-se perquè tenen imperfeccions, forats... La figura es transportava amb vaixell, per riu o mar, perquè era la forma més fàcil, ràpida i segura. Al taller se li donava la forma definitiva . Se suposa que l’acabat definitiu no es feia fins que estava col·locada al lloc definitiu per por a què es fes malbé la superfície . Normalment les escultures estaven fetes en que s'encoblaven.

Presentación de PowerPoint:

Pot ser contemplada des de diferents angles o punts de vista, tot i que, podem observar que l’autor dona prioritat a la visió des del costat dret (més treballat i més acabat). 2. ANÀLISI FORMAL I TÈCNIC 2.2. MULTIFACIAL

Presentación de PowerPoint:

2. ANÀLISI FORMAL I TÈCNIC 2.2. ESCULTURA EXEMPTA Es tracta d’una èxempta escultura i figurativa d’una Niké o Victòria representada com una dona amb ales, en el moment en què es posa a la proa d’un vaixell, mantenint les ales desplegades i amb la vestimenta enganxada al cos per efecte del vent marí. En tota la superfície de l'escultura es nota la vibració de l'aire marí, creant remolins i sacsejant les plomes de les ales.

Presentación de PowerPoint:

2. ANÀLISI FORMAL I TÈCNIC 2.2. ESCULTURA EXEMPTA L’estàtua, que ha perdut el cap i els braços, va vestida amb un fi xitó i un mantell adherits al cos. Els infinits plecs d’aquesta vestimenta tan lleugera flueixen al voltant del cos, s’enganxen al pit i al ventre, insinuen i realcen les corbes femenines (tècnica dels draps molls) dotant a l’escultura d’una forta sensualitat.

Presentación de PowerPoint:

2. ANÀLISI FORMAL I TÈCNIC 2.3. VOLUM L’escultura presenta un volum massís i compacte trencat pels dos apèndixs que formen les ales, les quals, juntament amb el recargolament de la vestimenta donen a la figura una sensació de lleugeresa .

Presentación de PowerPoint:

2. ANÀLISI FORMAL I TÈCNIC 2.4. COMPOSICIÓ L’obra presenta una composició oberta en la predominen les línies diagonals i corbes que doten a l’escultura d’un gran dinamisme el qual es veu reforçat per l’avançament de la cama dreta i el recargolament dels plecs de la vestimenta.

Presentación de PowerPoint:

2. ANÀLISI FORMAL I TÈCNIC 2.4. COMPOSICIÓ (línies) Des d’un punt de vista frontal, la figura es recargola i s’obre en les dues llargues corbes de les ales.

Presentación de PowerPoint:

2. ANÀLISI FORMAL I TÈCNIC 2.4. COMPOSICIÓ (línies) Des d’un punt de vista frontal, la figura es recargola i s’obre en les dues llargues corbes de les ales. Vista lateralment (costat dret), s’observa una gran línia diagonal des de la cama fins al cap, desaparegut .

Presentación de PowerPoint:

2. ANÀLISI FORMAL I TÈCNIC 2.4. COMPOSICIÓ (dinamisme) La corba praxiteliana , que fuig de la línia vertical i estàtica i imprimeix lleugeresa a les figures, fa que el cos de la Victòria es desplaci de l’eix vertical i formi corbes.

Presentación de PowerPoint:

2. ANÀLISI FORMAL I TÈCNIC 2.4. COMPOSICIÓ (dinamisme) El dinamisme de la composició es completa amb les múltiples i delicades corbes del vestit. El moviment impetuós de la Niké s’expressa en els draps que s’agiten i volen, i en les ales desplegades cap els costats i enrere. L’escultor ha volgut captar l’instant en què se situa sobre l’embarcació.

Presentación de PowerPoint:

2. ANÀLISI FORMAL I TÈCNIC 2.5. LLUM La llum llisca sobre la superfície creant efectes de clarobscur i contribuint també a incrementar el fort dinamisme que impregna tota l’escultura.

Presentación de PowerPoint:

2. ANÀLISI FORMAL I TÈCNIC 2.6. ACABAT El tractament de les superfícies (la textura) es desigual. Presenta zones molt polides en les que s’ha utilitzat la tècnica dels draps molls de Fídies , en les quals el vestit es cenyeix al cos deixant entreveure les formes del cos de la Niké . Altres zones, en canvi, presenten un tractament menys polit i més volumètric (els plecs del vestit) o amb una textura més rugosa (ales).

Presentación de PowerPoint:

2. ANÀLISI FORMAL I TÈCNIC 2.7. NATURALISME Les formes ha estat representades amb gran naturalisme i un marcat realisme. Tot i la grandària de la figura (major del natural), l’anatomia presenta un cànon de proporcions correctes que doten a l’escultura d’una gran bellesa i sensualitat.

Presentación de PowerPoint:

3 . INTERPRETACIÓ 3.1. CONTINGUT I SIGNIFICACIÓ La Victòria de Samotràcia és la representació de una Victòria o Niké a través del cos d’una dona amb ales en el moment que es posa sobre la proa d’un vaixell. Representa la creença grega de que la deessa Niké col·locada sobre la proa d’un vaixell els protegia de les tempestes i dels enemics, afavorint el seu triomf en les batalles navals. També és una al·legoria de les forces de la naturalesa, del vent i del mar des de l’antropocentrisme que va caracteritzar la cultura grega. En aquest cas utilitzant les formes d’una dona (malgrat que amb ales ).

Presentación de PowerPoint:

3 . INTERPRETACIÓ 3.1. CONTINGUT I SIGNIFICACIÓ Aquesta escultura estava situada en un petit edifici que formava part del Santuari dels Grans Déus de Samotràcia. La figura femenina de la Victòria es posava sobre la proa d'un vaixell, què actuava de podi. La nau se situava sobre un estany a dos nivells. El superior, poc profund, sostenia el vaixell. Mentre que l'inferior tenia grans pedres que suggerien la vora de la mar o potser el port. La Victòria es podria veure reflectida a l'estany.

Presentación de PowerPoint:

Molt probablement l’escultura es va realitzar per commemorar la victòria naval que els rodis obtingueren a Sire enfront d’Antioc III de Síria, l’any 190 aC. i que els suposà el control de d’àmplies regions de la Caria i la Lícia i l’aliança amb nombroses ciutats i illes amb nombroses ciutat i illes pròximes. Els comitents de l’obra no solament commemoraren un triomf bèl·lic; també van fer una al·legoria a les forces de la naturalesa, al vent i al mar. Sempre, però, sota l’antropocentrisme que va caracteritzar la cultura grega: van deixar constància de que aquestes forces naturals podien ser dominades per la figura d’una Victòria amb forma humana . 3. INTERPRETACIÓ 3.2. FUNCIÓ

Presentación de PowerPoint:

Aquesta Niké de Samotràcia destaca per la delicadesa amb què està treballada l'escultura: una combinació entre l'idealisme clàssic i l'ímpetu hel·lenístic . 4 . VALORACIÓ

Presentación de PowerPoint:

MODELS I INFLUÈNCIES El motiu de la deessa de la Victòria alada era molt comú com a símbol pel que resultava fàcilment desxifrable per als seus contemporanis. Hi ha nombrosos precedents com la Victòria de Delos (550 a.C .) o la Niké de l’escultor Cal·límac (490 a.C .). Victòria de Delos , 550 a.C . CAL·LÍMAC (490 a.C .): Niké

Presentación de PowerPoint:

MODELS I INFLUÈNCIES Un altre antecedent és la Niké d'Olímpia (421 a.C .) de l’escultor Paionios , que s'aixecava sobre una columna de més de 8 m d'alçada i que commemorava una victòria sobre els espartans.

Presentación de PowerPoint:

MODELS I INFLUÈNCIES Aquesta escultura deu molt a l’experiència del passat, i en alguns detalls encara té com a referent els models de l’escultura clàssica dels segles V i IV a.C . ( draps molls de Fídies , dinamisme d’Escopes ... FÍDIES (442-438 a.C .): fris de les Panatenees

Presentación de PowerPoint:

MODELS I INFLUÈNCIES Aquesta escultura deu molt a l’experiència del passat, i en alguns detalls encara té com a referent els models de l’escultura clàssica dels segles V i IV a.C . ( draps molls de Fídies , dinamisme d’Escopes ... ESCOPES (340 a.C .): Mènade

Presentación de PowerPoint:

MODELS I INFLUÈNCIES La Victòria de Samotràcia també ha exèrcit una forta influència sobre produccions artístiques posteriors. La sensació de moviment, de velocitat la tornarem a trobar en la proposta dels pintors i escultors futuristes . Malgrat que el futurisme renega de les fórmules heretades del passat i sobretot del pes cultural de l’antiga Grècia, l’escultura Formes úniques de continuïtat en l’espai d’Umberto Boccioni , té una certa semblança amb la Victòria de Samotracia . Totes dues intenten recrear una mateixa sensació: el moviment ràpid i decidit d’un cos en l’espai. BOCCIONI (1913): Formes úniques de continuïtat en l’espai

Presentación de PowerPoint:

MODELS I INFLUÈNCIES La Victòria de Samotràcia ha inspirat altres artistes ( Yves Klein, Neo-Dadà) i ha servit de base pel logotip d’alguna marca comercial . Y.KLEIN(1962): Victoria de Samotràcia S9

Presentación de PowerPoint:

La Espanya de la II República, ja en guerra , el 1937, va emetre bitllets d'una pesseta amb la imatge de la Victòria de Samotràcia .