Partenó (2014)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Comentari del Partenó - 2014

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

PARTENÓ

PowerPoint Presentation:

1. IDENTIFICACIÓ 1.1. DADES GENERALS Nom de l’edifici Arquitecte (si és conegut ) Cronologia Materials Sistema de construcció Tipologia de l’edifici Estil Localització original i actual Breu descripció http://www.youtube.com/watch?v=DIuerSnaREU

PowerPoint Presentation:

1. IDENTIFICACIÓ 1.1. DADES GENERALS El (nom de l’edifici ) Partenó és ( tipòlogia ) un temple ( edifici religiós ) dedicat a la deessa Atena ( deessa de la intel·ligència i protectora d'Atenes ). ( localització ) Es troba a l'Acròpolis d'Atenes ( Grècia ). http://www.youtube.com/watch?v=DIuerSnaREU Va ser construït (materials) en fusta i marbre de les canteres del Pentèlic , ( cronologia ) entre els anys 447 i 432 a.C . pels ( arquitecte ) arquitectes Ictinos i Cal·lícrates en ( sistema constructiu ) sistema arquitravat . ( breu descripció ) És tracta d'un temple octàstil amfipròstil i perípter d'ordre dòric .

PowerPoint Presentation:

Odeó d'Herodes Teatre de Dionís Erectèon Propileus Temple de Nike Àptera PARTENÓ Altar de Zeus Stoa d'Eumenes Santuari d'Asclepi Odeó de Pèricles Calcoteca Santuari d'Artemis Brauronia Santuari de Zeus Santuari de Pandíon

PowerPoint Presentation:

1.2. AUTORS: biografia i obres

PowerPoint Presentation:

1.2. AUTORS: ICTINOS i CAL·LÍCRATES ICTINOS ( biografia i obres ) Arquitecte grec de la segona meitat del segle V a.C . Juntament amb Cal·lícrates , va ser l’arquitecte del Partenó d’Atenes . Altres obres conegudes d’aquest arquitecte són el temple d’Hefest o Teseion ( dòric ) a Atenes i el temple d’Apol·lo Epicuro a Bassae ( que és el primer temple conegut on es va utilitzar la columna coríntia ). Temple d'Hefest (449-415 aC), Atenes Temple d'Apol·lo Epicuro (450-400 aC aprox.) , Bassae

PowerPoint Presentation:

CAL·LÍCRATES ( biografia i obres ) Arquitecte grec de la segona meitat del segle V a.C . La seva feina està vinculada a l’Atenes de Pèricles . Va ser l’arquitecte del temple de Nike Àptera i del Partenó ( juntament amb Ictinos ) a l’Acròpolis d’Atenes . També va desenvolupar el projecte de la muralla que enllaçava el port del Pireo amb la ciutat d’Atenes . Temple de Nike Àptera (421-415 aC), Atenes Muralla del Pireo (445 aC), Atenes

PowerPoint Presentation:

1.3. CONTEXT HISTÒRIC Localització (marc geogràfic i característiques ) Marc històric Trets culturals de l’època Estil Trets històrics i culturals al voltant de l’obra

PowerPoint Presentation:

Marc geogràfic i característiques La civilització grega es desenvolupà a … l a península Balcànica : península de l’Àtica ( Atenes ) i península del Peloponès ( Corint i Esparta), la costa occidental d’Àsia Menor ( Milet ) les illes del mar Egeu t ambé en territoris costaners colonitzats pels grecs : costes del mar Negre , s ud d’Itàlia i Sicília ( Magna Grècia ), i costes del nord del Mediterrani : França ( Massàlia ), Catalunya ( Empúries ) 1.3. CONTEXT HISTÒRIC

PowerPoint Presentation:

El seu relleu és muntanyós, amb valls estretes de difícil comunicació entre elles i costes extenses i retallades. El clima és mediterrani amb estius càlids i secs. La manca de rius va fer que es desenvolupés una agricultura de tipus mediterrani (cereal, vinya i olivera). Condicionats per la pobresa del seu país, els grecs es llançaren al comerç marítim: colonitzacions. Aquest medi geogràfic va afavorir l'individualisme i la fragmentació política de Grècia: cada illa i cada vall formaven un estat independent, una polis.

PowerPoint Presentation:

Marc històric : etapes de la civilització grega La història de l'antiga Grècia es divideix en tres etapes : La Grècia arcaica ( segles VII i VI a.C .) S'organitzen les polis que tenien un govern aristocràtic ( poder en mans dels rics terratinents ). Comencen les colonitzacions per la costa nord del Mediterrani i per la costa del mar Negre . També daten d'aquesta època les primeres olimpíades (776 a.C .), l'aparició del pensament racional (Tales de Milet ) i les primeres formulacions matemàtiques ( Pitàgores ). Es comencen a establir els ordres arquitectònics . La Grècia clàssica ( segles V i IV a.C .) A partir del 510 a.C . Atenes introdueix la democràcia ( els ciutadans governen la polis). És l'època de l'esplendor d'Atenes sobretot entre el 443 i el 429 a.C . ( Pèricles ). Els grecs van guanyar les guerres mèdiques contra els perses . Els grans filòsofs grecs són d'aquesta època ( Sòcrates , Plató , Aristòtil ), també alguns grans científics ( Hipòcrates , metge ), dramaturgs , etc. El període clàssic acaba després d'un seguit de tensions i lluites ( guerra del Peloponès ) quan s'imposa Macedònia un regne del nord . L'any 336 a.C . Filip de Macedònia i el seu fill Alexandre unifiquen l'espai hel·lènic . La Grècia hel·lenística ( segles III-I a.C .) A la mort d'Alexandre el Gran (323 a.C .) apareixen els regnes hel·lenístics . El 148 a.C . Grècia és conquerida pels romans:conquesta d'Egipte per part del romans el 31 a.C . Va ser l'etapa d'or de la ciència grega : Euclides , Arquímedes i Eratòstenes entre d'altres . L'art grec rep influències d'Orient i apareixen escoles diferents .

PowerPoint Presentation:

Trets culturals : característiques generals de l’art grec ANTROPOCENTRISME. Art humanitzat, fet a la mesura de l’ésser humà, deixant de banda el monumentalisme dels estils orientals anteriors. Dimensió humana: L’ésser humà és la mesura de totes les coses ( Protàgores ), recerca bellesa, cànon ... HARMONIA. Art estètic que cerca la bellesa a partir de l’harmonia i la proporcionalitat, en relació a l’ésser humà . NATURALISME. Art naturalista que busca la representació de la natura i de l’ésser humà dins ella, encara que normalment de forma idealitzada . RACIONALISME . La seva filosofia és racional, es basa en conceptes com ésser humà, natura, raó, harmonia i bellesa. Tenen pensament racionalista a partir del discurs lògic, al marge de la mitologia (ciència, filosofia ...). PÚBLIC. Art per gaudir com a ciutadà de la polis, per ser contemplat . És un art profundament públic i “civilitzat”, tant les representacions o edificis civils com les manifestacions religioses tenen un caràcter públic (atletes, processons ...). EQUILIBRI. És un art que defuig de la passió, teatralitat i patetisme orientals (excepte en època hel·lenística). RELIGIOSITAT. Importància de la relació amb els déus . Importància dels grans santuaris. Mitologia.

PowerPoint Presentation:

ETAPES DE L’ART GREC Arcaic (segle VII-475 a.C.) Es fixen els estils arquitectònics i s’inicia l’evolució estilística Clàssic (475-323 a.C .) Entre la fi de les Guerres M èdiques i la mort d ’Alexandre el Gran. Moment de màxima esplendor artística . Es pot subdividir en primer classicisme ( segle V a.C .) i segon classicime ( segle IV a.C .) Hel·lenístic (323-31 a.C.) Grècia exporta el seu art als regnes formats després de la mort d’Alexandre el Gran, fins que és c onquerida per Roma

PowerPoint Presentation:

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L'ARQUITECTURA GREGA És arquitravada (línia recta). Cerca l'harmonia visual a través de refinaments tècnics. Es feta a la mesura de l'ésser humà. Classifica les obres arquitectòniques en ordres. Els materials més usats són la pedra i el marbre. Els edificis més destacats són temples, teatres, àgores, gimnasos i estadis.

PowerPoint Presentation:

CARACTERÍSTIQUES DE L’ESTIL GREC CLÀSSIC 1. Racionalisme : En l’època clàssica, l’ésser humà vol dominar la natura a traves d’una arquitectura que ordena el paisatge. L’arquitectura grega clàssica utilitza un sistema constructiu arquitravat on predominen les línies rectes i necessita càlculs matemàtics complexos per aconseguir obres equilibrades i proporcionades. Aporta harmonia i equilibri. 2. Bellesa : Busca la bellesa i la perfecció en l’equilibri i l’harmonia de les formes. Es repeteixen els mateixos models d’edificis per fer obres cada cop més perfectes. Utilitzen normes fixes (ordres arquitectònics ) per obtenir millors resultats. No busquen ser originals ni creatius. 3. Humanisme : Els edificis estan fets a escala humana . Rebutgen la grandiositat, el colossalisme o monumentalisme de l’arquitectura oriental. L’estil clàssic fa honor a la famosa frase del filòsof grec Protàgores “ L’home és la mesura de totes les coses .” 4. Integració en l’entorn , en l’ Acròpolis de la ciutat o un entorn natural, l’edifici harmonitza amb el paisatge i amb els altres edificis del voltant. 5. Sagrat : L’art s’entén com a un element religiós ; es construeixen temples, teatres, zones sagrades (Acròpolis).

PowerPoint Presentation:

Trets històrics i culturals al voltant de l’obra El Partenó es va construir a Atenes en època clàssica , durant el govern de Pèricles (un dels pares de la democràcia grega ). Durant les guerres Mèdiques , els perses havien destruït un temple antic i , en acabar aquestes , es va decidir aixecar un nou temple dedicat a Atena , la deessa protectora de la ciutat .

PowerPoint Presentation:

Els partidaris de Cimón i Calias defensaven el projecte de construcció del petit temple de Nike Àptera ; els de Pèricles volien sabotejar-lo aixecant un temple colossal dedicat a la salvadora, la deessa Atena. L’antic temple d’Atena Polias no es podia reconstruir ja que els grecs havien jurat no reconstruir mai els temples destruïts pels perses per recordar a les generacions futures la barbàrie de l’invasor. Sembla ser que en la construcció es van utilitzar fons de la lliga de Delos (aliança de les polis gregues per lluitar contra el perses). Cal·lícrates :Temple de Nike Àptera , Atenes (421-415 aC)

PowerPoint Presentation:

ESTAT ACTUAL DEL PARTENÓ El Partenó ha tingut una història força agitada. Al segle VI va ser convertit en una església cristiana. Durant el segle XV es convertí en mesquita i se li afegí un minaret. Es va mantenir en bon estat fins al segle XVII, en què els turcs el van utilitzar de polvorí durant la guerra amb Venècia i el polvorí va esclatar. Finalment, fou reconstruït i ara s’enfronta a un nou enemic, l’erosió deguda a la contaminació habitual de les grans ciutats com és el cas d’Atenes.

PowerPoint Presentation:

2. ANÀLISI FORMAL Cal fer una descripció general del que es veu. 2.1. Elements de suport i suportats: Analitzar els elements de suport (columnes, pilars, pilastres...) i els elements suportats (arcs, bigues, voltes, cúpules...) i el sistema de construcció (arquitravat, voltat, amb material industrials …) i els materials.

PowerPoint Presentation:

2. ANÀLISI FORMAL (descripció) El Partenó és un temple de planta rectangular d’ordre dòric octàstil i perípter. Disposa de 8 columnes frontals i 17 laterals. Als costats estrets, i passada aquesta primera línia de columnes, hi trobem dos pòrtics hexàstils (6 columnes); és per això que és també un temple amfipròstil.

PowerPoint Presentation:

2. ANÀLISI FORMAL 2.1. ELEMENTS DE SUPORT I SUPORTATS El material emprat és el marbre pentèlic, excepte en l’armadura de fusta de l’embigat de la teulada a dues aigües. El marbre no es va deixar nu, sinó que, com en tots els temples grecs, es va pintar de colors variats i vius. Construit amb sistema arquitravat, els elements de suport (columnes i murs isòdoms) aguanten estructures horitzontals ( elements suportats entaulament ). Les columnes del Partenó suporten un entaulament (format per un arquitrau , un fris i una cornisa ) que recorre tot el perímetre de l'edifici. arquitrau fris cornisa columna ENTAULAMENT

PowerPoint Presentation:

2. ANÀLISI FORMAL Cal fer una descripció general del que es veu. 2.1. Elements de suport i suportats: Analitzar els elements de suport (columnes, pilars, pilastres...) i els elements suportats (arcs, bigues, voltes, cúpules...) i el sistema de construcció (arquitravat, voltat, amb material industrials …) i els materials. 2.2. Espai interior A) Planta: Analitzar i descriure el plànol (tipus de planta, distribució de l’espai, proporcions, etc.)

PowerPoint Presentation:

A. PLANTA (plànol) El Partenó és un temple rectangular octàstil (8 columnes a la façana principal), amfipròstil (2 pòrtics hexàstils) i perípter (una fila de columnes al voltant). 2.2. ESPAI INTERIOR

PowerPoint Presentation:

El Partenó s’alça sobre un estilòbata i 2 estereòbats (escalinata d’accés des de qualsevol costat). Té una primera sala o pronaos que és l’accés al recinte sagrat. La pronaos té un pòrtic hexàstil. La pronaos dóna pas a la naos o cambra principal, de planta rectangular i recorreguda per una columnata d’estil dòric i amb dos nivells en forma de “U” que envoltava l’ estàtua de la deessa Atena (de la que es conserva només el basament). Darrera, sense comunicació amb la naos, hi ha l' opistòdom o partenó , on guardaven el tresor de la deessa i el tresor públic. Aquesta última sala, que no existia en altres temples, és més petita i està dividida per 4 columnes jòniques. L’ opistòdom té un pòrtic hexàstil. PRONAOS NAOS ESTÀTUA OPISTODOM PARTENÓ 1 2 3 4

PowerPoint Presentation:

La naos del Partenó estava envoltada per una columnata dòrica interior de dos pisos en forma de “U”.

PowerPoint Presentation:

2. ANÀLISI FORMAL Cal fer una descripció general del que es veu. 2.1. Elements de suport i suportats: Analitzar els elements de suport (columnes, pilars, pilastres...) i els elements suportats (arcs, bigues, voltes, cúpules...) i el sistema de construcció (arquitravat, voltat, amb material industrials …) i els materials. 2.2. Espai interior A) Planta: Analitzar i descriure el plànol (tipus de planta, distribució de l’espai, proporcions, etc.) B) Decoració: Comentar con són els elements decoratius: escassos o abundants, de quin tipus (arquitectònic -arcs, columnes, pilars, frontons-escultòrics, o pictòrics, de quin material estan fets (guix, marbre, …); els temes, la localització, la valoració, … C) Il·luminació: Comentar l’ús de la llum, la importància, per on i com entra

PowerPoint Presentation:

B. DECORACIÓ La decoració interior dels temples grecs no era important, ja que les cerimònies religioses es desenvolupaven a l’exterior. Un dels trets més característics de la decoració del Partenó és el fris jònic interior que era poc visible. És un baix relleu atribuït a Fídies i datat entre 442-438 aC. Representa una versió idealitzada de la processó de les Panatenees que tenia lloc cada any, amb una processó especial cada quatre anys. En ella els atenesos oferien sacrificis i un nou peple a la deessa Atena.

PowerPoint Presentation:

C. IL·LUMINACIÓ La porta d'accés estava orientada a l’est, de manera que el sol ixent il·luminés l'estàtua de la deessa Atena.

PowerPoint Presentation:

2. ANÀLISI FORMAL Cal fer una descripció general del que es veu. 2.1. Elements de suport i suportats: Analitzar els elements de suport (columnes, pilars, pilastres...) i els elements suportats (arcs, bigues, voltes, cúpules...) i el sistema de construcció (arquitravat, voltat, amb material industrials …) i els materials. 2.2. Espai interior A) Planta: Analitzar i descriure el plànol (tipus de planta, distribució de l’espai, proporcions, etc.) B) Decoració: Comentar con són els elements decoratius: escassos o abundants, de quin tipus (arquitectònic -arcs, columnes, pilars, frontons-escultòrics, o pictòrics, de quin material estan fets (guix, marbre, …); els temes, la localització, la valoració, … C) Il·luminació: Comentar l’ús de la llum, la importància, per on i com entra 2.3. Espai exterior A) Línies: Descriure les línies dominants (horitzontalitat/verticalitat, rectes/corbes …) B) La façana: Explicar les parts de la façana, la distribució dels elements, la proporció entre ells, la decoració, etc.

PowerPoint Presentation:

A. LÍNIES El Partenó és una construcció arquitravada on predomina la línia recta horitzontal (estilòbata i estereòbat, arquitrau, fris, cornisa) i vertical (columnes). Les línies aparentment horitzontals o verticals es corben o s’inclinen per corregir les distorsions òptiques que causa la perspectiva en el conjunt. Aquestes correccions realitzades per Ictinos i Cal·lícrates amb la finalitat d’aconseguir la perfecció i l’harmonia visual necessitaven una gran precisió matemàtica. 2.3. ESPAI EXTERIOR

PowerPoint Presentation:

Algunes correcions òptiques: Les línies horitzontals (estilòbata, arquitrau, etc.) són lleugerament convexes. Les columnes s’aprimen cap a la part superior. Les columnes dels extrems estan més separades, tenen un diàmetre més gran i s’inclinen cap a dintre . percepció ocular forma real de l’ edifici

PowerPoint Presentation:

El Partenó està dissenyat seguint la proporció àurea. És el millor exemple de la recerca, a través de les matemàtiques, de la perfecció i l'harmonia.

PowerPoint Presentation:

B. FAÇANES Façana oriental Façana occidental El Partenó té dues façanes amb frontons decorats amb escultures (timpà).

PowerPoint Presentation:

La façana principal està orientada a l'est i la posterior a l'oest. De lluny, no hi ha manera de saber quina és la façana principal. A l'estar envoltat per una petita escalinata, dóna la sensació que es pot accedir al seu interior per arreu, però només la façana principal dóna accés a la naos. Frontó oriental reconstrucció Frontó occidental reconstrucció

PowerPoint Presentation:

ORDRE DÒRIC BASAMENT COLUMNA ENTAULAMENT FUST CAPITELL ARQUITRAU FRIS CORNISA FRONTÓ ESTILÒBATA EQUÍ ÀBAC MÈTOPA TRÍGLIF ACROTERI TIMPÀ ESTEREÒBAT COLLARÍ aresta viva

PowerPoint Presentation:

2. ANÀLISI FORMAL Cal fer una descripció general del que es veu. 2.1. Elements de suport i suportats: Analitzar els elements de suport (columnes, pilars, pilastres...) i els elements suportats (arcs, bigues, voltes, cúpules...) i el sistema de construcció (arquitravat, voltat, amb material industrials …) i els materials. 2.2. Espai interior A) Planta: Analitzar i descriure el plànol (tipus de planta, distribució de l’espai, proporcions, etc.) B) Decoració: Comentar con són els elements decoratius: escassos o abundants, de quin tipus (arquitectònic -arcs, columnes, pilars, frontons-escultòrics, o pictòrics, de quin material estan fets (guix, marbre, …); els temes, la localització, la valoració, … C) Il·luminació: Comentar l’ús de la llum, la importància, per on i com entra 2.3. Espai exterior A) Línies: Descriure les línies dominants (horitzontalitat/verticalitat, rectes/corbes …) B) La façana: Explicar les parts de la façana, la distribució dels elements, la proporció entre ells, la decoració, etc. C) Dimensions: Comentar i valorar les dimensions de la construcció D) L’entorn: Explicar la integració de la construcció en l’entorn, relació amb altres obres de l’entorn o amb la natura, integrat o no, etc.

PowerPoint Presentation:

Les seves dimensions són petites, si el comparem amb un edifici egipci o mesopotàmic, però és un dels de majors dimensions de Grècia amb els seus 69,51 m x 30,66 m i unes columnes d'uns 10 m d'alçada i 1,87 m de diàmetre a la part inferior i 1,48m a la superior. El Partenó adoptà unes mides atípiques i un nombre de columnes poc freqüent: 8 x 17 (en lloc de 6 x 13 que marcava el cànon). C. GRANDÀRIA

PowerPoint Presentation:

D. ENTORN I INTEGRACIÓ URBANÍSTICA El Partenó forma part del complex religiós de l' Acròpolis d'Atenes. La façana principal orientada a l'est dóna l'esquena a l'entrada a l' Acròpolis . Està situat al punt més alt del turó. És l'element vertebrador del edificis construïts al seu voltant (l' Erectèon , al nord, i els Propileus , a l'oest).

PowerPoint Presentation:

El temple es situa en un terreny elevat a l'Acròpolis d'Atenes (un turó rocós que va servir de fortalesa natural i on al llarg dels segles es van erigir altars i temples). La disposició d'aquests edificis era marcada per la tradició, i es vinculava en molts casos a llegendes antigues sobre la fundació de la ciutat, pel que no es podia variar; aquesta circumstància dóna al conjunt un aspecte «desordenat».

PowerPoint Presentation:

3. INTERPRETACIÓ 3.1. Contingut i significació     Comentar com és l’edifici, el seu caràcter (públic, privat, civil, religiós...), els símbols que manifesta (exteriors i interiors, decoració, elements de l'imaginari que tradueixen...), l'encàrrec (qui paga i a qui s'adreça l'obra), l’objectiu de la construcció (per què es fa …), etc.

PowerPoint Presentation:

3. INTERPRETACIÓ 3.1. CONTINGUT I SIGNIFICACIÓ El Partenó és un edifici públic de caràcter religiós. Les cerimònies religioses tenien lloc a l’exterior i només els sacerdots tenien accés a la naos.

PowerPoint Presentation:

El Partenó està dedicat a la deessa Atena. El nom “Partenó” prové de la sala, anomenada així (partenó), que estava reservada únicament al servei de les sacerdotesses ("parthénos" vol dir donzella, verge, i Parthenón sala de les donzelles).

PowerPoint Presentation:

Atena Pàrtenos era la deessa de la saviesa i de les arts, i protectora de la polis d'Atenes. L'estàtua d'Atena, que presidia la naos del Partenó , era una escultura criselefantina de 12,8 m obra de Fídies. L’estàtua d’Atena Pàrtenos estava dempeus, vestida i armada amb casc, llança i ègida, l’escut sagrat ( ègida : cuirassa de pell de cabra i per extensió escut). http://clasicas.usal.es/Mitos/atenea.htm

PowerPoint Presentation:

Les grans cerimònies religioses es realitzaven sobre l’esplanada que hi havia davant el temple. Per aquest motiu la decoració interior era limitada i es centrava en l’exterior, profusament decorat amb escultures fetes per Fídies o els seus deixebles. Essent un temple dòric, la decoració escultòrica es concentra en els timpans dels dos frontons i les mètopes del fris.

PowerPoint Presentation:

http://www.lasalle.es/santanderapuntes/arte/grecia/escultura/clasico/partenon_fronton.htm Al frontó oriental es va representar el naixement d'Atena;

PowerPoint Presentation:

Al frontó oriental es va representar el naixement d'Atena; al frontó occidenta l, la disputa d'Atena i Posidó per la possessió d'Atenes.

PowerPoint Presentation:

Urà i Gea van advertir a Zeus que si Metis tenia una filla, després tindria un fill que el destronaria. Quan Zeus es va adonar que la seva dona estava embarassada se la va empassar sencera. Arribat el moment del part, Zeus va patir un terrible mal de cap, tan fort que va ordenar a Hefest que li obrís el cap d'una destralada i així va néixer Atena ja adulta i armada.

PowerPoint Presentation:

Posidó, el déu del mar, i Atena s’enfrontaven per la possessió de l'Àtica. El guanyador havia de ser qui donés el major bé als habitants. Posidó va colpejar una roca amb el seu trident i d'ella va rajar una font d'aigua salada. Per la seva banda, Atena va fer créixer una olivera. El tribunal de déus va dictaminar que la vencedora era la deessa Atena. Altres versions del mite expliquen que els homes de la ciutat van votar a Posidó i les dones ho van fer a favor d'Atena, qui va vèncer per un vot. Enfurismat, Posidó va inundar la regió i per calmar la seva fúria es va haver de privar de vot a les dones.

PowerPoint Presentation:

MÈTOPES

PowerPoint Presentation:

A les 92 mètopes, de les quals nomès s'en conserven 19, hi havia escultures en alt relleu que representaven escenes de 4 combats mitològics: la Gigantomàquia, l'Amazonomàquia, la Centauromàquia i la Guerra de Troia.

PowerPoint Presentation:

Pel que fa al fris interior (jònic) que envoltava la naos, era un baix relleu representant la processó de les Panatenees (festes que es feien cada 4 anys en honor d'Atena), i és atribuït a la mà de Fídies.

PowerPoint Presentation:

El programa decoratiu del Partenó s’ha interpretat des de tres punts de vista diferents: Expressió d’una ideologia política per damunt de la religiositat Demostració de l’art oficial de l’Atena de Pèricles Símbol d’unitat nacional

PowerPoint Presentation:

Expressió d’una ideologia política Les escultures del Partenó lloen la funció guerrera dels atenesos: A les mètopes hi trobem lluites: déus contra gegants, lapites contra centaures, aqueus contra troians, i grecs contra amazones. L’estàtua d'Atena Pàrtenos representa una deessa guerrera. En el fris interior jònic destaca la cavalleria d’efebs, en les processons panatenees. El frontó occidental mostra l'enfrontament d'Atena i Posidó.

PowerPoint Presentation:

2. La demostració de l’art oficial de l’Atena de Pèricles Al segle V aC., el Partenó , ple de color i recarregat decorativament, els frontons plens d’estàtues, el fris jònic gairebé invisible, l‘enorme estàtua d’Atena Pàrtenos recoberta de decoracions, … tot ens mostra una obra que expressa els desitjos de Pèricles i de l’art oficial.

PowerPoint Presentation:

3. Un símbol d’unitat nacional L’acròpolis d’Atenes havia estat destruïda pels perses (guerres mèdiques 500-440 aC.). Amb la victòria de Marató (490 a.C.), els atenesos havien demostrat als grecs que ells sols podien vèncer l'invasor. En la pau, Atenes volia reafirmar la seva grandesa emprenent un programa de construcció d’obres públiques. El finançament d’aquestes obres correria a càrrec del tresor de la Lliga de Delos (instal·lat a Atenes des del 454 a.C.). Estava, doncs, justificada la construcció d'un anathémata , un regal a la deessa. El Partenó és el símbol del poder d'Atenes i de la seva hegemonia sobre els grecs.

PowerPoint Presentation:

3. INTERPRETACIÓ 3.1. Contingut i significació     Comentar com és l’edifici, el seu caràcter (públic, privat, civil, religiós...), els símbols que manifesta (exteriors i interiors, decoració, elements de l'imaginari que tradueixen...), l'encàrrec (qui paga i a qui s'adreça l'obra), l’objectiu de la construcció (per què es fa …), etc. 3.2. Funció Identificar-ne la funció : religiosa, política o administrativa, recreativa, productiva o comercial, serveis, comunicacions, habitatge...

PowerPoint Presentation:

3.2. FUNCIÓ El Partenó no era pròpiament un temple de culte, sinó una ofrena a Atena com mostra d'agraïment i també era una demostració de la grandesa d'Atenes.

PowerPoint Presentation:

4. VALORACIÓ Situar l'obra en el conjunt de la Història de l'Art Models (influències d'antecessors o de coetanis que recull l'obra ) i influències (repercussions en estils, obres i artistes coetanis o posteriors)

PowerPoint Presentation:

4.VALORACIÓ El Partenó, per la seva perfecció formal i visual, és l'edifici més important de l'art grec, generalment es considera com la culminació del desenvolupament de l'ordre dòric. Les seves escultures decoratives són considerades un dels màxims exponents de l'art grec. És considerat com un símbol perdurable de l'antiga Grècia i un dels monuments més grans del món.

PowerPoint Presentation:

MODELS I INFLUÈNCIES Representa la síntesi entre la tradició dòrica (robusta, austera i monumental) i la novetat jònica (proporcions) Les correccions òptiques ja eren presents en altres obres com el Temple de la Concòrdia d'Agrigent (Sícilia). Temple de la Concòrdia , Agrigent (Sicília) segle V a.C. Temple d’Hera-Posidó (Paestum, Sicília) segle VI a.C.

PowerPoint Presentation:

MODELS I INFLUÈNCIES El Partenó és : - un exemple de refinament i perfecció de l'arquitectura grega - un model de síntesi entre arquitectura i escultura - un model de planta Influirà en l’arquitectura romana i les façanes renaixentistes (segles XV-XVI) i neoclàssiques (segle XVIII). Per exemple, a França Soufflot utilitza aquest esquema per a la construcció de l'església de Santa Genoveva ( Panteó de París), entre 1757 i 1790, i Vignon en l’ església de la Madeleine , entre 1807 i 1842. SOUFFLOT: Panteó de París (1757-1790) VIGNON: La Madeleine (1807-1842)

PowerPoint Presentation:

http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/relationships.aspx?page=34602&Title=Room+18%3a+Greece%3a+Parthenon&ContentType=Gallery&PageId=15085&relationtypestoshow=highlight%20objects http://cv.uoc.edu/~04_999_01_u07/partenon/index.html http://aprendersociales.blogspot.com.es/2008/10/centauromaquia.html http://odysseus.culture.gr/h/3/eh30.jsp

PowerPoint Presentation:

EL RELLEU Els tipus de relleu més habituals són: - Baix relleu , quan les figures sobresurten del fons menys de la meitat. - Mig relleu, quan les figures sobresurten la meitat. - Alt relleu , quan les figures ressalten sobre l'entorn més de la meitat. De vegades, hi ha parts de la figura tallades en de volum rodó. El relleu és la tècnica escultòrica en la que les formes ressalten sobre un entorn pla. Els relleus estan integrats en un mur o suport. Habitualment, s'utilitzen per decorar construccions. Poden representar una escena aïllada o formar tota una narració.