Nike Àptera (2014)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Comentari temple Nike Àptera 2014

Comments

Presentation Transcript

NIKE ÀPTERA:

NIKE ÀPTERA

1. IDENTIFICACIÓ:

1. IDENTIFICACIÓ 1.1. DADES GENERALS El temple de Nike Àptera (o Atena Nike ) és obra de l’arquitecte Cal·lícrates . El projecte data de l’any 449 a.C . i la realització de l’any 421 a.C . Es troba a l’Acròpolis d’Atenes (Grècia). Va ser construït en marbre blanc del Pentèlic en estil grec clàssic. El sistema de construcci ó és arquitravat. Es tracta d’un edifici de dimensions reduïdes: 4,18m X 3,78m. Aquest és un temple amfipròstil (columnes a la façana i a la part posterior), tetràstil (quatre columnes) i d’ordre jònic

1. IDENTIFICACIÓ:

1. IDENTIFICACIÓ 1.2. ARQUITECTE: CAL·LÍCRATES Cal·lícrates fou un dels arquitectes més rellevants de l’esplendor atenesa durant l’època de Pèricles. Va ser autor d’una part de les muralles de la ciutat d’Atenes i és conegut sobretot pels seus treballs a l'Acròpolis atenesa, on realitzà, juntament amb Ictinos , el Partenó i aixecà el petit temple jònic de Nike Àptera . La decoració escultòrica s’atribueix, en part, a Cal·lina , encara que la major part correspon a autors desconeguts. Per la tècnica emprada, es creu que podria ser obra del taller de Fídies , que aleshores treballava en la decoració del Partenó .

1. IDENTIFICACIÓ:

1. IDENTIFICACIÓ 1.3. CONTEXT HISTÒRIC Localització de la civilització grega Etapes de la civilització grega La cultura grega L‘estil grec clàssic La construcció del temple de Niké Àptera

PowerPoint Presentation:

Marc geogràfic i característiques La civilització grega es desenvolupà a … la península Balcànica : península de l’Àtica ( Atenes ) i península del Peloponès ( Corint i Esparta), la costa occidental d’Àsia Menor ( Milet ) les illes del mar Egeu també en territoris costaners colonitzats pels grecs : costes del mar Negre , s ud d’Itàlia i Sicília ( Magna Grècia ), i costes del nord del Mediterrani : França ( Massàlia ), Catalunya ( Empúries ) 1.3. CONTEXT HISTÒRIC

PowerPoint Presentation:

El seu relleu és muntanyós , amb valls estretes de difícil comunicació entre elles i costes extenses i retallades . El clima és mediterrani amb estius càlids i secs . La manca de rius va fer que es desenvolupés una agricultura de tipus mediterrani (cereal, vinya i olivera ). Condicionats per la pobresa del seu país , els grecs es llançaren al comerç marítim : colonitzacions . Aquest medi geogràfic va afavorir l'individualisme i la fragmentació política de Grècia : cada illa i cada vall formaven un estat independent, una polis.

PowerPoint Presentation:

Marc històric : etapes de la civilització grega La història de l'antiga Grècia es divideix en tres etapes : La Grècia arcaica ( segles VII i VI a.C .) S'organitzen les polis que tenien un govern aristocràtic ( poder en mans dels rics terratinents ). Comencen les colonitzacions per la costa nord del Mediterrani i per la costa del mar Negre . També daten d'aquesta època les primeres olimpíades (776 a.C .), l'aparició del pensament racional (Tales de Milet ) i les primeres formulacions matemàtiques ( Pitàgores ). Es comencen a establir els ordres arquitectònics . La Grècia clàssica ( segles V i IV a.C .) A partir del 510 a.C . Atenes introdueix la democràcia ( els ciutadans governen la polis). És l'època de l'esplendor d'Atenes sobretot entre el 443 i el 429 a.C . ( Pèricles ). Els grecs van guanyar les guerres mèdiques contra els perses . Els grans filòsofs grecs són d'aquesta època ( Sòcrates , Plató , Aristòtil ), també alguns grans científics ( Hipòcrates , metge ), dramaturgs , etc. El període clàssic acaba després d'un seguit de tensions i lluites ( guerra del Peloponès ) quan s'imposa Macedònia un regne del nord . L'any 336 a.C . Filip de Macedònia i el seu fill Alexandre unifiquen l'espai hel·lènic . La Grècia hel·lenística ( segles III-I a.C .) A la mort d'Alexandre el Gran (323 a.C .) apareixen els regnes hel·lenístics . El 148 a.C . Grècia és conquerida pels romans:conquesta d'Egipte per part del romans el 31 a.C . Va ser l'etapa d'or de la ciència grega : Euclides , Arquímedes i Eratòstenes entre d'altres . L'art grec rep influències d'Orient i apareixen escoles diferents .

PowerPoint Presentation:

Trets culturals : característiques generals de l’art grec ANTROPOCENTRISME. Art humanitzat, fet a la mesura de l’ésser humà, deixant de banda el monumentalisme dels estils orientals anteriors. Dimensió humana: L’ésser humà és la mesura de totes les coses ( Protàgores ), recerca bellesa, cànon ... HARMONIA. Art estètic que cerca la bellesa a partir de l’harmonia i la proporcionalitat, en relació a l’ésser humà. NATURALISME. Art naturalista que busca la representació de la natura i de l’ésser humà dins ella, encara que normalment de forma idealitzada . RACIONALISME . La seva filosofia és racional, es basa en conceptes com ésser humà, natura, raó, harmonia i bellesa. Tenen pensament racionalista a partir del discurs lògic, al marge de la mitologia (ciència, filosofia ...). PÚBLIC. Art per gaudir com a ciutadà de la polis, per ser contemplat. És un art profundament públic i “civilitzat”, tant les representacions o edificis civils com les manifestacions religioses tenen un caràcter públic (atletes, processons ...). EQUILIBRI. És un art que defuig de la passió, teatralitat i patetisme orientals (excepte en època hel·lenística). RELIGIOSITAT. Importància de la relació amb els déus. Importància dels grans santuaris. Mitologia.

PowerPoint Presentation:

ETAPES DE L’ART GREC Arcaic (segle VII-475 a.C.) Es fixen els estils arquitectònics i s’inicia l’evolució estilística Clàssic (475-323 a.C .) Entre la fi de les Guerres M èdiques i la mort d ’Alexandre el Gran. Moment de màxima esplendor artística . Es pot subdividir en primer classicisme ( segle V a.C .) i segon classicime ( segle IV a.C .) Hel·lenístic (323-31 a.C .) Grècia exporta el seu art als regnes formats després de la mort d’Alexandre el Gran, fins que és c onquerida per Roma

PowerPoint Presentation:

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L'ARQUITECTURA GREGA És arquitravada ( línia recta). Cerca l'harmonia visual a través de refinaments tècnics . Es feta a la mesura de l'ésser humà . Classifica les obres arquitectòniques en ordres . Els materials més usats són la pedra i el marbre . Els edificis més destacats són temples, teatres , àgores , gimnasos i estadis .

PowerPoint Presentation:

CARACTERÍSTIQUES DE L’ESTIL GREC CLÀSSIC 1. Racionalisme : En l’època clàssica, l’ésser humà vol dominar la natura a traves d’una arquitectura que ordena el paisatge. L’arquitectura grega clàssica utilitza un sistema constructiu arquitravat on predominen les línies rectes i necessita càlculs matemàtics complexos per aconseguir obres equilibrades i proporcionades. Aporta harmonia i equilibri. 2. Bellesa : Busca la bellesa i la perfecció en l’equilibri i l’harmonia de les formes. Es repeteixen els mateixos models d’edificis per fer obres cada cop més perfectes. Utilitzen normes fixes (ordres arquitectònics ) per obtenir millors resultats. No busquen ser originals ni creatius. 3. Humanisme : Els edificis estan fets a escala humana . Rebutgen la grandiositat, el colossalisme o monumentalisme de l’arquitectura oriental. L’estil clàssic fa honor a la famosa frase del filòsof grec Protàgores “ L’home és la mesura de totes les coses .” 4. Integració en l’entorn , en l’ Acròpolis de la ciutat o un entorn natural, l’edifici harmonitza amb el paisatge i amb els altres edificis del voltant. 5. Religiositat : L’art s’entén com a un element religiós ; es construeixen temples, teatres, zones sagrades (Acròpolis). 6. Marbre: Utilitzaven el marbre considerant que era el material noble per excel·lència que potenciava la bellesa

PowerPoint Presentation:

EL TEMPLE DE NIKÉ ÀPTERA La construcció d'aquest petit temple va ser un encàrrec del general atenès Cimó II, rival polític de Pèricles, després de la pau amb els perses (Guerres Mèdiques). E ncara que va ser projectat l’any 449 a.C ., no va ser construït fins l’any 421 a.C ., una vegada mort Pèricles . Es va dedicar a commemorar les victòries de Alcibíades, que van suposar un armistici temporal en la catastròfica guerra del Peloponès . El projecte se li va encarregar a Cal·lícrates , qui va dissenyar un temple d'ordre jònic que va haver d'adaptar-se al petit espai que se li va assignar.

2. ANÀLISI FORMAL:

2 . ANÀLISI FORMAL Aquest temple és una senzilla i alhora treballada edificació d’ordre jònic. Destaca per les petites dimensions que contrasten amb els edificis grandiosos de l’Acròpolis d’Atenes . És un temple tetràstil i amfipròstil d’ordre jònic.

2. ANÀLISI FORMAL:

2 . ANÀLISI FORMAL 2.1. ELEMENTS DE SUPORT I SUPORTATS L’edifici de Nike Àptera , construït amb marbre en sistema arquitravat, se sosté sobre murs i columnes jòniques. Les columnes jòniques es caracteritzen pel fet de tenir base (tor i escòcia), un fust esvelt estriat sense aresta viva i un capitell decorat amb volutes, coixinet (amb òvuls) i àbac. BASE TOR ESCÒCIA FUST CAPITELL VOLUTA MUR

2. ANÀLISI FORMAL:

2 . ANÀLISI FORMAL 2.1. ELEMENTS DE SUPORT I SUPORTATS Els elements suportats (entaulament) són l’arquitrau (dividida en tres franges), el fris (decorat amb relleus continus) i la cornisa, damunt de la qual, a les 2 façanes, s’alçaven els frontons (amb els timpans). ARQUITRAU FRIS CORNISA

2. ANÀLISI FORMAL:

2 . ANÀLISI FORMAL 2.2. ESPAI INTERIOR A. PLANTA Nike Àptera és un temple jònic de planta rectangular amfipròstil (pòrtic de columnes a les dues façanes) i tetràstil (quatre columnes a les façanes). El temple consta del pòrtic principal o pronaos , la nau central o naos que acollia l’estàtua de la deessa, i un pòrtic posterior o opistòdom . Les petites dimensions (no gaire més de quatre metres) van obligar a fondre la naos i el pronaos. Això fa que tingui una falsa aparença in antis que, visualment s’adapta millor a l’estretor del lloc, i li permet conservar tota la seva harmonia i bellesa.

PowerPoint Presentation:

Només hi ha una porta d’accés a l’interior que està orientada a l’est que dona l’esquena a l’entrada a l’Acròpolis . Per tant es tracta d’un espai unitari i el punt ordenador seria l’estàtua de la deessa Nike que hi havia a l’interior de la naos.

PowerPoint Presentation:

2. ANÀLISI FORMAL 2.2. ESPAI INTERIOR B. DECORACIÓ Com en tots els temples grecs, les cerimònies i sacrificis es realitzaven a l'exterior, dedicant-se l'interior a la custòdia de les imatges de les divinitats. La decoració interior era escassa. La naos del temple de Nike Àptera custodiava una imatge de la deessa Atena victoriosa, possiblement una xoanon o escultura de fusta. Còpia d’Atena Pàrtenos al Musei Nazionale Romano, Roma xoanon

2. ANÀLISI FORMAL:

2 . ANÀLISI FORMAL 2.2. ESPAI INTERIOR C . LLUM La il·luminació era abundant, natural, diàfana gràcies a les gran porta d’accés i les petites dimensions de la naos. El sol il·luminava l’estàtua de la deessa amb les primeres llums solars, símbol religiós primitiu .

2. ANÀLISI FORMAL:

2 . ANÀLISI FORMAL 2.3. ESPAI EXTERIOR A. LÍNIES Construït en sistema arquitravat, hi predomina la línia recta (equilibri). Busca l’equilibri entre línies verticals i horitzontals.

2. ANÀLISI FORMAL:

2 . ANÀLISI FORMAL 2.3. ESPAI EXTERIOR B. FAÇANES Els elements decoratius eren les columnes jòniques dels pòrtics i el relleu del fris fet per deixebles de Fídies . En el Fris Nord es representava una batalla entre grecs . En el fris Sud, la batalla de Platea dels grecs contra els perses. A l’Est i Oest es representaven els déus de l’Olimp presidits per Zeus i Atena garantint els seus favors a la polis d’Atenes. Fragments del fris sud

PowerPoint Presentation:

Els elements decoratius eren les columnes jòniques dels pòrtics i el relleu del fris fet per deixebles de Fídies . En el Fris Nord es representava una batalla entre grecs . En el fris Sud, la batalla de Platea dels grecs contra els perses. A l’Est i Oest es representaven els déus de l’Olimp presidits per Zeus i Atena garantint els seus favors a Atenes . Poc després d’acabat el temple, hom l’envoltà d’un parapet per a fer més segur l’accés als visitants. Aquest parapet va ser decorat amb uns magnífics relleus dedicats a Atena, també d’estil fidíac ( Nike cordant-se la sandàlia ). Part dels relleus es conserva al British Museum de Londres i la resta són avui dia al Museu de l’Acròpolis d’Atenes (amb facsímils in situ). Nike cordant-se la sandàlia

PowerPoint Presentation:

Ordre jònic EN TAU LA MENT ACROTERI TIMPÀ ARQUITRAU FRIS CORNISA FRONTÓ C O L UMNA ESCÒCIA TOR ESTRIES BASE FUST CAPITELL (volutes) ‏ BASAMENT ORDRE JÒNIC PLATABANDA (3)

2. ANÀLISI FORMAL:

2 . ANÀLISI FORMAL 2.3. ESPAI EXTERIOR C. DIMENSIONS El fet que tingui unes dimensions tan reduïdes (4,18m X 3,78m .) respon al poc espai edificable que hi havia disponible, així com al caràcter antropocèntric de la cultura grega (època clàssica) i a l’ús de l’ordre jònic (reservat per a construccions petites).

2. ANÀLISI FORMAL:

2 . ANÀLISI FORMAL 2.3. ESPAI EXTERIOR D. ENTORN URBANÍSTIC El temple de Nike Àptera està situat a prop de l’entrada de l’Acròpolis en un bastió elevat. Està fet a escala humana i harmonitza per la seva forma amb la resta dels edificis: el Partenó , l’ Erectèon i els Propileus , per tant s’integra en l’entorn urbanístic de l’Acròpolis. Quan s’entra a l’Acròpolis per la Via Sacra aquest és el primer edifici que es veu, i la seva presència inspira solemnitat al visitant.

3. INTERPRETACIÓ:

3. INTERPRETACIÓ 3.1. CONTINGUT I SIGNIFICACIÓ La construcció del temple havia de commemorar el tractat de pau que Càl·lies havia signat amb el perses l’any 449 a. C., que posava fi a les guerres mèdiques. El promotor de la construcció fou Cimó II, rival de Pèricles, qui va tractar d’impedir-ne l’edificació –recordeu el Partenó- . La consagració d’un temple a la Victòria en el context d’una guerra manifesta una finalitat màgica, encaminada a propiciar als déus en la guerra i refermar la cohesió militar dels ciutadans. El temple albergava una imatge d'Atena Nike, símbol de la victòria a la qual es van tallar les ales ( Àptera o sense ales) perquè mai pogués abandonar Atenes. Segons Pausànies (geògraf i viatger del segle II), l’escultura de la deessa Atena, de fusta, probablement , recoberta de materials nobles), que hi havia a l’interior sostenia amb la mà dreta un tros de poma i amb l’esquerra un casc. Victòria de Samotràcia , 190 a.C .

3. INTERPRETACIÓ:

3. INTERPRETACIÓ 3.2. FUNCIÓ El temple de Nike Àptera és, bàsicament, un exvot (ofrena) dedicat a la deessa protectora de la polis atenesa. Era la llar de la deessa . No calia que fos gaire gran, perquè les cerimònies litúrgiques de masses se celebraven a l’aire lliure . Té una funció útil religiosa , acollir la deessa i rendir culte , i una funció simbòlica , es consagrava el temple a la Victòria en un context de guerra amb una finalitat màgica encaminada a propiciar l’ajut dels déus en la guerra en favor d’Atenes i refermar la cohesió militar dels ciutadans atenesos .

4. VALORACIÓ:

4 . VALORACIÓ El 1686, sota domini turc, les restes de l’edifici es desmuntaren i s’aprofitaren per a refer les fortificacions de l’Acròpolis . Al segle XVII, durant els enfrontaments entre els turcs otomans i els venecians, va quedar pràcticament destruït. El 1831 es va reconstruir, en un gest de marcat caràcter patriòtic en la Grècia just acabada d’emancipar de l’Imperi Otomà. Es va tornar a desmuntar i a reconstruir el 1930 i el 1998, per a assegurar-ne la conservació.

PowerPoint Presentation:

El temple de Nike Àptera (o Atena Nike ) és un dels primers exponents de l’ordre jònic. Destaca per la seva senzillesa arquitectònica i per la decoració del fris. Rebutja el colossalisme d’altres construccions de l’Acròpolis: és un edifici de proporcions humanes i elegants.

PowerPoint Presentation:

MODELS I INFLUÈNCIES És de dimensions petites com el Tresor dels Atenesos i el Tresor dels Sifnis , tots dos a Delfos . Tresor dels atenesos (490 a.C .) Delfos Tresor dels sifnis (525 a.C .) Delfos

PowerPoint Presentation:

MODELS I INFLUÈNCIES Juntament amb l’Erectèon , és un dels millors exemples d’arquitectura d’ordre jònic. Mnèsicles (421-406 a.C .): Erectèon , Atenes

PowerPoint Presentation:

http://www.ancient-greece.org/images/museums/athena-nike/index.htm http://cv.uoc.edu/~04_999_01_u07/percepcions/perc15a.html http://www.slideshare.net/mbigorra/temple-datenea-nik