Erectèon (2014)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Comentari de l'Erectèon

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

ERECTÈON

PowerPoint Presentation:

1. IDENTIFICACIÓ ERECTÈON ACRÒPOLIS D'ATENES http://www.youtube.com/watch?v=joy9xOXR_hs&NR=1 L' Erectèon és un temple grec ( edifici religiós ) obra de l'arquitecte Mnèsicles . Va ser construït a l' Acròpolis d'Atenes ( Grècia ) entre el 421 aC i el 406 aC amb marbre del Pentèlic i utilitzant un sistema arquitravat . És d’estil grec clàssic . Ha estat considerat el màxim exponent de l'arquitectura jònica de l'Acròpolis atenesa . És famós pel pòrtic de les Cariàtides . PARTENÓ 1.1. DADES GENERALS

PowerPoint Presentation:

L'ACRÒPOLIS (ATENES) ‏ Localització del temple d'Atena destruït pels perses ( Guerres mèdiques ) ‏ TEMPLE DE NIKE ÀPTERA PROPILEUS ESTÀTUA D'ATENA PROMACOS PARTENÓ ERECTÈON

PowerPoint Presentation:

1.2. AUTOR Segons algunes fonts, l' Erectèon fou obra de l'arquitecte MNÈSICLES Arquitecte de Pèricles, Mnèsicles , atenenc del segle V a.C ., va ser qui s’encarregà de la construcció dels Propileus de l'Acròpolis d‘Atenes , entre 437 i 432 a.C ., resolts mitjançant l’adaptació al desnivell i el joc de volums , però , van quedar sense concluir a causa de la Guerra del Peloponès . PARTENÓ ERECTÈON PROPILEUS TEMPLE DE NIKE ÀPTERA PROPILEUS

PowerPoint Presentation:

1.3. CONTEXT HISTÒRIC L' Erectèon és un temple grec construït a finals del segle V a.C . - La civilització grega : marc geogràfic i etapes - L'època clàssica : Atenes i les polis gregues al segle V a.C .; Pèricles i la supremacia atenesa ; edifici que forma part del projecte de l'Acròpolis d'Atenes ; Guerres del Peloponés 414-406 a.C . - La cultura grega

PowerPoint Presentation:

Marc geogràfic i característiques La civilització grega es desenvolupà a … la península Balcànica: península de l’Àtica (Atenes) i península del Peloponès (Corint i Esparta), la costa occidental d’Àsia Menor (Milet) les illes del mar Egeu també en territoris costaners colonitzats pels grecs: costes del mar Negre, s ud d’Itàlia i Sicília ( Magna Grècia ), i costes del nord del Mediterrani: França (Massàlia), Catalunya (Empúries)

PowerPoint Presentation:

El seu relleu és muntanyós, amb valls estretes de difícil comunicació entre elles i costes extenses i retallades. El clima és mediterrani amb estius càlids i secs. La manca de rius va fer que es desenvolupés una agricultura de tipus mediterrani (cereal, vinya i olivera). Condicionats per la pobresa del seu país, els grecs es llançaren al comerç marítim: colonitzacions. Aquest medi geogràfic va afavorir l'individualisme i la fragmentació política de Grècia: cada illa i cada vall formaven un estat independent, una polis.

PowerPoint Presentation:

Marc històric: etapes de la civilització grega La història de l'antiga Grècia es divideix en tres etapes: La Grècia arcaica (segles VII i VI a.C.) S'organitzen les polis que tenien un govern aristocràtic (poder en mans dels rics terratinents). Comencen les colonitzacions per la costa nord del Mediterrani i per la costa del mar Negre. També daten d'aquesta època les primeres olimpíades (776 a.C.), l'aparició del pensament racional (Tales de Milet) i les primeres formulacions matemàtiques (Pitàgores). Es comencen a establir els ordres arquitectònics. La Grècia clàssica (segles V i IV a.C.) A partir del 510 a.C. Atenes introdueix la democràcia (els ciutadans governen la polis). És l'època de l'esplendor d'Atenes sobretot entre el 443 i el 429 a.C. (Pèricles). Els grecs van guanyar les guerres mèdiques contra els perses. Els grans filòsofs grecs són d'aquesta època (Sòcrates, Plató, Aristòtil), també alguns grans científics (Hipòcrates, metge), dramaturgs, etc. El període clàssic acaba després d'un seguit de tensions i lluites (guerra del Peloponès) quan s'imposa Macedònia un regne del nord. L'any 336 a.C. Filip de Macedònia i el seu fill Alexandre unifiquen l'espai hel·lènic. La Grècia hel·lenística (segles III-I a.C.) A la mort d'Alexandre el Gran (323 a.C.) apareixen els regnes hel·lenístics. El 148 a.C. Grècia és conquerida pels romans:conquesta d'Egipte per part del romans el 31 a.C. Va ser l'etapa d'or de la ciència grega: Euclides, Arquímedes i Eratòstenes entre d'altres. L'art grec rep influències d'Orient i apareixen escoles diferents.

PowerPoint Presentation:

Trets culturals : característiques generals de l’art grec ANTROPOCENTRISME. Art humanitzat, fet a la mesura de l’ésser humà, deixant de banda el monumentalisme dels estils orientals anteriors. Dimensió humana: L’ésser humà és la mesura de totes les coses ( Protàgores ), recerca bellesa, cànon ... HARMONIA. Art estètic que cerca la bellesa a partir de l’harmonia i la proporcionalitat, en relació a l’ésser humà. NATURALISME. Art naturalista que busca la representació de la natura i de l’ésser humà dins ella, encara que normalment de forma idealitzada . RACIONALISME . La seva filosofia és racional, es basa en conceptes com ésser humà, natura, raó, harmonia i bellesa. Tenen pensament racionalista a partir del discurs lògic, al marge de la mitologia (ciència, filosofia ...). PÚBLIC. Art per gaudir com a ciutadà de la polis, per ser contemplat. És un art profundament públic i “civilitzat”, tant les representacions o edificis civils com les manifestacions religioses tenen un caràcter públic (atletes, processons ...). EQUILIBRI. És un art que defuig de la passió, teatralitat i patetisme orientals (excepte en època hel·lenística). RELIGIOSITAT. Importància de la relació amb els déus. Importància dels grans santuaris. Mitologia.

PowerPoint Presentation:

ETAPES DE L’ART GREC Arcaic (segle VII-475 a.C.) Es fixen els estils arquitectònics i s’inicia l’evolució estilística Clàssic (475-323 a.C .) Entre la fi de les Guerres M èdiques i la mort d ’Alexandre el Gran. Moment de màxima esplendor artística . Es pot subdividir en primer classicisme ( segle V a.C .) i segon classicime ( segle IV a.C .) Hel·lenístic (323-31 a.C.) Grècia exporta el seu art als regnes formats després de la mort d’Alexandre el Gran, fins que és c onquerida per Roma

PowerPoint Presentation:

CARACTERÍSTIQUES DE L'ARQUITECTURA GREGA - És arquitravada ( línies horitzontals i verticals) ‏ - Cerca l'harmonia visual a través de refinaments òptics - És feta a la mesura de l'ésser humà - Classifica les obres arquitectòniques en ordres - Els materials més usats són la pedra i , sobretot , el marbre

PowerPoint Presentation:

CARACTERÍSTIQUES DE L’ESTIL GREC CLÀSSIC 1. Racionalisme : En l’època clàssica, l’ésser humà vol dominar la natura a traves d’una arquitectura que ordena el paisatge. L’arquitectura grega clàssica utilitza un sistema constructiu arquitravat on predominen les línies rectes i necessita càlculs matemàtics complexos per aconseguir obres equilibrades i proporcionades. Aporta harmonia i equilibri. 2. Bellesa : Busca la bellesa i la perfecció en l’equilibri i l’harmonia de les formes. Es repeteixen els mateixos models d’edificis per fer obres cada cop més perfectes. Utilitzen normes fixes (ordres arquitectònics ) per obtenir millors resultats. No busquen ser originals ni creatius. 3. Humanisme : Els edificis estan fets a escala humana . Rebutgen la grandiositat, el colossalisme o monumentalisme de l’arquitectura oriental. L’estil clàssic fa honor a la famosa frase del filòsof grec Protàgores “ L’home és la mesura de totes les coses .” 4. Integració en l’entorn , en l’ Acròpolis de la ciutat o un entorn natural, l’edifici harmonitza amb el paisatge i amb els altres edificis del voltant. 5. Religiositat : L’art s’entén com a un element religiós ; es construeixen temples, teatres, zones sagrades (Acròpolis). 6. Marbre: Utilitzaven el marbre considerant que era el material noble per excel·lència que potenciava la bellesa

PowerPoint Presentation:

1.3. CONTEXT HISTÒRIC L' Erectèon fou l’últim temple grec construït a l’Acròpolis d’Atenes . La construcció d’aquest temple fou començada durant la guerra del Peloponés , durant la treva de la Pau de Nícies el 421 a.C., i s’acabà el 405 a.C. Poc després , el 403 a.C., Atenes –derrotada en la guerra del Peloponès - hagué de capitular davant d’Esparta i va veure reemplaçada la seva democràcia per la Tirania dels Trenta . En el moment de la construcció , començava el declivi polític i territorial d’Atenes . Tanmateix , va continuar essent un nucli cultural i intel·lectual molt important (per exemple , Plató i Aristòtil , els grans filòsofs , viuran durant el segle IV a.C.).

PowerPoint Presentation:

ESTAT ACTUAL A l'Edat Mitjana ( segle VI) va ser convertit en església . Els turcs al segle XV el van utilitzar per construir un palau . Al llarg del segle XIX va patir els efectes de la revolució grega del 1827 i d'un greu terratrèmol el 1852. Poc després fou reconstruït . Problemes actuals relacionats amb el turisme , la contaminació , ... L' Erectèon el 1869, William James Stillman

PowerPoint Presentation:

2. ANÀLISI FORMAL

PowerPoint Presentation:

L' Erectèon és un temple a Erecteu , d'ordre jònic i situat a l'Acròpolis d'Atenes, al nord del Partenó. És un edifici molt singular per la topografia, per la necessitat de respectar vestigis de temples anteriors i per la substitució d'algunes columnes per cariàtides. El temple es compon de diferents espais a diferents nivells. Hi destaca la utilització de cariàtides en lloc de columnes en l’anomenat pòrtic de les Cariàtides . 2. ANÀLISI FORMAL

PowerPoint Presentation:

2.1. ELEMENTS DE SUPORT I SUPORTATS L' Erectèon fou construït amb marbre en sistema arquitravat. Els murs (isòdoms), les columnes jòniques i les famoses cariàtides són els elements de suport. La columna jònica té base (tor/escòcia/tor), un fust esvelt d’aresta no viva i un capitell decorat (volutes, òvuls, àbac). Les cariàtides són escultures femenines que fan la funció de fust de columnes. tor tor escòcia voluta òvul àbac

PowerPoint Presentation:

2.1. ELEMENTS DE SUPORT I SUPORTATS Els elements suportats són l’entaulament i la teulada (a dos aiguavessos). L’entaulament consta d’arquitrau, fris i cornisa. Damunt de l’entaulament s’alçava el frontó, amb el timpà i els acroteris. arquitrau fris cornisa

PowerPoint Presentation:

Descripció de l'Erectèon segons Pausànies (segle II a.C.) Hi ha també un edifici anomenat Erectèon. Davant l'entrada té un altar de Zeus Suprem, on no se sol sacrificar cap víctima, ni, tot i oferir-hi pastissos, se sol emprar tampoc gens de vi. En entrar-hi hom troba diversos altars: un està consagrat a Posidó, en el qual hom sacrifica també a Erecteu per ordre d'un oracle; un altre, a l'heroi Butes, i el tercer a Hefest. Sobre els murs hi ha pintures que representen l'estirp dels Butades i -car l'edifici és doble- hi ha a dins aigua de mar en un pou. Això no és pas cap gran prodigi -n'hi ha també terra endins, entre altres Afrodísias, a la Cària. Però cal consignar aquest pou perquè fa una remor d'ones quan bufa el migjorn. A més, hom pot observar a la pedra la marca del trident. Es diu que són dos testimonis de la disputa de Posidó pel país. Pausànias, Descripció de Grècia , XXVI, 5 2.2. ESPAI INTERIOR A. PLANTA

PowerPoint Presentation:

L' Erectèon presenta una forma inusual en els temples grecs, ja que integra en un mateix edifici múltiples cultes lligats amb l'origen d’Atenes. Es composa de dos espais bàsics sense comunicació entre si. Per una banda té una naos dedicada a  Atena Polias , és a dir, “Atena protectora de la ciutat” (2) a la que s’accedeix pel pronaos (1) o pòrtic (hexàstil d’ordre jònic), Al costat nord, a un nivell inferior, s’hi afegeix un altre pronaos (6) o pòrtic (tetràstil d’ordre jònic). Des d’aquest pòrtic s’accedia al recinte obert o hi havia la llegendària olivera d’Atena (10). Una altra porta conduïa des d’aquest pronaos a diverses cambres (3, 4, 5) dedicades a Posidó, Erecteu, Butes i Hefest. A l'extrem oposat de l'entrada, té un altre pòrtic sostingut per sis Cariàtides (8). Al costat del Pòrtic de les Cariàtides , una escala conduïa a la suposada tomba de Cècrops, el mític primer rei d'Atenes (9). 2.2. ESPAI INTERIOR A. PLANTA

PowerPoint Presentation:

PARTENÓ 9. Tomba de l'heroi Cècrops 10. Olivera d'Atena 1. Pronaos del temple d'Atena Polias 2. Naos dedicada a Atena Polias 3. Naos dedicada a Butes 4. Naos dedicada a Hefest 5. Naos dedicada a Posidó i Erecteu 6. Pronaos del temple de Posidó i Erecteu 7. Altar de Zeus 8. Tribuna de les Cariàtides E O S N 10 9 2.2. ESPAI INTERIOR A. PLANTA

PowerPoint Presentation:

PRONAOS DEL TEMPLE D'ATENA POLIAS

PowerPoint Presentation:

PRONAOS DEL TEMPLE DE POSIDÓ

PowerPoint Presentation:

NAOS DEL TEMPLE DE POSIDÓ

PowerPoint Presentation:

PÒRTIC DE LES CARIÀTIDES

PowerPoint Presentation:

OLIVERA D'ATENA

PowerPoint Presentation:

La decoració interior era escassa ja que, c om en tots els temples grecs, les cerimònies i sacrificis es realitzaven a l'exterior, dedicant-se l'interior a la custòdia de les imatges de les divinitats. L' Erectèon presenta un espai poc unitari: té diferents naos i façanes, utilitza ordres diferents, està construït a diferents nivells, presenta un interesant joc de volums, etc. 2.2. ESPAI INTERIOR B. DECORACIÓ

PowerPoint Presentation:

La il·luminació es realitzava des de les obertures de les diverses entrades i finestes , per tant no era uniforme. 2.2. ESPAI INTERIOR C . LLUM

PowerPoint Presentation:

L' Erectèon és una construcció arquitravada que utilitza la línia recta i busca l’equilibri entre la verticalitat de les columnes i la horitzontalitat de l’entaulament. 2.3. ESPAI EXTERIOR A. LÍNIES

PowerPoint Presentation:

L' Erectèon té dues façanes jòniques (est i nord). 2.3. ESPAI EXTERIOR B. FAÇANES EST Atena Polias

PowerPoint Presentation:

L' Erectèon té dues façanes jòniques (est i nord). 2.3. ESPAI EXTERIOR B. FAÇANES NORD Posidó i altres

PowerPoint Presentation:

L' Erectèon té dues façanes jòniques (est i nord). També té un petit pòrtic situat en la façana sud: la Tribuna de les cariàtides . 2.3. ESPAI EXTERIOR B. FAÇANES SUD Pòrtic Cariàtides

PowerPoint Presentation:

Ordre jònic L' Erectèon és considerat el màxim exponent de l'arquitectura d' ordre jònic . EN TAU LA MENT ACROTERI TIMPÀ ARQUITRAU FRIS CORNISA FRONTÓ C O L UMNA ESCÒCIA TOR ESTRIES BASE FUST CAPITELL (volutes) ‏ BASAMENT ORDRE JÒNIC PLATABANDA (3)

PowerPoint Presentation:

L’ Erectèon presentava una decoració refinada, rica i elegant: a la base de les columnes; a la franja decorativa que culmina el mur lateral, amb un motiu de flors de lotus i palmes; al fris de l'entaulament, de pedra fosca d'Eleusis , sobre el qual s'havien afegit figures esculpides en marbre blanc.

PowerPoint Presentation:

Entre les façanes podem destacar el pòrtic de les Cariàtides , on sis escultures femenines ( korai ) suporten l’entaulament. Actualment els manquen els braços, però en el seu moment lluïen braçalets i joies de gran bellesa i s’aguantaven les robes amb les mans. Els plecs dels vestits, els cabells pentinats amb trenes que els queien sobre l’espatlla i molts detalls plens de sensualitat demostren que varen ser esculpides amb gran naturalisme. Són obres atribuïdes a l’escultor Alcàmenes , deixeble de Fídies . S'han substituït per còpies, mentre que les originals es conserven en el Museu de l'Acròpoli.

PowerPoint Presentation:

En comparació amb el Partenó , l’ Erectèon és un temple de dimensions reduïdes Les parts de l' Erectèon presenten volums i alçades diferents : Posidó-nivell baix / Atena-nivell superior. Coberta de dos aiguavessos / coberta plana . Semblen parts diferents unides en un “tot jònic ”. 2.3. ESPAI EXTERIOR C. DIMENSIONS

PowerPoint Presentation:

PARTENÓ PARTENÓ ERECTÈON ERECTÈON

PowerPoint Presentation:

L' Erectèon és un bon exemple de l’adaptació dels models artístics a un terreny que en determina les opcions . El fet de que el terreny fos accidentat , i el solar irregular i inclinat , juntament amb el temor a destruir els santuaris anteriors de l’ Acròpolis , van forçar l’arquitecte a idear una complicada planta asimètrica i un edifici que escapa del classicisme . 2.3. ESPAI EXTERIOR D. ENTORN I INTEGRACIÓ URBANÍSTICA

PowerPoint Presentation:

PARTENÓ ERECTÈON L'ACRÒPOLIS Separat del Partenó. ERECTÈON PARTENÓ

PowerPoint Presentation:

3.INTERPRETACIÓ 3.1. CONTINGUT I SIGNIFICACIÓ i herois ( Erecteu -primer rei d'Atenes , de qui pren nom l'edifici - i Cècrops - llegendari primer rei de l'Àtica - i a la seva filla Pàndrosos - considerada la inventora del teixit -). BUTES El temple de l' Erectèon fou dedicat a diversos déus ( Atena i Posidó ) ‏

PowerPoint Presentation:

a) Pòrtic de les Cariàtides b) Disputa de Posidó i Atena c) Cècrops , Pàndrosos , Erecteu , Hefest i Atena http://es.wikipedia.org/wiki/ Cécrope_I http://xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/deus/athena.htm BUTES

PowerPoint Presentation:

Cariàtides: estàtues de forma femenina que fan funció de fust de columnes. S’atribueix l’origen d’aquest tipus de suport a la llegenda segons la qual les dones de Cària (ciutat aliada dels perses en les Guerres Mèdiques) van ser fetes presoneres i esclavitzades pels grecs. Per deixar memòria eterna d’aquest fet són representades suportant els entaulaments d'alguns edificis públics. a) Pòrtic de les Cariàtides

PowerPoint Presentation:

b) Disputa de Posidó i Atena Posidó, el déu del mar, i Atena s’enfrontaven per la possessió de l'Àtica. El guanyador havia de ser qui donés el major bé als habitants. Posidó va colpejar una roca amb el seu trident -segons la tradició, en el pòrtic nord hi ha les marques del trident- i d'ella va rajar una font d'aigua salada. Per la seva banda, Atena va fer créixer una olivera. El tribunal de déus va dictaminar que la vencedora era la deessa Atena. L’espai dedicat a l’heroi Erecteu contenia, amagada al terra, la cisterna o “mar de sal” en honor del déu marí Posidó. Altres versions del mite expliquen que els homes de la ciutat van votar a Posidó i les dones ho van fer a favor d'Atena, qui va vèncer per un vot. Enfurismat, Posidó va inundar la regió i per calmar la seva fúria es va haver de privar de vot a les dones.

PowerPoint Presentation:

El nom del temple prové d'un dels herois a qui s'hi retia culte, Erecteu (primer rei d’Atenes). L'avi d'Erecteu , Erictoni , va néixer de la Terra quan el semen d'Hefest va caure mentre aquest déu intentava violar Atena. Erictoni va ser el successor del rei Cècrops . Quan el fill d'Erictoni , Pandíon , morí, el seu poder fou repartit entre els seus dos fills, Erecteu (rei d’Atenes) i Butes , el seu germà (sacerdot d'Atena i Posidó). http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/atena/erechteion.htm c) Cècrops , Pàndrosos , Erecteu , Hefest i Atena

PowerPoint Presentation:

ATENA I HEFEST: Atena conservà sempre la virginitat, tot i que crià un fill. En efecte, una volta que anà a la farga d' Hefest per encarregar-li unes armes, el déu ferrer intentà violar-la sense assolir-ho. Però en la lluita Hefest ejaculà sobre la cuixa d'Atena, la qual s'eixugà amb un floc de llana i el llençà a terra. Del contacte del semen amb la terra ( Gea ) nasqué Erictoni . Atena recollí l'infant i el confià dins una cistella a Pàndrosos , filla de Cècrops , rei de l’Àtica, prohibint-li que la destapés, perquè tenia la intenció de criar-lo en secret com si fos el seu fill. Però les germanes de Pàndrosos no pogueren reprimir la curiositat i obriren a cistella, on descobriren la criatura amb una serp, que les atacà i els provocà la mort. Erictoni fou educat al temple de la deessa, a l'Acròpolis. http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/atena/erechteion.htm

PowerPoint Presentation:

http://www.mlahanas.de/Greeks/Arts/Architect.htm 3.2. FUNCIÓ El temple té una funció religiosa ja que estava destinat al culte d’Atena i Posidó i dels herois mítics d’Atenes – Cècrops i Erecteu -. La seva funció simbòlica era commemorativa per recordar i honorar antics déus i herois que s’havien quedat sense santuari en la reconstrucció de l’Acròpolis feta per Pèricles .

PowerPoint Presentation:

4. VALORACIÓ http://www.youtube.com/watch?v=hMpX-x9r-Ek&NR=1 L' Erectèon és el màxim exponent de l'arquitectura d'ordre jònic . La seva particular morfologia el converteix en un edific únic i sense comparació .

PowerPoint Presentation:

MODELS I INFLUÈNCIES Sembla que les cariàtides es van inspirar en una columna coronada per un grup de tres dones trobada prop del santuari de Delfos i atribuïda a l'escultor Cal·límac al segle V a.C . L’ Erectèon mostra una evolució important respecte a l'ordre jònic del temple de Nike Àptera : les columnes són més primes, els entaulaments són més lleugers i la decoració és més refinada (exemple: utilització de motllures d'or). Cal·lícrates: Nike Àptera (421 a.C.)

PowerPoint Presentation:

MODELS I INFLUÈNCIES Nombroses estàtues , tant d'època romana com renaixentista i neoclàssica , han imitat el model de les cariàtides de l' Erectèon . Bartolomeo Ammannati: Nimfeu de la Villa Giulia (1151-1553)

PowerPoint Presentation:

http://www.youtube.com/watch?v=-Qs4TVwnoY4&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=joy9xOXR_hs&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=j-aiclwP6PY&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=hMpX-x9r-Ek&feature=related http://www.alipso.com/monografias/erecteion/#_ftnref12 http://art2nbatxillerat.blogspot.com.es/2011/04/lerecteon-421-406-ac.html