Chuc mung nam moi

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

XUÂN NHÂM THÌN Minh Nguyen

Slide 4: 

2012

Slide 8: 

PTD Xin chúc các bác, cô chú, anh chị em Quà cáp bao la. Vàng bạc đầy hũ. Gia chủ phát tài. Già trẻ gái trai. Sum vầy hạnh phúc. Cầu tài chúc phúc. Lộc đến quanh năm. An khang thịnh vượng! Minh Anh Nguyen