4.1 - a 1 pengenalan kepada perniagaan

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Pengenalan kepada Perniagaan

PowerPoint Presentation:

A B

PowerPoint Presentation:

PERNIAGAAN Aktiviti jual beli barang atau perkhidmatan yang bermatlamatkan keuntungan .

PowerPoint Presentation:

PENIAGA Individu yang menjual barang atau perkhidmatan untuk mendapatkan keuntungan .

PowerPoint Presentation:

PEMBELI Individu yang membeli barang atau perkhidmatan untuk memenuhi keperluan dan kehendak . KEPUASAN keperluan kehendak

PowerPoint Presentation:

KEPERLUAN ASAS Sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk terus hidup . Terdapat 3 jenis keperluan asas: Makanan Pakaian Tempat Tinggal

PowerPoint Presentation:

Sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk memperlengkapi keperluan hidup iaitu: I - Intelek R - Rohani E - Emosi J - Jasmani S - Sosial KEPERLUAN LAIN Pendidikan Agama Kesihatan Kawan

PowerPoint Presentation:

PERSOALAN Mengapa wujud perbezaan pilihan antara setiap individu ???

PowerPoint Presentation:

Kerana "kehendak" manusia yang tidak terhad, mengikut kemampuan masing-masing.

PowerPoint Presentation:

KEHENDAK Keinginan terhadap barang mewah yang boleh menambahkan keselesaan dan meningkatkan status seseorang.

PowerPoint Presentation:

PERBEZAAN Keperluan Asas Kehendak Mesti dipenuhi Diperlukan untuk terus hidup Tanpanya manusia tidak dapat hidup Sama bagi setiap individu (terhad) Tidak semestinya dipenuhi Dikehendaki untuk hidup lebih selesa Manusia dapat terus hidup walaupun tidak dipenuhi Berbeza antara setiap individu (tidak terhad)

PowerPoint Presentation:

KEPENTINGAN PERNIAGAAN INDIVIDU MASYARAKAT NEGARA Memenuhi keperluan dan kehendak. Menyediakan Peluang pekerjaan. Meningkatkan taraf hidup. Mengeratkan hubungan antarabangsa.

PowerPoint Presentation:

Keperluan & Kehendak Konsep Perniagaan Perbezaan antara Keperluan & Kehendak Kepentingan dalam Perniagaan RUMUSAN

PowerPoint Presentation:

LATIHAN Senaraikan perbezaan keperluan dan kehendak. Bina Peta Minda untuk: Konsep Perniagaan Keperluan dan Kehendak Perbezaan Keperluan & Kehendak Kepentingan Perniagaan

authorStream Live Help