proiect

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

PROIECT EDUCATIONAL ,,SA NE CUNOASTEM TRECUTUL ISTORIC LOCAL” Initiatori proiect : -prof. inv. primar BALTAC MARIANA -prof. inv. primar BALCA IOANA SCOALA GIMNAZIALA, NR 3 CHIRNOGI- CALARASI

PowerPoint Presentation:

ARGUMENT Printre cele mai vechi date, mărturii despre existenţa românilor din timpuri srăvechi se află cele descoperite în vechile vetre ale satelor noastre. Din lipsă de informaţii şi mai ales din cauza lipsei de răspândire a informaţiilor existente în rândul comunităţilor locale, riscăm ca identitatea satelor noastre româneşti să dispară. Şi cui dacă nu dascălilor le revine această nobilă menire: să educe tinerii şi, implicit, comunităţile locale în spiritul mândriei locale. Să acţionăm în aşa fel încât noi, dascălii, să ne ocupăm locul menit în cadrul comunităţii locale: acela de promotori ai noului şi modernului, dar şi acela de susţinători ai cunoaşterii istoriei locale, ai continuării tradiţiilor şi obiceiurilor locale. Experienţa didactică ne-a arătat că prin educarea copiilor putem ajunge şi la educarea comunităţilor. Cunoaşterea, conştientizarea comunităţilor locale asupra identităţii lor, a istoriei lor specifice constituie un element foarte important, pentru că „Un popor care nu îşi cunoaşte istoria este ca un copil care nu îşi cunoaşte părinţii.”(Nicolae Iorga) Acestea consituie principalele argumente cu care vin în susţinerea prezentului proiect educaţional.

PowerPoint Presentation:

1.Scopul proiectului: Cunoaşterea trecului istoric al meleagurilor natale, dezvoltarea simţului răspunderii elevilor faţă de valorile naturale, socio-culturale şi moral-civice în vederea cultivării unei atitudini corecte faţă de acestea. 2. Obiectivele proiectului : - investigarea si interpretarea faptelor istorice, folosind izvoarele istorice; - înţelegerea şi reprezentarea timpului şi a spaţiului istoric; - perceperea şi reprezentarea spaţiului geografic; - identificarea unor legături între fapte, activităţi umane şi fenomene geografice observate; - prezentarea / descrierea unor obiceiuri şi tradiţii populare locale; - confecţionarea unor obiecte specifice unor sărbători; - aprecierea şi purtarea cu plăcere a costumului popular la diferite evenimente; - amenajarea de expoziţii cu lucrări care să ilustreze tradiţii şi datini populare specifice zonei;

PowerPoint Presentation:

3. Grup ţintă: - elevii claselor a III -a de la Şcoala gimnazială nr. 2 ,3 Chirnogi - cadre didactice - familiile copiilor - muzeologi, - bibliotecarii de pe raza comunei, - profesorul de istorie, - preoţii, - comunitatea locală. 4. Perioada de derulare a proiectului : noiembrie 2012 – aprilie 2013 5. Beneficiari : - direcţi : elevii claselor a III-a - indirecţi : cadre didactice; familiile copiilor; comunitatea

PowerPoint Presentation:

6.Resurse: a. Resurse umane: - elevii claselor aIII-a; - cadrele didactice implicate în proiect; - părinţi, colaboratori, invitaţi; b. Resurse materiale: - fondul comitetului de părinţi; - resurse proprii. c. Resurse informaţinale : povestiri, elemente folclorice, documente vechi, date din presa contemporană, fapte de ordin arheologic, monumente istorice, materiale grafice (fotografii, hărţi istorice etc.). d.Resurse procedurale : cercetarea ştiinţifică, problematizarea, comunicarea prin intermediul mijloacelor moderne (Internet), eseul literar şi istoric, culegerea unor elemente de folclor, munca în echipă, vizite,conversaţia euristică.

PowerPoint Presentation:

7. Mediatizare: -prezentarea proiectului în cadrul şedinţei comisiei metodice; -informarea conducerii şcolii despre desfăşurarea proiectului şi conţinutul lui; -mese rotunde de informare a celorlalţi elevi din şcoală,a celorlalte cadre didactice;

PowerPoint Presentation:

NR. CRT TEMA ACTIVITATI TERMEN 1 . ,, Sa pornim la drum” - Anuntarea si lansarea proiectului in cadrul sedintei cu parintii ; - Stabilirea sarcinilor membrilor echipei ; - Impartirea echipei in grupe responsabile : - documentarea la biblioteca , realizarea de fotografii , conceperea si realizarea unor activitati educative: scenete , drumetii . - noiembrie 2012 Programul activitatilor:

PowerPoint Presentation:

2. ,, Sa ne documentam !” - Studierea in biblioteca localitatii a monografiilor existente si a altor materiale pentru a stabili : - atestarile documentare ale localitatii ; - originea numelui localitatii ; -date inedite din istoria acestei asezari ; - evolutia structurii entice a populatiei ; - contributia unor personalitati la renumele localitatii ; - Realizarea unor activitati comemorative si omagiale : - vizitarea monumentului istoric din localitate ; - organizarea unor expozitii cu documente vechi , fotografii , harti cu zona localitatii . - decembrie 2012

PowerPoint Presentation:

3 . ,, Pe urmele stramosilor ” - Vizita la Muzeul de Arheologie Oltenita ; - Iniţierea copiilor în trecutul istoric primind informaţii la nivelul lor de vârstă ; - Reprezentarea pe harta judetului a zonelor unde au fost facute descoperiri arheologice ; - Prezentarea expozitiei de vase, unelte , podoabe , aşezări umane - din vremea respectiva ; - Descoperirea ocupatiilor si modul de viata ale omului din vremuri stravechi ; - Vizionarea unor secvenţe din filme istorice şi audierea de legende istorice ; - Participarea la un concurs încheiat cu acordarea unor diplome de participare . Pe tot parcursul activitatii copiii au manifestat interes , curiozitate , au pus întrebari şi au ştiut să răspundă la unele întrebări adresate de coordonator . La final elevii au dobândit noi cunoştinţe , minime , referitoare la trecutul istoric al localitatii noastre . - ianuarie 2013

PowerPoint Presentation:

4 . ,, Orizontul local” - Realizarea , după șablon ,a hartii localității noastre și identificarea localităților vecine ; - Enumerarea plantelor cultivate la camp si a plantele spontane din zona noastra ; - Caracterizarea oamenilor din localitate : - precizarea ocupatiilor acestora ( creșterea animalelor , cultivarea pământului , construcții , comerț ) - Dezbatere pe tema ,, Localitatea si mediul inconjurator ’’ - februarie 2013

PowerPoint Presentation:

5 . ,, Traditii Pascale la sat” - Intalnire cu preotul pe tema ,, Semnificatii si credinte religioase de Florii ” - Intalnire cu 2-3 bunicute , pe tema credintelor si obiceiurilor din prima decada a lunii martie ; - Ateliere de pregatire a unor produse specifice Pastelui ( colaje , oua incondeiate , felicitari ); - martie 2013

PowerPoint Presentation:

6. ,,Sezatoare” - Interpretarea unor cântece populare româneşti; -Invăţarea unor paşi de dans popular; -Insuşirea unor abilităţi de cusut- punctul romanesc ; -Decorarea costumelor populare cu linii si puncte; -Realizarea unor expoziţii cu lucrări ale elevilor :colaje , costume populare; -Achiziţionarea de costume populare; - Depănarea unor legende legate de traditiile populare specifice zonei ; -Prezentarea de programe artistice legate de aceste sarbatori. - aprilie 2013

PowerPoint Presentation:

Rezultate asteptate: -organizarea unor expozitii cu documente vechi, fotografii, harti cu zona localitatii. - realizarea unor expoziţii cu lucrări ale elevilor :ouă pictate, măşti confecţionate de elev, felicitari ; - petrecerea timpului liber îmbinând utilul cu plăcutul; - dezvoltarea spiritului de echipă; - desfăşurarea unor şezători literare şi populare ; - perfecţionarea activităţii grupurilor folclorice din şcoală şi promovarea activităţii lor la nivel local ; - prezentarea unor şezători literare la lecţii demonstrative în cadrul comisiilor metodice .

PowerPoint Presentation:

,,Sa ne documentam”

PowerPoint Presentation:

,,Cinstim eroii neamului”

PowerPoint Presentation:

,,Orizontul local”

PowerPoint Presentation:

,,Traditii Pascale la sat”

PowerPoint Presentation:

,,Decoram costume nationale”

PowerPoint Presentation:

,,Invatam sa realizam punctul romanesc”