PROIECT METODIC

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PROIECT METODIC :

PROIECT METODIC Î mbun ă t ăţirea practicilor educaţionale în vederea dezvoltării capacităţii de lectură a elevilor

PROIECT TEMATIC :

PROIECT TEMATIC MINUNATA LUME A CĂRŢILOR

BENEFICIARI:

BENEFICIARI Elevii claselor I și a II-a din Șco ala Luica ; Membri cercului pedagogic.

ARGUMENT:

ARGUMENT "O carte bună de citire, în vârstă fragedă, este, poate, una din împrejurările cele mai hotărâtoare ale vieţii unui om. I. L. Caragiale Gustul pentru lectură se formează mai timpuriu decât interesul pentru cartea ştiinţifică. De aceea în clasele I-IV informaţiile sumare legate de mediul înconjurător sau istorie se transmit prin intermediul povestioarelor. Acestea fac trecerea de la lumea fabuloasă a poveştilor din grădiniţă la cea reală. Cu cât povestirea învăţătorului e mai atractiv şi afectiv realizată captând în proporţie mare atenţia elevilor, cu atât ei se identifică cu eroii povestirilor, vor revenirea sau continuarea povestirii, ba chiar lectura proprie pentru a o comenta cu alţi colegi sau prieteni.

Scopul proiectului :

Scopul proiectului 1.Dezvoltarea deprinderilor de comunicare orală, reproductivă şi creatoare; 2. Cultivarea interesului pentru lectură prin îmbunătăţirea relaţiei şcoală bibliotecă; 3. Stimularea creativităţii elevilor in exprimarea orală;

Obiective:

Obiective O1 – să manifeste curiozitate şi interes pentru lectura unor texte variate; O2 – să relateze conţinutul textelor citite; O3 – să selecteze trăsăturile pozitive/negative de caracter ale personajelor; O4 –să găsească mesajul şi învăţătura textului; O5 – să interpreteze texte în versuri dramatice; O6 – să participe la organizarea bibliotecii clasei; O7 – să prezinte propriile creaţii literare; O8 – să realizeze programe artistice.

Exemple de activități:

Exemple de activități Nr. Crt. CONȚINUTURI ACTIVITĂȚI PROPUSE 1. În lumea cărţilor Vizitarea bibliotecii comunale; Împrumut de carte; Vizionarea unui film pentru copii. 2. Cartea - prie t ena mea Organizarea bibliotecii clasei; 3. E vreme a colindelor ! • recitare de poezii, colinde, • interpretarea unor texte dramatizate pe tema –Naşterea Domnului-Crăciunul • interpretarea unor colinde de Crăciun 4. La sezatoare prezentare de ghicitori , proverbe, zicători , poezii , poveşti , cântece

PowerPoint Presentation:

Nr. Crt. CONȚINUTURI ACTIVITĂȚI PROPUSE 5 . Universul copilariei * compuneri de poezii pe teme date; *recunoaşterea unor cărţi şi autorii acestora; * Scriitori ce au îndrăgit universul copilăriei 6 . L a multi ani , mamico ! * concurs de creaţie literară pe tema ,, Mama –fiinţa cea mai dragă“ * dramatizări * interpretarea unor cântece 7 . Hristos a inviat ! * recitare de poezii, cantece de Pasti ; * interpretarea unor texte dramatizate pe tema –,,Învierea Domnului“ 8 . In lumea povestilor * Recunoaşterea unor cărţi şi autorii acestora *Joc de rol : Personajul preferat; *Reactualizarea conţinutului unor poveşti

Resurse:

Resurse 1. Materiale : carti de povesti , imagini , reviste, mape , fișe de lucru, desene, 2. Umane : elevi,cadre didactice, părinți , bibliotecara 3. Temporale : anul școlar 201 1 -201 2 4. Procedurale : observarea spontană și dirjată , explicația, povestirea, investigația, lucrul în echipă, dezbaterea, exercițiul practic.

Evaluare:

Evaluare Portofolii , dramatizari , O rganizarea unei ,, minibiblioteci“ a clasei. A lbum foto cu activităţile realizate; T exte compuse de elevi;

MATERIAL REALIZAT DE ::

MATERIAL REALIZAT DE : NIȚU VALENTINA -Învățător cls. I LEFEGIU EMILIA- Învățător cls. a I I -a

authorStream Live Help