PROIECT MAI 2012

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

,,Îmbunatatirea practicilor educaţionale în vederea dezvoltării capacitaţii de lectură a elevilor”:

,, Î mbunatatirea practicilor educa ţ ion a le î n vederea dezvolt ă rii capacita ţ ii de lectur ă a elevilor” PROIECT METODIC

,,DIN LUMEA CELOR CARE NU CUVÂNTĂ”:

,,DIN LUMEA CELOR CARE NU CUV Â NT Ă ”

Motto:,, Deschide cartea ca să inveţi ce au gândit alţii, închide cartea ca să gândeşti tu însuţi”:

Motto:,, Deschide cartea ca s ă inve ţ i ce au g â ndit al ţ ii, î nchide cartea ca s ă g â nde ş ti tu î nsu ţ i” Coordonator proiect : inst. Podocea Corina Gabriela- resp. Comisia met. a inv. Sc. 1 Chirnogi Autori : clasa I: î nv. Mavrodin Maria prof. î nv. primar Cretu Mariana clasa a II-a : inst. Podocea Corina Gabriela clasa a III-a : î nv. Pavelescu Tudorita inst . Stefan Margareta î nv. Catrina Sorin Laurentiu clasa aIV-a : prof. î nv. primar Catrina Iuliana prof. î nv. primar Pana Luminita

PowerPoint Presentation:

Locul desfasurarii : Scoala gimnaziala nr. 1 Chirnogi, biblioteca scolara si comunala Durata : 5 saptamani  1.03- 30.03.2012 Grup tinta : elevii si invatatorii ciclului primar Parteneri : prof. lb. si lit. romana: Maglasu Corina bibliotecarii, parintii Resurse : umane  elevii ciclului primar, invatatori, profesori, bibliotecari, parinti materiale  c.d.-uri, aparat foto, casete audio, volume de proza si poezie, desene, colaje, laptop, plastilina, culori, acuarele, fise de lucru, P.C., videoproiectoare, consumabile. informationale: fondul de carte al bibliotecilor, internet financiare: comitetele de parinti (pentru premiere), autofinantare( expozitiile cu vanzare) de timp: 5 saptamani

PowerPoint Presentation:

Forma de desfasurare : Activitati la clasa Concurs de desene: ,,Animalul meu preferat” Concurs de recitari: clasa a II-a, clasa a III-a Concurs de creatie: clasa a IV-a  ,,Prietenul meu fara grai”- juriul este format din invatatori, bibliotecari si prof. de lb. romana

Argument:

Argument In perioada scolaritatii mici se urmareste formarea si dezvoltarea progresiva la elevi a competentelor de baza ale comunicarii orale si scrise necesare acestuia pentru a intelege lumea din jurul sau, pentru a comunica si interactiona cu semenii, pentru a exprima gandurile, opiniile, sentimentele proprii si pentru a continua in mod eficient procesul de invatare. Ori, ,, nici un om nu se intareste citind un tratat de gimnastica, ci facand exercitii, nici un om nu se invata a judeca citind judecati scrise gata de altii, ci judecand singur si dandu-si singur seama de natura lucrurilor” ( Mihai Eminescu, Scrieri pedagogice ) Pornind de la constatarea faptului ca elevii utilizeaza din ce in ce mai putin cartea ca resursa informationala, am dorit ca prin activitatile desfasurate in cadrul acestui proiect sa stimulam interesul pentru lectura si sa cream un cadru eficient pentru exersarea si valorificarea competentelor de baza, indispensabile evolutiei viitoare a scolarului.

PowerPoint Presentation:

Scop : Stimularea interesului pentru lectura si cultivarea dragostei de carte, necesare dezvoltarii competentelor de citit- scris. Competente cheie urmarite : lingvistice; tehnologice si stiintifice; civice si sociale; de exprimare culturala. Obiective : O1. dezvoltarea capacitatii de receptare si exporare a textului literar; O2. dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa; O3. dezvoltarea creativitatii artistice; O4. exersarea competentelor de scris-citit utilizand ca resurse cartea si I.T. O5. exersarea competentelor de comunicare si relationare in activitatile de grup.

PowerPoint Presentation:

Mediatizare : 1.Discutarea realizarii proiectului in comisia metodica; 2.Informatii puse la afisierul din clase; 3.Documentare la sedinta cu parintii si elevii; 4.Colaborarea cu profesorii de lb. romana si bibliotecarii; 5.Realizarea unor afise si lipirea lor pe hol,in clase, biblioteci. Modalitati de evaluare : Concursuri de recitari, desen, vor finaliza intreaga activitate si se vor acorda premii constand in carti cu animale, cu sprijinul comitetelor de parinti. Realizarea unei expozitii cu lucrarile elevilor si premierea celor mai reusite; Chestionare orale(gen ,,Cine stie, castiga!”) Observarea sistematica la clase, a preocuparii elevilor pentru acest eveniment.

Tematica: scrieri despre vietuitoare:

Tematica: scrieri despre vietuitoare poezii: ,,Povestea g â stelor”-George Cosbuc  clasa I ,,Zdrean ţă ”-Tudor Arghezi  clasa a II-a ,,Balada unui greier mic”- George Toparceanu  clasa a III-a ,,G â nd ă celul” - Elena Farago  clasa a IV-a povesti: ,,Pungu ţ a cu doi bani”- Ion Creang ă  clasa I ,,Ursul p ă c ă lit de vulpe” – Ion Creang ă  clasa a II-a ,,Povestea porcului”- Ion Creang ă  clasa a III-a ,,Motanul în c ă l ţ at” – Charles Perrault  clasa a IV-a legende si fabule: ,,Furnica ş i porumbi ţ a”-fabula  clasa I ,,Greierele ş i furnica”- Alecu Donici  clasa aII-a ,,C â inele ş i c ăţ elul”-Grigore Alexandrescu  clasa a III-a ,, Legenda r â ndunic ă i”- Vasile Alecsandri  clasa a IV-a ghicitori, proverbe si zic ă tori

Rezultate aşteptate :

Rezultate a ş teptate toti elevii vor citi textele literare – sensibilizarea elevilor in vederea cunoasterii operelor literare propuse. cooperarea elevilor la clasa-pe grupe, in vederea atingerii obiectivelor propuse  cel putin 80% din elevi se vor implica, in functie de abilitatile lor, in activitatile practice desfasurate pe cele trei ateliere: lectura, educatie plastica, IT. invatarea de cantece si poezii cu aceasta tema realizarea de portofolii cu lucrarile elevilor: fise de lectura, fise de exercitii, creatii proprii, desene, etc. realizarea unei expozitii de desene ,, Necuv â ntatoarele prin ochi de copil ”

DESFASURAREA ACTIVITATILOR :

DESFASURAREA ACTIVITATILOR NR. CRT. ACTIVITATEA Data RESPONSABIL 1. ,,Necuvantatoarele - personaje literare” -identificarea scrierilor despre vietuitoare -selectarea unor lucrari reprezentative - intocmirea listei de lecturi SAPT. 1 INVATATOARELE 2. ,, Descoperind tainele cartilor” - atelier de lectura - exercitii de citire, scriere, memorare, etc. - fisa de lectura, analiza de produse SAPT. 2 BIBLIOTECARELE INVATATOARELE 3. ,, Necuvantatoarele prin ochi de copil” - atelier de pictura - vernisaj - realizarea unor lucrari plastice inspirate din textele literare studiate - redarea mesajului exprimat de aceste lucrari SAPT. 3 INVATATOARELE PROF. LB. ROMANA bIBLIOTECARE 4. ,, Micii scriitori ” – atelier de creatie literara - realizarea unor poezii, eseuri, compuneri, inspirate din textele studiate - concursuri literare ( gen,, Cine stie, castiga!”) SAPT. 4. INVATATOARELE PROF. LB. ROMANA bIBLIOTECARE 5. ,, Stim sa cautam informatii despre...” - portofoliu - informatii despre necuvantatoare in mass-media, c.d.-uri, P.C., etc. - evaluare finala:,, Am invatat de la necuvantatoare”  analiza lucrarilor: fiselor de lectura, fise de exercitii, desene, creatii literare, portofoliilor. SAPT. 5. INAVATAOARELE

CLASA I:

CLASA I

PowerPoint Presentation:

Otilia Cazimir - Gospodina O furnica duce-n spate Un graunte jumatate. -Incotro , fugi surioara? -Ia , ma duc si eu la moara! Si-s grabita , si-s grabita, Ca mi-i casa neingrijita, Si mi-s rufele la soare Si copiii cer mancare... Ca la noi, In musuroi, Nu e timp pentru zabava Si de n-am fi de isprava Ar fi vai si-amar de noi.

CLASA a II-a:

CLASA a II-a

Măşti- animale :

M ăş ti - animale

PowerPoint Presentation:

Se acordă elevului…………………………………………………… din clasa………… Şcoala gimnaziala nr. 1 ,localitatea Chirnogi, judeţu l Călăraşi pentru concursul ,,Cel mai bun povestitor” Organizator: DIRECTOR , Inst. Podocea Corina prof. Zamfir Viorel Marius anul şcolar 20 11 /20 12

CLASA a III-a:

CLASA a III-a

Desene animate :

Desene animate 

CLASA a IV-a:

CLASA a IV-a

BIBLIOGRAFIE:

BIBLIOGRAFIE Manolescu,Marin- ,,Evaluarea şcolară”- metode, tehnici, instrumente”, Ed. Meteor Press, 2005 Manolescu,Marin; Iucu, Romiţă- ,,Pedagogie”, Ed.Fundaţiei Culturale ,,D. Bolintineanu”, 2001

authorStream Live Help