Proiect mai 2011

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Integrarea activităţilor practice în procesul învăţării :

Integrarea activităţilor practice în procesul învăţării ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CURCANI COMISIA METODICĂ MAI 2011

Disciplina : CUNOAŞTEREA MEDIULUI :

Disciplina : CUNOAŞTEREA MEDIULUI ANIMALELE DOMESTICE

ÎN VIZITĂ LA FERMĂ:

ÎN VIZITĂ LA FERMĂ “Omul este singura creatură care consumă fără să producă.Nu dă lapte, nu face ouă, este prea firav pentru a trage plugul, nu poate alerga suficient de repede pentru a prinde iepuri. Totuşi este STĂPÂNUL ANIMALELOR ” George Orwell

ARGUMENT:

ARGUMENT Încă de la cea mai fragedă vârstă, copiii sunt fascinaţi de lumea animalelor, fie că acestea apar în desene, poezii sau se află cel mai frecvent în apropierea lor. Prin realizarea acestui proiect ne propunem să desfăşurăm acţiuni interactive menite să pună copilul în situaţia de a experimenta şi de a recunoaşte părţilor componente ale corpului animalelor domestice, familia fiecărui animal, a observa mediile lor de viaţă, dar şi foloasele pe care ni le dau fiecare din ele. Copiii participă la acţiuni de îngrijire şi protejare a animalelor, având la scop formarea unor deprinderi care să stimuleze sentimente de dragoste , de ocrotire a tot ce-l înconjoară. Astfel, ne propunem să desfăşurăm o serie de activităţi plăcute, prin intermediul cărora elevii să dobândească noi cunoştinţe despre animalele domestice.

SCOPUL PROIECTULUI:

SCOPUL PROIECTULUI Formarea şi dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător Cunoaşterea unor aspecte ale lumii înconjurătoare Sprijinirea copiilor în procesul de asumare de roluri şi responsabilităţi Cultivarea şi valorificarea potenţialului creator al elevilor

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

OBIECTIVELE PROIECTULUI Să enumere caracteristicile specifice unor vieţuitoare din mediul apropiat; Să cunoască mediul de viaţă şi hrană animalelor domestice; Să cunoască foloasele pe care le aduc animalele domestice; Să trăiască sentimente de compasiune şi respect faţă de lumea necuvântătoarelor; Să participe şi să coopereze activ  alături de  părinţi în acţiuni practice de îngrijire şi protejare a mediului şi vieţuitoarelor ; Să respecte reguli de igienă după ce se joacă cu animalele; Să-şi îmbogăţească vocabularul cu cuvinte noi; Să- şi exprime atitudinea pozitivă faţă de natură şi vieţuitoare prin activităţi artistice, plastice;

GRUPUL ŢINTĂ : elevii din clasa I :

GRUPUL ŢINTĂ : elevii din clasa I RESURSE UMANE: elevii, p ărinţii, medicul veterinar, inginerul zootehnist , agent economic ; RESURSE MATERIALE: materiale Power Point, plastilină, creioane colorate, acuarele, hârtie glasată şi creponat ă, CD-uri, aparatură audio, , ilustraţii pentru poveşti şi poezii, ghicitori, carton, lipici, foarfecă, lână, fişe de colorat, jucării din pluş; DURATA: februarie – mai 2011

ACTIVITĂŢI PROPUSE: :

ACTIVITĂŢI PROPUSE: Vizită la ferma de animale (oi, porci şi vaci) şi o ogradă cu animale domestice şi păsări exotice Întâlnire cu medicul veterinar şi inginerul zootehnist Îngrijirea animalelor din mediul apropiat Program dedicat mamei – 8 MARTIE Activităţi artistice, plastice şi sportive Carnavalul animalelor domestice Disiminareaproiectului-postarea imaginilor din activităţi pe site-ul şcolii

MIJLOACE DE REALIZARE:

MIJLOACE DE REALIZARE Observaţia, explicaţia, expunerea, dezbaterea, jocul de rol, învăţarea prin descoperire, ciorchinele , cubul, cadranele, turul galeriei, diagrama Wenn; FORME DE ORGANIZARE : activitate individuală,activitate în perechi ,activitate frontală, activitate pe grupe. Rezultate aşteptate ca urmare a implementării proiectului: - Creşterea motivaţiei elevilor pentru învăţare şi implicarea in activităţile extracurriculare centrate pe nevoile elevului. - Implicarea părinţilor în viaţa şcolară datorită unei mai bune cunoaşteri a ofertei educaţionale a şcolii, precum şi a activităţilor organizate în parteneriat cu alte instituţii şi organizaţii din cadrul comunităţii;

EVALUAREA:

EVALUAREA Prezentarea portofoliului Organizarea unei expoziţii tematice: “ Animalele de lângă noi ” Finaliatea proiectului: Excursie la GRĂDINA ZOOLOGICĂ

SERBAREA DE 8 MARTIE – SCENETA “IEDUL CU TREI CAPRE” – după O - PANCU - IAŞI:

SERBAREA DE 8 MARTIE – SCENETA “IEDUL CU TREI CAPRE” – după O - PANCU - IAŞI

O COLEGA DE CLASĂ NE-A INVITAT ...:

O COLEGA DE CLASĂ NE-A INVITAT ...

... SĂ VEDEM ANIMALELE DOMESTICE...:

... SĂ VEDEM ANIMALELE DOMESTICE...

... DAR ŞI PĂSĂRILE EXOTICE:

... DAR ŞI PĂSĂRILE EXOTICE

NE-AM AMUZAT MEMORÂND POEZII DESPRE ANIMALE ŞI AM COLORAT...:

NE-AM AMUZAT MEMOR ÂND POEZII DESPRE ANIMALE ŞI AM COLORAT...

... NE-AM JUCAT REZOLVÂND FIŞE DE LUCRU DISTRACTIVE,:

... NE-AM JUCAT REZOLVÂND FIŞE DE LUCRU DISTRACTIVE,

APOI NE-AM EVALUAT CUNOŞTINŢELE DESPRE ANIMALELE DOMESTICE ÎNTR-UN MOD PLĂCUT:

APOI NE-AM EVALUAT CUNOŞTINŢELE DESPRE ANIMALELE DOMESTICE ÎNTR-UN MOD PLĂCUT

ŞI IATĂ CE AM REALIZAT !:

ŞI IATĂ CE AM REALIZAT ! .

FAMILIA VIORELEI NE- A INVITAT SĂ VEDEM STÂNA DE OI:

FAMILIA VIORELEI NE- A INVITAT SĂ VEDEM STÂNA DE OI

ELEVII OBSERVĂ ANIMALELE DE PE PAJIŞTE:

ELEVII OBSERVĂ ANIMALELE DE PE PAJIŞTE

DE VORBĂ CU CIOBANUL:

DE VORBĂ CU CIOBANUL

DUPĂ O SCURTĂ PAUZĂ NE ÎNTOARCEM ACASĂ:

DUPĂ O SCURTĂ PAUZĂ NE ÎNTOARCEM ACASĂ

APLICĂM CE AM ÎNVĂŢAT:

APLICĂM CE AM ÎNVĂŢAT

NE MÂNDRIM CU REZULTATELE OBŢINUTE:

NE MÂNDRIM CU REZULTATELE OBŢINUTE

PUZZLE:

PUZZLE

CONFECŢIONAREA MĂŞTILOR PENTRU CARNAVAL :

CONFECŢIONAREA MĂŞTILOR PENTRU CARNAVAL

PREZENTAREA MĂŞTILOR :

PREZENTAREA M ĂŞTILOR

VIZITĂ LA FERMA DE ANIMALE:

VIZITĂ LA FERMA DE ANIMALE

NE EVALUĂM CUNOŞTINŢELE :

NE EVALUĂM CUNOŞTINŢELE

TURUL GALERIEI:

TURUL GALERIEI

Realizarea lucrărilor pentru expoziţie:

Reali z area lucr ă rilor pentru expo z i ţ ie

MATERIAL REALIZAT DE : Inst. ANDREEA MOCANU Inst. GINA APOSTOL Inst. MARIANA SANDU:

MATERIAL REALIZAT DE : Inst. ANDREEA MOCANU Inst. GINA APOSTOL Inst. MARIANA SANDU

authorStream Live Help