Presentatie_onderzoeksvoorstel_geïnterneerden_18mei2015_finalversion_s

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Presentatie onderzoeksvoorstel: De ervaring van geïnterneerden (Louise-Marie Meysman & Elena Van den Broeck)

Comments

Presentation Transcript

Onderzoeksvoorstel: Ervaringen van geïnterneerden:

Onderzoeksvoorstel: Ervaringen van geïnterneerden Elena Van den Broeck Louise-Marie Meysman 18 mei 2015

Onderzoeksvoorstel: Ervaringen van geïnterneerden:

1. Theoretisch kader 2 . Probleemstelling / Onderzoeksvraag 3. Methode Re-integratie Stigma Coping Longitudinaal kwalitatief onderzoek Inhoud

Onderzoeksvoorstel: Ervaringen van geïnterneerden:

Re-integratie Realistisch standpunt innemen! ‘opnieuw worden’ Empowerment Volwaardig burger Quality of life

Onderzoeksvoorstel: Ervaringen van geïnterneerden:

Stigma “Een proces waarbij een persoon in onze gedachten gereduceerd wordt van een volledig en normaal, naar een minderwaardig of aangetast persoon.” ( Goffman , 1993)

Onderzoeksvoorstel: Ervaringen van geïnterneerden:

Stigma 2 soorten stigma Zelfstigma Publiek stigma

Onderzoeksvoorstel: Ervaringen van geïnterneerden:

Coping “Constantly changing cognitive and behavioral efforts to manage specific external and/or internal demands that are appraised as taxing or exceeding their sources or the person” (Lazarus & Folkman , 1984)

Onderzoeksvoorstel: Ervaringen van geïnterneerden:

Coping 3 soorten Afzonderen Hulp zoeken bij lotgenoten Informeren over aandoening

Onderzoeksvoorstel: Ervaringen van geïnterneerden:

Probleemstelling A andacht naar re-integratie en stigmatisering bij personen met psychiatrische problemen … maar wat met geïnterneerden? Theoretisch kader – Probleemstelling/Onderzoeksvraag – Methode

Onderzoeksvoorstel: Ervaringen van geïnterneerden:

Onderzoeksvragen Op welke manier geven high risk ex-geïnterneerden blijk van aspecten die op stigmatisering kunnen wijzen tijdens hun re-integratie na hun residentieel verblijf in het FPC van G ent? Hoe ervaren ex-geïnterneerden de invloed van publieke stigmatisering en zelf-stigmatisering op het re-integratietraject? Welke copingsstrategieën hanteren ex-geïnterneerden met een stigma?

Onderzoeksvoorstel: Ervaringen van geïnterneerden:

Participanten 5 tot 10 High risk ex-geïnterneeren Duur: 6 jaar Hoeveel: 1 keer/jaar Beloning: €15/interview Theoretisch kader – Probleemstelling/Onderzoeksvraag – Methode

Onderzoeksvoorstel: Ervaringen van geïnterneerden:

Kwalitatief longitudinaal onderzoek Dataverzameling Data-analyse Narratief onderzoek Narratief interview Coderen WeftQDA BNIM Thematische analyse Methode Theoretisch kader – Probleemstelling/Onderzoeksvraag – Methode

Onderzoeksvoorstel: Ervaringen van geïnterneerden:

Tijdsplan Theoretisch kader – Probleemstelling/Onderzoeksvraag – Methode

Onderzoeksvoorstel: Ervaringen van geïnterneerden:

Onderzoeksvoorstel: E rvaringen van geïnterneerden Elena Van den Broeck Louise-Marie Meysman 18 mei 2015