tam tinh sam hoi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Mùa chay Trong tâm tình sám hối, con đớn đau vì tội đã phạm Trong tâm tình ăn năn, con khóc than biết bao lầm lỗi...

Comments

Presentation Transcript

TÂM TÌNH SÁM HỐI:

TÂM TÌNH SÁM HỐI LM NGUYỄN DUY TRÌNH BÀY: LM GIA ÂN MADE BY:KinhThanhCauNguyenGxChoQuan

PowerPoint Presentation:

Trong tâm tình sám hối, con đớn đau vì tội đã phạm Trong tâm tình ăn năn, con khóc than biết bao lầm lỗi

PowerPoint Presentation:

Chúa ơi con đã biết tội mình Chúa ơi con đã biết tội mình Tội làm con xa lìa Nhan Chúa, tội làm con xa lìa tình thương

PowerPoint Presentation:

Con xin trở về với Ngài, con xin chuộc lại lỗi lầm Làm lại cuộc đời mới trong mến yêu muôn phần

PowerPoint Presentation:

Con xin trở về cùng Chúa, con xin trở về cùng anh em Để lại được sống trong ân tình của những người con

PowerPoint Presentation:

Mang thân phận yếu đuối con bước đi nhờ Ngài dắt dìu Nhưng bao lần vô tâm con đã quên ân tình trợ giúp

PowerPoint Presentation:

Chúa ơi nay con cách xa Ngài, ví như chiên con sống lạc bầy Mà tình Cha không bờ không bến, Ngài tìm con đưa về nguồn vui

PowerPoint Presentation:

Con xin trở về với Ngài, con xin chuộc lại lỗi lầm Làm lại cuộc đời mới trong mến yêu muôn phần

PowerPoint Presentation:

Con xin trở về cùng Chúa, con xin trở về cùng anh em Để được sống trong ân tình của những người con

PowerPoint Presentation:

Xin ơn trời thắp sáng lòng trí con bằng ngọn lửa hồng Vui trên đường hy sinh theo Chúa đi gieo nguồn hạnh phúc

PowerPoint Presentation:

Chúa ơi con xin sống cho Ngài, Chúa ơi con xin sống cho người Trọn đời con vang bài ca mới, để ngợi khen ân tình biển khơi

PowerPoint Presentation:

Con xin trở về với Ngài, con xin chuộc lại lỗi lầm Làm lại cuộc đời mới trong mến yêu muôn phần

PowerPoint Presentation:

Con xin trở về cùng Chúa, con xin trở về cùng anh em Để được sống trong ân tình của những người con

authorStream Live Help