Peer tutoring na het invoeren van het M-decreet

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Presentatie onderzoek peer tutoring na invoering van het M-decreet.

Comments

Presentation Transcript

Conclusie:

Onderzoek naar de effecten van peer tutoring na het invoeren van het M-decreet Martijn Denys & Jens Sys Universiteit Gent

Conclusie:

Grondslag M-decreet Voorafgaand onderzoek Enkele cijfers Buitengewoon onderwijs 50.000 leerlingen Gewoon onderwijs 1.000.000 leerlingen http://www.ond.vlaanderen.be/specifieke-onderwijsbehoeften/M-decreet/veelgestelde-vragen-leraren-scholen.htm

Conclusie:

Peer tutoring Wat is peer tutoring ? Voorafgaand onderzoek in het regulier onderwijs

Conclusie:

Onderzoeksvraag Afbakening Onderzoeksvragen Wat zijn de effecten van peer tutoring na het invoeren van het M-decreet? Heeft elk type inclusie leerling evenveel baat bij peer tutoring met een reguliere leerling? Hoe ervaren de leerkrachten het peer tutoring in het inclusieonderwijs? Zijn reguliere leerlingen in staat om als peer tutor te fungeren in het inclusieonderwijs.

Conclusie:

Doelstellingen Opstellen van een handelingsplan omtrent peer tutoring na de intrede van het M-decreet. Soorten peer tutoring ? Een beeld krijgen van de invloed van peer tutoring op het algemeen klasniveau in het inclusieonderwijs. Het creëren van didactisch materiaal om de positieve effecten van peer tutoring toegankelijker te maken.

Conclusie:

Methodologie Representatieve selectietesten 15 basisscholen 3 scholen per Vlaamse provincie G emeenschapsonderwijs Gesubsidieerd officieel onderwijs Gesubsidieerd vrij onderwijs 45 klassen Per graad 1 klas 2de, 4de, 6de leerjaar

Conclusie:

hypothese Peer tutoring + - + Onderwijsniveau stijgt door het M-decreet bij zowel reguliere leerlingen als bij inclusieleerlingen. Onderwijsniveau stijgt door het M-decreet bij voor inclusieleerlingen maar daalt voor reguliere leerlingen. - Onderwijsniveau stijgt door het M-decreet voor reguliere leerlingen maar daalt voor inclusieleerlingen. Onderwijsniveau daalt door het M-decreet bij zowel reguliere leerlingen als bij inclusieleerlingen.

Conclusie:

Conclusie Nood aan verder onderzoek

authorStream Live Help