AutoShkolla Online Shqipëri A&B punimi im

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Auto-Shkolla.com Click on the link ! 2013 - 2015, AutoShkollaOnline.com -   Privacy Policy Home   Teste teorike online për marrjen e lejës së drejtimit të mjetit për kategorinë A dhe B. Testet përmbajnë 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Ndërtimi i strukturës së testit përfshinë të gjithë programin teorik dhe kontrollin e plotë të njohurive me të rëndësishme për drejtimin e mjetit. → Rrugët, trafiku dhe sinjalet horizontale: 1 pyetje  → Sinjalet Rrugore dhe rregulllat e përparësisë: 5 pyetje  → Mjetet rrugore dhe drejtimi i tyre : 1 pyetje  → Normat e sjelljes në rrugë dhe përgjegjësia: 5 pyetje  → Elementët mekanike që lidhen me sigurinë e drejtimit të mjetit dhe mbrojtjen e ambientit: 1 pyetje Pyetjet përzgjidhen nga nje bazë të dhënash pyetjesh të shpallura zyrtarisht nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR) - Republika e Shqipërisë.  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | 32 | 33 | 34 | Simulim i testit zyrtar | Test i rastit | Testet online: AutoShkolla Online Shqipëri

Slide2:

Auto-Shkolla.com Click on the link ! 2013 - 2015, AutoShkollaOnline.com -   Privacy Policy Home   Testet online: AutoShkolla Online Shqipëri Teste teorike online për marrjen e lejës së drejtimit të mjetit për kategorinë A dhe B. Testet përmbajnë 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Ndërtimi i strukturës së testit përfshinë të gjithë programin teorik dhe kontrollin e plotë të njohurive me të rëndësishme për drejtimin e mjetit. → Rrugët, trafiku dhe sinjalet horizontale: 1 pyetje  → Sinjalet Rrugore dhe rregulllat e përparësisë: 5 pyetje  → Mjetet rrugore dhe drejtimi i tyre : 1 pyetje  → Normat e sjelljes në rrugë dhe përgjegjësia: 5 pyetje  → Elementët mekanike që lidhen me sigurinë e drejtimit të mjetit dhe mbrojtjen e ambientit: 1 pyetje Pyetjet përzgjidhen nga nje bazë të dhënash pyetjesh të shpallura zyrtarisht nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR) - Republika e Shqipërisë.  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | 32 | 33 | 34 | Simulim i testit zyrtar | Test i rastit |

authorStream Live Help