Metoda drzewka decyzyjnego i rybiego szkieletu

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Metoda rybiego szkieletu :

M etoda drzewka decyzyjnego i rybiego szkieletu Dr n. o zdr . Mariusz Jaworski Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia Warszawski Uniwersytet Medyczny

Metoda rybiego szkieletu :

Metoda drzewka decyzyjnego Metoda drzewka decyzyjnego jest to metoda pozwalająca na graficzny zapis procesu podejmowania decyzji. Stosując ją znajduje się różne rozwiązania danego problemu i zauważa związki między tymi rozwiązaniami . Pozwala to również dostrzec skutki przyjętego rozwiązania . Bardzo istotne jest określenie wartości, jakie uznaje osoba, która podejmuje decyzję. (Źródło: Bujnowicz-Szewczyk, 2005)

Metoda rybiego szkieletu :

Metoda drzewka decyzyjnego – zasady metody O kreślenie problemu O kreślenie celów i wartości P odanie kilku rozwiązań (lub jednego ) O kreślenie pozytywnych skutków każdego rozwiązania O kreślenie negatywnych skutków każdego rozwiązania P odjęcie właściwej decyzji (Źródło: Bujnowicz-Szewczyk, 2005)

Metoda rybiego szkieletu :

Metoda drzewka decyzyjnego ZALETY METODY: U miejętność szerokiego spojrzenia na problem, z uwzględnieniem wszelkich możliwych następstw. K ształtowanie umiejętności podejmowania decyzji w sposób przemyślany. U miejętność pracy w zespole. (Źródło: Bujnowicz-Szewczyk, 2005)

Metoda rybiego szkieletu :

Metoda rybiego szkieletu Może być stosowana w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Zadanie realizowane jest indywidualnie lub grupowo. Metoda służy poszukiwaniu przyczyn powstania danego problemu. Metoda rybiego szkieletu umożliwia kształtowanie umiejętności: Planowania i organizacji pracy Zbierania informacji Selekcjonowania informacji Planowania działań, które mają dać określony wynik (Źródło: Baldy i wsp ., 2015)

Metoda rybiego szkieletu :

Metoda rybiego szkieletu Nauczyciel przygotowuje na plakacie szkielet ryby W głowę ryby wpisuje się problem Za pomocą burzy mózgów uczniowie ustalają główne czynniki, które mogą być odpowiedzialne za powstanie problemu Zapisują je na tablicy Wszyscy wybierają spośród podanych pomysłów kilka najbardziej istotnych i wpisują je na „duże ości” schematu (Źródło: Baldy i wsp ., 2015)

Metoda rybiego szkieletu :

Metoda rybiego szkieletu Nauczyciel dzieli uczniów na tyle grup, ile jest głównych czynników Każdy zespól otrzymuje jeden czynnik i poszukuje przyczyn, które mają wpływ na ten czynnik Zapisują je na paskach papieru, które potem przypinają do „dużych ości” Po zakończeniu pracy uczniowie ustalają, które z podanych przyczyn są najważniejsze Mogą to zrobić za pomocą punktów samoprzylepnych Na zakończenie uczniowie powinni opracować plan działań, zmierzających do rozwiązania problemu (Źródło: Baldy i wsp ., 2015)

Metoda rybiego szkieletu :

Metoda rybiego szkieletu ZALETY Integrowanie zespołu klasowego Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy Planowanie pracy Poszukiwanie i selekcjonowanie informacji Wykorzystanie nowych źródeł wiedzy WADY Różne tempo pracy zespołów (Źródło: Baldy i wsp ., 2015)