Інтегрований урок англійська мова та фізична культура 3 клас

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Інтегрований урок англійська мова та фізична культура 3 клас

Comments

Presentation Transcript

ТЕМА УРОКУ:

ТЕМА УРОКУ WE ARE YOUNG OLYMPIANS AND WE CAN SPEAK ENGLISH DOING SPORTS ТИП УРОКУ ІНТЕГРОВАНИЙ УРОК АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ФІЗКУЛЬТУРИ

PowerPoint Presentation:

ЦІЛЬ УРОКУ Систематизація і застосування знань на практиці, отриманих на уроках англійської мови та фізичної культури та розширення уявлення про “Олімпійський рух ”.

ЗАВДАННЯ УРОКУ:

ЗАВДАННЯ УРОКУ НАВЧАЛЬНА РОЗВИВАЛЬНА ВИХОВНА Удосконалення лексико-граматичних навичок по вивчених темам. Формування мовної , мовленнєвої, дискур-сивної компетенції. Розвиток навичок вживання мовних та мовленнєвих структур монологічного та діалогічного мовлення. Виховання взаємодопомоги, взаємопідтримки, толерантності, навичок роботи в команді. Поглиблення та узагальнення знань, умінь та навичок , які отримали учні на уроках фізичної культури про “Олімпійський” рух та рухливі ігри Навчання спеціальним технікам бігу. Розвиток фізичних та вольових якостей в умовах змагання.

PowerPoint Presentation:

Методичний інструментарій Результат Методи Ігрові; практичні Вживати вивчені лексико-граматичні структури у непідготовленому монологічному та діалогічному мовленняі в умовах реального спілкування. Засоби Малюнки з країнами; Малюнки різних видів спорту; Малюнки з частинами тіла тварин; Картки з назвами тварин; Картки з граматичним завданням; Розрізна абетка; Кросворд; Форми Фронтальна; Групові; Індивідуальна.

PowerPoint Presentation:

ХІД УРОКУ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 1 )ПОВ І ДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 2)УВЕДЕННЯ В ІНШОМОВНУ АТМОСФЕРУ (WORMING UP) II.ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ а)РОЗПОДІЛ НА КОМАНДИ III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ ( SUMMING UP ) 1 ЕТАП ЗМАГАНЬ 2 ЕТАП ЗМАГАНЬ 3 ЕТАП ЗМАГАНЬ 4 ЕТАП ЗМАГАНЬ 5 ЕТАП ЗМАГАНЬ

PowerPoint Presentation:

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення 1.ШИКУВАННЯ КЛАСУ В ОДНУ ШЕРЕНГУ. ПРИВІТАННЯ ВЧИТЕЛЯ Рівняйсь ! Струнко ! Вільно! Attention! Stand at ease! Good afternoon pupils! Проводиться традиційна для початку уроку фізкультури розминка.

PowerPoint Presentation:

2.ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ Проводиться традиційна для початку уроку фізкультури розминка.

PowerPoint Presentation:

For our head: turn left, turn right (one, two, three, four) For our hands: hands up, hands down (one, two, three, four) For our body: bend left, bend right (one, two, three, four) touch your toes (one, two, three, four) Four our legs: one, two, three, hop, one, two, three, stop УВЕДЕННЯ В ІНШОМОВНУ АТМОСФЕРУ (WORMING UP)

PowerPoint Presentation:

РОЗПОДІЛ НА КОМАНДИ The game “I can” Children, you have the pictures of children doing different actions. Look at them and say that you can do these actions too . Діти у вас є малюнки з дітьми які виконують різні дії . Подивиться на них, та скажіть, що ви теж вмієте виконувати ці дії. I CAN RUN I CAN JUMP I CAN PLAY Клас шикується в одну шеренгу і ділиться на три команди за допомогою гри

PowerPoint Presentation:

ФОНЕТИЧНА РОЗМИНКА The athlete’s oath I PROMISE TO RUN FAST TO JUMP HIGH TO BE STRONG AND FRIENDLY IN HONOUR OF MY TEAM

PowerPoint Presentation:

1 ЕТАП ЗМАГАНЬ РОЗВЯЗУВАННЯ КРОСВОРДУ За кожну правильну відповідь команди отримають по одному балу. Команда переможець дістає одну частку пазла від талісмана майбутніх Олімпійських ігор.

PowerPoint Presentation:

2 ЕТАП ЗМАГАНЬ The game “Olympic fire” Естафета “Олімпійський вогонь ” В ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГРАХ ПРИЙМАЮТЬ УЧАСТЬ СПОРТСМЕНИ З РІЗНИХ КРАЇН І ОЛІМПІЙСЬКИЙ ВОГОНЬ СИМВОЛІЗУЄ ДРУЖБУ І МИР МІЖ НАРОДАМИ I am from England I am from Ukraine I am from Italy Діти біжать до позначеного міста беруть один з малюнків на якому зображено прапор країни розповідають з якої вони країни і повертаються до своєї команди. Команда учнів спецгрупи збирають назву країни з окремих букв

PowerPoint Presentation:

3 ЕТАП ЗМАГАНЬ В програму Олімпійських ігор включені змагання з різних видів спорту The game “Sports game” Естафета “ Командна гра ” CAN YOU PLAY FOOTBALL? CAN YOU PLAY BASKETBALL? CAN YOU PLAY VOLLEYBALL? CAN YOU PLAY HOCKEY? CAN YOU PLAY TABLE TENNIS? CAN YOU PLAY TENNIS? Діти біжать до позначеного міста беруть один з малюнків на якому зображено спортивну гру повертаються до своєї команди і передаючи естафету задають питання англійською мовою. Команда учнів спецгрупи підбирають правильно питання з відповіддю до малюнків.

PowerPoint Presentation:

4 ЕТАП ЗМАГАНЬ СПОРТСМЕНИ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬ УЧАСТЬ В ОЛІМПІЙСЬКИХ ЗМАГАННЯХ РОЗМОВЛЯЮТЬ РІЗНИМИ МОВАМИ АЛЕ ВСІ РОЗУМІЮТЬ АНГЛІЙСЬКУ, ТОМУ ЩО ЦЕ МОВА МІЖНАРОДНОГО СПІЛКУВАННЯ The game “Experts of English” Естафета “ Експерти з Англійської мови ” Tom ______ from Greece His favourite sport ______ Golf Граматичне завдання : Встав правильну форму дієслова to be (am, is, are) I ____ in the sports ground Діти біжать до позначеного міста, вставляют am, is, are у граматичн ій карточці і повертаються до своєї команди. Команда учнів спецгрупи заповнюють граматичні картки за столом.

PowerPoint Presentation:

5 ЕТАП ЗМАГАНЬ The game “Olympic mascots” Естафета “ О лімпійський талісман ” КОЖНА КРАЇНА, ДЕ ВІДБУВАЮТЬСЯ ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ, СТВОРЮЄ СВІЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ СИМВОЛ -ТАЛІСМАН. ВІН РОЗПОВІДАЄ ПРО КУЛЬТУРУ І ТРАДИЦІЇ КРАЇНИ. ДОПОМОЖІТЬ ЗІБРАТИ ТАЛІСМАНИ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР 2014 РОКУ . EAR NOSE EYE Діти добігають до першого кільця, де знаходяться назви частин тіла талісмана , беруть картку з назвою і знаходять відповідний малюнок у другому кільці. Діти віддають малюнок вчителю. Команда учнів спецгрупи виконують завдання на відповідність малюнка і частин тіла за столом.

PowerPoint Presentation:

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ ( SUMMING UP ) 1 НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ ЗМАГАНЬ 2 ЗБЕРАННЯ ПАЗЛА ТАЛІСМАНА 3 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

PowerPoint Presentation:

4 РЕФЛЕКСІЯ Do you like our lesson? -Yes, we do. We can do many things Can we run? - Yes, we can. Can we jump? - Yes, we can. Can we play different games? - Yes, we can. Can we speak English? - Yes, we can.