Metoda R.A.I. Sc St. Deculescu Oltenita

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Şcoala “Dr.Constantin Deculescu” Olteniţa Învăţător: Alexandru Constanţa:

Şcoala “Dr.Constantin Deculescu” Olteniţa Învăţător: Alexandru Constanţa Demersul didactic centrat pe învăţarea interactivă Metoda R.A.I

Slide 2:

MOTTO „Dacă îmi spui o să uit, dacă îmi arăţi o să ţin minte, dar dacă mă implici o să înţeleg”

Slide 3:

Învăţământul modern preconizează o metodologie axată pe acţiune operatorie, deci pe promovarea metodelor interactive care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale imaginaţiei şi creativităţii. Utilizarea strategiilor didactice interactive asigură o metodologie diversificată, bazată pe îmbinarea activităţilor de învăţare şi muncă independentă cu activităţile de cooperare, antrenează intens toate procesele psihice şi de cunoaştere ale elevilor, asigură condiţii optime de afirmare individuală şi în echipă, dezvoltă gândirea critică, motivaţia pentru învăţare şi permite evaluarea propriei activităţi. Fiecare metodă înregistrează avantaje şi dezavantaje, important fiind însă momentul ales pentru desfăşurarea lor şi resursele materiale disponibile. Pedagogul este acela care are puterea decizională şi capacitatea de a alege ceea ce ştie că se poate desfăşura în propriul colectiv de elevi, ţinând cont de particularităţile fiecărei clase.

Slide 4:

Metoda R.A.I (răspunde – aruncă – interoghează) Este o metodă de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor, dar şi de verificare. Are la bază stimularea şi dezvoltarea capacităţii elevilor de a comunica (prin întrebări şi răspunsuri) ceea ce tocmai au învăţat. ►exersează abilităţile de comunicare interpersonală, capacităţile de a formula întrebări şi de a găsi cel mai potrivit răspuns. ►poate fi folosită în orice moment al lecţiei, în scopul descoperirii, de către învăţătorul ce asistă la joc, a eventualelor lacune în cunoştinţele elevilor şi a reactualizării ideilor - ancoră. ►este o metodă de a realiza un feed-back rapid, într-un mod plăcut, energizant şi mai puţin stresant decât metodele clasice de evaluare. ►se desfăşoară în scopuri constatativ – ameliorative şi nu în vederea sancţionării prin note sau calificativ

Slide 5:

R.A.I Prin metoda R.A.I se realizează reactualizarea cunoştinţelor într-o manieră prietenoasă, respectând următorii paşi: 1. Se foloseşte o minge pe care o are un elev; acesta formulează o întrebare pe care o adresează unui alt elev; cel care prinde mingea răspunde la întrebare, apoi o aruncă mai departe altui elev, formulând şi el o întrebare; jocul continuă.

Slide 7:

2 . Elevul care nu ştie răspunsul solicitat iese din joc la fel ca şi cel care este descoperit că nu ştie răspunsul la propria întrebare.

Slide 9:

3 . Toate răspunsurile valide se trec pe tablă, într-o formulare scurtă .

Slide 11:

4. Jocul se desfăşoară până la rămânerea în cursă a celui mai bine pregătit.

Slide 14:

5. Institutorul/învăţătorul supraveghează desfăşurarea jocului şi în final lămureşte problemele la care nu s-au găsit soluţii.

Slide 16:

● Antrenaţi în acest joc cu mingea, chiar şi cei mai timizi elevi se simt încurajaţi, comunică cu uşurinţă şi participă cu plăcere la o activitate care are în vedere atât învăţarea cât şi evaluarea. ● Metoda este şi un exerciţiu de promptitudine, atenţia participanţilor trebuind să rămână permanent trează şi distributivă. Puncte forte Puncte slabe ● completează eventualele ● elevii sunt tentaţi să-i scoată lacune în cunoştinţele elevilor din „joc” pe unii colegi sau să ● are rol de fixare şi consolidare se răzbune pe alţii, adresându-le a cunoştinţelor predate întrebări prea dificile pentru ei

Slide 17:

Secvenţă demonstrativă Clasa: a IV-a Obiectul: Educaţie civică Subiectul: Relaţii de rudenie – Familia Întrebări adresate de copii: 1. Ce este familia? 2. Ce înseamnă adopţie? 3. Din ce este formată familia nucleară? 4. Ce fel de relaţii există între membrii familiei? 5. Ce sarcini are fiecare membru din familia ta? 6. Cine este soţia tatălui? 7. Cine sunt copiii mătuşii tale? 8. Cine este sora mamei? Întrebările adresate de ei au fost mult mai variate, uneori surprinzându-mă cu formulările lor.