metode traditionale matematica

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Inv. FECLIST FLORICA, FLOREA MIHAELA Scoala ,,ALEXANDRU D. GHICA” OLTENITA:

Inv. FECLIST FLORICA, FLOREA MIHAELA Scoala ,,ALEXANDRU D. GHICA” OLTENITA METODE DIDACTICE TRADITIONALE IN PREDAREA MATEMATICII

METODA DIDACTICĂ :

METODA DIDACTICĂ Reprezintă ansamblul organizat al p rocedeelor ( modurilor ) de realizare practică a operaţiilor care stau la baza acţiunilor parcurse în comun de î nv ăţă tori şi elevi . Aceste procedee conduc , în mod planificat şi eficace , la realizarea scopurilor propuse.

Slide 3:

RELAŢIA Obiective -Competen ţe -Con ţinu t- Metod ă SISTEM DE INSTRUIRE Obiective Evaluare Mijloace Metode Organizarea ac t ivităţii de instruire Conţinutul învăţământului Factori implicaţi în sistem: profesor - elev

EXERCIŢIUL:

EXERCIŢIUL o metodă ce are la bază acţiuni motrice şi intelectuale efectuate în mod conştient şi repetat, în scopul formării de priceperi şi deprinderi, automatizării şi interiorizării unor modalităţi de lucru de natură motrică sau mentală.

Prin acţiune exersată repetat, conştient şi sistematic elevul dobândeşte o îndemânare,o deprindere, iar folosirea ei în condiţii variate transformă deprinderea în pricepere.:

Prin acţiune exersată repetat, conştient şi sistematic elevul dobândeşte o îndemânare,o deprindere, iar folosirea ei în condiţii variate transformă deprinderea în pricepere. Ce se întâmplă...? Ansamblul deprinderilor şi priceperilor dobândite şi exersate prin exerciţii în cadrul activităţilor matematice, conduc la automatizarea şi interiorizarea lor, transformându-le treptat în abilităţi.

Pentru ca ansamblul de exerciţii să conducă la formarea unor abilităţi, acestea trebuie să asigure elevului parcurgerea unor etape: - familiarizarea cu acţiunea în ansamblul ei, prin demonstraţii şi aplicaţii iniţiale; - familiarizarea cu elemetele componente ale deprinderii; - unificarea acestor elemente într-un tot, asigurând organizarea sistemului; - reglarea şi autocontrolul efectuării operaţiilor; - automatizarea şi perfecţionarea acţiunii, dobândirea abilităţii.:

Pentru ca ansamblul de exerciţii să conducă la formarea unor abilităţi, acestea trebuie să asigure elevului parcurgerea unor etape: - familiarizarea cu acţiunea în ansamblul ei, prin demonstraţii şi aplicaţii iniţiale; - familiarizarea cu elemetele componente ale deprinderii; - unificarea acestor elemente într-un tot, asigurând organizarea sistemului; - reglarea şi autocontrolul efectuării operaţiilor; - automatizarea şi perfecţionarea acţiunii, dobândirea abilităţii.

Conceperea, organizarea şi proiectarea unui sistem de exerciţii trebuie să asigure valorificarea funcţiilor exerciţiului. CUM...? ...prin: - formarea deprinderilor prin acţiuni corect elaborate şi consolidate; - dezvoltarea operaţiilor mentale şi constituirea lor în structuri operaţionale; - sporirea capacităţii operatorii a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor şi transformarea lor în abilităţi.:

Conceperea, organizarea şi proiectarea unui sistem de exerciţii trebuie să asigure valorificarea funcţiilor exerciţiului. CUM...? ...prin: - formarea deprinderilor prin acţiuni corect elaborate şi consolidate; - dezvoltarea operaţiilor mentale şi constituirea lor în structuri operaţionale ; - sporirea capacităţii operatorii a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor şi transformarea lor în abilităţi.

Utilizarea pe scară largă a acestei metode a condus la o clasificare a exerciţiilor ce are la bază aportul capacităţilor intelectuale necesare rezolvării lor: • exerciţii de recunoaştere a unor noţiuni, formule, metode; • exerciţii aplicative ale unor formule sau algoritmi cunoscuţi; • exerciţii care permit însuşirea unor noţiuni. :

Utilizarea pe scară largă a acestei metode a condus la o clasificare a exerciţiilor ce are la bază aportul capacităţilor intelectuale necesare rezolvării lor: • exerciţii de recunoaştere a unor noţiuni, formule, metode; • exerciţii aplicative ale unor formule sau algoritmi cunoscuţi; • exerciţii care permit însuşirea unor noţiuni.

AVANTAJELE METODEI:

AVANTAJELE METODEI formează o gândire productivă; oferă posibilitatea muncii independente; oferă posibilitatea analizei diverselor metode şi soluţii de rezolvare a problemelor; activează simţul critic şi autocritic şi îi învaţă pe elevi să-şi aprecieze rezultatele şi metodele de lucru; oferă posibilitatea depistării şi eliminării erorilor.

Tema : Adunarea numerelor naturale în concentrul 30-100, fără trecere peste ordin (ZU + ZU) :

Tema : Adunarea numerelor naturale în concentrul 30-100, fără trecere peste ordin (ZU + ZU) a) familiarizarea elevului cu acţiunea care urmează să fie automatizată - se va propune spre rezolvare exerciţiul : 45 + 32 = - se va descompune fiecare termen în zeci şi unităţi: 45 = 4 zeci şi 5 unităţi 32 = 3 zeci şi 2 unităţi

b) antrenarea operaţiilor necesare pentru desfăşurarea acţiunii respective pentru exerciţiul 45 + 32 =, se va proceda astfel : -descompunerea fiecărui număr în zeci şi unităţi; -adunarea zecilor celor două numere, respectiv a unităţilor; -adiţionarea celor două sume parţiale. Adică 45 + 32 = (40 + 5) + (30 + 4) = = (40 + 30) + (5 + 2) = = 70 + 7 = = 77 -se vor rezolva mai multe exerciţii de acest tip, respectând paşii descrişi anterior .:

b) antrenarea operaţiilor necesare pentru desfăşurarea acţiunii respective pentru exerciţiul 45 + 32 =, se va proceda astfel : -descompunerea fiecărui număr în zeci şi unităţi; -adunarea zecilor celor două numere, respectiv a unităţilor; -adiţionarea celor două sume parţiale. Adică 45 + 32 = (40 + 5) + (30 + 4) = = (40 + 30) + (5 + 2) = = 70 + 7 = = 77 -se vor rezolva mai multe exerciţii de acest tip, respectând paşii descrişi anterior .

c) integrarea operaţiilor antrenate în structura acţiunii, consolidată deja la nivelul unui stereotip dinamic - cadrul didactic va arăta elevilor un alt mod de lucru , aranjând zecile sub zeci şi unităţile sub unităţi : 45 + 32 77 -elevii vor rezolva câteva exerciţii de adunări în acest mod .:

c) integrarea operaţiilor antrenate în structura acţiunii, consolidată deja la nivelul unui stereotip dinamic - cadrul didactic va arăta elevilor un alt mod de lucru , aranjând zecile sub zeci şi unităţile sub unităţi : 45 + 32 77 -elevii vor rezolva câteva exerciţii de adunări în acest mod .

d) sistematizarea acţiunii în funcţie de scopul general şi specific al activităţii respective - se va rezolva exerciţiul propus în mod direct, cu specificaţia de a aduna mai întâi unităţile între ele, apoi zecile  45 + 32 = 77 e) integrarea acţiunii automatizate în activitatea respectivă - elevii vor calcula câteva exerciţii de acest tip, în mod direct: 61 +32 = 35 + 12 = 81 + 16 = 54 + 12 = 41 + 52 = 24 + 43 =:

d) sistematizarea acţiunii în funcţie de scopul general şi specific al activităţii respective - se va rezolva exerciţiul propus în mod direct, cu specificaţia de a aduna mai întâi unităţile între ele, apoi zecile 45 + 32 = 77 e) integrarea acţiunii automatizate în activitatea respectivă - elevii vor calcula câteva exerciţii de acest tip, în mod direct: 61 +32 = 35 + 12 = 81 + 16 = 54 + 12 = 41 + 52 = 24 + 43 =

f) perfecţionarea acţiunii automatizate în contexte diferite care asigură evoluţia sa în termeni de stabilitate şi de flexibilitate  În această etapă, cadrul didactic va oferi elevilor exerciţii variate de adunări spre rezolvare. Elevii vor rezolva aceste exerciţii individual, urmând ca apoi să fie verificate şi corectate în grup: :

f) perfecţionarea acţiunii automatizate în contexte diferite care asigură evoluţia sa în termeni de stabilitate şi de flexibilitate În această etapă, cadrul didactic va oferi elevilor exerciţii variate de adunări spre rezolvare. Elevii vor rezolva aceste exerciţii individual, urmând ca apoi să fie verificate şi corectate în grup:

continuă drumul: 23 +14 +20 13 +11 +3 +30 +12 -găseşte operaţia : 53 = 76 28 = 69 54 = 65 35 = 57 :

continuă drumul: 23 +14 +20 13 +11 +3 +30 +12 -găseşte operaţia : 53 = 76 28 = 69 54 = 65 35 = 57

Slide 16:

La sfârşitul activităţii, pentru a verifica modul de asimilare a cunoştinţelor de către elevi, se va cere acestora să rezolve individual câteva exerciţii lacunare de adunare : 23+ 45+ 72+ 38+ 43+ x4 xx 2x 4x 2x 67 99 94 79 67