Cerc ped. no.2010-cls.I

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Motto:”Limba este cel dintai mare poem al unui popor.” Lucian Blaga:

Motto:”Limba este cel dintai mare poem al unui popor.” Lucian Blaga TEMA: “Rolul formativ al jocului didactic in dezvoltarea limbajului micului scolar”

Slide 2:

CERCUL PEDAGOGIC AL INVATATO - RILOR CLASELOR I 16 NOV. 2010 “ DEZBATEREA „ CA FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITATII CERCULUI IN VEDEREA PERFECTIONA - RII PERMANENTE A INVATATORILOR

În semestrul I al anului şcolar 2010-2011, învăţătorii claselor I, din Centrul metodic I, Olteniţa , au ales ca temă pentru şedinţa de cerc un generos subiect şi anume: „ROLUL FORMATIV AL JOCULUI DIDACTIC ÎN DEZVOLTAREA VOCABULARULUI ELEVILOR „ :

În semestrul I al anului şcolar 2010-2011, învăţătorii claselor I, din Centrul metodic I, Olteniţa , au ales ca temă pentru şedinţa de cerc un generos subiect şi anume: „ ROLUL FORMATIV AL JOCULUI DIDACTIC ÎN DEZVOLTAREA VOCABULARULUI ELEVILOR „

Rapsodie de toamna:

Rapsodie de toamna

Organizatorii au recurs la dezbatere ca formă de desfăşurare a şedinţei de cerc, dezbatere moderată de doamna inspector de specialitate,Munteanu Laura.:

O rganizatorii au recurs la dezbatere ca formă de desfăşurare a şedinţei de cerc, dezbatere moderată de doamna inspector de specialitate,Munteanu Laura.

S-a urmărit, în principal, trei aspecte foarte importante, ce trebuie rezolvate de invăţătorii ce predau la clasa I ::

S-a urmărit, în principal, trei aspecte foarte importante, ce trebuie rezolvate de invăţătorii ce predau la clasa I :

1) Dezvoltarea vocabularului elevilor mici prin introducerea in lecţii , permanent, a jocului didactic cu scop precis de corectare a vorbirii, de învăţare a unor termeni noi , de folosire a acestora in limbajul curent , de înţelegere a mesajului unor cuvinte şi expresii etc.:

1) Dezvoltarea vocabularului elevilor mici prin introducerea in lecţii , permanent, a jocului didactic cu scop precis de corectare a vorbirii, de învăţare a unor termeni noi , de folosire a acestora in limbajul curent , de înţelegere a mesajului unor cuvinte şi expresii etc.

Sub motto-ul “Limba este cel dintâi mare poem al unui popor”(Lucian Blaga ), activitatea a fost organizată riguros de responsabila de cerc, inv.Baltac Mariana împreună cu învăţătoarele : Samara Angelica şi Mocanu Florica de la Scoala Nr. 2 Olteniţa :

Sub motto-ul “Limba este cel dintâi mare poem al unui popor ”(Lucian Blaga ), activitatea a fost organizată riguros de responsabila de cerc, inv.Baltac Mariana împreună cu învăţătoarele : Samara Angelica şi Mocanu Florica de la Scoala Nr. 2 Olteniţa

Manualul pus în discuţie, ABECEDARUL, tipărit la Editura ARAMIS în 2005, a creat o dezbatere punctuală, interesantă, având în vedere că, la aceasta, au participat chiar autoarele :CLEOPATRA MIHĂILESCU şi TUDORA PITILĂ, care au răspuns cu entuziasm invitaţiei membrilor cercului .:

Manualul pus în discuţie, ABECEDARUL, tipărit la Editura ARAMIS în 2005, a creat o dezbatere punctuală, interesantă, având în vedere că, la aceasta, au participat chiar autoarele :CLEOPATRA MIHĂILESCU şi TUDORA PITILĂ, care au răspuns cu entuziasm invitaţiei membrilor cercului .

Într-o plăcută atmosferă de lucru, activitatea interactivă a adus răspunsuri mai mult decât mulţumitoare membrilor cercului la întrebările la care asteptau lămuriri: principiile ce stau la baza redactării unui manual, concepţía de elaborare , alegerea imaginilor în strânsă legătură cu conţinuturile , tipurile de exerciţii şi gradualitatea acestora, indicaţiile metodice prezente în paginile introductive, justificarea importanţei şi necesităţii unor teme cu conţinut educativ, accesibilitatea şi, nu în ultimul rând, alegerea termenilor lingvistici adecvaţi etc.:

Într-o plăcută atmosferă de lucru, activitatea interactivă a adus răspunsuri mai mult decât mulţumitoare membrilor cercului la întrebările la care asteptau lămuriri: principiile ce stau la baza redactării unui manual, concepţía de elaborare , alegerea imaginilor în strânsă legătură cu conţinuturile , tipurile de exerciţii şi gradualitatea acestora, indicaţiile metodice prezente în paginile introductive, justificarea importanţei şi necesităţii unor teme cu conţinut educativ, accesibilitatea şi, nu în ultimul rând, alegerea termenilor lingvistici adecvaţi etc.

2) Al doilea aspect important , urmărit în dezbaterea noastră , s-a referit la depistarea elevilor cu probleme de vorbire,de dicţie. Pentru învăţători si împreună cu aceştia, doamnele Ion Narcisa -logoped şi Marina Mihnev-psihopedagog şcolar, au realizat o activitate interactivă , cu tema :”In sprijinul Măriei-sale, copilul” , activitate în cadrul căreia au fost prezentate informaţii despre felul în care trebuie să fie ajutaţi elevii cu probleme de vorbire şi, eventual, cum să se evite efectele negative ce apar în cadrul jocurilor didactice desfăşurate la clasă, tocmai din cauza acestor deficultăţi de pronunţie .:

2) Al doilea aspect important , urmărit în dezbaterea noastră , s-a referit la depistarea elevilor cu probleme de vorbire,de dicţie. Pentru învăţători si împreună cu aceştia, doamnele Ion Narcisa -logoped şi Marina Mihnev-psihopedagog şcolar, au realizat o activitate interactivă , cu tema :”In sprijinul Măriei-sale, copilul” , activitate î n cadrul căreia au fost prezentate informaţii despre felul în care trebuie să fie ajutaţi elevii cu probleme de vorbire şi, eventual, cum să se evite efectele negative ce apar în cadrul jocurilor didactice desfăşurate la clasă, tocmai din cauza acestor deficultăţi de pronunţie .

3) În activitatea de predare –învăţare, la clasa I -în mod deosebit- manualul este, pentru elev, un sprijin indispensabil, iar pentru învăţători, un instrument necesar şi în realizarea obiectivului care urmăreşte formarea unui limbaj literar, corect , elitist, estetic şi îmbogăţirea acestuia cu termeni şi expresii noi:

3) În activitatea de predare –învăţare, la clasa I -în mod deosebit- manualul este, pentru elev, un sprijin indispensabil, iar pentru învăţători, un instrument necesar şi în realizarea obiectivului care urmăreşte formarea unui limbaj literar, corect , elitist, estetic şi îmbogăţirea acestuia cu termeni şi expresii noi

În încheierea sedinţei de cerc, doamna inspector a mulţumit celor prezenti şi a concluzionat: scopul acestei dezbateri a fost pe deplin realizat prin calitatea deosebită a intervenţiilor oaspeţilor,cât şi prin foarte buna pregătire a temei de către membrii cercului .:

În încheierea sedinţei de cerc, doamna inspector a mulţumit celor prezenti şi a concluzionat: scopul acestei dezbateri a fost pe deplin realizat prin calitatea deosebită a intervenţiilor oaspeţilor,cât şi prin foarte buna pregătire a temei de către membrii cercului .

authorStream Live Help