Caracteristici si proprietati ale corpurilor- Sc. Sultana si Coconi

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ŞTIINŢE ALE NATURII:

ŞTIINŢE ALE NATURII RECAPITULARE Caracteristici şi proprietăţi ale corpurilor

1. Echilibru şi cântărire; balanţa cu braţe egale:

1. Echilibru şi cântărire; balanţa cu braţe egale Balanţa care are pe cele două talere corpuri de aceeaşi mărime este în echilibru. . Prin cântărire se află masa unui corp exprimată în unităţi de măsură . 100 g 50g 20g

2. Balanţa cu braţe inegale şi cântarul cu arc:

2. Balanţa cu braţe inegale şi cântarul cu arc Diviziunea în dreptul căreia s-a produs echilibrarea balanţei reprezintă măsurarea corpului cântărit exprimată în unităţi de masură. . Cântar medical (utilizat pentru cântărirea bebeluşilor) Cântar elctronic Cântare cu arc Cântar clasic (utilizat in cabinetele medicale, pentru cântărirea periodică a elevilor) Diviziunea în dreptul căreia se opreşte acul indicator reprezintă masa obiectului cântărit exprimată în unităţi de masură. .

3. Volumul corpurilor:

3. Volumul corpurilor Pentru a măsura volumul unor corpuri lichide se utilizează : căni , cilindri sau pipete gradate. Unitatea principală de măsură pentru lichide este litrul.. Unităţile de măsură utilizate pentru a reda cantităţi de lichide mai mici de un litru sunt submultiplii litrului (ex. eprubete) , iar mai mari sunt multiplii litrului ( ex. cisterna) .

4. Metale:

4. Metale Metalele sunt corpuri solide şi unele au luciu metalic. Sunt bune conducătoare de căldură şi electricitate. Fierul - are culoarea cenuşie ; - este un metal dur şi rezistent; - se confecţioneză : cuie, plasă pentru gard, tablă, obiecte ornamentale pentru casă, etc. Cuie Tablă Plasă pentru gard Elemente decorative

Slide 6:

Otelul - are culoarea albă-cenuşie; - este mai dur decât fierul; - este elastic; - se confecţionează: lame de cuţit, macarale, arcuri de ceas, etc. . Aluminiul - are culoarea albă-argintie; - este moale şi se zgârie; - se trage în foi subţiri care se utilizează pentru ambalarea unor medicamente, almente, avionul etc. .

Slide 7:

Cuprul - are culoarea ro şiatică; - se îndoie uşor ; - se confecţionează : ţevi, fire electrice, cazane, obiecte vechi etc. . Metale preţioase : Aurul - are culoarea galbenă strălucitoare Argintul – este alb strălucitor - Acestea sunt utilizate la confecţionarea bijuteriilor, obectelor de artă, etc. .

5.Circuite electrice. Magneţi:

5.Circuite electrice. Magneţi Magnetul – are proprietatea de a atrage diferite obiecte din fier . Circuit electric – ansamblu de fire şi dispozitive bune conducătoare de electricitate care, împreună cu sursa curentului , formează un traseu închis pentru trecerea unui curent.

EXPERIMENTEAZĂ :

EXPERIMENTEA ZĂ Aşezaţi pe un taler al balanţei o masă marcată de 50 g iar pe celălalt taler o masă marcată de 100 g? Ce observaţi? Echilibraţi balanţa? Puneţi apă în cilindrul gradat ( 200 ml). Introduceţi corpul solid în cilindru .Ce observaţi ? Calculaţi volumul corpului solid. Apropiaţi doi magneţi cu polii diferiţi . Ce observaţi? Apropiaţi doi magneţi cu polii identici . Ce observaţi? Puneţi pilitură de fier pe o bucată de hârtie şi aşezaţi-o deasupra magnetului. Ce constataţi ? De ce ?

SFÂRŞIT:

SFÂRŞIT