Abordarea metodelor interactive in predarea matematicii la clasa I_Sco

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

ABORDAREA METODELOR INTERACTIVE IN PREDAREA MATEMATICII LA CLASA I Scoala Soldanu-Negoesti PROF. INV. PRIMAR BOERESCU VALENTINA PROF. INV. PRIMAR FLOREA NICOLETA INSTITOR TECHER NINA LILIANA

Slide 2:

Transformarea prin care a trecut procesul de învăţămant a pus problema elaborării apoi a utilizării unor noi metode de predare si învăţare şcolară. În învăţămantul romanesc a devenit o necesitate promovarea metodelor moderne de instruire care au capacitatea de a stimula participarea efectivă a elevilor în procesul învăţării.

Slide 3:

Alegerea metodelor cele mai eficiente pentru o anumită activitate didactică e, în exclusivitate, rezultatul deciziei cadrului didactic; în luarea acestei decizii el trebuie să ţină seama de: obiectivele urmărite în cadrul lecţiei , specificul conţinutului de învăţat, particularităţile elevilor, propriile competenţe pedagogice şi metodice.

Slide 4:

Dintre metodele didactice specifice învăţării active şi învăţării prin cooperare nou apărute în sistemul de predare-învăţare mă voi opri la metoda cubului pe care am utilizat -o in cadrul unor lecţii susţinute

Cubul :

Cubul Metoda presupune explorarea unui subiect din mai multe perspective. Sunt recomandate următoarele etape: Realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele: descrie, compară, analizează, asociază, aplică, argumentează. Anunţarea temei. Împărţirea clasei în 6 grupe, fiecare dintre ele examinând o temă de pe feţele cubului.

Slide 6:

Descrie : culorile, formele, mărimile etc. Compară : ce este asemănător, ce este diferit. Analizează : spune din ce este făcut. Asociază : la ce te îndeamnă să te gândeşti? Aplică : la ce poate fi folosită? Argumentează : pro sau contra şi enumeră o serie de motive care vin în sprijinul afirmaţiei tale. DESCRIE COMPARĂ ANALIZEAZĂ ASOCIAZĂ APLICĂ ARGUMENTEAZĂ

Slide 7:

Etapele de realizare 1 realizarea unui cub; 2 anunţarea temei; 3 împărţirea clasei în şase grupe; 4 examinarea temei din perspectiva cerinţei; de pe una dintre feţele cubului; 5 redactarea finală şi prezentarea în faţa clasei; 6 afişarea formei finale;

Desfăşurarea activităţii:

Desfăşurarea activităţii În timp ce fiecare grupă lucrează, învăţătoarea verifică modul de gândire şi de lucru al fiecărei grupe şi intervine cu sugestii acolo unde consideră că este necesar. După ce toate grupele şi-au îndeplinit sarcinile, fiecare prezintă celorlalţi produsul muncii lor.

ETAPELE DE REALIZARE 1Anuntarea temei:

ETAPELE DE REALIZARE 1 Anuntarea temei

2.ÎMPĂRŢIREA CLASEI ÎN 6 GRUPE:

2 .ÎMPĂRŢIREA CLASEI ÎN 6 GRUPE

3.EXAMINAREA TEMEI DIN PESPECTIVA CERINŢEI DE PE UNA DINTRE FEŢELE CUBULUI GRUPA 1 GRUPA 2:

3 .EXAMINAREA TEMEI DIN PESPECTIVA CERINŢEI DE PE UNA DINTRE FEŢELE CUBULUI GRUPA 1 GRUPA 2

GRUPA 3 GRUPA 4:

GRUPA 3 GRUPA 4

GRUPA 5 GRUPA 6:

GRUPA 5 GRUPA 6

4.REDACTAREA FINALĂ ŞI PREZENTAREA ÎN FAŢA CLASEI:

4.REDACTAREA FINALĂ ŞI PREZENTAREA ÎN FAŢA CLASEI CUM ARATĂ CIFRA 6? CUM ÎL DESCOMPUNEM PE 8 ?

METODA CUBULUI:

METODA CUBULUI DESENEAZĂ TOT ATÂTEA BULINE CÂT ARATĂ CIFRA COMPUNEREA CIFREI 8

5.AFIŞAREA FORMEI FINALE:

5.AFIŞAREA FORMEI FINALE

Slide 17:

PUNCTE TARI: entuziasmul constatat la elevi; apreciază ,,schimbarea”; formularea unor păreri personale; responsabilizarea elevilor; alegerea raţională a soluţiei optime;

Slide 18:

PUNCTE SLABE zgomotul; managementul timpului;

Slide 19:

OPORTUNITĂŢI dobândirea respectului şi a încrederii; toleranţa;