Expresii crestine ale sufletului romanesc - Popa Simona- Sc Prozanic

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

PROIECT TEMATIC EXPRESII CREŞTINE ALE SUFLETULUI ROMÂNESC ÎNVĂŢĂTOARE, CIOBANU – POPA SIMONA

Slide 2:

“Nu există artă mai frumoasă decât arta educaţiei. Pictorul şi sculptorul fac doar figuri fără viaţă, dar educatorul creează un chip viu: uitându-se la el se bucură şi oamenii..., Se bucură şi Dumnezeu...” Sfântul Ioan Gură de Aur M O T T O

Slide 3:

A R G U M E N T În Vechiul Testament a spune că “omul se cunoaşte după copii pe care i-a lăsat în urmă”. De dragul lor şi al lui Dumnezeu, trebuie să fim mai buni, mai iubitori, mai iertători în fiecare zi şi nu numai de sărbători. Copiii aşteaptă să vadă şi să găsească la noi adevărate modele creştine de urmat. ... Aşadar avem înalta misiune de a avea grijă de copiii noştri, nădăjduind într-o lume mai bună, mai curată, strecurându-le în suflet raze de lumină.

Slide 4:

S C O P U L Cunoaşterea şi respectarea unor elemente religioase care definesc portretul spiritual al poporului român.

Slide 5:

O B I E C T I V E L E P R O I E C T U L U I 1. Formarea virtuţilor creştine şi cultivarea comportamentului moral - religios; 2. Cunoaşterea marilor sărbători creştine“Crăciunul”, “Paştele”; 3. Înţelegerea mesajului “Să fim buni şi iertători !”; 4. Înţelegerea tradiţiilor şi obiceiurilor la români;

Slide 6:

C O M P O R T A M E N T E 1. Să ştie cum să se poarte în Biserică; 2. Să reţină că în Biserică se spun pilde, din care se trag învăţăminte; 3. Să vorbească despre semnificaţia evenimentelor religioase “Crăciunul” şi “Paştele”...; 4. Să fie afectuoşi şi sensibili , să dăruiască; 5. Să înţeleagă ce înseamnă pentru poporul nostru preocupări precum: cioplitul, pictura, arta decorativă; 6. Să înveţe poezii, cântări religioase, colinde; 7. Să îşi perfecţioneze abilităţi practice în vederea obţinerii unor mici obiecte pe care să le dăruiască;

Slide 7:

GRUP ŢINTĂ : ELEVII CLASEI A III-A Resurse umane: elevi, învăţătoarele, profesorul de religie, părinţii, comunitatea locală; Resurse materiale: S1: consumabile, tobe, clopoţei, ramurile de brad, costume populare, casetofon, calculator, Cd-uri; S2: consumabile, felicitări tipărite, ouă din lemn, ouă, icoane, planşe, geamuri, rame, bronz,etc; Resurse temporale: S1: săptămâna 14 - 21 decembrie; S2: săptămâna 5 - 12 aprilie; Resurse financiare: sponsorizarea transportului de către Primărie, susţinere din partea părinţilor;

Slide 8:

T E M A P R O I E C T U L U I a fost aleasă ca urmare: a dorinţei elevilor de a participa la Spectacolul Concurs “Deschide-ţi inima, creştine!”, organizat de Protoieria Olteniţa şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi;

Slide 9:

a interesului pe care l-au arătat în pictarea unor icoane şi decorarea ouălor pentru “Expoziţia de pictură pe sticlă şi ouă încondeiate” din cadrul concursului “Lumină din lumina învierii” organizată de Protoieria Olteniţa, Clubul Elevilor din Olteniţa şi Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa;

Slide 10:

T E M A P R O I E C T U L U I În timpul parcurgerii acestei etape am stabilit un inventar de activităţi; am discutat cu părinţii despre ceea ce ne-am propus, cu dl. Director şi cu dl. Primar, astfel încât să beneficiem de tot sprijinul de care avem nevoie pentru procurarea costumelor populare, a unor materiale necesare activităţii şi pentru asigurarea transportului. Toţi au manifestat interes pentru acest proiect şi au răspuns solicitărilor.

Slide 11:

C A L E N D A R U L A C Ţ I U N I I Categoriile de activităţi planificate au fost alese să răspundă cerenţilor programei, ţinând cont de preferinţele copiilor, dar şi de a face cât mai atractivă tema proiectului.

Slide 12:

Luni, 15 decembrie - invitat un student de la Facultatea de Teologie din Bucureşti Limba română “Poezii religioase” Educaţie muzicală “Cântece religioase” “Colinde”

Slide 13:

Marţi, 16 decembrie Educaţie tehnologică “Felicitări şi podoabe de Crăciun” Limba Română – “Poezii” “Colinde, Colinde...” de Mihai Eminescu

Slide 14:

Miercuri, 17 decembrie Educaţie civică “Simboluri creştine” Educaţie religioasă “Pildele Mântuitorului” “Cântece religioase”

Slide 15:

Ştiinţe ale naturii “Bradul” Limba română “Pomul de Crăciun” de I.Al.Brătescu Voineşti “Obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou” Joi, 18 decembrie

Slide 16:

Educaţie Plastică “Pruncul Sfânt” Vineri, 19 decembrie

Slide 17:

Montarea programului artistic “Ciucur verde de mătase, Slobozi-ne, gazdă, în casă!” Sâmbătă, 20 decembrie

Slide 18:

Spectacolul Concurs “Deschide-ţi, inima creştine!” – Olteniţa 2008 Duminică, 21 decembrie

Slide 21:

E V A L U A R E

Slide 23:

Luni, 6 Aprilie Crearea Centrului Tematic

Slide 24:

“Confecţionarea unui iepuraş cadou” Marţi, 7 Aprilie Educaţie tehnologică “Decorarea ouălor”

Slide 25:

Miercuri, 8 Aprilie “Cum se pregăteşte familia ta de Paşte?” “Grupul religios” Educaţie civică Educaţie religioasă “Icoane pe sticlă” Joi, 9 Aprilie “Cum controlăm prospeţimea oului ?” Educaţie pentru sănătate Vineri, 10 Aprilie “Icoane pe sticlă” Educaţie plastică Sâmbătă, 11 Aprilie Realizarea panoului în cadrul expoziţiei deschise la Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa

Slide 26:

Duminică, 12 Aprilie Expoziţia de icoane pe sticlă şi ouă încondeiate “Lumină din Lumina Învierii!” – Olteniţa 2009 În prezenţa publicului Olteniţean şi a personalităţilor : P.S. Dr. Damaschin, Episcopul Sloboziei şi al Călăraşilor P.C. Preot Protoiereu, Necula Marian Inspector Şcolar, Laura Munteanu

Slide 34:

E V A L U A R E

Slide 38:

D I S E M I N A R E Prezentarea în diferite ocazii a proiectului realizat în Power Point; - Cd-uri de prezentare a activităţilor desfăţurate pentru elevi, părinţi, colegi .

Slide 39:

“ Hristos a Înviat!”

authorStream Live Help