Em yêu lịch sử Việt Nam

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

MỘT SỐ TƯ LIỆU LỊCH SỬ, PHÁP LÝ VỀ CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM ĐỐI VỚI HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA

Bản đồ hàng hải của người Bồ Đào Nha thế kỷ XVI :

Bản đồ hàng hải của người Bồ Đào Nha thế kỷ XVI

Toàn tập Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư :

Toàn tập Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư

An Nam đại quốc bản đồ :

An Nam đại quốc bản đồ

Đại Nam nhất thống toàn đồ :

Đại Nam nhất thống toàn đồ

Đại Nam nhất thống chí :

Đại Nam nhất thống chí

Đại Nam thực lục chính biên :

Đại Nam thực lục chính biên

Đại Nam thực lục chính biên :

Đại Nam thực lục chính biên

Slide 10:

Đại Nam thực lục chính biên

Tờ tâu của Bộ Công đệ trình lên vua Thiệu Trị năm 1847:

Tờ tâu của Bộ Công đệ trình lên vua Thiệu Trị năm 184 7

Cơ sở hành chính đảo Hoàng Sa:

Cơ sở hành chính đảo Hoàng Sa

Chào cờ trên đảo :

Chào cờ trên đảo

Người dân trên đảo - Đào giếng nước ngọt trên đảo, 1939 :

Người dân trên đảo - Đào giếng nước ngọt trên đảo , 1939

Bia chủ quyền trên đảo do Pháp dựng năm 1938:

Bia chủ quyền trên đảo do Pháp dựng năm 1938

Mit - tinh phản đối Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa :

Mit - tinh phản đối Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa

Lời tuyên bố của Đoàn đại biểu Việt Nam tại Hội nghị San Francisco (1951). (Đăng trong tạp chí France-A’e số 66-67 Novembre-Décembre, 1951) :

Lời tuyên bố của Đoàn đại biểu Việt Nam tại Hội nghị San Francisco (1951). ( Đăng trong tạp chí France- A’e số 66-67 Novembre-Décembre , 1951)

Sắc lệnh số 174-NV ngày 13/7/1961 của Tổng thống Việt Nam Cộng hoà Ngô Đình Diệm :

Sắc lệnh số 174-NV ngày 13/7/1961 của Tổng thống Việt Nam Cộng hoà Ngô Đình Diệm

Bia chủ quyền Việt Nam dựng trên đảo Trường Sa, quần đảo Trường Sa (1961) :

Bia chủ quyền Việt Nam dựng trên đảo Trường Sa, quần đảo Trường Sa (1961)

Đại tướng Lê Đức Anh tại Trường sa, 1988 :

Đại tướng Lê Đức Anh tại Trường sa , 1988

Hải quân Việt Nam trên đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) :

Hải quân Việt Nam trên đảo Song Tử Tây ( thuộc quần đảo Trường Sa)

authorStream Live Help