αθήνα

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Αθήνα:

Αθήνα -Το αρχικό όνομα της Αθήνας ήταν Ακτή ή Ακτική < βασιλιά, Ακταίο. -Το δεύτερο όνομά της, Κεκροπία < βασιλιά Κέκροπα - Αθήνα < θεά Αθηνά Βασιλεία Ευγενείς>Αριστοκρατία Ολίγοι>ολιγαρχία Τυραννία Δημοκρατία Θησέας Ο μυθικός πρώτος βασιλιάς Κόδρος Ο τελευταίος βασιλιάς Ευγενείς: Το συμβούλιο Του Βασιλιά Νόμοι Δράκοντα Νόμοι Σόλωνα Σεισάχθεια Αφαιρεί τη δύναμη από Ευγενείς Πεισίστρατος Κλεισθένης Θεμελιώνει τη δημοκρατία ΒΜ

Slide 2:

Θησέας Κόδρος Ευγενείς Αριστοκρατικό πολίτευμα Σύμφωνα με την παράδοση ο πρώτος βασιλιάς . Ένωσε τους κατοίκους της Αττικής και δημιούργησε την Αθήνα. Τελευταίος Βασιλιάς Αναστάτωση Μετά την εξουσία πήραν οι Ευγενείς, το πολιό συμβούλιο του βασιλιά. Είχαν μεγάλες εκτάσεις γης.. Οι Αθηναίοι για να θυμούνται την ένωσή τους γιόρταζαν τα Παναθήναια Με το θάνατό του έσωσε την Αθήνα από τους Δωριείς. Ήταν πολύ σκληροί νόμοι (γραμμένοι με αίμα) Βασιλιάς -Εξαιτίας των χρεών των φτωχών - δεν έφτανε η γη -δεν έβρισκαν το δίκιο τους στα δικαστήρια Οι Ευγενείς ανέθεσαν στον Δράκοντα να γράψει νόμους ΒΜ

Slide 3:

Με τους νόμους τους Δράκοντα η κατάσταση στην Αθήνα χειροτέρεψε. Όσοι δεν μπορούσαν να ξεπληρώσουν τα χρέη τους γίνονταν δούλοι. Οι Ευγενείς ανέθεσαν στο Σόλωνα να γράψει νέους νόμους. Σεισάχθεια < σείω το άχθος Με νόμο ό Σόλωνας απελευθέρωσε όσους είχαν γίνει δούλοι λόγω χρεών & απαγόρευσε να γίνεται κάποιος δούλος αν δεν είχε να πληρώσει το δάνειο Αφαίρεσε τη δύναμη από τους ευγενείς: Χώρισε τους πολίτες σε τάξεις ανάλογα με το εισόδημά τους Άρχισαν πάλι αναταραχές επειδή δεν ξαναμοιράστηκε η γη όπως ζητούσαν οι αγρότες. Αναδασμός = ξαναμοιράζεται η γη. Οι φτωχοί ζητούσαν συνέχεια να ξαναμοιραστεί δίκαια η γη από την αρχή. ΒΜ

Slide 4:

Έκανε πολλά δημόσια έργα Πεισίστρατος στην αρχή έγινε αρχηγός των φτωχών, μετά του κράτους και τέλος τύραννος. Μετά την εξουσία ανέλαβε ο Ιππίας.. Οι Αθηναίοι επαναστάτησαν και τον έδιωξαν ΒΜ Αναπαράσταση της Αθήνας. Περιβάλλεται από τα τείχη του Πεισίστρατου.

Slide 5:

Αναλαμβάνει την εξουσία. Κάνει πολλές αλλαγές Ο Κλεισθένης επιστρέφει από την εξορία. Οι πολίτες χωρίζονται σε 10 φυλές Κάθε φυλή έχει μέλη από όλες τις τάξεις. Όλοι έχουν ίσα δικαιώματα Κάθε φυλή εκλέγει 1 στρατηγό και 50 βουλευτές . Έχουμε πια 10 φυλές 10 στρατηγούς Βουλή με 500 βουλευτές Η Βουλή των 500 προετοιμάζει τα θέματα που θα συζητήσει η Εκκλησία του Δήμου. Η Εκκλησία του Δήμου ψηφίζει τους νόμους κι αποφασίζει για σημαντικά θέματα της πόλης. ΒΜ