Presentatie bachelorproef

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Van Lien Tiberghien en Maarten Sturtewagen

Comments

Presentation Transcript

Resultaten deel 2:

Invloed van wachtlijsten op de kwaliteit van de gemeenschapsinstellingen

Resultaten deel 2:

Actualiteit

Resultaten deel 2:

Oorzaken Een te kort aan aanbod Bijkomende plaatsen Meer personeel Intersectorale Toegangspoort

Resultaten deel 2:

Oorzaken Een te veel aan problemen Stijgende instroom Beleidsnota 2009 Bezettingscijfers niet onder 90%

Resultaten deel 2:

Onderzoeksmethoden 60 personeelsleden Vragenlijst Semi-gestructureerd interview Focusgroepen

Resultaten deel 2:

Resultaten deel 1 Hoog stressniveau Niet akkoord beleid Oplopende frustraties Nood aan verandering  Moeilijk onderscheid subcategorieën

Resultaten deel 2:

Resultaten deel 2 Te weinig moeite overheid Intersectorale Toegangspoort in twijfel Onrust in gemeenschapsinstellingen Lage tevredenheid cli ënt Lage/matige jobtevredenheid