Портфолио

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ПОРТФОЛИО НА МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ- ПРОГИМНАЗИЯ:

ПОРТФОЛИО НА МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ- ПРОГИМНАЗИЯ Четвърто основно училище ” Иван Вазов” гр.Търговище

Структура :

Структура Венета Янева- председател на МО, информационни технологии Кремелита Бонева- методически иновации Цветелина Кирилова и Дияна Дунчева- работа по проекти

СЪСТАВ НА МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ “ ПРОГИМНАЗИЯ”:

СЪСТАВ НА МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ “ ПРОГИМНАЗИЯ” 1. Стилиана Димитрова - учител по математика 2. Теменуга Ламбова -учител по български език и литература 3. Кремелита Бонева- учител по история 4. Валентина Стоянова -учител по математика 5. Стефка Костова- учител по музика 6. Дечо Дяков- учител по физическо възпитание и спорт 7. Камелиян Киров- учител по география и икономика 8. Емил Димитров -учител по изобразително изкуство 9 Цветелина Кирилова - учител по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда 10. Дияна Дунчева- учител по български език и литература 11. Венета Янева- учител по английски език

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ:

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

Проблеми, над които работим:

Проблеми, над които работим Работа за повишаване на функционалната грамотност на учениците; Математическа грамотност и формиране на практически умения при решаване на задачи; Формиране и усъвършенстване на комуникативна компетентност на чужд език;

Контакти с външни организации:

Контакти с външни организации 1.Народно читалище"Съгласие1927"с. Баячево,  2.Регионална библиотека "Петър Стъпов", 3.РПУ- Тъговище 4.Регионален исторически музей- Търговище 5. Народно читалище - с.Божурка, 6.Опитна станция по земеделие – ДП, гр. Търговище

Акции, инициативи:

Акции , инициативи Име на акцията Време на провеждане Резултат Да изчистим България за един ден 12.04. 2013г. Учениците от Четвърто основно училище подкрепиха кампанията “Да изчистим България за един ден ” . Инициативите посветени на седмицата на Земята завършиха с почистване на двора на училището , спортните площадки, тревните площи и тротоара . Група ученици почистиха района на войнишкия паметник и археологическия музей.

Акции, инициативи:

Акции , инициативи Име на акцията Време на провеждане Резултат Коледен базар 16.12. 2013г. Събрани 260 лв.

Творчески изяви:

Творчески изяви

Проекти:

Проекти Учениците да се запознаят с професията полицай; Помощните средства, които се използват; Превенция на употребата на наркотици,избягване на рисково поведение; Запознаване с методите на разкриване на престъпления; Причини и преодоляване на агресията сред подрастващото поколение; Детска полицейска академия Цели на проекта

ЗАНЯТИЕ С АСОЦИАЦИЯ” НАЯ”:

ЗАНЯТИЕ С АСОЦИАЦИЯ” НАЯ” Учениците от VI б клас с класен ръководител Цветелина Кирилова проведоха занятие на тема “ Трафик на хора”. Учениците се запознаха с : -какво е трафик; - как се става жертва на трафик; как да се предпазим;

Синьо небе, зелени листа:

Синьо небе, зелени листа Да се формират знания и умения за междукултурно разбирателство за опазване на околната среда като се включат и децата от начален етап; Да се формират умения в целевата група за работа в екип; Повишаване на езико-вите компетенции на целевата група; Да се запознаят с културните различия на страните, участнички в проекта и да се научат на толерантност и уважение;

Състезания, олимпиади:

Състезания, олимпиади Олимпиада по математика; Викторина по история; Олимпиада по биология “ Spelling Bee” състезание по правопис на английски език Всяка година учениците участват в олимпиади и състезания, организирани от различни образователни институции.

Spelling Bee 2013:

Spelling Bee 2013 Spelling Bee 2013 Spelling Bee 2014

Извънкласни дейности:

СИП ”Алтернативен екоадреналин” Извънкласни дейности

СИП ” Математика” :

СИП ” Математика”

authorStream Live Help