Doan ket

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Nhiệt liệt chào mừng CÁC THẦYGIÁO, CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ, THĂM LỚP! Người dạy: Trần Thị Thắng - Trường Tiểu học Minh Hoàng .

Slide 2:

Kiểm tra bài cũ: Gi á tr ị s ống T ô n tr ọng c ó ngh ĩa là l ắng nghe ng ười kh ác . - Nh ững ng ười n ào bi ết t ô n tr ọng ng ười kh ác s ẽ được ng ười kh ác t ô n tr ọng l ại .

Slide 3:

Gi á tr ị s ống Đ O ÀN K ẾT

Slide 4:

C â u chuy ện : Vua S ư T ử th ô ng minh 1 2 3 4 1.Kể chuyện:

Slide 5:

C â u chuy ện : Vua S ư T ử th ô ng minh 5 6 8 7 1.Kể chuyện:

Slide 6:

Gi á tr ị s ống Đ O ÀN K ẾT 1. Kể chuyện: 2.Tỡm hiểu nội dung cõu chuyện:

Slide 7:

THẢO LUẬN NHÓM 6 Phiếu học tập số 1 1. Cõu chuyện gồm cú mấy nhõn vật, đú là những nhõn vật nào? Chuyện gỡ xảy ra với cỏc loài vật và khu rừng? Vua Sư Tử đó làm thế nào để biết được nguyờn nhõn vỡ sao khu rừng lại núng lờn như vậy? 4. Đại bàng đó giỳp vua Sư Tử biết được điều gỡ? Vua Sư Tử đó kờu gọi thần dõn của mỡnh làm gỡ để đuổi bọn phỏ rừng ra khỏi khu rừng của mỡnh? Theo em, nguyờn nhõn do đõu mà vua Sư Tử và cỏc thần dõn của mỡnh đó làm cho bọn phỏ rừng khiếp sợ bỏ chạy?

Slide 8:

THẢO LUẬN 1. Cõu chuyện gồm cú mấy nhõn vật, đú là những nhõn vật nào? Cõu chuyện trờn gồm rất nhiều nhõn vật: Người dẫn chuyện, vua Sư Tử, những loài vật trong khu rừng và những kẻ phỏ rừng. 2. Chuyện gỡ xảy ra với cỏc loài vật và khu rừng? Khu rừng bỗng trở nờn núng nực và cỏc loài vật cảm thấy rất khú chịu. 3. Vua Sư Tử đó làm thế nào để biết được nguyờn nhõn vỡ sao khu rừng lại núng lờn như vậy? Vua Sư Tử đó sai một con đại bàng đi thỏm thớnh xem vỡ sao khu rừng lại trở nờn núng nực như vậy. 4. Đại bàng đó giỳp vua Sư Tử biết được điều gỡ? Đại bàng bay qua khu rừng và phỏt hiện cú một đỏm người đang chặt phỏ và đốt cõy rừng chỏy ngựn ngụt.

Slide 9:

THẢO LUẬN 5. Vua Sư Tử đó kờu gọi thần dõn của mỡnh làm gỡ để đuổi bọn phỏ rừng ra khỏi khu rừng của mỡnh? Vua sư Tử đó kờu gọi thần dõn của mỡnh đoàn kết lại để cựng nhau đỏnh đuổi bọn phỏ rừng ra khỏi khu rừng của mỡnh. 6. Theo em, nguyờn nhõn do đõu mà vua Sư Tử và cỏc thần dõn của mỡnh đó làm cho bọn phỏ rừng khiếp sợ bỏ chạy? Bọn phỏ rừng bỏ chạy vỡ chỳng khiếp sợ trước sức mạnh của cỏc loài vật trong rừng.

Slide 10:

ĐOÀN KẾT Giá trị sống Đoàn kết làm cho những nhiệm vụ to lớn trở nên dễ dàng hơn. 3. Bài học:

Slide 11:

Gi á tr ị s ống Đ O ÀN K ẾT 1. Kể chuyện: 2.Tỡm hiểu nội dung cõu chuyện: 3. Bài học 4. Thực hành:

Slide 12:

Trò chơi Sắm vai

Slide 13:

Các em hãy dựa theo nội dung những câu chuyện đã nghe, đã đọc hoặc tự sưu tầm, sáng tác để sắm vai thể hiện được giá trị đoàn kết qua tiểu phẩm của mình.

Slide 14:

5. Trũ chơi học tập: Gi á tr ị s ống Đ O ÀN K ẾT Thử sức với Tài trí học trò. Hết giờ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Đ i ền v ào ch ỗ tr ống để ho àn ch ỉnh ý c ủa c â u sau: Vị vua Sư tử anh minh đã kêu gọi các thần dân của mình để đánh đuổi bọn phá rừng ra khỏi khu rừng của mình. . . . đo àn k ết 2.Hãy viết tên con vật cuối cùng đã tấn công bọn phá rừng ở bờ sông. Hết giờ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Đáp án đúng: C á s ấu

Slide 15:

5. Trũ chơi học tập: Gi á tr ị s ống Đ O ÀN K ẾT Thử sức với Tài trí học trò. Hết giờ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3.Chọn đáp án đúng nhất cho câu hỏi sau: Em cần phải thể hiện tinh thần đoàn kết ở đâu? A. Ở trong trường học. B. Ở trong gia đình của mình. C. Ở ngoài xã hội. D. Ở trong trường học, gia đình và ngoài xã hội. Đáp án đúng: D. Ở trong trường học, gia đình và ngoài xã hội .

Slide 16:

5. Trũ chơi học tập: Gi á tr ị s ống Đ O ÀN K ẾT Thử sức với Tài trí học trò. Hết giờ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4.Hãy viết tên vị Chủ tịch nước đã đứng lên kêu gọi toàn dân đoàn kết kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược năm 1946. Đáp án đúng: H ồ Ch í Minh

Slide 17:

5. Trũ chơi học tập: Gi á tr ị s ống Đ O ÀN K ẾT Thử sức với Tài trí học trò. Hết giờ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5. Đ i ền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thiện nội dung bài học: Đoàn kết làm cho những nhiệm vụ to lớn trở nên hơn. . . . d ễ d àng

Slide 18:

ĐOÀN KẾT Giá trị sống Đoàn kết làm cho những nhiệm vụ to lớn trở nên dễ dàng hơn. 3. Bài học:

Slide 19:

Tập thể lớp 5A chân thành cảm ơn Các thầygiáo, cô giáo Về dự giờ, thăm lớp!

authorStream Live Help