ke chuyen t16

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

TUẦN 16 KỂ CHUYỆN KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA

Slide 2: 

Trường song ngữ quốc tế LỚP NĂM A

Slide 3: 

Mục tiêu bài dạy Theo sách chuẩn kiến thức, kĩ năng trang 28

Slide 4: 

Kiểm tra bài cũ Đề bài: Hãy kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc nói về những người đã góp sức mình chống lại nghèo đói, lạc hậu, vì hạnh phúc của nhân dân.

Slide 5: 

Thứ tư ,ngày 8 tháng 12 năm 2010 Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia÷ Đề: Kể chuyện về một buổi sum họp đầm ấm trong gia đình

Slide 6: 

Gợi ý: 1. Đó là buổi sum họp của gia đình ai? (gia đình em hay gia đình bạn em, gia đình họ hàng, hàng xóm….)? 2. Buổi sum họp đó diễn ra vào thời gian nào (sáng, tối,…) và vào dịp nào (bữa cơm thường ngày, dịp lễ tết, sinh nhật, mừng thọ, ngày giỗ, ..)? 3. Trong buổi sum họp gia đình có những ai? Mọi người trò chuyện, thể hiện tình cảm thương yêu, quan tâm đến nhau ra sao? 4. Không khí đầm ấm của buổi sum họp gia đình đó gợi cho em suy nghĩ gì?

Slide 7: 

Gợi ý học sinh giới thiệu câu chuyện sẽ kể VD: Chào cỏc bạn. Tụi cú một gia đỡnh rất hạnh phỳc. Hàng ngày, buổi sỏng, mọi người đi học đi làm cả. Buổi tối là những giõy phỳt tuyệt vời được ngồi sum họp với người thõn bờn mõm cơm núng. Hụm nay, tụi muốn chia sẻ với cỏc bạn niềm hạnh phỳc này qua chuyện kể về buổi sum họp đầm ấm của gia đỡnh tụi. Xin mời cỏc bạn lắng nghe nhộ!

Slide 8: 

Thực hành kể chuyện và trao đổi về ý nghĩa câu chuyện * Hoùc sinh keồ chuyeọn theo nhoựm Nờu được lời núi, việc làm của từng người trong buổi sum họp. Lời núi, việc làm của từng nhõn vật thể hiện sự yờu thương, quan tõm đến nhau. Em làm gỡ trong buổi sum họp đú? Việc làm của em cú ý nghĩa gỡ? Em cú cảm nghĩ gỡ sau buổi sum họp đú?

Slide 9: 

Học sinh kể chuyện trước lớp. Thi đua

Slide 10: 

Nhận xét - Bình chọn Người kể chuyện hay nhất

Slide 11: 

Chuẩn bị Kể chuyện đã nghe, đã đọc

authorStream Live Help