XD Nhà máy Hoa Binh

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ĐỊA LÍ 5 : 

ĐỊA LÍ 5 XÂY DỰNG NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN HOÀ BÌNH Trường TH Nguyễn Hiền Xã Tam Anh Nam - Huyện Núi Thành

PHÒNG GD_ĐT NÚI THÀNHTRƯỜNG TH NGUYỄN HIỀN : 

PHÒNG GD_ĐT NÚI THÀNHTRƯỜNG TH NGUYỄN HIỀN Môn : Lịch sử 5 Bµi 28 X©y dùng nhµ m¸y Thuû ®iÖn Hoµ B×nh Gi¸o viªn : Mai ThÞ Thu Th¶o. Tháng 4-2008

Thứ ba ngày 15 tháng 4 năm 2008. Lịch sử : 

Thứ ba ngày 15 tháng 4 năm 2008. Lịch sử

Kiểm tra bài cũ HOÀN THÀNH THỐNG NHẤT Đ NƯỚC 1) Hãy thuật lại sự kiện lịch sử diễn ra vào ngày 25 – 4 – 1976 ở nước ta ? : 

Kiểm tra bài cũ HOÀN THÀNH THỐNG NHẤT Đ NƯỚC 1) Hãy thuật lại sự kiện lịch sử diễn ra vào ngày 25 – 4 – 1976 ở nước ta ? 2) Quốc hội khoá VI đã có những quyết định trọng đại gì ?

+ Ngày 25 – 4 – 1976 , Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức trong cả nước .+ Hà Nội , Sài Gòn và khắp nơi trên cả nước tràn ngập cờ hoa , biểu ngữ+ Nhân dân cả nước phấn khởi thực hiện quyền công dân của mình cầm lá phiếu bầu Quốc hội thống nhất .+ Chiều 25 – 4 – 1976 cuộc tổng bầu cử kết thúc tốt đẹp , cả nước có 98,8% tổng số cử tri đi bầu cử . : 

+ Ngày 25 – 4 – 1976 , Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức trong cả nước .+ Hà Nội , Sài Gòn và khắp nơi trên cả nước tràn ngập cờ hoa , biểu ngữ+ Nhân dân cả nước phấn khởi thực hiện quyền công dân của mình cầm lá phiếu bầu Quốc hội thống nhất .+ Chiều 25 – 4 – 1976 cuộc tổng bầu cử kết thúc tốt đẹp , cả nước có 98,8% tổng số cử tri đi bầu cử .

* Quốc hội quyết định :+ Tên nước ta là : Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam .+ Quyết định Quốc huy .+ Quốc kỳ là lá cờ đỏ sao vàng .+ Quốc ca là bài “ Tiến quân ca”.+ Thủ đô là Hà Nội .+ Đổi tên thành phố Sài Gòn- Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh . : 

* Quốc hội quyết định :+ Tên nước ta là : Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam .+ Quyết định Quốc huy .+ Quốc kỳ là lá cờ đỏ sao vàng .+ Quốc ca là bài “ Tiến quân ca”.+ Thủ đô là Hà Nội .+ Đổi tên thành phố Sài Gòn- Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh .

Bài mới : 

Bài mới Giới thiệu bài Sau năm 1975 , cả nước cùng bước vào công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội . Trong quá trình đó , mọi hoạt động sản xuất và đời sống rất cần điện . Một trong những công trình vĩ đại kéo dài suốt 15 năm là công trình xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình . Bài học “ Xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình” sẽ đưa chúng ta đến với công trình thế kỉ ấy .

Bài 28 Xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình. : 

Bài 28 Xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình.

Hoạt động 1 Yêu cầu cần thiết xây dựng Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình : 

Hoạt động 1 Yêu cầu cần thiết xây dựng Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình Học sinh hoạt động theo nhóm 4 : * Hãy chỉ vị trí Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình trên bản đồ ? * Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình được xây dựng năm nào ? ở đâu ? Trong thời gian bao lâu ? Ai là người cộng tác với chúng ta trong thời gian này ?

Tìm và chỉ vị trí Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình trên bản đồ Việt Nam . : 

Tìm và chỉ vị trí Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình trên bản đồ Việt Nam .

Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình được chính thức khởi công xây dựng vào ngày 6 – 11 – 1979 , trên sông Đà , tại thị xã Hoà Bình và sau 15 năm lao động vất vả nhà máy được hoàn thành . Chính phủ Liên Xô là người cộng tác , giúp đỡ chúng ta xây dựng nhà máy này. : 

Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình được chính thức khởi công xây dựng vào ngày 6 – 11 – 1979 , trên sông Đà , tại thị xã Hoà Bình và sau 15 năm lao động vất vả nhà máy được hoàn thành . Chính phủ Liên Xô là người cộng tác , giúp đỡ chúng ta xây dựng nhà máy này.

Hoạt động 2 Tinh thần lao động khẩn trương ,dũng cảm trên công trường xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình . : 

Hoạt động 2 Tinh thần lao động khẩn trương ,dũng cảm trên công trường xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình . *Học sinh hoạt động theo nhóm đôi : * Trên công trường xây dựng Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình , công nhân Việt Nam và chuyên gia Liên Xô đã làm việc như thế nào ?

+ Suốt ngày đêm có 35000 người và hàng nghìn xe cơ giới làm việc rất tích cực , hối hả trong điều kiện khó khăn , thiếu thốn ( trong đó có 800 kĩ sư , công nhân bậc cao của Liên Xô) + Có 168 người đã hi sinh tính mạng trong đó có 11 công nhân Liên Xô . : 

+ Suốt ngày đêm có 35000 người và hàng nghìn xe cơ giới làm việc rất tích cực , hối hả trong điều kiện khó khăn , thiếu thốn ( trong đó có 800 kĩ sư , công nhân bậc cao của Liên Xô) + Có 168 người đã hi sinh tính mạng trong đó có 11 công nhân Liên Xô .

KÕt luËn : Nhµ m¸y Thuû ®iÖn Hoµ B×nh lµ kÕt qu¶ cña 15 n¨m lao ®éng s¸ng t¹o ®Çy gian khæ cña c«ng nh©n hai n­íc ViÖt Nam vµ Liªn X« . : 

KÕt luËn : Nhµ m¸y Thuû ®iÖn Hoµ B×nh lµ kÕt qu¶ cña 15 n¨m lao ®éng s¸ng t¹o ®Çy gian khæ cña c«ng nh©n hai n­íc ViÖt Nam vµ Liªn X« .

Bộ trưởng Xây dựng Ngô Xuân Lộc và Bộ trưởng Năng lượng Thái Phụng Nê ký biên bản bàn giao tổ máy 8 . : 

Bộ trưởng Xây dựng Ngô Xuân Lộc và Bộ trưởng Năng lượng Thái Phụng Nê ký biên bản bàn giao tổ máy 8 .

Phó Thủ tướng Trần Đức Lương và P . Thủ tướng CHLB Nga IAROROP .I.F cắt băng khánh thành tổ máy số 8 . : 

Phó Thủ tướng Trần Đức Lương và P . Thủ tướng CHLB Nga IAROROP .I.F cắt băng khánh thành tổ máy số 8 .

Tổng Bí thư Đỗ Mười cắt băng khánh thành Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình . : 

Tổng Bí thư Đỗ Mười cắt băng khánh thành Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình .

Lo go của Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình. : 

Lo go của Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình.

Hoạt động 3 Vai trò của nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình đối với công cuộc xây dựng đất nước . : 

Hoạt động 3 Vai trò của nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình đối với công cuộc xây dựng đất nước . Học sinh làm việc cá nhân và cả lớp : * Em hãy nêu những đóng góp của Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình đối với đất nước ta ?

+ Hạn chế lũ lụt cho đồng bằng Bắc Bộ + Cung cấp điện từ Bắc vào Nam , từ rừng núi đến đồng bằng , nông thôn đến thành phố , phục vụ cho sản xuất và đời sống . +Tạo điều kiện cho việc phát triển giao thông đường thuỷ .+Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là công trình tiêu biểu đầu tiên , thể hiện thành quả của công cuộc xây dựng CNXH . : 

+ Hạn chế lũ lụt cho đồng bằng Bắc Bộ + Cung cấp điện từ Bắc vào Nam , từ rừng núi đến đồng bằng , nông thôn đến thành phố , phục vụ cho sản xuất và đời sống . +Tạo điều kiện cho việc phát triển giao thông đường thuỷ .+Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là công trình tiêu biểu đầu tiên , thể hiện thành quả của công cuộc xây dựng CNXH .

* Em biết thêm những nhà máy Thuỷ điện nào đã và đang xây dựng ở nước ta ? : 

* Em biết thêm những nhà máy Thuỷ điện nào đã và đang xây dựng ở nước ta ?

+ Thuỷ điện Trị An + Thuỷ điện Đa Nhim + Thuỷ điện Y – a – ly + Thuỷ điện Sơn La (đang xây dựng lớn hơn nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình ). + Thuỷ điện Sông Hinh . + Thuỷ điện Thác Bà . : 

+ Thuỷ điện Trị An + Thuỷ điện Đa Nhim + Thuỷ điện Y – a – ly + Thuỷ điện Sơn La (đang xây dựng lớn hơn nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình ). + Thuỷ điện Sông Hinh . + Thuỷ điện Thác Bà .

Hoạt động 4 : 

Hoạt động 4 Học sinh làm việc cá nhân : * Em có suy nghĩ gì khi học xong bài này ?

Ghi nhớ : 

Ghi nhớ

Trò chơiRung chuông vàng : 

Trò chơiRung chuông vàng 1) Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình chính thức khởi công xây dựng năm nào ? - Ngày 6 – 11 – 1979 . 2 ) Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là thành quả của bao nhiêu năm lao động gian khổ? - 15 năm lao động . 3 ) Có bao nhiêu người đã hi sinh tính mạng cho công trình này ? - Có 168 người .

4) Ai là người cộng tác với chúng ta để xây dựng nhà máy này ? : 

4) Ai là người cộng tác với chúng ta để xây dựng nhà máy này ? - Chính phủ Liên Xô . 5) Tổ máy đầu tiên của Nhà máy Thuỷ điện H oà Bình bắt đầu phát điện vào ngày , tháng , nă m nào ? - Ngày 30 – 12 – 1988 . 6) Tổ máy số 8 , đã hoà nhập vào lưới quốc gia vào ngày , tháng ,nă m nào? - Ngày 4 – 4 – 1994 .

7) Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là một trong những công trình lớn thứ mấy ở Châu Á ? : 

7) Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là một trong những công trình lớn thứ mấy ở Châu Á ? - Lớn bậc nhất ở Châu Á . 8) Hiện nay ở nước ta có mấy nhà máy Thuỷ điện ? - Có 5 nhà máy Thuỷ điện . 9 ) Hiện nay nhà máy nào đang được xây dựng ? - Nhà máy Thuỷ điện Sơn La .

10) Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình có vai trò gì đối với đất nước ta ? : 

10) Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình có vai trò gì đối với đất nước ta ? - Cung cấp điện , ngăn lũ lụt , cung cấp nước chống hạn , phát triển giao thông đường thuỷ .

DẶN DÒ* Các em về nhà tìm hiểu kĩ bài đã học và chuẩn bị tốt bài tuần sau : “Ôn tập” . : 

DẶN DÒ* Các em về nhà tìm hiểu kĩ bài đã học và chuẩn bị tốt bài tuần sau : “Ôn tập” .