bai 28 ve theo mau

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Người thực hiện: Nguyễn Hữu AnEmail: [email protected]

BÀI 28 VẼ THEO MẪU MẪU VẼ HAI HOẶC BA VẬT MẪU (VẼ MÀU) Người thực hiện: Nguyễn Hữu AnEmail: [email protected]

BÀI 28VẼ THEO MẪU : 

BÀI 28VẼ THEO MẪU MẪU VẼ CÓ HAI HOẶC BA VẬT MẪU (VẼ MÀU) 1. QUAN SÁT, NHẬN XÉT 2. CÁCH VẼ 3.THỰC HÀNH 4. NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ

1. Quan sát – nhận xét : 

1. Quan sát – nhận xét

1. Quan sát – nhận xét : 

Vị trí, hình dáng của lọ hoa và quả như thế nào? Quả đặt trước, lọ hoa đặt phía sau Màu sắc và độ đậm nhạt của lọ và quả? Quả có độ đậm hơn quả 1. Quan sát – nhận xét

II/Cách vẽ : 

II/Cách vẽ Lọ hoa nằm trong khung hình gì ? Khung hình chữ nhật đứng. quả cam nằm trong khung hình gì? Hình vuông hoặc hình chữ nhật (tùy theo vị trí quan sát)

phác khung hình chung, khung hình riêng của từng vật m6u4 : 

phác khung hình chung, khung hình riêng của từng vật m6u4

Slide 11: 

Một số bài vẽ theo mẫu: mẫu vẽ có hai vật mẫu

Slide 12: 

Một số tranh tĩnh vật của các hoạ sĩ

Slide 13: 

Một số tranh tĩnh vật của các hoạ sĩ

3. Thực hành : 

3. Thực hành Nhìn mẫu và vẽ (Vẽ màu)

4. Nhận xét : 

4. Nhận xét Vẽ được mẫu có hai vật mẫu chưa? Tỉ lệ gần với mẫu chưa? Vẽ màu có hài hòa không?

authorStream Live Help