bai 24 ve theo mau

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ MĨ THUẬT Lớp : 5 Giáo viên: Lê Thị Thu Trường : Tiểu học Tả Thanh Oai

*Một số bài vẽ theo mẫu: : 

*Một số bài vẽ theo mẫu: Bài 1 Bài 3 Bài 2 Bài 4

Bài 24: Vẽ theo mẫuMẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu : 

Quan sát, nhận xét: * Một số mẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu: Bài 24: Vẽ theo mẫuMẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu Mẫu 1 Mẫu 2

Bài 24: Vẽ theo mẫuMẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu : 

2. Cách vẽ: * Minh hoạ các bước vẽ mẫu có hai hoặc ba vật mẫu: Bài 24: Vẽ theo mẫuMẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4

Bài 24: Vẽ theo mẫuMẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu : 

*Một số lưu ý khi vẽ mẫu có hai hoặc ba vật mẫu: Bước 1:Vẽ khung hình chung, khung hình riêng, vẽ đường trục. Bài 24: Vẽ theo mẫuMẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu Lưu ý: Vẽ khung hình cân đối trong trang giấy Bài 1 Bài 2 Bài 3

Bài 24: Vẽ theo mẫuMẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu : 

- Bước 2: Đánh dấu vị trí các bộ phận, vẽ phác hình dáng vật mẫu . Bài 24: Vẽ theo mẫuMẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu Lưu ý: Đánh dấu vị trí đúng, phác hình bằng nét thẳng Bài 1 Bài 2 Bài 3

Bài 24: Vẽ theo mẫuMẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu : 

- Bước 3: Vẽ chi tiết. Bài 24: Vẽ theo mẫuMẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu Lưu ý: Vẽ giống đặc điểm của vật mẫu. Bài 1 Bài 2 Bài 3

Bài 24: Vẽ theo mẫuMẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu : 

- Bước 4: Vẽ đậm nhạt. Bài 24: Vẽ theo mẫuMẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu Lưu ý: Đậm nhạt đủ 3 độ: đậm, đậm vừa, nhạt. Độ đậm nhạt của hai vật mẫu. Bài 1 Bài 2 Bài 3

Bài 24: Vẽ theo mẫuMẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu : 

2 . Cách vẽ: * Minh hoạ các bước vẽ: Bài 24: Vẽ theo mẫuMẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4

Slide 10: 

QUAN SÁT HÌNH MINH HOẠ TRÊN BẢNG

Bài 24: Vẽ theo mẫuMẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu : 

* Một số bài vẽ của học sinh: Bài 24: Vẽ theo mẫuMẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu Bài 1 Bài 2 Bài 3 Bài 4 Bài 5

Bài 24: Vẽ theo mẫuMẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu : 

Quan sát, nhận xét. Cách vẽ: - Bước 1: Vẽ khung hình chung, khung hình riêng, vẽ đường trục. - Bước 2: Đánh dấu vị trí các bộ phận, vẽ phác hình . - Bước 3: Vẽ chi tiết. - Bước 4: Vẽ đậm nhạt. 3. Thực hành. Bài 24: Vẽ theo mẫuMẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu

Slide 13: 

CHÚC CÁC THẦY CÔ MẠNH KHOẺ CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI

authorStream Live Help