bai 16 ve theo mau mau ve co hai vat

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

5 MĨ THUẬT NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI Nguyễn Thị Lệ Dung Người thực hiện: TIỂU HỌC QUANG TRUNG- SƠN TÂY- HÀ NỘI

Slide 2: 

KIỂM TRA BÀI CŨ: Em hiểu vẽ theo mẫu là gì? Vẽ theo mẫu là vẽ lại mẫu được bày trước mặt thông qua nhận thức và cảm xúc của người vẽ để diễn tả được đặc điểm, cấu tróc, hình dáng, đËm nhạt và màu sắc của vật mẫu.

Slide 5: 

MĨ THUẬT: BÀI 16 VẼ THEO MẪU MẪU CÓ HAI ĐỒ VẬT

Slide 6: 

HOẠT ĐỘNG 1: QUAN SÁT VÀ NHẬN XÉT HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU CÁCH VẼ HOẠT ĐỘNG 3: THỰC HÀNH HOẠT ĐỘNG 4: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ BÀI 16: VẼ THEO MẪU MẪU CÓ HAI ĐỒ VẬT

Slide 7: 

QUAN SÁT NHẬN XÉT

Hãy quan sát vật mẫu và nêu những cảm nhận của em ( về hình dáng, màu sắc, chi tiết… của vật mẫu) : 

Hãy quan sát vật mẫu và nêu những cảm nhận của em ( về hình dáng, màu sắc, chi tiết… của vật mẫu)

Slide 9: 

TÌM HIỂU CÁCH VẼ

Slide 10: 

Em hãy nêu các bước tiến hành một bài vẽ theo mẫu? Ước lượng , vẽ khung hình chung và khung hình riêng của từng mẫu vật. Vẽ phác hình bằng các nét thẳng mờ. Vẽ chi tiết, hoàn chỉnh hình cho giống mẫu. Vẽ đậm nhạt (bằng chì hoặc bằng mầu)

Ước lượng , vẽ khung hình chung và khung hình riêng của từng mẫu vật. Vẽ phác hình bằng các nét thẳng mờ.

Slide 13: 

Vẽ chi tiết, hoàn chỉnh hình cho giống mẫu. Vẽ đậm nhạt (bằng chì hoặc bằng mầu)

Slide 14: 

BÀI 16: VẼ THEO MẪU MẪU CÓ HAI ĐỒ VẬT Chọn bố cục Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 Vẽ lệch lên trên Vẽ nhỏ quá Vẽ to quá Bố cục cân đối

Slide 15: 

THỰC HÀNH

Lưu ý: : 

Lưu ý: Để vẽ được hình cân đối có bố cục đẹp, cần so sánh các tỉ lệ với nhau và sắp xếp bố cục cân xứng

Slide 17: 

LÀM BÀI THỰC HÀNH

Slide 18: 

HẾT THỜI GIAN THỰC HÀNH

Slide 19: 

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ

Slide 20: 

BÀI 16: VẼ THEO MẪU MẪU CÓ HAI ĐỒ VẬT Hãy đánh giá bài viết của bạn theo ba tiêu chí sau: Về bố cục (cõn đối với tờ giấy). - Hỡnh vẽ (rừ đặc điểm, tỉ lệ sỏt với mẫu). - Về đậm nhạt (đậm, đậm vừa, nhạt).

Slide 21: 

Quả và bình ( Tranh sơn dầu của Pôn Xê- dan)

Slide 22: 

Tĩnh vật( Vũ Kim Thanh) Tĩnh vật đồ gốm ( Nguyễn Trọng Khôi)

Slide 23: 

BÀI 16: VẼ THEO MẪU MẪU CÓ HAI ĐỒ VẬT Củng cố: Em hãy nêu các bước tiến hành một bài vẽ theo mẫu? - VÏ khung h×nh chung, khung h×nh riªng -VÏ ®­êng trôc -Ph¸c h×nh -Hoµn thiÖn h×nh -VÏ ®Ëm nh¹t

Slide 24: 

LỜI DẶN DÒ: *Hoàn thiện bài vẽ của mình *Xem trước bức tranh Du kích tập bắn của hoạ sĩ Nguyễn Đỗ Cung

authorStream Live Help